Pedag giai szakszolg lat
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Pedagógiai szakszolgálat PowerPoint PPT Presentation


  • 188 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Pedagógiai szakszolgálat. Füves Zsuzsanna. Jogszabályi háttér. 2011.évi CXC. tv. a köznevelésről Minden gyermek számára hozzáférhető kell, hogy legyen Klik költségvetésének a terhére biztosítva a szakszolgálati ellátás Pedagógus: Gondoskodjék a gyermek személyiségfejlődéséről.

Download Presentation

Pedagógiai szakszolgálat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pedagógiai szakszolgálat

Füves Zsuzsanna

Füves Zsuzsanna 2013


Jogszabályi háttér

Füves Zsuzsanna 2013

2011.évi CXC. tv. a köznevelésről

Minden gyermek számára hozzáférhető kell, hogy legyen

Klik költségvetésének a terhére biztosítva a szakszolgálati ellátás

Pedagógus: Gondoskodjék a gyermek személyiségfejlődéséről


15/2013.(II.26.) EMMI rendelet (R.)

Füves Zsuzsanna 2013

Hatálya: pedagógiai szakszolgálatok, köznevelés intézményei, állami intézményfenntartó központ, kormányhivatalok, járási hivatalok, országos szakértői bizottság

Alkalmazottak, pedagógusok, szülők


Füves Zsuzsanna 2013


Szűrések

Füves Zsuzsanna 2013

Időben, tanév elején, folyamatosan

BTM (Rendelet 24.§ (1) bek. db ) logopédiai szűrések (R.25.§ (3) bek. )

Korszerű vizsgálati eszközökkel (Klik)

Egységes protokollal (országos szakmai szervezetek)

Arra jogosult személy ( jogszabályi előírás)

Szakszolgálat szűr- utazó gyógypedagógusi hálózat ellát SNI megállapítása esetén (SZB. EGYMI)


Diagnosztizálás

Füves Zsuzsanna 2013

Szakmai team munka

Szűréstől nem elválasztható tevékenység (pedagógiai jellemzés R. 13.§ (1) bek. 4/2000(II.25.) EüM r. orvosi adatlap)

Nem iskolaérett (járási hivatal 15.§(3) bek.)

Kontroll (R.22.§ bekezdései)

Kötelező megjelenés az SzB. előtt ( 13.§ (3) bek.a) járási hivatal 40.§(3)

Vizsgálati kérelem (Intézmény köteles tájékoztatni a szülőt a vizsgálat eredményeinek lehetséges következményeiről R. 13.§ b)

HHH- ( OH R. 13.§ (4) bek. b)


Terápiás ellátás

Füves Zsuzsanna 2013

Nem sajátos nevelési igényű gyermekeknél

Partneri viszony más intézményekkel (nevelési tanácsadás védőnő, gyermekorvos R. 24.§ (1) da))

Ellátás intézményben, otthon v. a szakszolgálatban

Fejlesztő foglalkozás-nevelési tanácsadás keretében is

Gyógytestnevelés- óvoda fenntartójával kötött megállapodás


Alaptevékenységek I.

Füves Zsuzsanna 2013

Korai fejlesztés,oktatás, gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás (R. 4.5.§) :

0-3. év

aki nem jár óvodába (3-5. év )

SzB. tesz javaslatot

neurológiai javaslat

bölcsődében is megkaphatja

heti időkeret


Alaptevékenységek I.

Füves Zsuzsanna 2013

szakmai team (orvos, védőnő, gyógypedagógus)

neurológiai ellenőrző kontroll

bölcsődei jellemzés

védőnői tanácsadás: szülővel való folyamatos találkozás

bölcsődei integráció: önellátás, szocializáció


Alaptevékenységek II.

Füves Zsuzsanna 2013

Fejlesztő nevelés (R.6.§):

5. életévtől legalább heti 5 óra

Cél: fejlesztő-nevelés oktatásra felkészítés

otthoni ellátás keretében is

tanácsadás a szülők és a szakemberek számára is


Alaptevékenységek III.

Füves Zsuzsanna 2013

Szakértői bizottsági tevékenység (R.7-23.§)

( megyei ):

komplex vizsgálat SNI-BTM megállapítása, kizárása

tankötelezettség meghosszabbítása

közösségi szolgálat alóli mentesség

3 év alatti gyermekek vizsgálata, juttatások,

Országos illetékesség: országos SzB.


Alaptevékenységek III.

Füves Zsuzsanna 2013

Szakértői bizottság (tankerületi):

3.életév feletti gyermekek

BTM megállapítása, kizárása, felülvizsgálata

iskolaérettség


Alaptevékenységek IV.

Füves Zsuzsanna 2013

Nevelési tanácsadás (R. 24.§):

segítség nyújtása a neveléshez

pszichés állapot feltárása

prevenciós tevékenység

konzultáció, 4. életév felett-szűrés

terápiás gondozás


Alaptevékenységek IV.

Füves Zsuzsanna 2013

Elérhető „programok”: kommunikáció fejlesztése, relaxáció, magatartásterápiák, Ayres terápia, iskolaelőkészítő

krízishelyzet

Győrben besegítenek a dyslexia prevencióba

szülő kezdeményezheti a vizsgálatot-összefoglaló vélemény


Alaptevékenységek V.

Füves Zsuzsanna 2013

Logopédiai ellátás (R.25.§):

szülő felelőssége a támogatás

hang-beszéd és nyelvfejlődés elmaradás

beszédhibák,

„disz”-ek megelőzése

5.év felett nyelvi fejlettség szűrése - kötelező

logopédiai vizsgálati vélemény készítése


Alaptevékenységek V.

Füves Zsuzsanna 2013

további vizsgálat szülő hozzájárulásával

óvodától pontos adatszolgáltatás (5.év szűrés)

logopédiai ellátás a helyszínen v. a központban (infrastruktúra, kapacitás)

heti 2 alkalom, órabontás


Alaptevékenységek VI.

Füves Zsuzsanna 2013

Továbbtanulási,pályaválasztási tanácsadás (R. 26.§):

(székhelyintézmény)

a tanuló szakszerű vizsgálata - tesztekkel

tanuló és szülő meghallgatása

iskolaválasztás ajánlata

pszichológus, pedagógus


Alaptevékenységek VII.

Füves Zsuzsanna 2013

Konduktív pedagógiai ellátás (R.27.§):

Pethő módszer

mozgás, beszéd, önellátás rávezetéssel

központi idegrendszeri sérültek fejlesztése, gondozása

SZB. vélemény alapján (Mozgásvizsgáló)

lehet: egyéni v. csoportos

tanév rendjéhez igazodik


Alaptevékenységek VIII.

Füves Zsuzsanna 2013

Gyógytestnevelés (R. 28.§):

iskolaorvos ill. szakorvosi javaslatra (május 15.)

nevelési-oktatási intézményben is tartható

3 - 5 óra hetente, úszás is

óvodával (fenntartó) megállapodás keretében

nevelési év során bármikor elkezdhető

tanév rendjéhez igazodik


Alaptevékenységek IX.

Füves Zsuzsanna 2013

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás (R. 29.§):

koordinátori munka

szűrések koordinációja

preventív szűrések

feladatok koordinálása


Alaptevékenységek IX.

Füves Zsuzsanna 2013

Kiemelten tehetséges gyermekek gondozása (R. 30.§):

tanácsadás

támogatás

csoport szervezése

mérések

koordinálás


Alaptevékenységek IX.

Füves Zsuzsanna 2013

óvodákkal, iskolákkal kapcsolat

mentori tevékenység (32 óra terhére) diákkör

középiskola: angol

általános iskola: matematika, képzőművészet, idegen nyelv

nem csak „Klik-es intézmény” gyermekeinek is


Szakmai team munka

Füves Zsuzsanna 2013

intézményen belül, több szakember együttműködése

gyógytestnevelés - közös értékelés testnevelésből

nyelvi fejlesztés-logopédus tanácsával az óvodában

folyamatos figyelemmel kísérés - fogyatékosság gyanúja esetén

korai fejlesztés: bölcsődei dolgozóknak tanácsadás


Füves Zsuzsanna 2013

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

[email protected]

[email protected]


  • Login