ny skolereform august 2014
Download
Skip this Video
Download Presentation
NY SKOLEREFORM August 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

NY SKOLEREFORM August 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

NY SKOLEREFORM August 2014. Informationsmøde for forældre maj/juni 2014. Aftenens program. Velkomst og formål med mødet v/ Torben Jensen Information om reformens rammer Information om de beslutninger, der er truffet på GAM

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NY SKOLEREFORM August 2014' - gittel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ny skolereform august 2014

NY SKOLEREFORM August 2014

Informationsmøde for forældre maj/juni 2014

aftenens program
Aftenens program
 • Velkomst og formål med mødet v/ Torben Jensen
  • Information om reformens rammer
  • Information om de beslutninger, der er truffet på GAM
  • At give mulighed for at stille spørgsmål til skolebestyrelse, pædagogiske medarbejdere og ledelse
  • At udtrykke forventninger til forældre i forbindelse med at implementere Folkeskolereformen
 • Fakta om folkeskolereformen v/ Pia Guttorm
 • Folkeskolereformen på Gammelgaardsskolen v/ TJE
 • SFO i en ny kontekst v/ Leif Braad
 • Skolebestyrelsen har ordet
 • Spørgsmål og kommentarer fra salen

Gammelgaardsskolen

o verordnede m l
Overordnede mål
 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Gammelgaardsskolen

o verordnede resultatm l
Overordnede resultatmål
 • Min.80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
 • Andelen af de dygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
 • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
 • Elevernes trivsel skal øges

Gammelgaardsskolen

overordnede indsatsomr der
Overordnede indsatsområder
 • En længere og mere varieret skoledagmed mere og bedre undervisning og læring.
 • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere.
 • Få klare mål og regelforenklinger.

Gammelgaardsskolen

konkrete tiltag
Konkrete tiltag

En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring:

 • 30 timer for 0. – 3. klasse
 • 33 timer for 4. – 6. klasse
 • 35 timer for 7. – 9. klasse

Gammelgaardsskolen

konkrete tiltag 2
Konkrete tiltag (2)

En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring:

 • Flere timer i fagene – fx styrkelse af fagene dansk og matematik
 • Styrkelse af fremmedsprog:
  • engelsk fra 1.klasse
  • 2.Fremmedsprog fra 5.klasse

Gammelgaardsskolen

konkrete tiltag 3
Konkrete tiltag (3)

En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring:

 • Fagopdelt undervisning
 • Understøttende undervisning
 • Bevægelse – 45 minutter i gennemsnit hver dag
 • Faglig fordybelse (obligatorisk at tilbyde lektiehjælp)
 • ”Den åbne skole” – inddragelse af lokalt musik-, idræts- og kulturliv

Gammelgaardsskolen

underst ttende undervisning
Understøttende undervisning
 • Understøttende undervisning indgår i den fagopdelte undervisning
 • Understøttende undervisning skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning
 • Understøttende undervisning læses således:
  • 0.-4.klasse: lærere og pædagoger
  • 5.-9.klasse: lærere (evt. FU-pædagoger)

Gammelgaardsskolen

idr t motion og bev gelse hver dag
Idræt, motion og bevægelse hver dag
 • På alle klassetrin skal motion og bevægelse indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til 45 min. dagligt
 • Motion og bevægelse kan indgå i
  • den fagopdelte undervisning (idræt)
  • den understøttende undervisning
  • obligatoriske emner

Gammelgaardsskolen

faglig fordybelse
Faglig fordybelse
 • Obligatorisk tilbud – inden for undervisningstiden
 • Frivilligt at deltage
 • Placeres i ydertimerne

Faglig fordybelse varetages af lærere og understøttes af pædagoger i 0.-4.kl

Gammelgaardsskolen

den bne skole
Den åbne skole
 • Det skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur og foreningsliv i skolen
 • Folkeskolen forpligtes på et gensidigt samarbejde med fx de kommunale musikskoler

Gammelgaardsskolen

kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling

Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere

 • Afsat midler til at styrke efteruddannelse af lærere og pædagoger
 • Kompetenceudvikling af ledere gennem skolelederforløb
 • Nationalt korps af læringskonsulenter
 • Mærsk Familiefond

Gammelgaardsskolen

f klare m l og regelforenklinger
Få, klare mål og regelforenklinger
 • Fælles Mål præciseres og forenkles
 • Mere fleksible rammer om klasselærerfunktionen
 • Forenkling og forbedring af afgangsprøver
 • Fortsat mulighed for holddannelse
 • Fortsat elevplan / uddannelsesplan

Gammelgaardsskolen

hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere

Undervisningsministeriet:

 • http://www.uvm.dk/Den-nye-folkeskole

Aarhus Kommune:

 • http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Skole/Skolereformen.aspx

Gammelgaardsskolen

reformen p gammelgaardsskolen
Reformen på Gammelgaardsskolen

Tre grundlæggende præmisser:

 • At bygge på den velfungerende nuværende struktur
 • At prioritere det fællesskabsskabende læringsmiljø
  • elevpauser og aktiviteter
  • samarbejdsstrukturer for de pædagogiske faggrupper
 • At prioritere høj faglighed på alle områder

Gammelgaardsskolen

skoledagen indskolingen
Skoledagen - indskolingen

Gammelgaardsskolen

skoledagen mellemtrin
Skoledagen - mellemtrin

Gammelgaardsskolen

skoledagen udskolingen
Skoledagen - udskolingen

Gammelgaardsskolen

skole hjemsamarbejde
Skole-hjemsamarbejde
 • Bevægelse/ ikke gymnastiktøj
 • Madpakker / pauser
 • Læsebånd
 • Klasselæreropgaven i en ny kontekst
 • Valgfag for 7. – 9. klasse obligatorisk
 • Faglig fordybelse - lektie/ikke lektier
 • Skole-hjemsamtaler

Gammelgaardsskolen

sfo i en ny kontekst
SFO i en ny kontekst

Fortsat holde en høj kvalitet

 • alle skal være en del af fællesskabet
 • finder venner på tværs af årgange, klasser og interesser
 • SFO’en er en stor del af børnenes personlige, sociale og kulturelle udvikling
 • ferieåben i de 2½ mdr. hvor der ikke er undervisning
 • 4. klasse har aftenåbning hver anden torsdag
 • 4. klasse på festivalen ”Vilde Vulkaner”

Gammelgaardsskolen

sfo i en ny kontekst1
SFO i en ny kontekst

Inklusion:

 • inklusion set i et større perspektiv
 • klassepædagogerne bliver en gennemgående voksen i alle klasser i indskolingen
 • det tætte samarbejde vil understøtte det profylaktiske arbejde ved, at der er en klassepædagog og en lærer til stede i hovedparten af børnenes hverdag

Gammelgaardsskolen

sfo i en ny kontekst2
SFO i en ny kontekst

Gammelgaardsskolen

sfo i en ny kontekst3
SFO i en ny kontekst

Forældrebetalingen 2014 - 2015

- 0.-3. klasse 1625,- kr. (nu 1997,- kr.)

- 4. klasse 1092,- kr. (nu 1330,- kr.)

Gammelgaardsskolen

skolebestyrelsen har ordet
Skolebestyrelsen har ordet
 • - Populær skole - god trivsel
 • - Vi gør det allerede
 • - Stor opbakning til SFO 
 • - Hjælp os til at blive bedre

Gammelgaardsskolen

sp rgsm l
Spørgsmål

Spørgsmål til og uddybning v/ panelet

Gammelgaardsskolen

afslutning p aftenen
Afslutning på aftenen

Formålet med aftenen var følgende

 • Information om reformens rammer
 • Information om de beslutninger, der er truffet på GAM
 • At give mulighed for at stille spørgsmål til skolebestyrelse, pædagogiske medarbejdere og ledelse
 • At udtrykke forventninger til forældre i forbindelse med at implementere Folkeskolereformen

Gammelgaardsskolen

hvad nsker vi at i g r hjem med
Hvad ønsker vi, at I går hjem med ?
 • betydningen af jeres opbakning til implementeringen af folkeskolereformen - f.eks. de 45 minutters bevægelse
 • at vi ønsker, at alle børn og unge deltager i faglig fordybelse
 • at I kan se betydningen af en velfungerende SFO med alle børn indmeldt – herunder værdien for inklusionsopgaven
 • at I har forståelse for omvæltningen i at gå fra ”megen” ene forberedelse til megen fælles forberedelse og teamsamarbejde
 • respekt for undersøgelseår, afprøvningsår og implementeringsår
 • AT VI GLÆDER OS TIL AT SAMARBEJDE MED JER OM DE NYE MULIGHEDER SOM FOLKESKOLEREFORMEN MEDFØRER, OG VI TROR PÅ, AT DET KOMMER TIL AT GØRE EN POSITIV FORSKEL 

Gammelgaardsskolen

ad