Information kommunikation
Download
1 / 15

Information / Kommunikation - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Information / Kommunikation. INFORMATION – KOMMUNIKATION organisation aktiviteter/reflektioner - summering. Kommunikation. Kommunikations och informationsgrupp partsgemensamt med företrädare från AG och personalorganisationerna grupp på tre personer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Information / Kommunikation' - gittel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Information kommunikation
Information / Kommunikation

 • INFORMATION – KOMMUNIKATION

 • organisation

 • aktiviteter/reflektioner

 • - summering


Kommunikation
Kommunikation

Kommunikations och informationsgrupp

 • partsgemensamt med företrädare från AG och personalorganisationerna

 • grupp på tre personer

 • uppgift att planera, administrera, genomföra, informera och följa upp

 • REFLEKTION

 • viktigt att se till att Informations-och Kommunikationsgruppen alltid hålls

 • á-jour med pågående aktiviteter


Avi projekt information kommunikation
AVI-projekt Information / Kommunikation

Aktiviteter

 • informationsmöten med alla medarbetare

 • chefsinformation

 • intranät

 • träffar med personalorganisationerna

 • medverkan på arbetsmiljöutbildningar

 • medverkan på introduktionsutbildningar för nyanställda

 • nätverksträffar

 • workshops

 • utbyte mellan tekniker-handläggare

 • medverkan på seminarier


Avi projekt information kommunikation1
AVI-projekt Information / Kommunikation

Medarbetarinformation projektuppstart

 • alla medarbetare/kontor/enheter

 • halvdag i samverkan med MDI

 • fokus på vad, varför och hur

 • fokus på ”Vad är användbarhet”

 • Reflektion

 • ”Användbarhet” är ett begrepp som kräver tid

 • återkommande handledning på plats bör planeras

 • APT kan utnyttjas


Avi projekt information kommunikation2
AVI-projekt Information / Kommunikation

Chefsinformation

 • chefmöten i samverkan med MDI

 • Videomöten

 • Reflektion

 • - lägg stor vikt vid chefens roll som vidareinformatör/inspiratör och ge utrymme för kompetensutveckling


Avi projekt information kommunikation3
AVI-projekt Information/ Kommunikation

Intranät / Centralen

 • löpande information i intranätet

 • Reflektion

 • planera utformning och kontinuitet

 • räcker inte som informationskanal


Avi projekt information kommunikation4
AVI-projekt Information / Kommunikation

Nätverksträffar

 • Inom CSN finns medarbetarnätverk för olika verksamhetsdelar. AVI-projektet fick möjlighet att vid nätverksträffar informera om projektet

 • Reflektion

 • bra forum för dialog om projektets innebörd i utvecklingsarbetet i nätverken


Avi projekt information kommunikation5
AVI-projekt Information / Kommunikation

Träffar med personalorganisationerna (Po)

 • information-utbildnings-utvecklingsdag för ledamöter i PO:s styrelser

 • information vid personalorganisationernas möten

 • Reflektion

 • - viktigt att ha kontinuerliga träffar i ett partsgemensamt projekt för vidareinformation och dialog


Avi projekt information kommunikation6
AVI-projekt Information / Kommunikation

Medverkan på arbetsmiljöutbildning

 • information och dialog med chefer och skyddsombud

 • Reflektion

 • - deltagarna är bra målgrupp som vidareinformatörer i projektet


Avi projekt information kommunikation7
AVI-projekt Information / Kommunikation

Medverkan Introduktionsutbildning

 • information till nyanställda

 • Reflektion

 • viktigt att som nyanställd få del av projektet och ger en bra dialog


Avi projekt information kommunikation8
AVI-projekt Information / Kommunikation

Workshops

 • AVI-workshops med tema ”användbarhet” anordnades tillsammans med MDI för all personal vid huvudkontoret och hölls vid flera tillfällen för att underlätta deltagande

 • Reflektion

 • uppskattad aktivitet som lockade många medarbetare


Avi projekt information kommunikation9
AVI-projekt Information / Kommunikation

Arbetsstudier

 • aktiv verksamhet där IT-medarbetare och handläggare ”på fältet” fick möjlighet att träffas i handläggningsmiljön på kontoren och på IT-avdelningen på Hk

 • Reflektion

 • en viktig nyckel till framgång


Avi projekt information kommunikation10
AVI-projekt Information / Kommunikation

Medverkan externa aktiviteter

Projektet har rönt intresse på flera olika håll och inbjudits till semiarier/ konferenser, ex

 • projekt ”Attraktiva arbetsplatser i Västernorrland”

 • seminarier arrangerade av Utvecklingsrådet

 • besök vid Läkemedelsverket i Uppsala

 • information till Finansdepartementet

 • Reflektion

 • ofta mycket fruktsamt i projektarbetet är just inhämtandet av omvärldskunskap och är en viktig och bra del i projektet


Avi projekt information kommunikation11
AVI-projekt Information / Kommunikation

Summering

 • En lärdom av detta projekt är att inte underskatta vikten av information och kommunikation samt dialog.

 • det är viktigt att ge utrymme för användare att vara delaktiga i projektprocessen, serva med information och förstärka tekniska lösningar som intranät med fysisk närvaro

 • det är nödvändigt att ge alla vidareinformatörer särskild omsorg både vad gäller tid, kompetens och reell delaktighet

 • det är lätt att underskatta behovet och värdet av information och kommunikation


Avi projekt information kommunikation12
AVI-projekt Information / Kommunikation

Till sist ett par ord av

George Bernhard Shaw:

”Framsteg är omöjligt utan förändring;

och de som inte kan förändra sina tankar

och åsikter kan inte ändra någonting”


ad