Download
1 / 30

Bakgrund / ingångsvärden Två globala utmaningar: - Minska energikonsumtionen - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Bakgrund / ingångsvärden Två globala utmaningar: - Minska energikonsumtionen - Från kol och olja till förnyelsebar energi Europas ambitioner för 2020: - EU:s energikonsumtion skall minska med 20 % - Minst 20 % av energin skall vara förnyelsebar Sveriges ambitioner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bakgrund / ingångsvärden Två globala utmaningar: - Minska energikonsumtionen ' - gittel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bakgrund / ingångsvärden

Två globala utmaningar:

- Minska energikonsumtionen

- Från kol och olja till förnyelsebar energi

Europas ambitioner för 2020:

- EU:s energikonsumtion skall minska med 20 %

- Minst 20 % av energin skall vara förnyelsebar

Sveriges ambitioner

- Andelen el från vindkraft skall uppgå

till 20 TWh år 2020 (3 TWh 2009)

Regionens ambitioner

- Förnyelsebar energi och vindkraft utpekas som

strategiska satsningsområden för länet


Planerad landbaserad Vindkraft i Barentsregionen

Nordnorge

Finnmark 3117 MW

Troms 1352 MW

Nordland 4188 MW

Norra Finland

Lappland 1523-1883MW

Kajanland 10MW

Norra Österbotten 1602- 2691MW

Norra Sverige

Norrbotten 5093-6736 MW

Västerbotten 990-1022st

Jämtland 3458MW

Västernorrland 615st

Siffrorna baseras på de ansökningar som inkommit till länsstyrelse eller kommun, och ligger i stadiet från samråd till färdigt beslut.


 • Piteås satsningar inom energiområdet

  • Talldieselfabrik på Haraholmen.

  • DME – anläggning

  • ETC

  • Uthållig kommun

  • Solander Science Park

  • Kommande vindkraftssatsningar

 • Markbygden

  • Extremt goda förutsättningar:

  • Goda vindförhållanden

  • Låg befolkningstäthet

  • Relativt få motstående intressen

  • Få markägare

  • 70 mdr investeringsvolym


VINDPROJEKT I PITEÅ KOMMUN

 • Haraholmen - 2 vindkraftverk i drift år 1999

 • Bondön - 14 vindkraftverk i drift år 2008

 • Markbygden planeras 1101 vindkraftverk (2 st togs i drift år 2008, ytterligare 10 st tas i drift 2010)

 • Blåsmark planeras 20-30 vindkraftverk

 • Jävre planeras ca 20 vindkraftverk

 • Trundön planeras ca 8 vindkraftverk

 • Klocktärnan planerades 132 vindkraftverk men projektet ligger idag på is • ÖVERGRIPANDE SYFTEN

 • - Projektet ska underlätta tillkomsten av de planerade vindkraftssatsningarna i Piteå och regionen.

 • - Projektet ska maximera nyttan av vindkraftsutbyggnaden i regionen. (nya arbetstillfällen, konferenser/seminarier, stimulera ny forskning och initiera efterfrågade utbildningar)


MÅL (2012-2021)

- Ca 500 arbetstillfällen kommer att skapas under uppbyggnadsfasen 2012-2021.

(mark- och anläggningsarbete, uppmontering av 100 verk/år.)

- Ca 250 permanenta arbetstillfällen för drift och underhåll av Markbygden också efter år 2020.

(elektriker, servicepersonal, vägunderhåll etc.)

- Ca 250 arbetstillfällen vid betongtornsfabrik på Haraholmen år 2012-2021 för tillverkning av prefab. betongtorn.

- Kringeffekter. (konsulter, hotell, service, turism etc.)


Näringslivsutveckling

 • Bryta ned 70 000 000 000 i många små kostnadsposter samt presentera detta för regionens näringsliv i olika forum och sammanhang.

 • På ett attraktivt sätt paketera regionens näringsliv, kompetensområden och företagskluster. Och presentera detta för Enercon m,fl.

 • Tillsammans med Pite Hamn underlätta etableringen av en betongtornsfabrik på Haraholmen.

 • I samarbete med bl.a. Swerea/SICOMP, regionens verkstadsföretag m.fl. verka för att också annan produktion förläggs i regionen/Piteå. (Ståltorn och rotorblad)

 • Företagsbesök, mässresor för företag, föreläsningar


Markbygden – några nyckeltal

 • 500 km ny väg inom området

 • 2 000 ton betong / fundament (x 1100)

 • 50-70 ton armeringsjärn / fundament (x 1100)

 • 150 – 200 lastbilstransporter med komponenter / vindkraftverk (x 1100)


Etablering av informationskontor

 • En mötesplats för information om vindkraft i Barentsregionen.

 • Arrangera konferenser och seminarier (v.46 m.m.)

 • Marknadsföringsinsatser / informationsspridning utanför regionen (näringsliv, universitet, finansiärer, myndigheter, organisationer etc.)

 • Varumärket ”Vindkraftcentrum i Barentsregionen”

 • Bibliotek med tidskrifter, litteratur, forskningsrapporter, utredningar etc.

 • Interaktiv utställning om vindkraft

 • Samarbete med skolor

 • Information till allmänhet


Forskning

 • Verka för att stärka forskningen i regionen. (nedisning, vindbruk i skogsområden, Swerea etc.)

 • Etablera forskningscentrum i regionen !

 • Stärka samarbetet med LTU och andra Universitet.


Forskning i anknytning till hela produktionskedjan finns vid ltu
Forskning i anknytning till hela produktionskedjan finns vid LTU

 • Tillståndsgivning, planeringsfrågor,infrastruktur

  • Strömning i skogsmiljö

 • Grundläggning av vindkraftverk

 • Betongforskning för fundament och torn

 • Torn i stål - innovation för montering

 • Effektiv elproduktion

  • Isbildningens inverkan på produktion och livslängd

  • Prediktering av produktion

 • Mekaniska komponenter

  • Dimensionering för kallt klimat

  • Aktiv styrning och reglering - tribotronik,

 • Rotorblad i kallt klimat

  • Bladkonstruktion i lätta material

  • Funktionella ytor

 • Integrering av vindkraft i kraftsystemet

 • Lagring av vindenergi

13


Forskargrupper
Forskargrupper LTU

 • Tillståndsgivning, planeringsfrågor Patrik Söderholm, Nationalekonomi Maria Pettersson, Rättsvetenskap

 • Vindkraft i skoglig miljö Staffan Lundström, Strömningslära

 • Grundläggning av vindkraftverk i kallt klimat Sven Knutsson, Geoteknik

 • Betongforskning för fundament och torn Mats Emborg, Konstruktionsteknik

 • Uppbyggnad av torn Milan Veljkovic, Stålbyggnad

 • Vindkraftblad i kallt klimat, funktionella ytor Janis Varna, Leif Asp, Roberts Joffe, Polymerteknik

 • Säker prediktering av vindkraftsproduktion i kallt klimat Magnus Karlberg, Datorstödd maskinkonstruktion

 • Isbildningens inverkan på produktion och livslängd Jan-Olov Aidanpää, Hållfasthetslära Staffan Lundström Strömningslära

 • Vindpark med inbyggt tribotroniksupport Sergei Glavatskih, Maskinelement

 • Mekaniska komponenter - i kallt klimat Elisabet Kassfeldt, Maskinelement

 • Integrering av vindkraft i kraftsystemet Math Bollen, Institutionen i Skellefteå

 • Lagring av vindenergi Bo Nordell, Förnyelsebar energi


Utbildning LTU

 • I samarbete med branschen, inventera vilka utbildningsinsatser som bör genomföras i samband med Markbygden och övriga vindkraftsetableringar.

 • (maskinförarutbildning, vindkraftstekniker /starkströmselektriker, bygg/betong etc.)

 • Ta fram plan för sådana utbildningsinsatser.

 • Finansiera och genomföra utbildningarna.


 • SVEVIND AB LTU

 • Utvecklar, säljer och driver landbaserade

 • vindkraftverk o vindkraftparker.

 • 1998

 • Privatägt svenskt bolag

 • Säte i Tavelsjö, Västerbotten

Vy över Dragaliden


National LTUinterest for windpower

Markbygden

VINDPROJEKT I MARKBYGDEN

Produktion:Betongtorns fabrik mm.

Effekt per vindkraftverk: 2-7,5 MW

Total effekt: 2500-4000 MW

Kalkylerad energi produktion: 8-12 TWh per år

Antal vindkraftverk: 1101

Total höjd: ca 200 m

Rotorbladens diameter: ca 82-126 m

Investeringar: 70 miljarder kronor

Ägare:Svevind och Enercon


Årsproduktion: 8 - 12 TWh per år LTU

 • Hälften av planeringsmålet för landbaserad vindkraft

 • 8% av Sveriges totala elkonsumtion

 • En tredjedel av basindustrins elbehov


Vy från Bänkerberget mot Stavaliden LTU

Scenario med verk av typen Enercon E-82 med 138 mtorn
Centrala frågor lokalt Q2 2010 LTU

 • Planering för utbyggnad av Pite Hamn.

 • Planering för etablering av betongtornsfabrik.

 • Rekryterings- och utbildningsinsatser.

 • Former för medverkan från lokalt och regionalt näringsliv.

 • (Ovanstående arbete sker i nära samarbete med Enercon.)


Enorma möjligheter för regionen! LTU

 • Många nya permanenta arbetstillfällen i regionen, på kort och på lång sikt !

 • Nya utbildningsinsatser, stärkt forskning !

 • Konferenser , seminarier och kunskapsuppbyggnad!

 • Skapa regional och lokal utveckling !Om du undrar över något eller vill bolla idéer, tveka inte att ta kontakt med oss!

Stefan Lundmark: 0911-697044

Jonas Lundmark: 0911-697048

Anna Marklund:0911-697047

Tack för uppmärksamheten!


Angränsande frågeställningar inte att ta kontakt med oss!

 • Nya kolkraftverk i Kina ?

 • Norrland som nettoexportör ?

 • Utdragna tillståndsprocesser ?

 • Finansiering och lönsamhet ?

 • Reglerkraft ?

 • Utbyggnad av stamnätet ?

 • Prisområden ?


ad