T ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama
Download
1 / 32

Štáty Strednej Ameriky : Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama - PowerPoint PPT Presentation


 • 631 Views
 • Uploaded on

Štáty Strednej Ameriky : Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama. Lucia Takáčová, 2MGmu Mariana Tobisová, 2MGmu. Poloha. Stret dvoch amerických kontinentov Spája S a J Ameriku 7 pevninských krajín Hranice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Štáty Strednej Ameriky : Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama' - gitano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama

Štáty Strednej Ameriky: Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama

Lucia Takáčová, 2MGmu

Mariana Tobisová, 2MGmu


Poloha
Poloha

 • Stret dvoch amerických kontinentov

 • Spája S a J Ameriku

 • 7 pevninských krajín

 • Hranice

 • S – Južná hranica Mexika - politicky (Tehuantepecká šija – fyzicko-geograficky)

 • J – Kolumbia - politicky (Panamská šija - fg)

 • Z – Tichý oceán

 • V – Karibské more


Kr tka hist ria
Krátka história:

 • Predkolumbovské civilizácie sa rozvíjali na území tzv. Mezoameriky = (Teotihuacan, Toltékovia, Aztékovia, Mayovia, Olmékovia)

 • Po objavení Ameriky K. Kolumbom (1492) začiatok kolonizácie stredoamerického regiónu Európanmi

 • 1519 – 1521 – Hernando Cortés dobyl Aztécku ríšu

 • V r. 1535 ustanovené nové kráľovstvo NovéŠpanielsko (so sídlom v Mexiku); v jeho južnej časti vznikol Generálny kapitanát Guatemala (1609 – 1821)

  • Jeho severná časť po rozpade pripadla Mexickému cisárstvu, z Južnej vznikla Stredoamerická federatívna republika (1823 – 1838), z ktorej postupne vznikli dnešné stredoamerické štáty (viac na ďalšej snímke)

 • okrem Španielov sa v regióne presadzovali aj Angličania

 • Britsky Honduras a Pobrežie Moskytov častým predmetom sporu medzi nimi


 • 1821 – v meste Ciudad de Guatemala – prijatie deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • 1822 – územie anektované Mexickým cisárstvom na čele s Agustínon de Iturbide

 • 1823 nový štát Spojené provincie Strednej Ameriky.

 • 1838 až 1840 občianska vojna – rozpad štátu

 • 19. stor. a zač. 20. storočia – niekoľko pokusov o vytvorenie spoločného štátu

 • 20. stor. – občianske vojny (guatemalská občianska vojna, Nikaragujská revolúcia, Salvádorská občianska vojna)

 • 1903 sa odtrhla Panama od Kolumbie

 • 1907 – založený Stredoamerický súdny dvor

 • do roku 1934 – do záležitostí stredoamerických štátov pomerne výrazne zasahovali USA svojimi intervenciami v rámci tzv. banánových vojen.

 • 1981 – Belize získala nezávislosť

  Poznámka: Britský Honduras – základ štátu Belize


Povrch
Povrch deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • Najvýznamnejšie a najvyššie pohorie: Sierra MadredeChiapas (Centrálna kordiléra) s najvyšším vrchom Tajamulco (4210m.n.m)

 • CordilleraIsabeliav Nikarague (najvyšší bod Pico Mogoton 2107m.n.m na hranici s Hondurasom

 • CordilleradeTalamanca–nie je vulkanického pôvodu – najvyšší vrch Cerro Chirripó(3820 m.n.m) – jeden z najmenej narušených ekosystémov v Strednej Amerike – národné praky

 • Nížiny – Pacifické a Karibské


Cordillera Isabelia deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

Sierra Madre de Chiapas

(Centrálna kordiléra)

Cordillera de Talamanca


TAJUMULCO deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti– najvyšší vrch Sierra Madre de Chiapas

LA AMISTAD – medzinárodný park


Vodstvo
Vodstvo deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • krátke toky s dostatkom vody a režimom pasátových dažďov

  Rieky:

 • Úmorie Tichého o.: Lempa (Guatemala, Honduras, S.Salvador - hydroelektráreň),

 • Úmorie karibského m.: Coco (Honduras a Nicaragua), r. San Juan, Rio Grande de Matalgalpa, Escondido

 • veľké jazera tektonického pôvodu: NICARAGUA (8 430 km2) – najväčšie v Strednej Amerike a MANAGUA 1 134 km2, IZABAL (Guatemala)

 • Spojnica medzi jazerami r. Tipitaca

 • najväčšia priehrada GATÚN na r. Charges – zaisťuje prevoz Panamského prieplavu


j. Izabal deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

r. Coco

r. Rio Grande de Matagalpa

r.Lempa

r. Escondido

j. Managua

r. San Juan

J. Nicaragua

r. Tipicapa

j. Gatún


Fauna a fl ra
Fauna a flóra deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

Fauna

Flóra

Bohatá a druhovo pestrá

Tropické lesy, ihličnaté lesy kroviny

citrusové plody: banány

 • druhovo bohatá

 • jelene, jaguár, puma, ocelot, rôzne druhy mačiek a líšok, ploskonosé opice, dikobraz, leňochody, ai

 • z vtákov je typický sup kráľovský, moriak, veľa druhov papagájov a kolibríkov;

 • asi 600 druhov, z nich 60 endemických

 • Početné druhy plazov


N rodn park la amistad
Národný park deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislostiLa Amistad

 • medzinárodný park v pohraničnej oblasti medzi Kostarikou a Panamou

 • Kostarický park bol v r. 1982 vyhlásený za  biosféricku rezerváciu

 • V r.  1983 zapísaný do zoznamu  UNESCO

 • Panamská časť vznikla v r. 1988

 • v r. 1990 došlo k rozšíreniu zápisu

 • Súvislé a neporušené lesné porasty – väčšina prales

 • Výskyt:  jaguár, puma, ocelot, 500 druhov vtákov(z toho 49 endemických a 115 plazov a obojživelníkov


N rodn park tikal
Národný park Tikal deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • Najrozľahlejšie ruiny  mayského mesta

 • Na severe Guatemaly

 • Celá oblasť zapísaná do UNESCO


Podnebie
Podnebie: deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • spadá do zóny TROPICKÉHO PODNEBIA

  - Klíma veľmi podobná tej našej

  − charakteristické vysoké teploty a trvalý vplyv SV pasátu

  − priemerná ročná teplota v nížinách sa pohybuje od +22 do +26 °C na horách cca 15 - 17°C

  − zrážky: max – od mája do októbra

  - Na horách 2 000 – 6 500 mm/rok , tichomorské oblasti 2x až 4x menšie zrážky

 • náhorné plošiny 700 – 900 mm/rok

 • V lete sú častým javom na JV pevniny, ale hlavne na ostrovoch ničivé tornáda a hurikány.


Obyvate stvo
Obyvateľstvo: deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • Počet obyvateľov (2011): cca 42 mil.

  (tvorí necelé 1% svetovej populácie)

 • Priemerná hustota zaľudnenia: 101 obyv./ km2

  (najviac zaľudnené štáty: Salvádor, Guatemala;

  najmenej zaľudnené štáty: Belize, Panama

 • mestské obyvateľstvo: 56 %

 • priemerná dĺžka života: muži – 69 r., ženy – 74 r.


Krajiny pod a po tu obyvate ov
Krajiny podľa počtu obyvateľov: deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • Guatemala  13,8 mil. obyv.

 • Honduras 7,9 mil. obyv.

 • Salvádor 7,3 mil. obyv.

 • Nikaragua 5,9 mil. obyv.

 • Kostarika 4,4 mil. obyv.

 • Panama 3,4 mil. obyv.

 • Belize 0,3 mil. obyv.


Obyvate stvo1
Obyvateľstvo: deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

Rasové zloženie:

 • Mestici – 61 %

  (najviac 90 % Honduras, Salvádor)

 • Belosi – 19 % (najviac 94 % Kostarika)

 • Indiáni – 10 % (najviac 41 % Guatemala)

 • Kreoli – 3 % (najviac 25 % Belize)

 • Mulati – 2 % (najviac 14 % Panama)

 • Garifunovia – 1 % (najviac 6 % Belize)

 • Černosi – 1 %

 • iní – 3 % (Ázijčania, Mayovia)


Obyvate stvo2
Obyvateľstvo: deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

Náboženské zloženie:

 • Rím. katolíci – 61 % (najviac 97 % Honduras)

 • Protestanti – 13 % (najviac 27 % Belize – anglikánska cirkev vplyv britskej kolonizácie)

 • bez vyznania – 7 % (najviac 17 % Salvádor)

 • iní – 19 % (Jehovisti, Mayské náboženstvá a pod.)


Ob yvate stvo
Ob deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislostiyvateľstvo:

Jazyková štruktúra:

 • prevládajúci úradný jazyk je Španielčina

 • Španielčina: Guatemala, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama

 • Angličtina: Belize

 • Mayské jazyky, Xinca, Garifuna: Guatemala


Pohyb obyvate stva
Pohyb obyvateľstva: deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • Prirodzený pohyb v ‰ :

 • v štátoch strednej Ameriky

  prevláda prirodzený prírastok

  10 – 20 ‰

  Migračný pohyb:

 • v štátoch strednej Ameriky

  prevláda migračný úbytok, príp. majú približne vyrovnanú migračnú bilanciu


T tne zriadenie t tov strednej ameriky
Štátne zriadenie štátov Strednej Ameriky: deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • Konštitučná monarchia – Belize (súčasť Britského commonwealthu)

 • Republiky – Guatemala, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama

  (modrá – moria, mariánska farba)


V znamn s dla hlavn mest t tov pamiatky unesco
Významné sídla (hlavné mestá štátov, pamiatky UNESCO):

 • Belize – Belmopan (v minulosti hl. mestom bolo Belize City - zničené hurikánom)

 • Guatemala – Guatemala, Quiriguá – staré mayské sídlo, obchodný uzol, Antigua, Tikal – najrozsiahlejšie ruiny starovekého mayského mesta

 • Honduras – Tegucigalpa, Copán – mayská kultúra

 • Salvádor – San Salvádor, Joya de Cerén – archeologická lokalita

 • Nikaragua – Managua, León – katedrála nanebovzatia Panny Márie

 • Kostarika – San José

 • Panama – Panama, Portobelo a San Lorenzo – pevnosti, španielskej vojenskej architektúry, Colón

  Poznámka: hl. mestá v oblasti Karibiku sú vo vnútrozemí kvôli častým hurikánom


pozostatky Mayskej kultúry UNESCO):

archeologická lokalita

vojenská pevnosť

katedrála nanebovzatia Panny Márie


Hospod rstvo
Hospodárstvo: UNESCO):

 • Väčšina týchto štátov je chudobná

 • Základom hospodárstva je poľnohospodárstvo a ťažba nerastných surovín

 • Najrozvinutejšou krajinou je Kostarika (má vysokú životnú úroveň, preto je aj mierne migračne prírastková)

 • Výhodnú dopravnú polohu má Panama (cez Panamskú šiju spája Atlantický a Tichý oceán)


Po nohospod rstvo
Poľnohospodárstvo: UNESCO):

 • pestuje sa: bavlník, kávovník, banánovník, cukrová trstina, kukurica, pšenica, ryža, batáty, zemiaky, tabak, citrusy, manioky             

 • chovajú sa: ovce, hovädzí dobytok, hydina

 • lov rýb (Moskytí a Honduraský záliv), krabov (v okolí mysu Mariato), kreviet, mušlí a langúst (Honduraský záliv)


A ba nerastn ch surov n a priemysel
Ťažba nerastných surovín a priemysel: UNESCO):

 • ťažba zlata, striebra (Honduras, Nikaragua), železa, niklu (Guatemala), dreva (Salvádor), ropy (Guatemala), farebných kovov (Honduras)

 • rozvinutý textilný priemysel, podniky strojárskeho a elektrotechnického zamerania, chemický priemysel


V znamn export
Významný export: UNESCO):

 • kardamon – korenie (Guatemala)

 • tropické drevo (Salvádor, Guatemala)

 • mušle, kraby, krevety, langusty, homáre (Honduras, Guatemala, Salvádor)

 • hi-tech komponenty (Kostarika)

 • oriešky (Nikaragua)

 • melasa (Belize)


Miera nezamestnanosti a chudoba menej ne 1 25 na de
Miera nezamestnanosti a chudoba: UNESCO):(menej než 1,25 $ na deň)

 • priemerná nezamestnanosť: 8,8 %

 • najvyššia nezamestnanosť- Honduras (27,8 %)

 • najnižšia nezamestnanosť- Guatemala (3,2 %)

 • ekonomická situácia je rozdielna (Kostarika a Panama – silnejšie ekonomiky)

 • najviac chudobných – Nikaragua, Honduras

 • najmenej chudobných – Kostarika


Cestovn ruch
Cestovný ruch: UNESCO):

 • v súčasnosti sa neustále rozvíja sektor služieb

 • významný podiel- CR

 • CR – najmä pozostatky mayskej kultúry, pamiatky UNESCO, národné parky

 • najviac turistov: Kostarika (1,5 mil.)


Panamsk prieplav
Panamský prieplav: UNESCO):

 • 77 km dlhý prieplav, spájajúci Atlantický a Tichý oceán)

 • veľký význam pre lodnú dopravu (cesta z NY do SF sa skrátila približne o 13 000 km)

 • zisky z prieplavu tvoria podstatnú časť príjmov Panamy (v roku 2005 – preplavenie 279 mil. ton tovaru)

 • v súčasnosti jeho rozširovanie: http://www.sme.sk/c/3467503/panamsky-prieplav-bude-sirsi.html


Pou it literat ra
Použitá Literatúra: UNESCO):

 • Zubrický, G., Geografia štátov sveta, 1.vydanie, Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 2009

 • http://centralamerica.com/

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika#Historie

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Central_america

 • http://www.statnevlajky.sk/kontinent/


ad