Štáty Strednej Ameriky : Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama - PowerPoint PPT Presentation

T ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama
Download
1 / 32

 • 586 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Štáty Strednej Ameriky : Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama. Lucia Takáčová, 2MGmu Mariana Tobisová, 2MGmu. Poloha. Stret dvoch amerických kontinentov Spája S a J Ameriku 7 pevninských krajín Hranice

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Štáty Strednej Ameriky : Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama

Štáty Strednej Ameriky: Guatemala, Belize, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama

Lucia Takáčová, 2MGmu

Mariana Tobisová, 2MGmu


Poloha

Poloha

 • Stret dvoch amerických kontinentov

 • Spája S a J Ameriku

 • 7 pevninských krajín

 • Hranice

 • S – Južná hranica Mexika - politicky (Tehuantepecká šija – fyzicko-geograficky)

 • J – Kolumbia - politicky (Panamská šija - fg)

 • Z – Tichý oceán

 • V – Karibské more


Kr tka hist ria

Krátka história:

 • Predkolumbovské civilizácie sa rozvíjali na území tzv. Mezoameriky = (Teotihuacan, Toltékovia, Aztékovia, Mayovia, Olmékovia)

 • Po objavení Ameriky K. Kolumbom (1492) začiatok kolonizácie stredoamerického regiónu Európanmi

 • 1519 – 1521 – Hernando Cortés dobyl Aztécku ríšu

 • V r. 1535 ustanovené nové kráľovstvo NovéŠpanielsko (so sídlom v Mexiku); v jeho južnej časti vznikol Generálny kapitanát Guatemala (1609 – 1821)

  • Jeho severná časť po rozpade pripadla Mexickému cisárstvu, z Južnej vznikla Stredoamerická federatívna republika (1823 – 1838), z ktorej postupne vznikli dnešné stredoamerické štáty (viac na ďalšej snímke)

 • okrem Španielov sa v regióne presadzovali aj Angličania

 • Britsky Honduras a Pobrežie Moskytov častým predmetom sporu medzi nimi


T ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama

 • 1821 – v meste Ciudad de Guatemala – prijatie deklarácie nezávislosti mesta na Španielsku – štátny sviatok Deň nezávislosti

 • 1822 – územie anektované Mexickým cisárstvom na čele s Agustínon de Iturbide

 • 1823 nový štát Spojené provincie Strednej Ameriky.

 • 1838 až 1840 občianska vojna – rozpad štátu

 • 19. stor. a zač. 20. storočia – niekoľko pokusov o vytvorenie spoločného štátu

 • 20. stor. – občianske vojny (guatemalská občianska vojna, Nikaragujská revolúcia, Salvádorská občianska vojna)

 • 1903 sa odtrhla Panama od Kolumbie

 • 1907 – založený Stredoamerický súdny dvor

 • do roku 1934 – do záležitostí stredoamerických štátov pomerne výrazne zasahovali USA svojimi intervenciami v rámci tzv. banánových vojen.

 • 1981 – Belize získala nezávislosť

  Poznámka: Britský Honduras – základ štátu Belize


Povrch

Povrch

 • Najvýznamnejšie a najvyššie pohorie: Sierra MadredeChiapas (Centrálna kordiléra) s najvyšším vrchom Tajamulco (4210m.n.m)

 • CordilleraIsabeliav Nikarague (najvyšší bod Pico Mogoton 2107m.n.m na hranici s Hondurasom

 • CordilleradeTalamanca–nie je vulkanického pôvodu – najvyšší vrch Cerro Chirripó(3820 m.n.m) – jeden z najmenej narušených ekosystémov v Strednej Amerike – národné praky

 • Nížiny – Pacifické a Karibské


T ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama

Cordillera Isabelia

Sierra Madre de Chiapas

(Centrálna kordiléra)

Cordillera de Talamanca


T ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama

TAJUMULCO – najvyšší vrch Sierra Madre de Chiapas

LA AMISTAD – medzinárodný park


Vodstvo

Vodstvo

 • krátke toky s dostatkom vody a režimom pasátových dažďov

  Rieky:

 • Úmorie Tichého o.: Lempa (Guatemala, Honduras, S.Salvador - hydroelektráreň),

 • Úmorie karibského m.: Coco (Honduras a Nicaragua), r. San Juan, Rio Grande de Matalgalpa, Escondido

 • veľké jazera tektonického pôvodu: NICARAGUA (8 430 km2) – najväčšie v Strednej Amerike a MANAGUA 1 134 km2, IZABAL (Guatemala)

 • Spojnica medzi jazerami r. Tipitaca

 • najväčšia priehrada GATÚN na r. Charges – zaisťuje prevoz Panamského prieplavu


T ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama

j. Izabal

r. Coco

r. Rio Grande de Matagalpa

r.Lempa

r. Escondido

j. Managua

r. San Juan

J. Nicaragua

r. Tipicapa

j. Gatún


Fauna a fl ra

Fauna a flóra

Fauna

Flóra

Bohatá a druhovo pestrá

Tropické lesy, ihličnaté lesy kroviny

citrusové plody: banány

 • druhovo bohatá

 • jelene, jaguár, puma, ocelot, rôzne druhy mačiek a líšok, ploskonosé opice, dikobraz, leňochody, ai

 • z vtákov je typický sup kráľovský, moriak, veľa druhov papagájov a kolibríkov;

 • asi 600 druhov, z nich 60 endemických

 • Početné druhy plazov


N rodn park la amistad

Národný park La Amistad

 • medzinárodný park v pohraničnej oblasti medzi Kostarikou a Panamou

 • Kostarický park bol v r. 1982 vyhlásený za  biosféricku rezerváciu

 • V r.  1983 zapísaný do zoznamu  UNESCO

 • Panamská časť vznikla v r. 1988

 • v r. 1990 došlo k rozšíreniu zápisu

 • Súvislé a neporušené lesné porasty – väčšina prales

 • Výskyt:  jaguár, puma, ocelot, 500 druhov vtákov(z toho 49 endemických a 115 plazov a obojživelníkov


N rodn park tikal

Národný park Tikal

 • Najrozľahlejšie ruiny  mayského mesta

 • Na severe Guatemaly

 • Celá oblasť zapísaná do UNESCO


Podnebie

Podnebie:

 • spadá do zóny TROPICKÉHO PODNEBIA

  - Klíma veľmi podobná tej našej

  − charakteristické vysoké teploty a trvalý vplyv SV pasátu

  − priemerná ročná teplota v nížinách sa pohybuje od +22 do +26 °C na horách cca 15 - 17°C

  − zrážky: max – od mája do októbra

  - Na horách 2 000 – 6 500 mm/rok , tichomorské oblasti 2x až 4x menšie zrážky

 • náhorné plošiny 700 – 900 mm/rok

 • V lete sú častým javom na JV pevniny, ale hlavne na ostrovoch ničivé tornáda a hurikány.


Obyvate stvo

Obyvateľstvo:

 • Počet obyvateľov (2011): cca 42 mil.

  (tvorí necelé 1% svetovej populácie)

 • Priemerná hustota zaľudnenia: 101 obyv./ km2

  (najviac zaľudnené štáty: Salvádor, Guatemala;

  najmenej zaľudnené štáty: Belize, Panama

 • mestské obyvateľstvo: 56 %

 • priemerná dĺžka života: muži – 69 r., ženy – 74 r.


Krajiny pod a po tu obyvate ov

Krajiny podľa počtu obyvateľov:

 • Guatemala 13,8 mil. obyv.

 • Honduras 7,9 mil. obyv.

 • Salvádor 7,3 mil. obyv.

 • Nikaragua 5,9 mil. obyv.

 • Kostarika 4,4 mil. obyv.

 • Panama 3,4 mil. obyv.

 • Belize 0,3 mil. obyv.


Obyvate stvo1

Obyvateľstvo:

Rasové zloženie:

 • Mestici – 61 %

  (najviac 90 % Honduras, Salvádor)

 • Belosi – 19 %(najviac 94 % Kostarika)

 • Indiáni – 10 %(najviac 41 % Guatemala)

 • Kreoli – 3 % (najviac 25 % Belize)

 • Mulati – 2 %(najviac 14 % Panama)

 • Garifunovia – 1 %(najviac 6 % Belize)

 • Černosi – 1 %

 • iní – 3 %(Ázijčania, Mayovia)


Obyvate stvo2

Obyvateľstvo:

Náboženské zloženie:

 • Rím. katolíci – 61 %(najviac 97 % Honduras)

 • Protestanti – 13 % (najviac 27 % Belize – anglikánska cirkev vplyv britskej kolonizácie)

 • bez vyznania – 7 % (najviac 17 % Salvádor)

 • iní – 19 % (Jehovisti, Mayské náboženstvá a pod.)


Ob yvate stvo

Obyvateľstvo:

Jazyková štruktúra:

 • prevládajúci úradný jazyk je Španielčina

 • Španielčina: Guatemala, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama

 • Angličtina: Belize

 • Mayské jazyky, Xinca, Garifuna: Guatemala


Pohyb obyvate stva

Pohyb obyvateľstva:

 • Prirodzený pohyb v ‰ :

 • v štátoch strednej Ameriky

  prevláda prirodzený prírastok

  10 – 20 ‰

  Migračný pohyb:

 • v štátoch strednej Ameriky

  prevláda migračný úbytok, príp. majú približne vyrovnanú migračnú bilanciu


T tne zriadenie t tov strednej ameriky

Štátne zriadenie štátov Strednej Ameriky:

 • Konštitučná monarchia – Belize (súčasť Britského commonwealthu)

 • Republiky – Guatemala, Honduras, Salvádor, Nikaragua, Kostarika, Panama

  (modrá – moria, mariánska farba)


V znamn s dla hlavn mest t tov pamiatky unesco

Významné sídla (hlavné mestá štátov, pamiatky UNESCO):

 • Belize – Belmopan (v minulosti hl. mestom bolo Belize City - zničené hurikánom)

 • Guatemala – Guatemala, Quiriguá – staré mayské sídlo, obchodný uzol, Antigua, Tikal – najrozsiahlejšie ruiny starovekého mayského mesta

 • Honduras – Tegucigalpa, Copán – mayská kultúra

 • Salvádor – San Salvádor, Joya de Cerén – archeologická lokalita

 • Nikaragua – Managua, León – katedrála nanebovzatia Panny Márie

 • Kostarika – San José

 • Panama – Panama, Portobelo a San Lorenzo – pevnosti, španielskej vojenskej architektúry, Colón

  Poznámka: hl. mestá v oblasti Karibiku sú vo vnútrozemí kvôli častým hurikánom


T ty strednej ameriky guatemala belize honduras salv dor nikaragua kostarika panama

pozostatky Mayskej kultúry

archeologická lokalita

vojenská pevnosť

katedrála nanebovzatia Panny Márie


Hospod rstvo

Hospodárstvo:

 • Väčšina týchto štátov je chudobná

 • Základom hospodárstva je poľnohospodárstvo a ťažba nerastných surovín

 • Najrozvinutejšou krajinou je Kostarika (má vysokú životnú úroveň, preto je aj mierne migračne prírastková)

 • Výhodnú dopravnú polohu má Panama (cez Panamskú šiju spája Atlantický a Tichý oceán)


Po nohospod rstvo

Poľnohospodárstvo:

 • pestuje sa: bavlník, kávovník, banánovník, cukrová trstina, kukurica, pšenica, ryža, batáty, zemiaky, tabak, citrusy, manioky             

 • chovajú sa: ovce, hovädzí dobytok, hydina

 • lov rýb (Moskytí a Honduraský záliv), krabov (v okolí mysu Mariato), kreviet, mušlí a langúst (Honduraský záliv)


A ba nerastn ch surov n a priemysel

Ťažba nerastných surovín a priemysel:

 • ťažba zlata, striebra (Honduras, Nikaragua), železa, niklu (Guatemala), dreva (Salvádor), ropy (Guatemala), farebných kovov (Honduras)

 • rozvinutý textilný priemysel, podniky strojárskeho a elektrotechnického zamerania, chemický priemysel


V znamn export

Významný export:

 • kardamon – korenie (Guatemala)

 • tropické drevo (Salvádor, Guatemala)

 • mušle, kraby, krevety, langusty, homáre (Honduras, Guatemala, Salvádor)

 • hi-tech komponenty (Kostarika)

 • oriešky (Nikaragua)

 • melasa (Belize)


Miera nezamestnanosti a chudoba menej ne 1 25 na de

Miera nezamestnanosti a chudoba:(menej než 1,25 $ na deň)

 • priemerná nezamestnanosť: 8,8 %

 • najvyššia nezamestnanosť- Honduras (27,8 %)

 • najnižšia nezamestnanosť- Guatemala (3,2 %)

 • ekonomická situácia je rozdielna (Kostarika a Panama – silnejšie ekonomiky)

 • najviac chudobných – Nikaragua, Honduras

 • najmenej chudobných – Kostarika


Cestovn ruch

Cestovný ruch:

 • v súčasnosti sa neustále rozvíja sektor služieb

 • významný podiel- CR

 • CR – najmä pozostatky mayskej kultúry, pamiatky UNESCO, národné parky

 • najviac turistov: Kostarika (1,5 mil.)


Panamsk prieplav

Panamský prieplav:

 • 77 km dlhý prieplav, spájajúci Atlantický a Tichý oceán)

 • veľký význam pre lodnú dopravu (cesta z NY do SF sa skrátila približne o 13 000 km)

 • zisky z prieplavu tvoria podstatnú časť príjmov Panamy (v roku 2005 – preplavenie 279 mil. ton tovaru)

 • v súčasnosti jeho rozširovanie: http://www.sme.sk/c/3467503/panamsky-prieplav-bude-sirsi.html


Pou it literat ra

Použitá Literatúra:

 • Zubrický, G., Geografia štátov sveta, 1.vydanie, Bratislava: Mapa Slovakia Plus, 2009

 • http://centralamerica.com/

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika#Historie

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Central_america

 • http://www.statnevlajky.sk/kontinent/


 • Login