OBVEŠČANJE JAVNOSTI - SPLOŠNO
Download
1 / 21

OBVEŠČANJE JAVNOSTI - SPLOŠNO SPLETNA STRAN euskladi.si - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

OBVEŠČANJE JAVNOSTI - SPLOŠNO SPLETNA STRAN www.euskladi.si Veliki informativni dogodki (predvidoma jeseni za OP RR, OP RČV) Kohezijski e-kotiček (prijava na spletni strani) Oglaševalska kampanja v teku Tematske radijske oddaje na temo kohezijske politike (lokalni radijski mediji)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' OBVEŠČANJE JAVNOSTI - SPLOŠNO SPLETNA STRAN euskladi.si' - gisela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

OBVEŠČANJE JAVNOSTI - SPLOŠNO

 • SPLETNA STRAN www.euskladi.si

 • Veliki informativni dogodki (predvidoma jeseni za OP RR, OP RČV)

 • Kohezijski e-kotiček (prijava na spletni strani)

 • Oglaševalska kampanja v teku

 • Tematske radijske oddaje na temo kohezijske politike (lokalni radijski mediji)

 • Inovativni pristop k pripravi projektov na 4. RP Razvoj regij (pomoč pri pripravi projektov, občine) – dogodek v Poljčanah 26.5.2009

 • Ostalo: - priročnik za prijavitelje projektov ESS

  - odgovori na najpogostejša vprašanja: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/faq.aspx (spodaj)!


Navodila OU za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

(1. spremembe in dopolnitve – julij 2008)


KAJ VSEBUJEJO IN KOMU SO NAMENJENA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013?

Kdo, kdaj, kje in kako je dolžan informirati in obveščati javnost.

Namenjena:

upravičencem

organu upravljanja,

organu za potrjevanje,

revizijskemu organu,

neposrednim proračunskim uporabnikom v vlogi posredniškega telesa ali upravičenca in

agentom.


Pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

 • PRIPRAVA JAVNEGA RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE

  1. logo upravičenca in logo sklada na PRVI strani:

  • sklep o začetku postopka,

  • odločba o imenovanju strokovne komisije,

  • razpisna dokumentacija (z vsemi obrazci in vzorcem pogodbe),

  • zapisnik o odpiranju ponudb,

  • odločitev o oddaji naročila ter

  • končno poročilo o oddaji naročila

   Primer označitve:


Pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca1
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

2. V naslednjih dokumentih:

- sklep o začetku postopka

- obvestilo o javnem naročilu

- razpisno dokumentacijo in

- vzorec pogodbe

3. V sklepu o začetku postopka in vzorcu pogodbe navesti tudi razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike (če je to mogoče).


Pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca2
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

 • OZNAČEVANJE S TABLAMI

  • oglasne deske oz. gradbiščne table (med izvajanjem operacije),

  • razlagalne table (najkasneje 6 mesecev po koncu operacije).

   1. Oglasne deske

   - na mestu posamezne operacije

   - javni viri financiranja operacije presegajo 500.000 evrov

   - operacija vključuje financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti

   VSEBINA – najmanj 25 % celotne površine table! (220/250 cm)

   - evropska zastava in navedba “OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA”,

   - navedba zadevnega sklada

   za ESRR: EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

   za KS: KOHEZIJSKI SKLAD

   za ESS: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

   - izjava “NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST”


Pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca3
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

VSEBINA

Nacionalna navedba

- zastava Slovenije

- navedba “OPERACIJO DELNO FINANCIRA REPUBLIKA SLOVENIJA”

VELIKE TISKANE ČRKE in enako velike

sredinska poravnava (besedilo in zastavi)

enaka velikost obeh zastav

informacije o prispevku EU - osenčen del table

obroba zastave EU z belo barvo (1/25)

Logotip občin POD navedbo evropskega in nacionalnega dela in NE namesto nacionalne navedbe.


Primer oglasne deske oz gradbi ne table
Primer oglasne deske kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 oz. gradbiščne table


Primer napa na gradbi na tabla
primer: NAPAČNA GRADBIŠČNA TABLA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013


Primer napa na gradbi na tabla1
primer: NAPAČNA GRADBIŠČNA TABLA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013


Primer pravilna gradbi na tabla
primer: PRAVILNA GRADBIŠČNA TABLA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013


Pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca4
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

2. Razlagalne table

 • javni viri financiranja operacije presegajo 500.000 evrov,

 • operacija vključuje nakup fizičnih predmetov ali financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti,

 • najpozneje 6 mesecev po koncu operacije

 • na vidnem mestu ter na lokacijah, ki so dostopne širši javnosti (npr. prometnice v bližini projekta)

  VSEBINA – najmanj 25 % celotne površine table! (100/150 cm)

  - evropska zastava in navedba “OPERACIJO JE DELNO FINANCIRALA EVROPSKA UNIJA”,

  - navedba zadevnega sklada

  za ESRR: EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

  za KS: KOHEZIJSKI SKLAD

  za ESS: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

  - izjava “NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST”

  - navedba vrste in imena operacije


PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

VSEBINA

Nacionalna navedba

- zastava Slovenije

- navedba “OPERACIJO JE DELNO FINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA”

VELIKE TISKANE ČRKE in enako velike

sredinska poravnava (besedilo in zastavi)

enaka velikost obeh zastav

svetla podlaga, črke pa temne barve


Primer razlagalne table
Primer razlagalne table kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013


Primer razlagalna tabla pravilna
primer: RAZLAGALNA TABLA - PRAVILNA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013


Primer razlagalna tabla napa na
primer: RAZLAGALNA TABLA - napačna kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013


Primer razlagalna tabla napa na1
Primer: RAZLAGALNA TABLA - napačna kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013


Pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca5
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

 • NALEPKE

  • označevanje fizičnih predmetov (različni stroji ali notranja oprema)

  • celotni javni viri financiranja ne presegajo 500.000 evrov

   Namestitev

  • na vidnem in dostopnem mestu na opremi

  • namesti se jih ob namestitvi opreme

  • ne sme biti izpostavljena fizični obrabi

  • vsaj 3 leta po zaključku OP oz. delni zaključitvi OP

   Vsebina

   - evropska zastava in navedba “OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA”,

   - navedba zadevnega sklada

   za ESRR: EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

   za KS: KOHEZIJSKI SKLAD

   za ESS: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

   - izjava “NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST”


UPORABA LOGOTIPOV kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

- uporaba logotipa z navedbo zadevnega sklada

- v skladu s Priročnikom CGP

- previdnost: uporaba črnobelega in barvnega logotipa

Primer barvnega logotipa:

Primer črnobelega logotipa:


Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na: kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

Urška Maček (Evropski socialni sklad)

[email protected]

01/ 400 55 91

Gregor Greif (Evropski sklad za regionalni razvoj)

[email protected]

01/400 55 75

Branka Marković (Kohezijski sklad)

[email protected]

01/ 400 55 94


Hvala za vašo pozornost! kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

www.euskladi.si


ad