Classificatie digitale leer en hulpmiddelen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Classificatie digitale leer- en hulpmiddelen PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Classificatie digitale leer- en hulpmiddelen. Ververs Foundation seminar 29 januari 2009 Door: Ellen van den Berg, Peter Blijleven & Leanne Jansen. Inleiding. Project ‘Leermiddelen van de toekomst’ Eerste project Ververs Foundation (2000)

Download Presentation

Classificatie digitale leer- en hulpmiddelen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Classificatie digitale leer en hulpmiddelen

Classificatiedigitale leer- en hulpmiddelen

Ververs Foundation seminar

29 januari 2009

Door: Ellen van den Berg, Peter Blijleven & Leanne Jansen


Inleiding

Inleiding

 • Project ‘Leermiddelen van de toekomst’

  • Eerste project Ververs Foundation (2000)

 • Ontwikkelen classificatiesysteem voor digitale leer- en hulpmiddelen.

 • Update classificatiesysteem (2009)

  • Vanwege tienjarig bestaan Ververs Foundation.

  • Omvang ICT-ontwikkelingen sinds 2000.

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Naar een classificatie

Naar een classificatie

 • Bestaande classificaties in 2000, veelal te grofmazig

  • O.a. Taylor 1998: ‘Computer tutor, tool of tutee’

 • Verkennen literatuur

  • Hoofdconclusie: meerdere typeringen mogelijk.

 • Ontwikkeling classificatiesysteem o.b.v. vierdeling:

  • Algemene typering

  • Inhoudelijke typering

  • Typering op leeractiviteit

  • Toepassingsgerichte typering

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Algemene typering

Algemene typering

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Algemene typering1

Algemene typering

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Algemene typering2

Algemene typering

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Algemene typering3

Algemene typering

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Inhoudelijke typering

Inhoudelijke typering

 • Modelling en simulatie systemen

  • Bieden leerlingen kans (delen van de) realiteit of complexe processen te modelleren/na te bootsen.

   Naam:

   De treinmachinist

   Auteur/Uitgever/Bron:

   Freudental instituut

 • Onderwijskundige spel / Serious Game

  • Onderwijskundige spelen met situaties die didactisch ontworpen problemen bevatten, die door doelbewuste acties van de gebruiker kunnen worden veranderd

   Naam:Behrloo, digitale stad voor

   het politieonderwijs

   Auteur/Uitgever/Bron:

   Politieacademie

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Inhoudelijke typering1

Inhoudelijke typering

 • Oefen- en Trainingsprogramma’s

  • Repeteren, herhalen en uitbreiden van reeds bestaande kennis.

 • Tutorials

  • Stapsgewijs opdoen van kennis en/of vaardigheden.

 • Multimediale leeromgevingen

  • Omgevingen waarbinnen de lerende op actieve wijze via diverse media en diverse inzichten kennis verwerft. Naam:MUST-casus ‘Kleur & Licht’

   Auteur/Uitgever/Bron:

   MUST / Ellen van den

   Berg (Universiteit Twente)

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Inhoudelijke typering2

Inhoudelijke typering

6. Tools

 • Middelen bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs (geen leerdoel)

  6b Databases en Naslagwerken (o.a. beeldbanken)

  Opvraagbare informatie uit onderwerp gerelateerde collecties.

  6b Communicatie en Coöperatieve omgevingen

  Omgevingen waardoor leerlingen plaats- en tijdonafhankelijk kunnen leren (o.a. Learning Management Systemen / ELO’s).

  6c Algemene tools

  Ondersteunende programma’s, niet gerelateerd aan onderwerp/probleem (o.a. tekenprogramma’s).

  6d Schoolmanagement tools

  Omgevingen voor het verwerken van leerling-gegevens (o.a. leerlingvolgsysteem.

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Toepassingsgerichte typering

Toepassingsgerichte typering

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Toepassingsgerichte typering1

Toepassingsgerichte typering

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Toepassingsgerichte typering2

Toepassingsgerichte typering

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Toepassingsgerichte typering3

Toepassingsgerichte typering

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Toepassingsgerichte typering4

Toepassingsgerichte typering

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Typering op leeractiviteit

Typering op leeractiviteit

1. Leren van feiten & regels

 • Alle applicaties, waarvan het hoofddoel is het aanbieden en overdragen van informatie.

  2. Regels & procedures toepassen

 • Applicaties, die onder deze categorie vallen kunnen worden gekarakteriseerd als oefen- en toetsprogramma's.

  3. Probleemoplossen

 • Centraal staan (complexere) problemen, waarbij de leerling voor de oplossing zijn/haar eigen stappen en procedures kiest.

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Typering op leeractiviteit1

Typering op leeractiviteit

4. Patronen herkennen en ontdekken

 • Onderscheiden en begrijpen van holistische processen met hun oorzaken en effecten en

 • Ontdekken van gangbare kenmerken en patronen (o.a. simulaties).

  Naam:

  Techopolis, hefbomen katrollen en tandwielen

  Auteur/Uitgever/Bron:

  Technopolis

  5. Complexe situaties hanteren

 • Alle applicaties die het dagelijks werk van experts ondersteunen

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Bronnen

Bronnen

Alessi, S.M. & Trollip, S.R. (2001). Multimedia for learning: Methods and development. Needham Heights (MA): Allyn & Bacon.

Baumgartner, P. & Payr, S. (1998). Learning with the internet: a typology of applications. Proceedings of the ED-MEDIA, Germany, 98, June 20-25.

Berg, E. van den (1999). Onderwijsleermiddelen: van schoolbook tot hypermedia. In: H.P.M. Creemers (red.). Onderwijskundig lexicon (pp. 11-29). Alphen aan de Rijn: Samson.

Itzkan, S.J. (1994). Assessing the Future of Telecomputing Environments: Implications for Instruction and Administration. The Computing Teacher, 22, 4, 60-64.

Taylor, R. (1980). The computer in the school: tutor, tool, tutee. New York: Teacher College Press.

Weber, W. (1999). Classification of New Media for Learning. In Quality Assurance Working Papers.

Publicaties n.a.v. het ontwikkelde classificatiesysteem:

Berg, E. van den, Blijleven, P.J., Jansen, L.M. (2000). Een classificatie van digitale hulp-en leermiddelen [CD-ROM]. Enschede: Universiteit Twente.

Berg, E. van den, Blijleven, P.J., Jansen, L.M. (2001). Digitale leermiddelen: naar een classificatie. Paper voor de Onderwijs Research Dagen 2001, Amsterdam.

Berg, E. van den, Blijleven, P.J., Jansen, L.M. (2003). Digital learning materials: classification and implications for the curriculum. In: Van den Akker, J., Kuiper, W. & Hamayer, U. (Eds.) Curriculum landscapes and trends. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Over de classificatie

Over de classificatie

 • Versie 1 Classificatiesysteem:

  • Uitgebracht op 31 augustus 2000: “Het eerste Ververs project”

  • Doel: Ververs Foundation te ondersteunen bij het maken van beleidskeuzes de stichting wilde maken voor de komende jaren.

 • Versie 2 update classificatiesysteem:

  • Uitgebracht op 29 januari 2009 ter ere van het tienjarig bestaan van de Ververs Foundation.

 • Dit product is ontwikkeld door:

  • Ellen van den BergHogeschool Edith Stein / Universiteit Twente /

  • Peter BlijlevenSaxion / Ververs Foundation

  • Leanne JansenCPS, onderwijsontwikkeling & advies

 • Zie: http://www.verversfoundation.nl/classif2009/

Inleiding

Naar een classificatie

Algemene typering

Inhoudelijke typering

Toepassingsgericht

Leeractiviteit

Bronnen

Over de classificatie


Classificatie digitale leer en hulpmiddelen

10 jaar

Congratiulations

 • Ellen van den Berg

  • Peter Blijleven

   • Leanne Jansen


 • Login