TÁJÉKOZTATÓ
Download
1 / 24

TÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

TÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL. A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE. A vizsgálat célja volt - a kiképzés reális helyzetképének megfogalmazása, - a problémák feltárása és beazonosítása,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TÁJÉKOZTATÓ A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL ÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL ' - gisela-randall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

TÁJÉKOZTATÓ

A KIKÉPZÉS HELYZETÉNEK STRATÉGIAI VIZSGÁLATÁRÓL

ÉS

KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ELGONDOLÁSÁRÓL


A vizsg lat c lja s v grehajt s nak rendje
A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE

A vizsgálat célja volt

- a kiképzés reális helyzetképének megfogalmazása,

- a problémák feltárása és beazonosítása,

- a megoldások és feladatok meghatározása.

A vizsgálat a vonatkozó HM HVKF intézkedésnek megfelelően 2007. decemberétől 2008. augusztusáig terjedt.

A vizsgálat eredményeként került összeállításra

„A kiképzés helyzete 2008.”

Alapdokumentum – a korszerűsítés munkaokmánya


A kik pz si rendszer elvi fel p t se
A kiképzési rendszer elvi felépítése

VEZETÉSI-IRÁNYÍTÁSI ALRENDSZER

TÁMOGATÓ

ALRENDSZER

VÉGREHAJTÓ

ALRENDSZER

KIKÉPZÉSI RENDSZER


A vezet si ir ny t si alrendszer elemei
A vezetési-irányítási alrendszerelemei

TERVEZÉS

 • HM HKF a kik. MH szintű irányító szerve. Fő feladatai:

 • a kiképzés MH szintű

 • tervezése,

 • szervezése

 • ellenőrzése és értékelése

 • a szabályzó tevékenység előkészítése

 • a szakmai irányítás feladatainak végzése

IRÁNYÍTÁS

ELLENŐRZÉS

A kik. közvetlen

Irányítását végző

katonai

szervezetek feladatai

HM KEHH

HM HKF

MH ÖHP

TACEVAL

CREVAL

HM/MH ELL TERV

VEZETÉSI-IRÁNYÍTÁSI ALRENDSZER


A v grehajt alrendszer elemei
A végrehajtó alrendszerelemei

KÖTELÉKEK KIKÉPZÉSE

ÁLLOMÁNY

KATEGÓRIÁK

KIKÉPZÉSE

SZERVEZETI KATEGÓRIÁK

ALKALMAZÁSI KATEGÓRIÁK

VÉGREHAJTÓ ALRENDSZER


A t mogat alrendszer elemei
A támogató alrendszerelemei

TERVEZÉS - FEJLESZTÉS

SZAKANYAG ELLÁTÁS

Egyéni gyakorló szimulátorok

MARCUS / MARS szimuláció

MILES 2000

Klb. Célanyagok

Kiképzési felszerelések

KIKÉPZÉSI LÉTESÍTMÉNYEK

KÖLTSÉG-TERVEZÉS

TÁMOGATÓ ALRENDSZER


A kik pz si rendszerrel szemben t masztott elv r sok
A KIKÉPZÉSI RENDSZERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT ELVÁRÁSOK

 • Egységes alapkiképzés;

 • A szárazföldi alegységek ciklikus, a légierő szervezetek lépcsőzetes, előrehaladó kiképzése;

 • Feladatorientált és képességteremtő kiképzés

 • Számítógépes és szimulációs rendszerekkel támogatott törzskiképzés megerősítése;

 • Korszerű kiképző bázisok, lőterek, kiképzés-technikai eszközök biztosítása;

 • A kiképzést támogató doktrínák, szabályzatok, programok, okmányok kidolgozása és bevezetése;

 • Tervszerű erőforrás-gazdálkodás és a költség-hatékony kiképzés megvalósításaSszegzett meg llap t sok
ÖSSZEGZETT MEGÁLLAPÍTÁSOK LEGFONTOSABB KÖVETKEZTETÉSEK

 • Az önkéntes haderő kiképzési rendszere a főbb célkitűzéseket

  • - a szerződéses legénységi állomány kiképzése;

  • - a nemzetközi válságkezelési feladatokra történő kiképzés;

  • - új képességek kialakítása

 • teljesítette

 • 2. Elemei a jelenleg érvényes szabályzóknak megfelelően működnek.

 • 3. Bevezetése előremutató és korszerű jelleget hordozott.

 • 4. Bevezetése óta jelentős változások következtek be, amelyek kiváltották a korszerűsítés szükségességét.


A kik pz s korszer s t s t el id z legfontosabb v ltoz sok
A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉT ELŐIDÉZŐ LEGFONTOSABB VÁLTOZÁSOK

 • Az MH nemzetközi válságkezelési feladatai.

 • Felerősödött az aszimmetrikus hadviselés, a terrorizmus elleni harc katonai feladatai végrehajtása lehetőségének kényszere.

 • Célokban, minőségben, létszámban és mennyiségben növekedtek felajánlásaink.

 • Az új képességek kialakításának követelménye és igénye.

 • Az állandósult létszámhiány

 • A kiképzés elvi, doktrínális alapjainak bővülése.

 • A kiképzést irányító felső – és középszintű szervek átalakítása.

 • A kiképzést támogató technikai eszközök, rendszerek fejlődése.

 • Rendelkezésre álló erőforrások mennyisége


A kik pz s korszer s t s nek alapelvei
A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK ALAPELVEI VÁLTOZÁSOK

 • A kiképzés korszerűsítése a jelenlegi rendszer fenntartásával és működtetésével párhuzamosan történik.

 • A kiképzés korszerűsítését az MH tervezési alapokmányokra támaszkodva és felhasználva kell végrehajtani.

 • A kiképzés korszerűsítésének stratégiai irányai feleljenek meg egy korszerű kiképzési rendszer ismérveinek

 • A korszerűsítés folyamata, időszükséglete ésszerű határok között biztosítsa a rendszer kidolgozását, bevezetését.

 • A kiképzés korszerűsítésére irányuló tevékenység alapját a kollektív gondolkodás képezi.


A kik pz s korszer s t s nek strat giai feladatai
A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK STRATÉGIAI FELADATAI VÁLTOZÁSOK

 • A jelenlegi kiképzési rendszer működtetése, elemei működésének harmonizálása

 • A kiképzési rendszer struktúrájának korrekciója

 • A kiképzési rend átalakítása

 • Képességkövetelmények kidolgozása

 • A programalapú tervezés kialakítása

 • Az MH alkalmazását meghatározó alapdokumentumok kidolgozása

 • A kiképzés elvi és doktrínális alapjait tartalmazó dokumentumok kidolgozása

 • Az ellenőrző-, értékelő-minősítő, tapasztalat-feldolgozó, valamint a jelentő-nyilvántartó rendszer átalakítása

 • A kiképzést támogató infrastruktúra korszerűsítése


Prioriz lt feladatok
PRIORIZÁLT FELADATOK VÁLTOZÁSOK

 • A szerződéses legénységi állomány létszámhiányának csökkentésére bevezetett intézkedések folytatása

 • A csapatok ciklikus kiképzése fenntarthatóságát biztosító, hatékonyságát növelő átmeneti módszerek kidolgozása, alkalmazása

 • A korszerűsítéshez szükséges doktrínális alapok (MH szintű okmányok) létrehozásának felgyorsítása

 • Az alapkiképzés körülményei javítási lehetőségeinek vizsgálata

 • A kiképzési rendszer és az át-és továbbképzések rendszere, valamint a pályamodellek összehangolása

 • A kiképzési erőforrás- szükségletek tervezési rendjének összehangolása a HM TVTR – rel

 • A kiképzés felső- és középszintű irányítás feladatait, valamint a parancsnokságok és törzsek felkészítését szabályzó intézkedések kiadása


A korszer s t s v grehajt s nak rendje
A KORSZERŰSÍTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE VÁLTOZÁSOK

 • I. Ütem (2009. évben elvégzendő feladatok):

 • A jelenlegi rendszer működtetése, a priorizált feladatok végrehajtása (rövidtávú korrekciók végrehajtása)

 • A korszerűsítés előkészítése

  • a korszerűsítés koncepciójának, elgondolásának kidolgozása, megvitatása és jóváhagyása;

  • a korszerűsítés feladat- és ütemtervének, illetve a feladatok részterveinek kidolgozása;

  • a kidolgozó állomány felkészítése;

  • a doktrínális alapok létrehozásához szükséges kidolgozói munka végzése.


A korszer s t s v grehajt si rendje
A KORSZERŰSÍTÉS VÉGREHAJTÁSI RENDJE VÁLTOZÁSOK

 • II. Ütem (2010. – 2011. évben elvégzendő feladatok):

 • a kiképzési rendszer elemei korszerűsítésével kapcsolatos anyagok kidolgozása

 • a korszerűsített rendszer elemek tesztelése

 • a rendszer elemeinek összehangolása

 • a kiképzési rendszer és más HM, MH rendszerek összehangolása

 • III. Ütem (2012. évben elvégzendő feladatok):

 • a rendszer működésének értékelése

 • a szükséges korrekciók elvégzése

 • a rendszer véglegesítése


A kidolgoz i tev kenys g eredm nyei
A KIDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSOKEREDMÉNYEI

A HM HKF által kidolgozott, hatályos alapokmányok és szabályzók

 • MH Összhaderőnemi Doktrína kiképzési fejezete (2007.) (az összhaderőnemi kiképzés alapjai);

 • MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programja (évenként kiadásra kerülő ötéves adatbázis);

 • Kézikönyv a nem háborús műveletek katonai feladataihoz – 5/2006 (HK 8) HM HVK KTFCSF;

 • Az általános és a speciális lőkiképzés rendszere - 4/2006 (HK 23) HM HKF;

 • Egységes Lövészeti Szakutasítás – Alt/20 HM HKF;

 • A lőelmélet alapjai a gyalogsági fegyverekhez – 29/2005 (HK 23) HM HVK KTFCSF;


A kidolgoz i tev kenys g eredm nyei1
A KIDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSOKEREDMÉNYEI

 • Vázlatalbum a válságreagáló műveletekhez – 11/2006 (HK 13) HM HVK KTFCSF;

 • A terrorizmus elleni küzdelem katonai feladataira való felkészítés rendjéről szóló 1/2006 (HK”) HM HVKF intézkedés;

 • Az emberkereskedelem elleni harc oktatásáról szóló 4/2004 (HK 10) HM HVKF intézkedés;

 • A nemzetközi válságkezelési feladatokra kijelölt erők kiképzéséről és felkészítéséről szóló 60/2008 (HK. 5.) HM HVKF intézkedés;

 • A kiképzés felső – és közép szintű irányításáról;

 • A parancsnokságok és törzsek felkészítéséről szóló HM HVKF intézkedés.


Ii korszer s t s f bb feladatai
II. KORSZERŰSÍTÉS FŐBB FELADATAI VÁLTOZÁSOK

 • Szervezeti átalakítás MH tervezési alapokmányok és a kiképzés elvi alapjait tartalmazó okmányok (MH kiképzési feladatlista)

 • Kiképzési rend (alapkiképzés – alaprendeltetés – válságkezelés; egyéni és kötelékkiképzés)

 • Képességkövetelmények (egyéni és kollektív)

 • Normák, normatívák, erőforrás támogatás

 • Kiképzés és képzés, pályamodellek, előmenetel és továbbképzés

 • Doktrínális támogatás (kik. programok, módszertani segédletek, kézikönyvek)

 • Értékelő- minősítő programok

 • Kiképzés-technikai támogatás, infrastruktúra


Az llom ny fizikai felk sz t se rendj nek korszer s t se
AZ ÁLLOMÁNY FIZIKAI FELKÉSZÍTÉSE RENDJÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE

Az edzettségi kategóriák és a testnevelési normakövetelmények felmérésének összehangolása

Az edzettségi kategóriák és a testnevelési normakövetelmények beosztásokhoz történő igazítása

A rajparancsnok-, szakaszparancsnok kiképzők szakmai továbbképzési rendjének kialakítása testnevelési foglalkozások vezetésére

A fizikai felkészítés (katonai testnevelés) módszertani támogatása lehetőségeinek kidolgozása

Sportbajnokságok rendszerének korszerűsítése

Az általános katonai kiképzés rendszerében, hatályos szabályzók, kézikönyvek, módszertani központ

19


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET KORSZERŰSÍTÉSE


ELGONDOLÁS KORSZERŰSÍTÉSEAz MH parancsnokai és törzsei hadműveleti – harcászati kiképzését szabályzó HM HVKF intézkedés kidolgozására

 • Az intézkedés kiadását indokolja:

  • A 2004. évi CV. (Hvt) hatálytalanította azokat az intézkedéseket, rendeleteket és utasításokat, amelyek tartalmazták a parancsnokok és törzsek felkészítése alapelveit

  • Jelenleg a kiképzés középtávú feladatait tartalmazó HM HVKF intézkedés tartalmazza az ez irányú feladatokat, de nem részletezi

 • Az intézkedés tervezett tartalma:

  • Általános követelmények, célkitűzések;

  • A tervezés, szervezés, ellenőrzés rendje;

  • A kiképzés rendszere, formái, erőforrás szükségletének biztosítása.

   A kidolgozás rendje:

   Munkacsoport létrehozása a szervezetek széleskörű bevonásával


A kik pz s korszer s t s nek strat giai feladatai1
A KIKÉPZÉS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK STRATÉGIAI FELADATAI KORSZERŰSÍTÉSE

A jelenlegi kiképzési rendszer működtetése, elemei működésének harmonizálása

A kiképzési rendszer struktúrájának korrekciója

A kiképzési rend átalakítása

Képességkövetelmények kidolgozása

A programalapú tervezés kialakítása

Az MH alkalmazását meghatározó alapdokumentumok kidolgozása

A kiképzés elvi és doktrínális alapjait tartalmazó dokumentumok kidolgozása

Az ellenőrző-, értékelő-minősítő, tapasztalat-feldolgozó, valamint a jelentő-nyilvántartó rendszer átalakítása

A kiképzést támogató infrastruktúra korszerűsítése


A hm hkf kik pz si oszt ly feladatai 9 f
A HM HKF Kiképzési Osztály feladatai (9 fő) KORSZERŰSÍTÉSE

A nemzetközi kiképzési rendezvények tervezésének irányítása;

Nemzetközi gyakorlatok keretgazda feladatai;

GYKRP kidolgozása;

TACEVAL, CREVAL felső szintű irányítása (elvek, VK szintű intézkedések kidolgozása);

Parancsnokok, törzsek felkészítésének szakirányítása;

Kamarai jogkör gyakorlása a tiszthelyettes képzés felkészítésben;

Műveleti tapasztalatok feldolgozásának, beépítésének irányítása

A katonai felső- és középszintű oktatás általános katonai követelményeinek meghatározása

Általános katonai kiképzés és fizikai felkészítés szakirányítása

MH szintű sportbajnokságok szervezése, szakmai felügyelete

Az MH kiképzés-technikai eszközök, szimulációs rendszerek fejlesztési követelményeinek meghatározása, a fejlesztés felügyelete


Az mh hp kik pz si f n ks g nek feladatai
Az MH ÖHP Kiképzési Főnökségének feladatai KORSZERŰSÍTÉSE

Szabályozással kapcsolatos döntés-előkészítés és kidolgozás;

Általános katonai kiképzés;

Állomány fizikai felkészítésének tervezése;

Hazai és nemzetközi gyakorlatok, kiképzési rendezvények programozása;

Ellenőrzések szervezése;

Felajánlott, és missziós feladatokra kijelölt szolgálati személyek , az ideiglenesen létrehozott, vagy állandó kötelékek felkészítésének tervezése, szakirányítása;


ad