SİNOP AÖF AKEDEMİK DANIŞMANLIK - PowerPoint PPT Presentation

S nop a f akedem k dani manlik
Download
1 / 46

  • 192 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SİNOP AÖF AKEDEMİK DANIŞMANLIK. MALİYET MUHASEBESİ FİKRET SÖYÜNMEZ SİNOP TİCARET MESLEK LİSESİ fikret898@hotmail.com. ÖRNEK: x üretim işletmesinde iki farklı mamül üretilmektedir.Mamüllere ilişkin bilgiler şöyledir; Mamüller Satış Mkt. B.Satış fiy. B.Değ.Mly.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SİNOP AÖF AKEDEMİK DANIŞMANLIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S nop a f akedem k dani manlik

SNOP AF AKEDEMK DANIMANLIK

MALYET MUHASEBES

FKRET SYNMEZ

SNOP TCARET MESLEK LSES

fikret898@hotmail.com

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

RNEK: x retim iletmesinde iki farkl maml retilmektedir.Mamllere ilikin bilgiler yledir;

Mamller Sat Mkt. B.Sat fiy. B.De.Mly.

A 120 30 15

B 280 20 8

400

Toplam sabit maliyeti 2850.- ytl olduuna gre A mamlnn baaba noktas sat miktar ka birim olur?

A)25 B)35 C)50 D)65 E)75

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

ADI ALIMA SRES SAAT CRET NORMAL CRET

A 8 2 16

B 7 3 21

C 8 4 32

Bir iletmede hak ettikleri akort creti 94,8.- YTL dir. Buna gre A iisinin grup akorduna gre alaca cret ne olur?

A)25,2 B)21,9 C)15,8

D)12 E)11

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Aadakilerden hangisi endirekt iilik gideridir?

A)ilerin fazla mesai cretleri

B)Yemekhanede alan iilerin cretleri

C)Kaynak departmannda alan iiye denen cret

D)Ustaba cretleri

E)retimde alan iinin makinesini bakn onarma almas karlnda ald cret

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Birleik maliyet 200,000.-YTL olan bir iletmenin rnlerine ait bilgiler yledir?

A mamul :50 birim

B mamul :250 birim

C mamul :200 birim

Bu bilgilere gre A mamlne den birim maliyet ka YTL dir?

A) 400 B)500 C)600 D)700 E)800

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Toplam sabit maliyeti 300,000.- YTL birim deiken maliyeti 500.- YTL retim hacminde 1000 DS ise birim mamuln toplam genel retim maliyeti ka YTL olur?

A)800

B)700

C)600

D)500

E)400

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

E1 E2 E.3 YA Y.B TOPLAM

AMPUL SAYISI 10 25 35 15 15 100

M2 140 210 175 35 140 700

Aydnlatma Maliyeti :300,000.- YTL

Isnma Maliyeti :700,000.- YTL

Bu bilgilere gre esas retim 3e den toplam maliyet ne olur?

A)195,000 B)210,000 C)250,000

D)280,000 E)322,000

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Aadakilerden hangisi iletmelerde

bte hazrlamann amalarndan deildir?

A) Yllk faaliyetlerin planlamasna yardmc olmak.

B) Blmlerdeki e gdm salamak.

C) Faaliyetleri kontrol etmek.

D) Yneticilerin baarsn deerlendirmek.

E) letmenin vergi karn doru belirlemek.

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Bteleme dneminde 2.000 birim maml

satlmas planlanmaktadr.Birim maml iin

deiken pazarlama gideri 5.- YTL, toplam

sabit pazarlama gideri de 6.000.- YTL' dir.

Buna gre birim maml ba btelenen

pazarlama gideri ka YTL' dir?

A)8

B)10

C)12

D)14

E)16

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

letmede sabit creti 2.- YTL olan iinin

normal alma sresi 8 saattir. Toplam

alma sresi 10 saat ve fazla alma zamm

da %50' dir. iinin toplam hak ettii

cret ka YTL'dir?

A)22

B)30

C)35

D)40

E)45

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Fiili fiyat : 12.- YTL

Standart fiyat : 10.- YTL

Kullanlan miktar: 900

Bu bilgilere gre direkt malzeme fiyat

sapmas ka YTL'dir?

A) 1.800 Olumlu

B) 1.800 Olumsuz

C) 9.000 Olumsuz

D) 9000 Olumsuz

E) 10.800 Olumlu

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

retim iletmesinde gerekleen genel retim gideri 680.- YTL, tahmini genel retim gideri de 650.- YTL' dir.

Buna gre adakilerden hangisi dorudur?

A) 30.- YTL fazla ykleme vardr.

B) Ykleme fark yoktur.

C) 30.- YTL eksik ykleme vardr.

D) 650.- YTL kapasite eksiklii vardr.

E) 680.- YTL kapasite eksiklii vardr.

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Belirlenmesi en zor standart hangisidir?

A) Direkt malzeme standard

B) Endirekt malzeme standard

C) retim standard

D) Direkt iilik standard

E) Karlk standard

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

LEM MKTAR BRM FYAT

Alm 1.000 5

retime sevk 500

Alm 2.000 6

retime sevk 1.500

retime sevk 300

FFO yntemine gre dnem sonu stok maliyeti nedir?

A) 5.200

B) 4.200

C) 3.200

D) 1.200

E) 1.000

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Bir karar seeneinin benimsenmemesi nedeniyle karlan net kazan tutarna ne denir?

A) Alternatif maliyeti

B) retim maliyeti

C) Frsat maliyeti

D) Birim maliyet

E) ekillendirme maliyeti

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Aadakilerden hangisi iletmelerde bte hazrlamann amalarndan deildir?

A) Yllk faaliyetlerin planlamasna yardmc olmak

B) Blmlerdeki e gdm salamak

C) Faaliyetleri kontrol etmek

D) Yneticilerin baarsn deerlendirmek

E) letmenin vergi karn doru belirlemek

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Bteleme dneminde 2.000 birim mamul satlmas planlanmaktadr. Birim mamul iin deiken pazarlama gideri 5.- YTL,

toplam sabit pazarlama gideri de 6.000.- YTL' dir. Buna gre birim mamul ba btelenen pazarlama gideri ka YTL' dir?

A) 8 B) 10 C) 12

D) 14 E) 16

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

letmede sabit creti 2.- YTL olan iinin normal alma sresi 8 saattir. Toplam alma sresi 10 saat ve fazla alma zamm da %50' dir. inin toplam hak ettii cret ka YTL' dir?

A) 22 B) 30 C) 35

D) 40 E) 45

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

x retim iletmesinde iki farkl maml retilmektedir. Mamllere ilikin bilgiler yledir;

Mamller Sat Mkt. B.Sat fiy. B.De.Mly.

A 120 30 15

B 280 20 8

400

Toplam sabit maliyeti 2.850.- ytl olduuna gre A mamlnn baaba noktas sat miktar ka birim olur?

A)25 B)35 C)50 D)65 E)75

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

letmede bte dneminde 5000 adet maml retilecei planlanmaktadr. Bir adet maml retiminde 3 kg malzeme kullanlmaktadr. Dnem sonunda 2000 kg malzeme stou kalmas arzulan- maktadr. Dnem banda ise iletme 3000 kg malzeme bulunduu tespit edilmitir. Malzemenin kg maliyeti 3.- ytl olduuna gre hazrlanacak malzeme btesi ne olur?

A) 35.000 B) 38.000 C) 40.000

D) 42.000 E) 50.000

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

letme 1 birim Maml retmek iin 10 kg (D) cinsi malzeme kullanlmaktadr. (D) cinsi malzemenin kg maliyeti 200.- ytldir. letmede artk ve israf malzemenin %20si kadardr. Bu bilgilere gre bu malzeme iin standart maliyet nedir?

A) 1.000 B) 1.250 C) 1.500

D) 2.000 E) 2.400

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Bir retim iletmesinin faaliyet dnemine ilikin birim maliyetleri yledir;

Direkt ilk madde ve malzeme :500.- ytl

Direkt iilik :100.- ytl

Deiken genel retim gid. :250.- ytl

Sabit genel retim gid. :150.- ytl

Katk pay %50

Deiken maliyet yntemine gre mamln birim sat fiyat ne olur?

A)1.275.- B)1.290.-

C)1.320.- D)1.380.-

E)1.750.-

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Aadakilerden hangisi kar merkezi iin doru bir ifadedir?

A) Yneticisi tarafndan gerekleen ve tahakkuk eden maliyetlerin kontrol edildii ve hesaplana bildii merkezdir.

B) Hem gelirlerin, hem de maliyetlerin yneticisi tarafndan kontrol edilebildii merkezdir.

C) Yneticisi tarafndan blme den gelirlerin kontrol edilebildii ve llebildii blmdr.

D) Hem kar hem de bu kar elde etmek iin yatrlan sermaye maliyetinin hesaplana- bildii merkezlerdir.

E) Planlanm ve gereklemi muhasebe verilerinin bir merkezde toplayan blmdr.

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Yneticisi tarafndan hem kar, hem de bu kar elde etmek iin yatrlan sermaye maliyeti hesaplanabilen ve kontrol edilebilen geni bir rgtn alt birimi aadakilerden hangisidir?

A) Yatrm merkezi

B) Sorumluluk merkezi

C) Kar merkezi

D) Gelir merkezi

E) Maliyet merkezi

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

letmede toplam kapasite 2000 birimdir. letmenin 300 birimlik yeni bir sipari almas maliyet ve fiyat deiiklii olmamas durumunda aadakilerden hangisi sylenemez?

A) letmenin toplam kar artar

B) letmenin satlar artar

C) letmenin toplam kar azalr

D) Baaba noktas sat miktar der

E) retim miktar artar

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Aadakilerden hangisi gider yerlerine datm asndan direkt giderdir?

A) Bakm-onarm masraflar

B) Istma giderleri

C) Enerji giderleri

D) Sosyal giderler

E) retim miktar artar

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

1. Safhaya ilikin bilgiler;

Dnem ba yar maml 500 birim ,dnem sonu

yar maml 300 birim, dnem iinde retime

balanan 9.500 birim ,retimi tamamlanan

9.700 birimdir. Dnem sonunda DMG %70, DG

%50 ve GG'de %50 tamamlanmtr.

DBYM D.MLYT. TOPLAM

DMG 47.300 250.000 297.300

DG 27.000 170.000 197.000

GG 92.500 400.000 492.500

Ortalama maliyet ynetimine gre DMG asndan

birim edeer maml maliyeti ne olur.

A) 10 B) 20 C) 30

D) 40 E) 50

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Yukardaki bilgilere gre direkt iilik asndan edeer birim says katr?

A) 9.910

B) 9.905

C) 9.900

D) 9.850

E) 9.000

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Safha maliyet sisteminde ortalama maliyet yntemini uygulayan "Z"

iletmesinin bilgileri yledir?

Dnem Ba Yar Maml Stoklar 300br.

Dnem Ssnu Yar Maml Stoklar 400br.

retime Balanan 1700br.

Dnem inde Tamamlanan 1600br.

DM Edeer Birim Maliyeti 25000br.

ekillendirme Edeer Birim

Maliyeti 35000br.

TAMAMLANMA DERECELER

D.B Yar Maml Stoklar in

DM %70

ekillendirme %50

Dnem Sonu Yar Maml S TOKLARI iin

DM %75

ekillendirme %50

Bu bilgilere gre dnem sonu yar maml

stoklarnn maliyeti ne olur?

A) 14500

B) 15900

C) 18000

D) 20000

E) 22000

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

letmede 1 birim maml retmek iin 5 m. (A) cinsi malzemenin m. fiyat 54.-YTLdir. Dnem iinde 300 birim maml retilmi ve 1.750 m. (A) cinsi malzeme kullanlmtr. Bu bilgilere gre firenin birim maml maliyetine etkisi ne olur?

A) 20 B) 45 C)50

D)55 E)65

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

letmede bte dneminde 5000 adet maml retilecei planlanmaktadr. Bir adet maml retiminde

3 kg malzeme kullanlmaktadr. Dnem sonunda 2000 kg malzeme stou kalmas arzulanmaktadr. Dnem banda ise iletme 3000 kg malzeme bulunduu tespit edilmitir. Malzemenin kg maliyeti 3.- ytl olduuna gre hazrlanacak malzeme btesi ne olur?

A)35.000 B)38.000

C)40.000 D)42.000

E)50.000

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

iletme 1 birim maml retmek iin 10 kg (D) cinsi malzeme kullanlmaktadr. (D) cinsi malzemenin kg maliyeti 200.- ytldir. letmede artk ve israf malzemenin %20si kadardr. Bu bilgilere gre bu malzeme iin standart maliyet nedir?

A)1.000 B)1.250 C)1.500

D)2.000 E)2.400

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Bir retim iletmesinin faaliyet dnemine ilikin birim maliyetleri yledir;

Direkt ilk madde ve malzeme :500 ytl

Direkt iilik :100 ytl

Deiken genel retim gid. :250 ytl

Sabit genel retim gid. :150 ytl

Katk pay %50

Deiken maliyet yntemine gre mamln birim sat fiyat ne olur?

A)1.275 B)1.290

C)1.320 D)1.380

E)1.750

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Enerji giderleri :400 ytl

Esas 1 :200 kw-saat

Esas 2 :150 kw-saat

Yardmc A : 50 kw-saat

Yardmc B :100 kw-saat

Birinci datm sonrasnda ESAS 2'ye yklenecek enerji gideri ka YTL'dir?

A) 545

B) 420

C) 171

D) 165

E) 120

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

DNEMLER M.S. ENERJ GDER

1.Dnem 4,000 5,000

2.Dnem 5,000 7,000

3.Dnem 3,000 4,000

4.Dnem 8,000 9,000

En yksek en dk noktalar tekniine gre birim bana deiken maliyet ka YTL'dir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

* Aadakilerden hangisi maliyet giderinin tanmdr?

A)Mal alm iin stok tketilmesi

B)Mal sat iin varlk satlmas

C)retim amacyla varlk stoklanmas

D)retim yapmak amacyla varlk tketilmesi

E)Tketim amacyla varlk stoklanmas

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

* letmenin gelecek dneme ait btelenmi faaliyet sonularn brt satlardan balayarak net kar/zarar gsteren tablo aadakilerden hangisidir?

A) Bilano

B)Gelir tablosu

C)Proforma bilano

D)Proforma nakit btesi

E)Proforma gelir tablosu

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

retim iletmesinde toplam sabit maliyetlerin artmas ve dier faktrlerde bir deiiklik olmamas durumunda aadakilerden hangisi doru olur?

A)Baaba noktas sabit kalr.

B)Baaba noktas sat miktar ve tutar azalr.

C)Sadece baaba noktas sat miktar azalr.

D)Sadece baaba noktas tutar azalr.

E)Baaba noktas sat miktar ve tutar artar.

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Aadakilerden hangisi sipari maliyet sisteminde sipari maliyetinin belirlenmesinde kullanlan belgelerden deildir?

A) sipari maliyet kart

B) ilk madde ve malzeme istek fii

C) ii saat kart

D) ii alma kart

E) mahsup fii

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Aadakilerden hangisi iletmeleri merkezka yntemine ynlendiren faktrlerden deildir?

A) evre koullarnn karmakl

B) evre koullarnn sabit olmas

C) Veri ve bilgilerin paylalmasndaki glkler

D) st dzey ynetici maliyetlerinin yksek olmas

E) Ynetici adaylarnn daha ok yetki istemesi

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

letmede dnem iinde 1 adet mamuln sat fiyat 5.- YTL, birim deiken maliyetinde 2,50.- YTL dir. Toplam sabit maliyet 50.000.- YTL olduuna gre BBN sat miktar nedir?

A)50.000

B)40.000

C)30.000

D)20.000

E)10.000

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

--------------------- / --------------------------

DREKT LK MADDE VE MALZEME GD. HESABI

LK MADDE VE MALZ. HS

--------------------- / -----------------------------

YUKARIDAK YEVMYE KAYDI AAIKAKLERDEN HANGSNE ATTR?

A)Yllk malzeme alm

B)letmeye dimm alm

C)letmeye endirekt malzeme alm

D)lk madde ve malzemenin retimde kullanlmas

E)lk madde ve malzemenin retimden ekilmesi

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Anormal fire maliyeti aadaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A)Satlan ticari mallarn maliyeti hesab

B)Dier olaand gider ve zararlar hesab

C)Direkt iilik gideri hesab

D)Maliyet gideri karl hesab

E)Yar mamller hesab

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

------------------------------- / -------------------------------

D.OLAGAN DII GDER

VE ZARARLAR HS

YARI MAMLLER RETM HS.

------------------------------- / -------------------------------

Bu kayt aadaki ilemlerden hangisine aittir?

A)Normal fire tutarnn maliyetinden dlmesi

B)Normal fire tutarnn iptal edilmesi

C)Anormal fire tutarnn retim maliyetinden dlmesi

D)Stok maliyetlerinin maliyet hesaplarna eklenmesi

E)Ambardaki direkt ilk madde ve malzemenin retimi gnderilmesi

FKRET SYNMEZ


S nop a f akedem k dani manlik

Safha maliyet sistemini kullanan iletmelerde, edeer mamul maliyeti hesaplanrken dnem ba yar mamul stok maliyetinin dikkate alnmad ancak dnem ba yar mamul maliyetini tamamlanan mamul maliyeti belirlenirken toplama eklendii hesaplama yntemi aadakilerden hangisidir.

A)Tartlm ortalama maliyet yntemi

B)Hareketli ortalama maliyet yntemi

C)lk giren ilk kar yntemi

D)Son giren ilk kar yntemi

E)Sabit fiyatlarla deerleme yntemi

MALYET MUHASEBES

FKRET SYNMEZ

SNOP TCARET MESLEK LSES

fikret898@hotmail.com

FKRET SYNMEZ


  • Login