Hvordan bliver anvendelsen af e l ring p virket af forankringsinitiativer
Download
1 / 14

Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer? - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer?. Og hvordan bliver forankringsinitiativerne og evalueringer herom påvirket af organisationens projektstyringspraksis?. Indhold. TYPISK EVALUERINGS- FOKUS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer?' - giona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hvordan bliver anvendelsen af e l ring p virket af forankringsinitiativer

Hvordan bliver anvendelsen af e-læring påvirket af forankringsinitiativer?

Og hvordan bliver forankringsinitiativerne og evalueringer herom påvirket af organisationens projektstyringspraksis?


Indhold
Indhold forankringsinitiativer?

TYPISK

EVALUERINGS-

FOKUS

 • Hvad forankringsarbejdet handler om og hvad vi får øje på med en…

  • en strategisk-funktionel arbejdsramme

  • en kontekstuel arbejdsramme

 • Cases

 • Implikationer for evaluering af forankringsarbejde

MIT FOKUS

 • Læringsudbytte

 • Viden

 • Kursus

 • Adfærd

 • Organisation

 • Samfund

Projektstyrings-praksis

Forankrings-arbejdet

EVALUERING


En strategisk funktionel arbejdsramme
En strategisk-funktionel arbejdsramme forankringsinitiativer?

Typisk e-læringsprojektforløb

 • Lineært projektledelsesperspektiv

 • Antagelse

  • Projektplanlægning, -ressourcer og -ledelsesevne bidrager positivt til anvendelsesgraden og udbyttet

  • Evaluering er oftest en slutaktivitet

Koncep-tualisering

Design

Anvendelse

Evaluering

Ressourcer

Forberedelse

Gennemførsel

Opfølgning

Organisatorisk forankring


Forankringsarbejdet 1
Forankringsarbejdet (1) forankringsinitiativer?

 • Arbejdet i konceptualiseringsfasen

  • Sikre budget og projektdeltagere til en tidlig og vedholdende organisatorisk markedsføring

 • Arbejdet i designprocessen

  • Bidrage til relevans, genkendelighed og målgruppeorientering i e-læringskurserne

  • Sikre mulighed for brugerstatistik mhp opfølgning

  • Sikre nødvendig deltagerinvolvering i produktudviklingen

  • Forberede kommunikationsaktører til forestående kursuslancering

 • Arbejdet i den organisatoriske kontekst

  • Deltage i konkurrencen ml projekter om opmærksomhed

  • Bearbejde interessekonflikter ml stab og linjeorganisation

  • Sikre kompenserende teknologi, hvis e-læring er ny læringspraksis

  • Sikre ledelsesopbakning og -opfølgning


En kontekstuel arbejdsramme
En kontekstuel arbejdsramme forankringsinitiativer?

 • Betingelserne for strategisk forankringsarbejde varierer i hht. et situationelt og relationelt perspektiv

 • Store situations- og organisationsforskelle i

  • Det digitale produkts natur

  • Læringsformålet

  • Projektdeltagerkredsen

  • Den politiske og organisationskulturelle kontekst

  • Mål for anvendelsesgrad og retning


Aktionsforskning som forankrings og evalueringsredskab
Aktionsforskning som forankrings- og evalueringsredskab forankringsinitiativer?

 • Formål

  • Forbedre koblingen mellem organisationens selvoplevede problemer og modeller der kan beskrive og afhjælpe problem

  • Styrke læring via faciliterede opgaver og refleksionsprocesser

 • Evaluators funktion

  • faciliterer projektforløb og erkendelsesprocesser

  • leverer teori og læringsstrategier

  • Modelekspert/aktivist/ proceskonsulent

Kontekst og formål

Moni-toring

Coughlan & Coughlan (2002)


Fire eksempler
Fire eksempler forankringsinitiativer?

Uddannelses-

orienteret

Udviklerdrevet

Praksis-

orienteret

Brugerdrevet


Eksempel 1 kommunikationskampagne i en f devarekoncern
Eksempel 1 forankringsinitiativer?- Kommunikationskampagne i en fødevarekoncern

 • Identitetskampagne

  • Indhold: Mission/vision, produktkendskab, konkurrence

  • Medarbejdere og B2B-kunder

  • Flere kommunikationsmedier i brug (e-læring, brochurer, avisannoncer, besøg)

  • E-læringsprodukt: Entydig afsender, instruktivistisk, test og konkurrence

  • Etablering af ny arbejdsgruppe med afsæt i IT- og HR-afdeling

  • Etablering af nyt LMS og lokale pc-lokaler i datterselskaber


Eksempel 2 kollaborativt l ringsmilj p botilbud
Eksempel 2 forankringsinitiativer?- Kollaborativt læringsmiljø på botilbud

 • Vidensdeling og –udvikling om arbejdspraksisser

  • Indhold: Brugerdrevet indholdsproduktion i wiki

  • Indholdsproduktion støttet op ad intern interviewer-gruppe der udarbejder metodeartikler pba. medarbejderinterview

  • Etablering af arbejdsgruppe, forstander og afdelingsleder tovholdere

  • Bred arbejdsgruppe der designer e-arkitektur, kompetence-temaer og artikeloplæg


Eksempel 3 tr ningsprodukt p et universitet
Eksempel 3 forankringsinitiativer?- Træningsprodukt på et universitet

 • Simulationsredskab

  • Indhold: Småholdsundervisning, vejledning, mundtlig eksamen

  • Eksterne undervisningsassistenter og lektorer

  • E-læringsprodukt: CD-rom baseret, entydig afsender, instruktivistisk, simulation

  • Fondsfinansieret udviklingsprojekt med pædagogiske konsulenter, undervisere, studerende, eksternt e-læringsleverandør


Eksempel 4 uddannelsesforl b ml seminarium og botilbud
Eksempel 4 forankringsinitiativer?- Uddannelsesforløb ml seminarium og botilbud

 • Learning Management System

  • Indhold: Læremidler, paneldebat, grupperum

  • Deltagere, undervisere, vejledere, botilbud

  • 10 ugers efteruddannelsesforløb heraf 5-ugers gruppeprojekt

  • E-læring: Ugentlig debat med bostedets ledelse via panel, distribution af læremidler, vejledning og lagring af gruppeprojekter

  • Faglig følgegruppe der evaluerer forløb samt justerer program og e-arkitektur


Forankringsarbejdet 2
Forankringsarbejdet (2) forankringsinitiativer?

 • Overraskelser

  • emergerende anvendelsesretninger

  • uforudsete forankringsproblemstillinger

  • alternative aktørbetragtninger om lærings/projektudbytte

 • Skiftende omverdensaktører og projektprioriteringer overrasker den systematiske interessentovervågning og -involvering

 • E-læring bliver katalysator /prøveballon for andre udviklingsprocesser i organisationen

 • Lokal medlæring er ofte ganske værdifuld, men figurerer som regel ikke blandt succeskriterierne


Organisatorisk praksis legitimerer en s rlig type forankrings og evalueringsarbejde
Organisatorisk praksis legitimerer en særlig type forankrings- og evalueringsarbejde

 • Hvilken projektstyringspraksis dominerer i organisationen?

 • Hvilke forankrings- og evalueringsstrategier praktiseres?

 • Er organisationen indstillet på alternative evalueringsmodeller?


ad