Izvori i metode prikupljanja podataka u istra ivanju turisti kih tr i ta
Download
1 / 29

IZVORI I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA U ISTRAŽIVANJU TURISTIČKIH TRŽIŠTA - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

IZVORI I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA U ISTRAŽIVANJU TURISTIČKIH TRŽIŠTA. Definicije istraživanja tržišta. “sustavni, objektivan postupak dobivanja informacija koje služe odlučivanju u marketingu” (Marušić, 1992)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' IZVORI I METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA U ISTRAŽIVANJU TURISTIČKIH TRŽIŠTA' - gino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Definicije istra ivanja tr i ta
Definicije istraživanja tržišta TURISTIČKIH

 • “sustavni, objektivan postupak dobivanja informacija koje služe odlučivanju u marketingu” (Marušić, 1992)

 • “sustavno i kontinuirano istraživanje i analiziranje informacija radi identificiranja i rješavanja određenog tržišnog problema” (Senečić, 1997: 2)

 • “funkcija koja povezuje potrošača, kupca i javnost s prodavačem putem informacija, a informacije služe da bi se pomoću njih identificirale i definirale tržišne mogućnosti i problemi, stvorile i poboljšale i ocijenile aktivnosti marketinga, pratilo djelovanje marketinga i poboljšalo shvaćanje procesa marketinga”


TURISTIČKIH

 • “specificira informacije potrebne da bi se objasnile te pojave; odlučuje o metodama za prikupljanje informacija, upravlja i provodi proces prikupljanja podataka; analizira rezultate; i priopćava rezultate i njihove implikacije“ (AMA Committee on Definitions of Market Research, 1987)


Definicija istra ivanja turisti kih tr i ta
Definicija istraživanja turističkih tržišta TURISTIČKIH

 • “istraživanje svih elemenata koji se odnose na tržište turizma i putovanja” (Marušić i Prebežac, 2004)

 • ti elementi mogu biti:

  • tendencije tržišnih kretanja

  • prognoze prodaje

  • projekcije

  • poslovne analize

  • utvrđivanje tržišnih udjela

  • istraživanje i razvoj

  • strategije marketinga i prodaje


Definicija procesa istra ivanja turisti kog tr i ta
Definicija procesa istraživanja turističkog tržišta TURISTIČKIH

 • logičan redoslijed postupaka što ih treba provesti da bi se došlo do pouzdanih i valjanih informacija koje pomažu prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju

 • proces istraživanja turističkog tržišta uključuje 6 glavnih koraka - postupaka:


Vrste istra ivanja s obzirom na primjenu rezultata
Vrste istraživanja TURISTIČKIH s obzirom na primjenu rezultata

 • izviđajna ili eksplorativna istraživanja – imaju karakter otkrivanja, izviđanja, i primjenjuju se kada je predmet istraživanja relativno nepoznat, hipoteze istraživanja nisu definirane i istraživanje ponajprije treba dati uvid u širinu i narav problema

 • zaključna ili konkluzivna istraživanja – dijele naopisna ili deskriptivna istraživanja te na uzročna ili kauzalna istraživanja:


TURISTIČKIH

 • opisna ili deskriptivna istraživanja – najčešće primjenjivana vrsta istraživanja, se odnose na istraživanje učestalosti neke pojave ili općenito na istraživanje detalja neke pojave

 • uzročna ili kauzalna istraživanja – daju nam objašnjenje uzroka koji su djelovali na neki događaj tj. odgovor o povezanosti uzroka i posljedice


Vrste istra ivanja s obzirom na karakter podataka
Vrste istraživanja TURISTIČKIH s obzirom na karakter podataka

 • s obzirom na karakter podataka koji se prikupljaju, obrađuju i analiziraju imamo:

  • kvantitativna istraživanja – riječ je o podacima koji se daju brojčano izraziti

  • kvalitativna istraživanja – upućuje na podatke koji se ne daju izraziti brojčano nego opisno


Osnovni izvori podataka u istra ivanju turisti kih tr i ta
Osnovni izvori podataka TURISTIČKIH u istraživanju turističkih tržišta


Primarni i sekundarni podaci
Primarni i sekundarni podaci TURISTIČKIH

 • primarni podaci – izvorna opažanja koja se prikupljaju za potrebe rješavanja konkretnog tržišnog problema različitim kvalitativnim ili kvantitativnim tehnikama istraživanja tržišta, i to u slučajevima kada su raspoloživi sekundarni izvori podataka ograničenoga karaktera, nisu odgovarajući ili su pak zastarjeli

 • sekundarni podaci – podaci prikupljeni i zabilježeni prije, u nekom drugom istraživanju, i za neku drugu svrhu. S gledišta istraživača koji sada provodi istraživanje i služi se sekundarnim podacima, to su povijesni podaci i za sadašnjeg istraživača ne zahtijevaju kontakt s ispitanicima ili subjektima istraživanja


Metode prikupljanja primarnih podataka
Metode prikupljanja primarnih podataka TURISTIČKIH

 • PROMATRANJE

 • ISPITIVANJE


1 metoda promatranja
1. Metoda promatranja TURISTIČKIH

 • promatranje je proces uočavanja i bilježenja činjenica ili događaja, bez postavljanja pitanja osobama čije se ponašanje prati

 • snimanje – promatranje se provodi uz pomoć tehničkih uređaja (snimanje zvuka, slike i, eventualno, nekih drugih pojava)

 • sustavno promatranje – promatranje koje provodi čovjek uz pomoć svojih osjetila (vida i sluha), kako bi se naglasila razlika u usporedbi sa svakidašnjim promatranjem koje svi provodimo, ali ono nije organizirano kao standardizirani postupak.


Tehnike promatranja
Tehnike promatranja TURISTIČKIH


Prednosti metode promatranja
Prednosti metode promatranja TURISTIČKIH

 • promatranjem se događaji bilježe onako kako su se doista dogodili

 • u promatranju je pretežno uklonjen utjecaj ljudskoga činitelja u osobi anketara, odnosno osobe koja prikuplja podatke

 • podaci dobiveni promatranjem su objektivni

 • objektivnost istraživanja stvorila je i visoku preciznost rezultata prikupljenih metodom promatranja


Nedostaci metode promatranja
Nedostaci metode promatranja TURISTIČKIH

 • primjena metode promatranja ograničena je na bilježenje u sadašnjemu vremenu

 • promatranje je, nadalje, ograničeno na činjenice, situacije, zbivanja

 • postupak promatranja uvijek relativno dulje traje i bez obzira na to bilježe li se podaci osobno ili uz pomoć tehničkih uređaja

 • troškovi su visoki


2 metoda ispitivanja
2. Metoda ispitivanja TURISTIČKIH

 • metoda ispitivanja sastoji se u postavljanju pitanja osobama od kojih prikupljamo podatke i njihove odgovore u usmenom ili pismenom obliku

 • anketa je riječ koja je u većoj uporabi u društvenim znanostima, sa značenjem ispitivanja uz pomoć anketnog upitnika

 • anketni upitnik je formalni popis pitanja koja postavljamo ispitaniku

 • izraz intervju se razvio u novinarstvu i uglavnom označava slobodniji, dulji razgovor u kojemu također postavljamo pitanja, ali ispitanik ne odgovara pomoću formulara


Vrste ispitivanja
Vrste ispitivanja TURISTIČKIH


Prednosti i nedostaci metode ispitivanja
Prednosti i nedostaci metode ispitivanja TURISTIČKIH

 • prednosti su:

  • svestrana mogućnost primjene metode ispitivanja

  • relativna brzina prikupljanja podataka ispitivanjem

  • relativno niski troškovi u usporedbi s metodom promatranja

 • nedostaci su:

  • proizlaze iz nazočnosti ljudskoga čimbenika koji je u toj metodi u većini slučajeva zastupljen dva puta: u ulozi ispitanika i u ulozi anketara

  • pristranost, subjektivnost anketara

  • pogreške u metodi ispitivanja

  • odbijanje odgovora (nonresponse)

  • pristranost u odgovoru


Prednosti i nedostaci sekundarnih podataka
Prednosti i nedostaci sekundarnih podataka TURISTIČKIH

 • prednosti su:

  • jeftiniji

  • brže se mogu prikupiti

  • dostupni za neke pojave za koje poduzeće ne bi moglo prikupiti primarne podatke

  • objektivnost

 • nedostaci su:

  • pronalaženje podataka koji će odgovarati potrebama konkretnog istraživanja

  • pronalaženje podataka čija je točnost poznata i zajamčena

  • podaci pripadaju prošlosti


Izvori sekundarnih podataka
Izvori sekundarnih podataka TURISTIČKIH

 • interni (unutrašnji) izvori:

  • računovodstveno-financijski izvještaji

  • ekonomske analize poslovanja poduzeća

  • analize bilance poslovanja poduzeća

  • analize revizorskih tvrtki o poslovanju poduzeća

 • eksterni (vanjski) izvori:

  • publikacije međunarodnih organizacija

   publikacije nacionalnih državnih zavoda za statistiku

  • publikacije drugih državnih organizacija i ureda

  • publikacije turističkih organizacija i udruženja

  • svjetski priznati znanstveni časopisi

  • podaci dobiveni putem istraživačkih aktivnosti postojećih instituta

  • posebne banke podataka


Metode prikupljanja sekundarnih podataka
Metode prikupljanja sekundarnih podataka TURISTIČKIH

 • informacije s državnih granica

 • ispitivanja na granici

 • metoda vođenja dnevnika

 • ispitivanja u prijevoznim sredstvima

 • ispitivanja na popularnim turističkim lokacijama

 • ispitivanja u smještajnim objektima

 • modeli potrošnje

 • izvještaji o poslovanju smještajnih objekata

 • istraživanje turističke ponude


Izvori sekundarnih podataka na me unarodnoj razini
Izvori sekundarnih podataka na međunarodnoj razini TURISTIČKIH

 • UNWTO – Yearbook of Tourism Statistics

 • UNWTO – Compendium of Tourism Statistics

 • UNWTO – BTT-barometer of Travel And Tourism

 • World/European Travel Monitor

 • Reiseanalyse

 • publikacije OECD, PATA, WTTC, Economic Intelligence Unit, Tourism Intelligence International


Dr avni zavod za statistiku republike hrvatske
Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske TURISTIČKIH

 • Statistički ljetopis

 • Mjesečna statistička izvješća

 • Statistička izvješća (Turizam, Ugostiteljstvo, Turizam u primorskim gradovima i općinama)

 • Priopćenja

 • Studije i analize

 • Izvanredna izdanja


Hrvatska narodna banka
Hrvatska narodna banka TURISTIČKIH

 • Pozicija putovanja-turizam u platnoj bilanci Republike Hrvatske

 • “Potrošnja inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu”

  • zajednički projekt HNB-a i Instituta za turizam

  • od 1998.-2001.

  • anketno istraživanje na međunarodnim i međudržavnim prijelazima RH

  • od 2002. godine istraživanje provodi HNB


Hrvatska turisti ka zajednica
Hrvatska turistička zajednica TURISTIČKIH

 • prati i analizira turistička kretanja u Hrvatskoj i na zanimljivim emitivnim tržištima

 • primjeri istraživanja:

  • Hrvatska ponuda na europskom tržištu

  • zastupljenost Hrvatske u katalozima inozemnih turoperatora na emitivnim tržištima

  • prikaz inozemnog turističkog prometa i plan oglašavanja na glavnim emitivnim tržištima


Institut za turizam zagreb
Institut za turizam, Zagreb TURISTIČKIH

 • TOMAS - Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj (1987., 1989., 1994., 1997., 2001., 2004., 2007.).

 • TOMAS nautika – stavovi i potrošnja nautičara u Hrvatskoj (2001., 2004, 2007.)

 • TOMAS - Turističke aktivnosti domaćeg stanovništva (2002., 2004.)

 • TOMAS - Stavovi i potrošnja turista i posjetitelja Zagreba (1998., 2005., 2006.)

 • TOMAS - Tranzit (2005.)

 • TOMAS - Brodska kružna putovanja (2006.)

 • TOMAS - Nacionalni parkovi i parkovi prirode (2006.)

 • Edukacija lokalnog stanovništva u cilju povećanja njihove pažnje u vezi sa problematikom šumskih požara (2003.)


Istra ivanje t omas
Istraživanje T TURISTIČKIH omas

 • kontinuirano istraživanje

 • provedeno 1987., 1989., 1994., 1997., 2001., 2004. i 2007. godine

 • ciljevi:

  • segmentacija tržišta

  • utvrđivanje glavnih prednosti i slabosti turističke ponude

  • utvrđivanje obilježja potrošnje gostiju

  • kontinuirano praćenje trendova domaće i inozemne potražnje


TURISTIČKIH

 • sadržaj istraživanja:

  • sociodemografski profil turista

  • motivacija za dolazak

  • obilježja putovanja

  • obilježja boravka u destinaciji

  • zadovoljstvo ponudom

  • konkurentnost hrvatske ponude u odnosu na mediteranske destinacije

  • potrošnja turista

 • metoda istraživanja:

  • prikupljanje podataka – osobni intervju, samopopunjavanje

  • uzorak – 4.915 ispitanika

  • lokacije – hoteli, turistička naselja, kampovi, privatni smještaj, u 86 mjesta u 7 primorskih županija

  • ispitanik – domaći i strani turisti (14 zemalja)

  • razdoblje – lipanj-rujan 2007.


Horwath consulting zagreb
Horwath TURISTIČKIH Consulting Zagreb

 • “Poslovanje hotelijerstva u Hrvatskoj”

 • od 1998. godine

 • sadržaj istraživanja:

  • fizičko stanje objekata i struktura sadržaja

  • tehnološka opremljenost

  • zaposlenost

  • sustav nagrađivanja

  • ulaganja

  • tržišni i financijski rezultati poslovanja


ad