Koordynator projektu pan dariusz miechowski architekt prowadz cy projekt
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Koordynator projektu: Pan Dariusz Śmiechowski - Architekt Prowadzący projekt: PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Koordynator projektu: Pan Dariusz Śmiechowski - Architekt Prowadzący projekt: Pani Elżbieta Ptasznik nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych Współpraca: Pani Katarzyna Sobień Informatyk G73 Pani Magdalena Wójcik Szkolne Atelier Artystyczne

Download Presentation

Koordynator projektu: Pan Dariusz Śmiechowski - Architekt Prowadzący projekt:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koordynator projektu pan dariusz miechowski architekt prowadz cy projekt

Koordynator projektu:

Pan Dariusz Śmiechowski

- Architekt

Prowadzący projekt:

Pani Elżbieta Ptasznik

 • nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych

  Współpraca:

  Pani Katarzyna Sobień

 • Informatyk G73

  Pani Magdalena Wójcik

 • Szkolne Atelier Artystyczne

  Liczba uczniów biorących udział w programie: 21


Koordynator projektu pan dariusz miechowski architekt prowadz cy projekt

 • Dnia 4.04.2013 odbyło się nasze pierwsze spotkanie dotyczące Pilotażowego Programu Kształtowania Przestrzeni organizowanego przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Zostaliśmy zapoznani z projektem, treścią, ideą oraz celami.

 • Ustaliliśmy zasady pracy jak i również przeprowadziliśmy dyskusję i głosowanie nad tematem, którym się zajmiemy - Bielany- Chomiczówka.

 • Rozdzieliliśmy zadania, pracę na następne spotkanie.

 • Stworzyliśmy mapy z najważniejszymi i najciekawszymi względem nas miejscami na Bielanach.

 • Zajęcia odbywały się zawsze po godzinach lekcyjnych w poniedziałki, soboty oraz wyjątkowo raz w czwartek.


Koordynator projektu pan dariusz miechowski architekt prowadz cy projekt

 • Plenerarchitektoniczny, spacer poBielanachul. Conrada.

 • Analizaiomówieniebudynkówosiedla "Chomiczówka„ - świadomośćmiejscagdziemieszkamy, estetykabudowliorazotoczenia, omówienierozplanowaniaprzestrzennegoosiedla.

 • Wirtualny spacer. Rozrysowaniebudynków, miejsc, którezapamiętaliśmyzespaceru (kolorystyka, kształt, funkcja, latabudowy). Pracawgrupach.

 • Tworzenieprojektów: Co bymzmienił? Co bymzaprojektował?Czegobrakuje?

 • Naszepropozycjeiprojekty:

  • Zaprojektowanieparkingówpodziemnych, miejscodpoczynku, relaksu, uporządkowaniechaotycznych form architektonicznych, zmianakolorystycznabudynków

  • Rozdzieleniezadańnanastępnespotkanie


Koordynator projektu pan dariusz miechowski architekt prowadz cy projekt

 • WykładPanaMarcinaMielniczukaMieszkańcaosiedlaChomiczówkawnuczkaFelicjanaCieślakapomysłodawcyizałożycielasSpołecznegoFunduszuOdbudowyStolicy – prezentacja.

 • Wizyta Pani Katarzyny Domagalskiej z Fundacji Młodej Kultury Hopsiup.

 • HistoriaChomiczówki, historiabudowaniaosiedla,(odmateriałówwykorzystywanych do budowypoczasrealizacjiosiedla).

 • Oglądanieianalizowaniedokumentacjiosiedla (stare planymieszkań – omówienie, analiza) ciekawostkinatematosiedla - dyskusja.

 • PrzedstawienieprzezgrupyuczniówprezentacjinatematwyjątkowychmiejscnaBielanach: HutaBielany, CmentarzWawrzyszewski, Las Bielański – prezentacjamultimedialna, Forty "Wawrzyszew", CmentarzPółnocny, ZespółAkademiiWychowaniaFizycznego, Stare Bielany.

 • Bielanywczorajidziś (fotografie)


Koordynator projektu pan dariusz miechowski architekt prowadz cy projekt

 • Projekt logo – wyjaśnieniepojęcia, omówieniezadania, projektznakugraficznego.

 • Zapoznaniesięzprzestrzeniąurbanistycznąbazarku – obszarprzestrzenipublicznej (zaspokojeniepotrzebmieszkańców, poprawajakościżycia, cechyfunkcjonalno-przestrzenne), krótkieomówienieKartyPrzestrzeniPublicznej.

 • ReklamawPrzestrzeniPublicznej, reklamazewnętrzna (out-of-home) – dyskusja, analiza.

 • Projektmakiety.

 • Stworzenielegendy


Koordynator projektu pan dariusz miechowski architekt prowadz cy projekt

 • Przypomnieniezagadnieńzpoprzednichspotkań.

 • Zbieraniemateriałów do makiety min. Skontaktowaniesięzprywatnymiprzedsiębiorcamizprośbąoprodukty do projektu.

 • Pracawgrupach - podzieleniesięobowiązkami, wykonywaniemakiety.


Koordynator projektu pan dariusz miechowski architekt prowadz cy projekt

W razie problemów z odtworzeniem pliku video, proszę o kliknięcie w link poniżej:

http://youtu.be/JVTn319d3MQ


Koordynator projektu pan dariusz miechowski architekt prowadz cy projekt

 • PODSUMOWANIE PROJEKTU

 • W projekciepostanowiliśmyzająćsiędokładniejprzestrzenią, któranasotacza, tugdziemieszkamy -  Chomiczówka.

 • PilotażowyProgram „KształtowaniePrzestrzeni” zwróciłnasząuwagęnaarchitekturę, urbanistykęmiejscagdziesięwychowujemy.

 • PoprzezzabawępoznaliśmyhistoriędzielnicyBielan, budynków, któremijamyparęrazydziennie.

 • Jużwiemy, żeład, harmonia, funkcjonalność, barwa, dopasowanie do otoczenia ma olbrzymieznaczeniewżyciucodziennymnaszymimieszkańców.


 • Login