แนวทางการจัดทำรายงาน EIA - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 34

 • 421 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

แนวทางการจัดทำรายงาน EIA. โดย. นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบ. สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. บรรยายในหลักสูตร EIA: ข้อมูลเพื่อประชาชน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

แนวทางการจัดทำรายงาน EIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eia

EIA

EIA: - 2556


Eia


Eia

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


Eia

(SCOPING)

 • SCOPING

 • public scoping/ technical scoping

 • -

 • -

 • -


Eia

(EIA PREPARATION)

 • .

  • -

  • -

  • -

 • -

 • -


Eia

(Project Description)

1.

-

-

2.

-

-

-


Eia

3.

-

- /

-

-

-

4.

5.


Eia

(Environmental Setting/Existing)

 • /

 • existing reader reviewer

 • (Baseline data)

 • 4

 • setting


Eia

1.


Eia

/

/


Eia

2.

/


Eia

3.

/

/


Eia

4.


Eia

1. (Impact Identification)

- Checklist

- Matrix

- Overlay

- Network

- Ad hoc committee


Eia

(Environmental Impact)

1. ( 1)

2. ( 2)


Eia

2

-


Eia

()

 • 2. (Impact Prediction)

  - Simulation/ Model/

  - Ranking /Rating/ Index (parameter)


Eia

3. (Impact Evaluation)

-

-

- ( )

- (public acceptance)


Eia


Eia

()

 • ..2540

 • ..2550

  • 57

  • 67


Eia

57


Eia

67


Eia


Eia

()


Eia

EIA

EIA

 • ()

 • (


Eia

( EIA)

 • 2

  • 1

  • EIA


Eia

EIA ()

 • 2


Eia

 • 1

 • 2

 • 3

 • .


Eia

1. avoiding the impacts

2. minimizing the impacts

3. rectifying the impacts by rehabilitating or restoring the affected env.

4. Eliminating the impacts over time

5. Compensation for the impacts by replacing or providing substitute resources (e.g. Wetland)


Eia

1.

2.

3. 1

4.


Eia

50 48 49

49


Eia

.

1.

2.

3.

4. 3


Eia

-

EIA

(EIA AWARDS) ..

-


Eia

02 265 6500 6831

indhira@onep.go.th


 • Login