Omavalitsuste ruumiandmete haldamise s steem maakonna htseks arendustegevuseks
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Omavalitsuste ruumiandmete haldamise süsteem maakonna ühtseks arendustegevuseks PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Omavalitsuste ruumiandmete haldamise süsteem maakonna ühtseks arendustegevuseks. Projekti idee. Ruumiandmed ja arendustegevus. Omavalitsuse arendus ja planeerimine on alati ruumi ja territooriumiga seotud Elanikud, asutused, objektid, teed, infrastruktuurid asuvad teatud asukohas

Download Presentation

Omavalitsuste ruumiandmete haldamise süsteem maakonna ühtseks arendustegevuseks

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Omavalitsuste ruumiandmete haldamise s steem maakonna htseks arendustegevuseks

Omavalitsuste ruumiandmete haldamise süsteem maakonna ühtseks arendustegevuseks

Projekti idee


Ruumiandmed ja arendustegevus

Ruumiandmed ja arendustegevus

 • Omavalitsuse arendus ja planeerimine on alati ruumi ja territooriumiga seotud

 • Elanikud, asutused, objektid, teed, infrastruktuurid asuvad teatud asukohas

 • Kõigil on omavahelised suhted – nad mõjutavad üksteise paiknemist

 • Seega KOV arendustegevuse juhtimiseks on kriitiline teada, kus miski asub ja kuidas on asjad omavahel seotud

 • Tänapäeval on teadmine üha enam digitaalses vormingus, sh ka ruumiandmed


Probleemid seoses ruumiandmetega

Probleemid seoses ruumiandmetega

 • Andmeid kogutakse erinevatesse registritesse (nii riiklikud kui kohalikud), neid koos vaadata ei saa

 • KOV sisestab andmeid riiklikesse registrisse, kuid oma vajadusteks sobiv kasutamine raskendatud

 • Puudub hea, odav ja lihtne süsteem, kuidas KOV ruumiandmeid koguda, muuta ja kasutada

 • Raske andmeid jagada teiste huvitatud osapooltega


Ruumiandmete haldamise s steem

Ruumiandmete haldamise süsteem?

 • Veebipõhine riiklik register või andmebaas


Ruumiandmete haldamise s steem1

Ruumiandmete haldamise süsteem?


Ruumiandmete haldamise s steem2

Ruumiandmete haldamise süsteem?


Ruumiandmete haldamise s steem3

Ruumiandmete haldamise süsteem?

 • Veebipõhine riiklik register või andmebaas

 • GIS töökoht (MapInfo, ArcGIS, MicroStation)


Ruumiandmete haldamise s steem4

Ruumiandmete haldamise süsteem?


Ruumiandmete haldamise s steem5

Ruumiandmete haldamise süsteem?

 • Veebipõhine riiklik register või andmebaas

 • GIS töökoht (MapInfo, ArcGIS, MicroStation)

 • Kohalik register koos kaardikomponendiga (teeregister, jäätmevaldajate register, …)


Miks need kov i ei aita

Miks need KOV’i ei aita?

 • Kasutusel on erinevad süsteemid, mis ei ühildu

 • Osad neist on keerulised kasutada või kallid (GIS tarkvara)

 • Enamasti on suletud süsteemid – andmeid lisada, muuta, importida või eksportida on raske (riiklik veebipõhine register või andmebaas, kohalik register)

 • Vajalik oleks kasutusele võtta parem süsteem!


T omavalituse ruumiandmetega 1

Töö omavalituse ruumiandmetega 1

 • Vaadata kõigi andmeandjate andmeid


Omavalitsuste ruumiandmete haldamise s steem maakonna htseks arendustegevuseks

 • Riik:

 • Aluskaardid

 • Kataster

 • Ehitusregister

 • Planeeringute register

 • Keskkonnaregister

 • KOV:

 • Kohalikud registrid ja andmekogud

 • Olulised objektid ja andmekihid

 • Teised KOV’id

 • MV

 • Kolmas sektor

 • Ettevõtted:

 • Üleriigiline infra

 • Kohalik infra

 • Turism

 • Tootmine


T omavalituse ruumiandmetega 2

Töö omavalituse ruumiandmetega 2

 • Vaadata kõigi andmeandjate andmeid

 • Luua ja hallata omavalitsuse ruumiandmeid

  • Koguda väljas GPS’ga andmeid, importida neid ruumiandmete süsteemi

  • Importida olemasolevaid andmekihte (nt MapInfost, ArcGISist või kohalikest registritest)

  • Kujundada andmekihte

  • Luua uusi andmekihte

  • Muuta andmeid (nii ruumiandmeid kui tabelandmeid)

  • Eksportida andmeid (edasisse töötlusesse, aruannetesse, teistega jagamiseks)

  • Kujundada ja printida kaarte


S steemi funktsioonid

Süsteemi funktsioonid

 • Andmete vaatamine

 • Andmete lisamine ja muutmine

 • Andmete importimine ja eksportimine

 • Teemakaartide (analüüsikaartide) koostamine

 • Andmete printimine


Kellele

Kellele?

 • Omavalitsuse töötaja töövahend

  • Kõik andmed ühes kohas

  • Odav (veebibrauser)

  • Kõik saavad juurde (ei vaja spetsiaalset tarkvara)

  • Lihtne (kõik oskavad kasutada)

 • Andmete avalikustamise ja jagamise vahend internetis

  • KOV territooriumi kohta olulised andmekihid

  • Planeeringute ja arengudokumentide andmekihid


S steemi loomine ja haldamine

Süsteemi loomine ja haldamine

Süsteemi loomine:

 • Analüüs – kasutajate vajadused, süsteemi arhitektuur ja loogika

 • Arendus ja juurutamine

 • Kasutajate koolitus

  Süsteemi haldamine:

 • Keskselt – kuluefektiivsus, profesionaalsus

 • Omavalitsuse põhiselt – paindlikkus

 • Kolmas variant?


Kokkuv tteks

Kokkuvõtteks

Ruumiandmete halduse süsteem:

 • Aitab teha õigemaid otsuseid arenguks ja planeerimiseks – olemas vajalik info ühes kohas

 • Annab lihtsa ja odava töövahendi KOV ülesannete täitmiseks – andmete kogumine ja haldamine

 • Võimaldab andmeid jagada naaberomavalitsuste, maavalitsuste ja teiste huvitatud osapooltega


Suur t nu

Suur tänu!

Andres Ideon

AS Regio

Tel: 738 7300

E-mail: andres@regio.ee


 • Login