slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tervishoiustatistiliste aruannete täitmise ja esitamise alane teabepäev

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Tervishoiustatistiliste aruannete täitmise ja esitamise alane teabepäev - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Tervishoiustatistiliste aruannete täitmise ja esitamise alane teabepäev. Infotehnoloogia kulud Oliver Lillepruun Sotsiaalministeerium. Tabeli täitmise eesmärk. IT kulude võrreldavus Muudatuste planeerimine Tsentraalselt on odavam IT-vahendeid osta (eriti tarkvara, serverid jms).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tervishoiustatistiliste aruannete täitmise ja esitamise alane teabepäev ' - gilda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tervishoiustatistiliste aruannete t itmise ja esitamise alane teabep ev
Tervishoiustatistiliste aruannete täitmise ja esitamise alane teabepäev
 • Infotehnoloogia kulud

Oliver Lillepruun

Sotsiaalministeerium

Infotehnoloogia kulud

tabeli t itmise eesm rk
Tabeli täitmise eesmärk
 • IT kulude võrreldavus
 • Muudatuste planeerimine
  • Tsentraalselt on odavam IT-vahendeid osta (eriti tarkvara, serverid jms)

Infotehnoloogia kulud

tabeli t itmine
Tabeli täitmine
 • Tabeli täitmist lihtsustab aruande täitmise juhend
  • Juhend lihtsasti arusaadav IT taustaga inimestele
 • Kindlasti on vaja sisendit asutuse IT-inimestelt
  • Ei saa eeldada, et raamatupidajad omandavad spetsiifiliste IT-vahendite ja –tehnoloogiate tundmise oskuse

Infotehnoloogia kulud

erinevus kahe esimese sektsiooni vahel
Erinevus kahe esimese sektsiooni vahel
 • Ostetud infotehnoloogia – inventari soetus ja teenused
  • = read 02+…+13
  • Ostetud kaubad ja teenused – vahendite soetamine
  • Ilmselt kandub enamus kulusid sellesse sektsiooni
 • Infotehnoloogia hooldus ja remont
  • = read 15+…+19
  • Väljastpoolt asutust ostetud IT hoolduse ja remondi teenused

Infotehnoloogia kulud

ostetud infotehnoloogia
Ostetud infotehnoloogia
 • Ei ole vaja kuluartikleid aruande jaoks kunstlikult tükeldada:
  • Infotehnoloogia summa kokku soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest otsestest kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest (kohaleveo, paigaldamise ettevalmistuse, paigaldamise, käikulaskmine ja projekteerimise väljaminekud)

Infotehnoloogia kulud

ostetud infotehnoloogia1
Ostetud infotehnoloogia
 • Riistvara
  • sh ka investeeringud serveriruumi sisseseadesse
 • Tarkvara
  • sh kommertstarkvara, unikaalne rakendustarkvara
 • Andmeside teenused
  • sh kulutuse internetiühendusele, infrastruktuuri väljaehitamisele, kaabeldustöödele jms

Infotehnoloogia kulud

ostetud infotehnoloogia2
Ostetud infotehnoloogia
 • Riistvara
  • Personaalarvutid
  • Serverid (sh andmemassiivid jms)
  • Võrguseadmed
  • IT valmisoleku tagamine
  • (sh serveriruumi sisseseade, UPS-id jms)

Infotehnoloogia kulud

ostetud infotehnoloogia3
Ostetud infotehnoloogia
 • Tarkvara
  • Kommertstarkvara (karbitooted)
   • Sh serveritele
   • Sh personaalarvutitele
  • Unikaalne rakendustarkvara
   • Eritellimusel valmistatud spetsiaalsete funktsionaalsustega tarkvara (sh meditsiiniliste tööprotsesside täitmiseks mõeldud tarkvarad – näiteks ESTER)

Infotehnoloogia kulud

infotehnoloogia hooldus ja remont
Infotehnoloogia hooldus ja remont
 • Väljastpoolt asutust ostetud infotehnoloogilise hoolduse ja remondi teenuste kulud (näiteks lepingud firmadega)
  • arvutitöökohtade rentimine
  • arvutitöökohtade hooldusleping
  • hooldusleping serveritarkvara administreerimiseks
  • jms

Kindlasti tuleb lepingus eristada, millist teenust ostetakse – lubamatu on sõlmida lepingut näiteks arvutipargi hooldamiseks, milles ei ole eristatav, millist teenust (serverite hooldus, unikaalse tarkvara hooldus vms) pakutakse

Ilmselt on selle sektsiooni täitmisel oluline IT osakonna sisend – raamatupidamine ei pea ise arvet pidama, milline osa lepingust hõlmab serverite hooldust, milline osa arvutitöökohtade hooldust jne.

Infotehnoloogia kulud

t psustamist vajavad punktid
Täpsustamist vajavad punktid
 • Kaabeldustööde teostamine ja võrguseadmete paigaldamine - võib sattuda kahele reale:
  • Rida 05 – võrguseadmed (IT osakonna poolt hangitud ja ise üles seatud, reeglina väiksemad võrgu arendustööd, ostetakse ainult seadmeid)
  • Rida 12 – andmeside teenused (arendustööd andmesidele, leping spetsialiseerunud ettevõttega, kes töid täisteenusena teostab)
 • Unikaalse tarkvara soetamine ja hooldus – kahe rea erinevus
  • Rida 11 – unikaalne rakendustarkvara (soetamisega on tegemist juhul, kui ostetakse tarkvara arendamist, st lisatakse uusi funktsionaalsusi või täiendatakse olemasolevaid funktsionaalsusi)
  • Rida 17 – tarkvara hooldus (tegemist hooldusega – uusi funktsionaalsusi ei lisata, midagi uut ei osteta)

Infotehnoloogia kulud

infotehnoloogia personal
Infotehnoloogia personal
 • Infotehnoloogia personal oma organisatsioonis. Siia märgitakse palgakulud koos lisatasude, preemiate, erisoodustuste ja kompensatsioonidega aastas kokku. Palgakulud näidatakse koos tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmaksuga. Infotehnoloogia personali hulka loetakse inimesed, kes töötavad IT struktuuris või on seotud IT-teenindusega oma organisatsioonis
  • Korrektne on “tööjõukulu” – palgakulu on juhendis ekslik
  • Mida tähele panna: kui organisatsioonis on ainult üks IT töötaja, siis ei tohi teda liigitada IT-juhi kategooriasse (isegi siis mitte, kui tema ametinimetus on selline). IT juhtide all peetakse silmas juhtivtöötajaid

Infotehnoloogia kulud

slide16
Aitäh!

Oliver Lillepruun

[email protected]

626 9358

Sotsiaalministeerium

Infotehnoloogia kulud

ad