M testatud ppimise tunnused
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Mõtestatud õppimise tunnused PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mõtestatud õppimise tunnused. Aktiivne Konstruktiivne Kollaboratiivne Tahtlik Kontekstuaalne Suhtlev Arutlev Ülekantav. Aktiivne. Õppija roll õppimisel on aktiivne, ta tegeleb info mõtestatud läbitöötamisega ning tal on vastutus. KONSTRUKTIIVNE.

Download Presentation

Mõtestatud õppimise tunnused

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mõtestatud õppimise tunnused

 • Aktiivne

 • Konstruktiivne

 • Kollaboratiivne

 • Tahtlik

 • Kontekstuaalne

 • Suhtlev

 • Arutlev

 • Ülekantav


Aktiivne

 • Õppija roll õppimisel on aktiivne, ta tegeleb info mõtestatud läbitöötamisega ning tal on vastutus


KONSTRUKTIIVNE

 • Õppijad loovad eelnevate teadmiste baasil uusi teadmisi


KOLLABORATIIVNE

 • Õppijad teevad uute teadmiste loomisel koostööd ja kasutavad üksteise oskusi


TAHTLIK

 • Õppijad üritavad aktiivselt ja tahtlikult oma õpieesmärki saavutada. (Scardamalia and Bereiter, 1993/1994)


KONEKSTUAALNE

 • Õpiülesanded on sisukad, elust võetud ülesanded, või kasutatakse nendeks probeelmipõhiseid õpikeskkondi


SUHTLEV

 • Õppimine on loomupäraselt sotsiaalne, dialoogiline protses (Duffy ja Cunningham, 1996), kus õppijad saavad kasu sellest, et nad on osaks teadmisi kasvatavast ühiskonnast nii klassis kui ka väljaspool koolil


ARUTLEV

 • Õppijad väljendavad, mida nad on õppinud, ning arutlevad õppimise käigu ja sellega kaasnenud otsuste üle


ÜLEKANTAV

 • Õppijad on võimelised õpitu üle kandma ja seda kasutama teistes olukordades


Aktiivne

Konstruktiivne

Kollaboratiivne

Suhtlev

Tahtlik

Kontekstuaalne

Arutlev

Mõtestatud õppimine

 • Qualities of meaningful learning (Jonassen, 1995) amended to include the quality of transfer (Ruokamo-Sari &Pohjolainen, 1997) based on the social constructivist perspective


Mõtestatud õppimise tunnused

 • Interaktiivne

 • Seotud

 • Teadmised on omavahelises sõltuvuses


Et IT kasutamine hariduses oleks efektiivne, peavad õpetajad:

 • omandama teadmisiuutest ressurssidest, mis on nende käsutuses

 • läbi viima kriitilise analüüsi tundmaks võimalusi, mida IT pakub õppimise virgutamiseks

 • otsustama, kuidas seda konkreetsetes olukordades kõige paremini kasutada


Kui tehnoloogilised vahendid, mis võimaldavad õppeprotsessi edendada on selgeks tehtud:

 • peavad õpetajad "muutma oma õpetamismeetodeid, et uutest võimalustest kasu saada" (Forchere & Molfino, 1995)

 • Tehnoloogiat võib siduda õpetamise uuendamise, elustamise ja ümberkujundamisega.


 • Login