Diversiteitstoets multicampusonderwijs
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Diversiteitstoets Multicampusonderwijs PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Diversiteitstoets Multicampusonderwijs. Uitwerking Actieplan 2012 Ass.WG Diversiteit. Opdracht De impact van multicampusonderwijs (MCO) op kansengroepstudenten in kaart brengen . Diversiteitsaspecten van MCO onderzoeken. D iversiteitstoets MCO. Niet normatief

Download Presentation

Diversiteitstoets Multicampusonderwijs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Diversiteitstoets multicampusonderwijs

Diversiteitstoets Multicampusonderwijs

Uitwerking Actieplan 2012

Ass.WG Diversiteit


Diversiteitstoets multicampusonderwijs

Opdracht

De impact van multicampusonderwijs (MCO) op kansengroepstudenten in kaart brengen.

Diversiteitsaspecten van MCO onderzoeken


D iversiteitstoets mco

Diversiteitstoets MCO

 • Niet normatief

 • Een niet-limitatieve lijst van vragen die dienen gesteld te worden bij de ontwikkeling van MCO-gerelateerde beleidsbeslissingen en een aanzet tot antwoord op deze vragen.

 • Een instrument voor al wie bij de verdere ontwikkeling van het MCO betrokken is om:

  • de kansen te valoriseren

  • het risico op exclusie en benadeling van kansengroepen te minimaliseren

 • Alle fasen van het MCO-proces

 • Een uitnodiging in om de toets verder te ontwikkelen.


Diversiteitstoets multicampusonderwijs

MCO?

Multicampusonderwijsis onderwijs dat ontworpen, aangeboden, ondersteund en/of geëvalueerd wordt door twee of meer geografische sites binnen de associatie.

Multicampusonderwijsheeft tot doel:

 • Het onderwijs door systematisch ontwerp kwalitatief verder te verbeteren

 • De begeleiding van de studenten te versterken

 • Waar nodig het opleidingsaanbod in frequentie te verhogen

 • Het opleidingsaanbod voor de student flexibeler bruikbaar te maken.


Kansengroepen

Kansengroepen

 • studenten met een functiebeperking

 • allochtone studenten

 • nieuwkomers

 • internationale studenten

 • anderstalige studenten

 • werkstudenten

 • beursstudenten

 • studenten uit een kortgeschoold milieu

 • studenten met een niet-traditionele vooropleiding

 • herintreders

 • studenten met een gezinslast

  Cf. VLOR, Handleiding registratie van kansengroepen


Scope

Scope

Complex: meerlagig & dynamisch

 geen volledigheid

Selectie van dimensies:

 • Financieel

 • Geografisch

 • Leerpsychologisch

 • Digitalisering

 • Organisationeel

  Overzichtsmatrix


Aanbevelingen

Aanbevelingen

 • Verplichting en verantwoordelijkheid

 • Grassroot

 • Design-for-all

 • Systematiek

 • Doorleefde toepassing – wisselwerking – work-in-progress

 • Zichtbare rapportering – periodieke terugkoppeling SG Diversiteit


Diversiteitstoets multicampusonderwijs

Dank voor jullie aandacht

Bie Strypens

bie.strypens@khleuven.be

Coördinator studie- en studentenbegeleiding

Gelijke kansenbeleid

KHLeuven


 • Login