Barnteamet p syncentralen halland
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Barnteamet på Syncentralen Halland PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Barnteamet på Syncentralen Halland. Claes-Henrik Fast, Sofia Onsbacke, Louise Hemmingsen, Katrin Larsson, Gunilla Lindsköld, Gunilla Persson och Cecilia Esplana Reviderad Okt 2013. M å lgrupp. Barn och ungdomar med synneds ä ttning 0-20 å r.

Download Presentation

Barnteamet på Syncentralen Halland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Barnteamet på Syncentralen Halland

Claes-Henrik Fast, Sofia Onsbacke, Louise Hemmingsen, Katrin Larsson,

Gunilla Lindsköld, Gunilla Persson och Cecilia Esplana

Reviderad Okt 2013


Målgrupp

Barn och ungdomar med synnedsättning 0-20 år.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en person synskadad som ”har så nedsatt synförmåga att det är svårt att läsa vanlig skrift eller med synens hjälp orientera sig - eller har motsvarande svårighet i den dagliga livsföringen”


Syncentraler

Det finns 33 Syncentraler i Sverige

I Halland finns vi i Halmstad och Kungsbacka

Kungsbacka

Halmstad


Region Halland

Hälsa och funktionsstöd

Hjälpmedels-centrum

Kommunikation

Habilitering

Syn-

central

Audionom-

mottagning

Hörsel-

team

Tolkcentral

Resurscentrum för

Kommunikation Dako


Optiker

Kurator

Synpedagog, barnteam

Synpedagog, vuxenteam

Synpedagog med inriktning

blindhet

Läkarsekreterare

Hjälpmedelstekniker

Assistent

IT-samordnare

Avdelningschef

Ögonläkare

På Syncentralen (SC) finns;


Barnteamets ansvarsområde

 • Barn och ungdomar med synnedsättning:

  • med eller utan andra funktionshinder

  • 0 – 20 år

  • Remiss från ögonläkare krävs


Det här är Ida och Rasmus

 • Två”vanliga” syncentralsbarn


Vad vet vi om Ida?

 • Medfödd synnedsättning

 • Glasögon för brytningsfel


Vad vet vi om Rasmus?

 • Medfödd synnedsättning

 • Flera funktionshinder

 • Har kontakt med Habiliteringen


Vanligasynskadorblandbarn

 • Cerebral synskada

 • Opticusatrofi

 • Retinala degenerationer

 • Medfödda missbildningar

 • Nystagmus


Vid första besöket på syncentralen träffar Ida och Rasmusoptiker, synpedagog och eventuellt kurator


Vad erbjuder SC Ida?

Syncentralen ansvarar för Idas synrehabilitering.

*Kartläggning

 • Råd och stöd

 • Synhjälpmedel

 • Habiliteringsplan

 • Information om synnedsättningen till Ida

  och alla runtomkring

 • Uppföljning och ny bedömning, enligt barnets behov och syncentralens rutiner


Vad erbjuder SC Rasmus?

Rasmus har kontakt med Habiliteringen

 • Kartläggning

 • Råd och stöd kring synnedsättningen

 • Synhjälpmedel

 • SC medverkar vid upprättande av habiliteringsplan

 • Information om synnedsättningen till Rasmusoch alla runtomkring

 • Uppföljning och ny bedömning, enligt

  barnets behov och syncentralens rutiner


Synbedömning och kartläggningolika barn - olika behov

dvs alltid individuella lösningar


Vi kan inte göra underverk, men

……… kanske förbättra något


På föräldrars uppdrag samarbetar vi med:

 • Ögonklinken

 • Habiliteringen

 • Hörselvården

 • Dako

 • Förskola/Skola

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten

 • Intresseorganisationer


Vi ser inte bara med ögonen..


………utan även med hjärnan


Synskärpa

Synfält

Kontrastseende

Färgseende

Adaptation

Ackommodation

Ögonmotorik

Samsyn

Synperception/syntolkning

Vad är syn?


Vad är visuella basfärdigheter?

 • Lokalisation

 • Fixation

 • Tracing

 • Tracking

 • Scanna


Bästa förmåga / Mesta förmåga

 • Hur länge orkar man? 4 punkter

  6 pktr - psalmbok

  8 pktr - tidningstext

 • 10 pktr - skrivmaskinstext

 • 12 pktr - ”normal” läsning

 • 18 pktr - storstilsbok

 • 24 pktr – mindre Rubrik

 • 72 punkter


Hjälpmedel - aktuella för barn med synnedsättning:

 • Avlastande hjälpmedel

 • Kompenserande hjälpmedel

 • - individuellt utprovade efter behov


Vår Målsättning

Att skapa:

 • Synlust

 • Synminne

 • Synstrategier

 • Syneffektivitet

 • Syntillit


… så skapar vi självständighet, aktivitet och delaktighet.


Tankar? Frågor?


 • Login