Presentasjon på
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 48

Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005 PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005. Utdrag og tillegg til publikasjon Hordaland, 26. mai 2005. Partnerne bak Næringsbarometeret:. Samarbeid mellom fagområder og fylker. Partnerne bak Næringsbarometeret. Aetat Hordaland Aetat Sogn og Fjordane Innovasjon Norge Hordaland

Download Presentation

Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005

Utdrag og tillegg til publikasjon

Hordaland, 26. mai 2005

Partnerne bak Næringsbarometeret:


Samarbeid mellom fagområder og fylker

Partnerne bak Næringsbarometeret

Aetat Hordaland

Aetat Sogn og Fjordane

Innovasjon Norge Hordaland

Innovasjon Norge Sogn og Fjordane

NHO Hordaland

NHO Sogn og Fjordane

Hordaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sparebanken Vest

Utarbeidet av Asplan Viak


Innhold

Tema i presentasjonen

 • Hovedfunn

  • markedsutsikter – omsetning – tilsatte – lønnsomhet – investeringer

 • Arbeidsmarknaden

  • tilgang på stillinger – ledige – forventa endringer for 2005 –rekrutteringsvansker

 • Utviklingen innen ulike næringer/næringsgrupper

 • Spesialtema:

  • Rekrutteringskanaler

  • Utdanning for innovasjon


Innhold

Grunnlag for analysen

 • Spørreundersøkelse som omfatter 950 bedrifter i Hordaland. Dette tilsvarer over en tredjedel av alle sysselsatte i fylket

 • Kommuneundersøkelse som omfatter de største 8 kommuner i Hordaland. Disse kommunene har til sammen nærmere 80 prosent av innbyggerne i fylket

 • Aetats database og annen offentlig statistikk

 • Intervjuer med næringslivsledere. Data, innspill og prognoser fra ulike fagmiljøer og bransjeorganisasjoner.

 • En undersøkelse fra Aetat om hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benytter


Sysselsatte per desember 2003


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Oppsummering - Fortsatt en forsiktig vekst

 • Svakere etterspørsel etter arbeidskraft i offentlig sektor - bedring i privat sektor

 • 28 % av bedriftene forventer flere sysselsatte i 2005

 • Det ligger an til nærmere 3.000 flere arbeidsplasser

 • Arbeidsledigheten ventes å synke ytterligere i år

 • Bedriftene i Hardanger og Voss-regionen er mindre optimistiske i forhold til rekrutteringsbehov enn resten av fylket

 • Vel 40 prosent av bedriftene forventer økt omsetning i 2005

 • Mer enn 1/3 av bedriftene forventer økt lønnsomhet

 • Hver femte bedrift oppgir at de har rekrutteringsproblemer

 • Hver tiende bedrift vurderer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Oppsummering: Fortsatt en forsiktig vekst


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Optimisme i næringslivet. Flere venter økt omsetning


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Bedriftene tror på økt lønnsomhet i 2005


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

De fleste bedriftene forventer et stabilt investeringsnivå


Arbeidsmarkedet


Arbeidsmarkedet - Hordaland

Utviklingen av arbeidsledige og yrkeshemmede


Fra Aetat sin database

Tilgang stillinger i Hordaland 1. tert. 2004 og 2005


Fra Aetat sin database - Hordaland

Prosentvis endring i antallet helt ledige fra 1. tertial 2004 til 1. tertial 2005


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet endring i sysselsettingen. I prosent


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet sysselsettingsendring etter regioner


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Netto sysselsettingsendring etter næring og regioner


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet prosentvis endring i antall sysselsatte


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

De mest etterspurte yrkesgruppene i utvalget


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Rekrutteringsproblemer


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Rekrutteringsproblem etter næring


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Yrkesgrupper som er vanskelige å rekruttere


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Rekrutteringsproblem etter regioner


Offentlig sektor


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling i offentlig sektor og annen privat tjenesteyting


Offentlig sektor og annen privat tjenesteyting

Forventet endring i antall sysselsatte


Offentlig sektor og annen privat tjenesteyting

Rekrutteringsproblemer


Offentlig sektor

Utflytting av statlig virksomhet

Ny, statlig virksomhet som er blitt lagt til/vedtatt lagt til Hordaland under nåværende regjering.

Kilde: St. meld. nr. 25 (2004-2005)

Konkurransetilsynet:

35 tilsatte i Bergen april 2005. Skal ha 90 tilsatte 1. januar 2007.


Industri


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling innen industrien


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Andel bedrifter med nettovekst i sysselsettingen etter industrigren


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet prosentvis endring i antall sysselsatte etter industrigren


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Rekrutteringsproblemer etter industrigren


Gode tider for offshore vedlikehold

NILS-PETTER SIVERTSEN

direktør

FMC Kongsberg AS

Ågotnes

FMC Kongsberg Subsea utvikler undervassteknologi og lager utstyr for oljeproduksjon på havbotnen.

– Høy oljepris og store utbyggings- og modifikasjonsprosjekt på norsk sokkel og internasjonalt gir stor aktivitet for oss. Markedet vokser, og vi ser vekst innenfor både nybygging og ikke minst innenfor drift og vedlikehold, som er ansvarsområdet vårt. Aktiviteten i 2005 er mye høyere enn i fjor, og vi venter enda større vekst i 2006.

For å kunne møte den store pågangen har vi det siste halve året økt bemanningen med 15 prosent. Vi har tilsett både ingeniører og teknisk servicepersonell, og til nå har vi ikke hatt problem med å få tak i folk. Vi kommer til å øke bemanningen ytterligere.


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling innen energisektoren


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling innen bygg og anlegg


Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

Forventet utvikling innen post- og telekommunikasjon


Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

Forventet utvikling blant transportbedrifter


Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

Utvikling innen bank, forsikring og finansiell tjenesteyting


Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

Forventet utvikling innen forretningsmessig tjenesteyting, formidling og eiendomsdrift


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling innen varehandel


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling innen hotell og restaurant bedrifter


Spesialtema


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Andel bedrifter som venter å rekruttere fra utlandet


Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Andel bedrifter som forventer å rekruttere fra utlandet


Spesialtema: Aetat sin rekrutteringsundersøkelse 2005

Bruk av rekrutteringskanaler, prosentvis fordeling av antall stillinger totalt


Spesialtema: Utdanning for innovasjon

Innovasjon: Etablering av nye bedrifter

 • Ungdomsbedrift - Ungt entreprenørskap

 • - Grunnskole og videregående skole

 • 23 skoler i Hordaland, med 459 elever (7,9 % av elevene)

 • Entusiasme og stor interesse for entreprenørskap ved mange skoler

 • Ungdomsbedrifter øker etableringsraten

 • Studietilbud – entreprenørskap

 • Innovasjon og entreprenørskap (Høgskolen i Bergen)

 • Gründerskolen (UiB og NHH)

 • - Planlagt: ”Senter for innovasjon og entreprenørskap”, for å sikre et bredere og faglig tyngre studietilbud.


Spesialtema: Utdanning for innovasjon

Innovasjon: Utvikling av eksisterende bedrifter

 • De fleste innovasjoner finner sted i det eksisterende næringslivet

 • Innovasjonsprosjekter har bedre forutsetninger for å lykkes i eksisterende bedrifter

 • Behov for bedre veiledning om utdanning og karriere

 • ”Senter for yrkesrettleiing i Hordaland”

  • skal få frem informasjon om bedriftenes behov og bruke denne informasjonen til å veilede elever om karriere og utdanningsvalg.


 • Login