Presentasjon på
Download
1 / 48

Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005. Utdrag og tillegg til publikasjon Hordaland, 26. mai 2005. Partnerne bak Næringsbarometeret:. Samarbeid mellom fagområder og fylker. Partnerne bak Næringsbarometeret. Aetat Hordaland Aetat Sogn og Fjordane Innovasjon Norge Hordaland

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005' - ghita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Presentasjon på pressekonferanse, 25. mai 2005

Utdrag og tillegg til publikasjon

Hordaland, 26. mai 2005

Partnerne bak Næringsbarometeret:


Samarbeid mellom fagområder og fylker

Partnerne bak Næringsbarometeret

Aetat Hordaland

Aetat Sogn og Fjordane

Innovasjon Norge Hordaland

Innovasjon Norge Sogn og Fjordane

NHO Hordaland

NHO Sogn og Fjordane

Hordaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sparebanken Vest

Utarbeidet av Asplan Viak


Tema i presentasjonen

Innhold

Tema i presentasjonen

 • Hovedfunn

  • markedsutsikter – omsetning – tilsatte – lønnsomhet – investeringer

 • Arbeidsmarknaden

  • tilgang på stillinger – ledige – forventa endringer for 2005 –rekrutteringsvansker

 • Utviklingen innen ulike næringer/næringsgrupper

 • Spesialtema:

  • Rekrutteringskanaler

  • Utdanning for innovasjon


Grunnlag for analysen

Innhold

Grunnlag for analysen

 • Spørreundersøkelse som omfatter 950 bedrifter i Hordaland. Dette tilsvarer over en tredjedel av alle sysselsatte i fylket

 • Kommuneundersøkelse som omfatter de største 8 kommuner i Hordaland. Disse kommunene har til sammen nærmere 80 prosent av innbyggerne i fylket

 • Aetats database og annen offentlig statistikk

 • Intervjuer med næringslivsledere. Data, innspill og prognoser fra ulike fagmiljøer og bransjeorganisasjoner.

 • En undersøkelse fra Aetat om hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benytterOppsummering fortsatt en forsiktig vekst

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Oppsummering - Fortsatt en forsiktig vekst

 • Svakere etterspørsel etter arbeidskraft i offentlig sektor - bedring i privat sektor

 • 28 % av bedriftene forventer flere sysselsatte i 2005

 • Det ligger an til nærmere 3.000 flere arbeidsplasser

 • Arbeidsledigheten ventes å synke ytterligere i år

 • Bedriftene i Hardanger og Voss-regionen er mindre optimistiske i forhold til rekrutteringsbehov enn resten av fylket

 • Vel 40 prosent av bedriftene forventer økt omsetning i 2005

 • Mer enn 1/3 av bedriftene forventer økt lønnsomhet

 • Hver femte bedrift oppgir at de har rekrutteringsproblemer

 • Hver tiende bedrift vurderer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet


Oppsummering fortsatt en forsiktig vekst1

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Oppsummering: Fortsatt en forsiktig vekst


Optimisme i n ringslivet flere venter kt omsetning

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Optimisme i næringslivet. Flere venter økt omsetning


Bedriftene tror p kt l nnsomhet i 2005

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Bedriftene tror på økt lønnsomhet i 2005


De fleste bedriftene forventer et stabilt investeringsniv

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

De fleste bedriftene forventer et stabilt investeringsnivåUtviklingen av arbeidsledige og yrkeshemmede

Arbeidsmarkedet - Hordaland

Utviklingen av arbeidsledige og yrkeshemmede


Tilgang stillinger i hordaland 1 tert 2004 og 2005

Fra Aetat sin database

Tilgang stillinger i Hordaland 1. tert. 2004 og 2005


Prosentvis endring i antallet helt ledige fra 1 tertial 2004 til 1 tertial 2005

Fra Aetat sin database - Hordaland

Prosentvis endring i antallet helt ledige fra 1. tertial 2004 til 1. tertial 2005


Forventet endring i sysselsettingen i prosent

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet endring i sysselsettingen. I prosent


Forventet sysselsettingsendring etter regioner

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet sysselsettingsendring etter regioner


Netto sysselsettingsendring etter n ring og regioner

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Netto sysselsettingsendring etter næring og regioner


Forventet prosentvis endring i antall sysselsatte

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet prosentvis endring i antall sysselsatte


De mest etterspurte yrkesgruppene i utvalget

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

De mest etterspurte yrkesgruppene i utvalget


Rekrutteringsproblemer

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Rekrutteringsproblemer


Rekrutteringsproblem etter n ring

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Rekrutteringsproblem etter næring


Yrkesgrupper som er vanskelige rekruttere

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Yrkesgrupper som er vanskelige å rekruttere


Rekrutteringsproblem etter regioner

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Rekrutteringsproblem etter regionerForventet utvikling i offentlig sektor og annen privat tjenesteyting

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling i offentlig sektor og annen privat tjenesteyting


Forventet endring i antall sysselsatte

Offentlig sektor og annen privat tjenesteyting

Forventet endring i antall sysselsatteUtflytting av statlig virksomhet

Offentlig sektor

Utflytting av statlig virksomhet

Ny, statlig virksomhet som er blitt lagt til/vedtatt lagt til Hordaland under nåværende regjering.

Kilde: St. meld. nr. 25 (2004-2005)

Konkurransetilsynet:

35 tilsatte i Bergen april 2005. Skal ha 90 tilsatte 1. januar 2007.Forventet utvikling innen industrien

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling innen industrien


Andel bedrifter med nettovekst i sysselsettingen etter industrigren

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Andel bedrifter med nettovekst i sysselsettingen etter industrigren


Forventet prosentvis endring i antall sysselsatte etter industrigren

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet prosentvis endring i antall sysselsatte etter industrigren


Rekrutteringsproblemer etter industrigren

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Rekrutteringsproblemer etter industrigren


Gode tider for offshore vedlikehold
Gode tider for offshore vedlikehold

NILS-PETTER SIVERTSEN

direktør

FMC Kongsberg AS

Ågotnes

FMC Kongsberg Subsea utvikler undervassteknologi og lager utstyr for oljeproduksjon på havbotnen.

– Høy oljepris og store utbyggings- og modifikasjonsprosjekt på norsk sokkel og internasjonalt gir stor aktivitet for oss. Markedet vokser, og vi ser vekst innenfor både nybygging og ikke minst innenfor drift og vedlikehold, som er ansvarsområdet vårt. Aktiviteten i 2005 er mye høyere enn i fjor, og vi venter enda større vekst i 2006.

For å kunne møte den store pågangen har vi det siste halve året økt bemanningen med 15 prosent. Vi har tilsett både ingeniører og teknisk servicepersonell, og til nå har vi ikke hatt problem med å få tak i folk. Vi kommer til å øke bemanningen ytterligere.


Forventet utvikling innen energisektoren

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling innen energisektoren


Forventet utvikling innen bygg og anlegg

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling innen bygg og anlegg


Forventet utvikling innen post og telekommunikasjon

Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

Forventet utvikling innen post- og telekommunikasjon


Forventet utvikling blant transportbedrifter

Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

Forventet utvikling blant transportbedrifter


Utvikling innen bank forsikring og finansiell tjenesteyting

Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

Utvikling innen bank, forsikring og finansiell tjenesteyting


Forventet utvikling innen forretningsmessig tjenesteyting formidling og eiendomsdrift

Bedriftsundersøkelsen – Hordaland og Sogn og Fjordane

Forventet utvikling innen forretningsmessig tjenesteyting, formidling og eiendomsdrift


Forventet utvikling innen varehandel

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling innen varehandel


Forventet utvikling innen hotell og restaurant bedrifter

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Forventet utvikling innen hotell og restaurant bedrifterAndel bedrifter som venter rekruttere fra utlandet

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Andel bedrifter som venter å rekruttere fra utlandet


Andel bedrifter som forventer rekruttere fra utlandet

Bedriftsundersøkelsen - Hordaland

Andel bedrifter som forventer å rekruttere fra utlandet


Bruk av rekrutteringskanaler prosentvis fordeling av antall stillinger totalt

Spesialtema: Aetat sin rekrutteringsundersøkelse 2005

Bruk av rekrutteringskanaler, prosentvis fordeling av antall stillinger totalt


Innovasjon etablering av nye bedrifter

Spesialtema: Utdanning for innovasjon

Innovasjon: Etablering av nye bedrifter

 • Ungdomsbedrift - Ungt entreprenørskap

 • - Grunnskole og videregående skole

 • 23 skoler i Hordaland, med 459 elever (7,9 % av elevene)

 • Entusiasme og stor interesse for entreprenørskap ved mange skoler

 • Ungdomsbedrifter øker etableringsraten

 • Studietilbud – entreprenørskap

 • Innovasjon og entreprenørskap (Høgskolen i Bergen)

 • Gründerskolen (UiB og NHH)

 • - Planlagt: ”Senter for innovasjon og entreprenørskap”, for å sikre et bredere og faglig tyngre studietilbud.


Innovasjon utvikling av eksisterende bedrifter

Spesialtema: Utdanning for innovasjon

Innovasjon: Utvikling av eksisterende bedrifter

 • De fleste innovasjoner finner sted i det eksisterende næringslivet

 • Innovasjonsprosjekter har bedre forutsetninger for å lykkes i eksisterende bedrifter

 • Behov for bedre veiledning om utdanning og karriere

 • ”Senter for yrkesrettleiing i Hordaland”

  • skal få frem informasjon om bedriftenes behov og bruke denne informasjonen til å veilede elever om karriere og utdanningsvalg.


ad