az rzelmi agy s az emberi viselked s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az érzelmi agy és az emberi viselkedés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Az érzelmi agy és az emberi viselkedés - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Az érzelmi agy és az emberi viselkedés. Hogy jellemezhető korunk?. Az ész „diadala”?- informatika kora. Az érzelem csapdája? –féktelen érzelmi szélsőségek mindennapisága. Manipulálás művészete. Megdöbbentő események. Szögi Lajos agyonverése, Olaszliszka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az érzelmi agy és az emberi viselkedés' - ghazi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hogy jellemezhet korunk
Hogy jellemezhető korunk?
 • Az ész „diadala”?- informatika kora.
 • Az érzelem csapdája? –féktelen érzelmi szélsőségek mindennapisága. Manipulálás művészete.
megd bbent esem nyek
Megdöbbentő események
 • Szögi Lajos agyonverése, Olaszliszka
 • Két gimnazista előre megfontolt szándékkal, kegyetlenül meggyilkolta egyik osztálytársukat, barátjukat.
 • Lövöldözés, erőszakos halál az iskolákban
 • Miért történt? Ki a felelős? Mindig voltak megdöbbentő esetek!!!
mindennapi aff rjaink
Mindennapi afférjaink
 • Utálat egyes tantárgyak, emberek iránt.
 • Emberek közötti verbális és fizikai agresszió terjedése ( fájdalomokozásra irányuló indulat, szándékos károkozás).
  • Drukkerek durvaságai
  • Tanár/diák verés stb. stb.
 • Túláradó szeretet, megértés (érzelgősség)
 • Konfliktusok gondolatok és érzelmek között.
mit tudunk saj t rzelmeinkr l
Mit tudunk saját érzelmeinkről?
 • Melyik a legkellemesebb érzelmünk, melyik a legfélelmetesebb?
 • Miért kell törekedni, hogy pozitív érzéseket éljünk át?
 • Figyelünk- e mások érzelmeire?
 • Sodortak már bajba érzelmeink?
 • Könnyebb lenne érzelmek nélkül?
az ember eg sze
Az ember egésze
 • Értelem
 • Érzelem
 • Viselkedés egysége

Egyensúly

az rzelem evol ci s adotts g
Az érzelem evolúciós adottság
 • Megmaradásunkat szolgálja (veszélyérzet)
 • Genetika adottság – megosztott kockázat

Mindenki másképp egyforma! Konfliktus

veszély!!!

az ember t rsas l ny
Az ember társas lény
 • Biztonságérzet, a közösség megtartó ereje
 • Együttműködés képessége csoporton belül és csoportok között.(érzelmeink legyőzése, mások érzelmeinek megértése)
 • Agresszió más csoportokkal szemben.

Az érzelmek ebben

  • Segítenek vagy
  • Gátolnak
ember nincs rzelem n lk l
Ember nincs érzelem nélkül
 • Érzelmeinket 12-14 gén irányítja
 • Neurobiológiai alapja van
 • Megjelenítését a kultúra befolyásolja
rzelem f z dik
Érzelem fűződik
 • A környező világ
  • jelenségeihez
  • eseményeihez
  • emberekhez
 • Önmagunkhoz
 • Létrehozott érzelmek (mikor tudatosan mosolygunk)
 • Jellemzője:
  • Bipoláris, átmenetek.
  • Ambivalens (pl. szeretet és gyűlölet együttese)
az rzelem agym k d s term ke
Az érzelem agyműködés terméke
 • Az agy felosztható:
 • Gondolkodó, tudatos részre
 • Érző elme részre
  • megelőzi a gondolkodó elme működését
  • Oka: evolúciós,növeli a túlélés esélyét

A két agytevékenység együttműködése

alkotja belső életünket.

Minél áthatóbb az érzés, annál jobban

eluralkodik az érzelmi agy.

az rz elme saj toss ga
Az érző elme sajátossága
 • Kötődésre teremtettünk. Első látásra - nem tudatosan - interakció jön létre az agyak között.
 • Az érzelmek ragadósak. Az érzelmek vírusként terjednek. (Pl.mosoly, mosolyt vált ki, az idegesség ragadós)
 • Építő emberi kapcsolatok jótékonyan hatnak az egészségi állapotunkra.
amygdala
Amygdala
 • A középagy mandula formájú része ( a félelem és a harag hat rá leginkább) mozgósítja az agy többi részét.
 • Radarként működik, éberen figyel és jelez. (pl. a személyes tér és távolságot is meghatározza)
az rzelmek k t ton terjednek
Az érzelmek két úton terjednek
 • Fő út: Száraz és hűvös. Mérlegelő és „lassú”. Objektívabb. (pl. meggondoljuk, hogy kimutassuk haragunkat v. nem)
 • Mellék út: a biztonságunkért felelős, ezért elsőnek lép működésbe.

(Kommunikáció alapszabálya)

mell k t
Mellékút

Szűri és előállítja a nem verbális üzeneteket, még a látottak tudatosítása előtt. (tekintet, hangszín, arc kifejezés)

 • Érzelmektől „csöpögő”.
 • Pontatlan(első benyomás)
 • Extra gyors működés ( szerelem O,2 mp,12 agyi terület együttműködése)
 • Nem tudatos
mell k t felel s
Mellékút felelős
 • Arcizmaink öntudatlan mozgásáért (árulkodó jelek)
 • Át nem gondolt kijelentések
 • Elhamarkodott döntések
 • Meglátni és megszeretni érzése
slide18
Cél
 • A mellékút érzelmeit fő útra terelni.
 • Felismerni és uralkodni tudjunk az itt megjelent érzelmeinken.
 • Együtt tudjunk élni és együtt tudjunk dolgozni másokkal.
rzelmek forr suk szerint
Érzelmek forrásuk szerint
 • Alapérzelmek (arcon megfigyelhetők)
   • Félelem
   • Harag
   • Szorongás
   • Öröm
   • Boldogság
   • Élvezet
   • Undor
   • Szégyen/bűntudat
   • Szeretet?????
 • Magasabb rendű érzelmek
magasabb rend rzelmek
Magasabb rendű érzelmek
 • Morális érzelmek
   • Erkölcsi normák, értékekhez való stabil viszony
   • Lelkiismeret: az egyénnek a saját tetteihez való érzelmi, értékelő viszonya. (10 parancsolat)
 • Intellektuális érzelmek: csodálkozás,kíváncsiság
 • Esztétikai érzelmek: a természeti és művészi szépséghez való vonzódás
 • Praxikus érzelmek: akarati tevékenység, az akadályok leküzdése. Pl. bátorság
rzelmek kifejez se
Érzelmek kifejezése
 • A különféle érzelmek mindenkiben megvannak, de a kiváltó okban és tartósságban eltérések vannak
 • Megjelenésük tudatosan befolyásolható
 • Az érzelmek információt hordoznak, tájékoztatnak
  • Nem verbálisan kódoljuk
  • Fontos sajátunk közlése, mások érzelmeinek felismerése. Ez segít hozzá a társas helyzetek kezeléséhez. (empátia)
k vetkezm ny
Következmény
 • Ahogy viselkedünk, a hogy beszélünk születésünknél fogva behatárolt, de a gének nem azonosak a végzettel!!!
 • A környezet, a táplálék hatnak a génekre, befolyásolják érzelmeinket.
 • Az agy a felgyülemlett tapasztalatokra reagálva változik, alkalmazkodik.
az emberek k zti sszhang receptje
Az emberek közti összhang receptje
 • Melegség, őszinteség, megértés
 • Hatékonyabbá és kreatívabbá válunk a döntéshozatalnál.
 • Létrejötte három tényezőtől függ
   • Kölcsönös figyelem (empátia)
   • Pozitív érzelmekben való osztozás
   • Non verbális duett koordináltsága (metakommunikáció)
rzelmi intelligencia
Érzelmi intelligencia
 • Intraperszonális terület:

önmegvalósítás, függetlenség, érzelmi tudatosság

 • Személyközi terület:

empátia, társas felelősség, nyitottság a kapcsolatteremtésre.

 • Problémamegoldás, a valóság pontos észlelése
 • Stresszel való bánás
 • Boldogság és optimizmus
egy leten t tart tanul s
Egy életen át tartó tanulás
 • Önnevelés
 • Szocializáció szerepe:
   • Család
   • Iskola
   • Társközösségek

Minél biztosabb vagyunk érzéseinkben,

annál határozottabban irányítjuk

életünket!!!!!

nevel s csal d
Nevelés - család
 • Cél: asszertivitásra nevelés. Akarat érvényesítés és konfliktuskezelés, mások érdekeinek figyelembe vétele.
 • Családi minták:
  • Szülőknek a gyerek felé irányuló magatartása
  • Két szülő egymással szembeni magatartása
  • Szülök nagyszülőkkel szembeni akaratérvényesítése
asszert v nevel s
Asszertív nevelés
 • Nem jó, hanem együttérző
 • Nem szófogadó, hanem együttműködő gyereket formál.
 • Egyensúly a szigor és engedékenység között, ami kizárólag a szülő, mint vezető minta adásával érhető el.
em ci k zavarai
Emóciók zavarai
 • Depresszió
 • Agresszió
hangulat
Hangulat
 • Rátelepednek az érzelmekre.
 • Tartósabbak, mint az érzelmek.
  • Senki nem tud egy álló napig dühöngeni, de morgolódni igen.
temperamentum v rm rs klet
Temperamentum (vérmérséklet)
 • Hajlam egy bizonyos érzelemre vagy hangulatra
jellem
Jellem
 • Önfegyelmen nyugszik
 • Önmagunk irányításának, motiválásának képessége (időben megcsináljuk a feladatainkat)
 • Társadalmilag felnőtt személy
  • Önállóság
  • Felelősség önmagamért
  • Társadalomért
  • Környezetért
  • A szüntelen változáshoz való pozitív viszonyulás,azaz tanulásra való hajlandóság
az rzelmek szerepe a tanul sban
Az érzelmek szerepe a tanulásban
 • A pozitív érzelmek javítják a szellemi teljesítményt, fokozzák az érdeklődést
 • Zaklatottság leküzdése, a „nem segítő” késztetések megzabolázás
 • Figyelem összpontosítása, külvilág kizárása
 • A munkához való felelős viszonyulás kialakítása
a k vetkez irodalmakat aj nlom
A következő irodalmakat ajánlom
 • Aronson,E: Columbine után. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Ab Ovo K.
 • Simon,G: Báránybőrben. A nyílt agressziótól a manipulációig. Háttér K.
 • Kohlrieser,G: Túszok a tárgyalóasztalnál. Háttér K.
 • Ciarrochi – Forgas - Mayer:Érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz
 • Goleman,D: Érzelmi intelligencia a munkahelyeken. SHL könyvek
ad