Az rzelmi agy s az emberi viselked s
Download
1 / 33

Az érzelmi agy és az emberi viselkedés - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Az érzelmi agy és az emberi viselkedés. Hogy jellemezhető korunk?. Az ész „diadala”?- informatika kora. Az érzelem csapdája? –féktelen érzelmi szélsőségek mindennapisága. Manipulálás művészete. Megdöbbentő események. Szögi Lajos agyonverése, Olaszliszka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az érzelmi agy és az emberi viselkedés' - ghazi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hogy jellemezhet korunk
Hogy jellemezhető korunk?

 • Az ész „diadala”?- informatika kora.

 • Az érzelem csapdája? –féktelen érzelmi szélsőségek mindennapisága. Manipulálás művészete.


Megd bbent esem nyek
Megdöbbentő események

 • Szögi Lajos agyonverése, Olaszliszka

 • Két gimnazista előre megfontolt szándékkal, kegyetlenül meggyilkolta egyik osztálytársukat, barátjukat.

 • Lövöldözés, erőszakos halál az iskolákban

 • Miért történt? Ki a felelős? Mindig voltak megdöbbentő esetek!!!


Mindennapi aff rjaink
Mindennapi afférjaink

 • Utálat egyes tantárgyak, emberek iránt.

 • Emberek közötti verbális és fizikai agresszió terjedése ( fájdalomokozásra irányuló indulat, szándékos károkozás).

  • Drukkerek durvaságai

  • Tanár/diák verés stb. stb.

 • Túláradó szeretet, megértés (érzelgősség)

 • Konfliktusok gondolatok és érzelmek között.


Mit tudunk saj t rzelmeinkr l
Mit tudunk saját érzelmeinkről?

 • Melyik a legkellemesebb érzelmünk, melyik a legfélelmetesebb?

 • Miért kell törekedni, hogy pozitív érzéseket éljünk át?

 • Figyelünk- e mások érzelmeire?

 • Sodortak már bajba érzelmeink?

 • Könnyebb lenne érzelmek nélkül?


Az ember eg sze
Az ember egésze

 • Értelem

 • Érzelem

 • Viselkedés egysége

  Egyensúly


Az rzelem evol ci s adotts g
Az érzelem evolúciós adottság

 • Megmaradásunkat szolgálja (veszélyérzet)

 • Genetika adottság – megosztott kockázat

  Mindenki másképp egyforma! Konfliktus

  veszély!!!


Az ember t rsas l ny
Az ember társas lény

 • Biztonságérzet, a közösség megtartó ereje

 • Együttműködés képessége csoporton belül és csoportok között.(érzelmeink legyőzése, mások érzelmeinek megértése)

 • Agresszió más csoportokkal szemben.

  Az érzelmek ebben

  • Segítenek vagy

  • Gátolnak


Ember nincs rzelem n lk l
Ember nincs érzelem nélkül

 • Érzelmeinket 12-14 gén irányítja

 • Neurobiológiai alapja van

 • Megjelenítését a kultúra befolyásolja


Rzelem f z dik
Érzelem fűződik

 • A környező világ

  • jelenségeihez

  • eseményeihez

  • emberekhez

 • Önmagunkhoz

 • Létrehozott érzelmek (mikor tudatosan mosolygunk)

 • Jellemzője:

  • Bipoláris, átmenetek.

  • Ambivalens (pl. szeretet és gyűlölet együttese)


Az rzelem agym k d s term ke
Az érzelem agyműködés terméke

 • Az agy felosztható:

 • Gondolkodó, tudatos részre

 • Érző elme részre

  • megelőzi a gondolkodó elme működését

  • Oka: evolúciós,növeli a túlélés esélyét

   A két agytevékenység együttműködése

   alkotja belső életünket.

   Minél áthatóbb az érzés, annál jobban

   eluralkodik az érzelmi agy.


Az rz elme saj toss ga
Az érző elme sajátossága

 • Kötődésre teremtettünk. Első látásra - nem tudatosan - interakció jön létre az agyak között.

 • Az érzelmek ragadósak. Az érzelmek vírusként terjednek. (Pl.mosoly, mosolyt vált ki, az idegesség ragadós)

 • Építő emberi kapcsolatok jótékonyan hatnak az egészségi állapotunkra.Amygdala
Amygdala

 • A középagy mandula formájú része ( a félelem és a harag hat rá leginkább) mozgósítja az agy többi részét.

 • Radarként működik, éberen figyel és jelez. (pl. a személyes tér és távolságot is meghatározza)


Az rzelmek k t ton terjednek
Az érzelmek két úton terjednek

 • Fő út: Száraz és hűvös. Mérlegelő és „lassú”. Objektívabb. (pl. meggondoljuk, hogy kimutassuk haragunkat v. nem)

 • Mellék út: a biztonságunkért felelős, ezért elsőnek lép működésbe.

  (Kommunikáció alapszabálya)


Mell k t
Mellékút

Szűri és előállítja a nem verbális üzeneteket, még a látottak tudatosítása előtt. (tekintet, hangszín, arc kifejezés)

 • Érzelmektől „csöpögő”.

 • Pontatlan(első benyomás)

 • Extra gyors működés ( szerelem O,2 mp,12 agyi terület együttműködése)

 • Nem tudatos


Mell k t felel s
Mellékút felelős

 • Arcizmaink öntudatlan mozgásáért (árulkodó jelek)

 • Át nem gondolt kijelentések

 • Elhamarkodott döntések

 • Meglátni és megszeretni érzése


Cél

 • A mellékút érzelmeit fő útra terelni.

 • Felismerni és uralkodni tudjunk az itt megjelent érzelmeinken.

 • Együtt tudjunk élni és együtt tudjunk dolgozni másokkal.


Rzelmek forr suk szerint
Érzelmek forrásuk szerint

 • Alapérzelmek (arcon megfigyelhetők)

  • Félelem

  • Harag

  • Szorongás

  • Öröm

  • Boldogság

  • Élvezet

  • Undor

  • Szégyen/bűntudat

  • Szeretet?????

 • Magasabb rendű érzelmek


 • Magasabb rend rzelmek
  Magasabb rendű érzelmek

  • Morális érzelmek

   • Erkölcsi normák, értékekhez való stabil viszony

   • Lelkiismeret: az egyénnek a saját tetteihez való érzelmi, értékelő viszonya. (10 parancsolat)

 • Intellektuális érzelmek: csodálkozás,kíváncsiság

 • Esztétikai érzelmek: a természeti és művészi szépséghez való vonzódás

 • Praxikus érzelmek: akarati tevékenység, az akadályok leküzdése. Pl. bátorság


 • Rzelmek kifejez se
  Érzelmek kifejezése

  • A különféle érzelmek mindenkiben megvannak, de a kiváltó okban és tartósságban eltérések vannak

  • Megjelenésük tudatosan befolyásolható

  • Az érzelmek információt hordoznak, tájékoztatnak

   • Nem verbálisan kódoljuk

   • Fontos sajátunk közlése, mások érzelmeinek felismerése. Ez segít hozzá a társas helyzetek kezeléséhez. (empátia)


  K vetkezm ny
  Következmény

  • Ahogy viselkedünk, a hogy beszélünk születésünknél fogva behatárolt, de a gének nem azonosak a végzettel!!!

  • A környezet, a táplálék hatnak a génekre, befolyásolják érzelmeinket.

  • Az agy a felgyülemlett tapasztalatokra reagálva változik, alkalmazkodik.


  Az emberek k zti sszhang receptje
  Az emberek közti összhang receptje

  • Melegség, őszinteség, megértés

  • Hatékonyabbá és kreatívabbá válunk a döntéshozatalnál.

  • Létrejötte három tényezőtől függ

   • Kölcsönös figyelem (empátia)

   • Pozitív érzelmekben való osztozás

   • Non verbális duett koordináltsága (metakommunikáció)


  Rzelmi intelligencia
  Érzelmi intelligencia

  • Intraperszonális terület:

   önmegvalósítás, függetlenség, érzelmi tudatosság

  • Személyközi terület:

   empátia, társas felelősség, nyitottság a kapcsolatteremtésre.

  • Problémamegoldás, a valóság pontos észlelése

  • Stresszel való bánás

  • Boldogság és optimizmus


  Egy leten t tart tanul s
  Egy életen át tartó tanulás

  • Önnevelés

  • Szocializáció szerepe:

   • Család

   • Iskola

   • Társközösségek

    Minél biztosabb vagyunk érzéseinkben,

    annál határozottabban irányítjuk

    életünket!!!!!


  Nevel s csal d
  Nevelés - család

  • Cél: asszertivitásra nevelés. Akarat érvényesítés és konfliktuskezelés, mások érdekeinek figyelembe vétele.

  • Családi minták:

   • Szülőknek a gyerek felé irányuló magatartása

   • Két szülő egymással szembeni magatartása

   • Szülök nagyszülőkkel szembeni akaratérvényesítése


  Asszert v nevel s
  Asszertív nevelés

  • Nem jó, hanem együttérző

  • Nem szófogadó, hanem együttműködő gyereket formál.

  • Egyensúly a szigor és engedékenység között, ami kizárólag a szülő, mint vezető minta adásával érhető el.


  Em ci k zavarai
  Emóciók zavarai

  • Depresszió

  • Agresszió


  Hangulat
  Hangulat

  • Rátelepednek az érzelmekre.

  • Tartósabbak, mint az érzelmek.

   • Senki nem tud egy álló napig dühöngeni, de morgolódni igen.


  Temperamentum v rm rs klet
  Temperamentum (vérmérséklet)

  • Hajlam egy bizonyos érzelemre vagy hangulatra


  Jellem
  Jellem

  • Önfegyelmen nyugszik

  • Önmagunk irányításának, motiválásának képessége (időben megcsináljuk a feladatainkat)

  • Társadalmilag felnőtt személy

   • Önállóság

   • Felelősség önmagamért

   • Társadalomért

   • Környezetért

   • A szüntelen változáshoz való pozitív viszonyulás,azaz tanulásra való hajlandóság


  Az rzelmek szerepe a tanul sban
  Az érzelmek szerepe a tanulásban

  • A pozitív érzelmek javítják a szellemi teljesítményt, fokozzák az érdeklődést

  • Zaklatottság leküzdése, a „nem segítő” késztetések megzabolázás

  • Figyelem összpontosítása, külvilág kizárása

  • A munkához való felelős viszonyulás kialakítása


  A k vetkez irodalmakat aj nlom
  A következő irodalmakat ajánlom

  • Aronson,E: Columbine után. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Ab Ovo K.

  • Simon,G: Báránybőrben. A nyílt agressziótól a manipulációig. Háttér K.

  • Kohlrieser,G: Túszok a tárgyalóasztalnál. Háttér K.

  • Ciarrochi – Forgas - Mayer:Érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Kairosz

  • Goleman,D: Érzelmi intelligencia a munkahelyeken. SHL könyvek


  ad