At v re vejleder og coach
Download
1 / 35

At være vejleder og coach - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

At være vejleder og coach. Jacob Davidsen jackd@id.aau.dk eLearning Lab –center for user driven innovation, learing and design 28 juni 2012. Lidt om mig. PhD - studerende ved Aalborg Universitet Arbejder med børns læring med og omkring touchskærme i klasseværelset

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

At være vejleder og coach

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


At v re vejleder og coach

At være vejleder og coach

Jacob Davidsen

jackd@id.aau.dk

eLearning Lab –center for user driven innovation, learing and design

28 juni 2012


Lidt om mig

Lidt om mig

 • PhD-studerende ved Aalborg Universitet

 • Arbejder med børns læring med og omkring touchskærme i klasseværelset

  • Betydning for elevernes muligheder

  • Lærernes og elevernes roller

 • Er pt. tilknyttet Baunehøjskolen her i kommunen og følger deres tabletprojektet.


Lidt facts om it integrationen og praksisn r kompetenceudvikling i skolen

Lidt facts om it-integrationen og praksisnær kompetenceudvikling i skolen

 • Baseret på rapporter inden for de sidste par år

  • Slagelse-rapporten

  • KMD-rapporten

  • EVAs rapporter

   • it skolen

   • Ressourcepersoner i skolen


Hovedtr k fra rapporterne

Hovedtræk fra rapporterne

 • Et opdateret fagsyn

 • En fagdidaktisk kompetence

 • En undervisningspraktisk kompetence

 • Tilstrækkelige teknologiske ressourcer

  (Slagelse, 2011)


Hovedtr k fra rapporterne1

Hovedtræk fra rapporterne

 • It i skolen (2009):

  • Ekspertgruppen anbefaler, at kompetenceudvikling i it ses i tæt relation til de faglige mål og fagdidaktikken

  • Der er et stort potentiale i lokal og praksisnær kompetenceudvikling og i, at skolerne arbejder aktivt med at udvikle den pædagogiske og didaktiske videndeling blandt lærerne…


Hovedtr k fra rapporterne2

Hovedtræk fra rapporterne

 • Tallene fra KMD-rapporten (2012) viser, at lidt mere end 50 % af lærerne har behov for praksisnær vejledning (9% ofte og 44% nogle gange)

 • Men hvad menes med praksisnær vejledning?


Brug af ressourcepersoner i k benhavns kommune 2010

Lokale traditioner for samarbejde og videndeling

Rammer og vilkår for arbejdet

Procedurer for brug af vejledere

Betydningen af synergi og samspil mellem vejlederfunktioner

Diskuter 2 og 2:

Hvilken tradition har skolen for vejledning mellem lærere?

Hvordan samarbejdes der om undervisningsopgaven?

Hvordan indoptages og deles ny viden på skolen?

Brug af ressourcepersoner i Københavns Kommune 2010


Davidsen og georgsen om integrationen af it i skolen

Davidsen og Georgsen om integrationen af it i skolen:

 • Stilladsering af aktiviteter omkring lærernes praksis

 • Kontinuerlig ikt-pædagogisk støtte til lærerne

 • Ejerskab blandt deltagerne til projektet

 • Ledelsen skal forestå og opmuntre til ikt-pædagogisk udvikling

 • Projekter opdeles i faser med tilhørende fokusområder

 • Systematisk erfaringsopsamling, evaluering og videndeling er nødvendig for en kontinuert udviklingsproces


Lidt om l ring og viden

Lidt om læring og viden


Hvad er viden

Hvad er viden?


Hvad er viden1

Hvad er viden?


L ringsforst elsens betydning for vejledning

Læringsforståelsens betydning for vejledning

 • Inden for en sociokulturel forståelsesramme:

  • Læring er grundlæggende social

  • Læring er situeret i specifikke kontekster

  • Læring er distribueret mellem personer

  • Læring er medieret


Hvordan l rer vi

Hvordan lærer vi?

 • Diskuter 2 og 2, hvordan børn lærer.

 • Diskuter 2 og 2, hvordan børn voksne.

Hvad er forskellen?


L ring og viden

Læring og viden

 • Vores forståelse af læring og viden har betydning for, hvordan vi vejleder både børn og kollegaer.

 • Det drejer sig blandt andet om forholdet mellem vejleder og den vejledte

  • Gensidighed

  • Tillid

  • Respekt

  • Dialog

  • Handling

  • Magt


Kommunikation og vejledning

kommunikation og vejledning


Kommunikation

Kommunikation

 • Løw:

  • Mennesker kan ikke ikkekommunikere

  • Enhver kommunikation har et indholds- og relationsaspekt

  • Karakteren af en relation bestemmes af punkteringen af kommunikationsforløbet mellem dem, der kommunikerer

  • Mennesker kommunikerer både digitalt og analogt

  • Al kommunikation sker i relation


Vejledningssituation

Vejledningssituation

Sag

Aktør1

Aktør2


L w om vejledning

Løw om vejledning

 • Tre traditioner:

  • Handlingsorienteret vejledning med læringsmetaforen ”læring gennem handling”

  • Reflekterende vejledning med læringsmetaforen ”læring gennem samtale og refleksion”

  • Samskabende vejledning med læringsmetaforen ”læring gennem dialog, refleksion og fortælling”


Vejledningsformer typer

Vejledningsformer/typer

 • Vejledning som praksislæring og modellæring

 • Vejledning som mentoring

 • Vejledning som refleksion over handling

 • Vejledning som reflekterende processer og positioner

 • Vejledning som løsningsfokuseret samtale

 • Vejledning som bevidnende positioner – narrativ vejledning


Vejledningsrum l w

Vejledningsrum (Løw)

Spørgsmål

Intervision

Konsultation

Supervision

Rådgivning

Svar

Vejsøgning

Vejvisning


Typer af sp rgsm l

Typer af spørgsmål

 • Linære

  • Hvem gjorde hvad og hvordan?

 • Cirkulære

  • Flere spørgsmål som finder frem til information, der gør en forskel for den vejledte

 • Strategiske

  • Spørgsmål der får den vejledte til at handle efter dommerens forholdemåde til sagen

 • Refleksive

  • Hvad tror du, din menter vil mene om din reaktion


Rollen som vejleder

Rollen som vejleder

 • Rollen som vejleder i forhold til børnene

  • Hvad kendetegner denne rolle?

  • Hvordan kommunikerer vejlederen med børnene?

  • Hvilke rammer opsætter vejlederen for børnene?


Rollen som vejleder1

Rollen som vejleder

 • Rollen som vejleder i forhold til børnene

  • Hvad kendetegner denne rolle?

  • Hvordan kommunikerer vejlederen med kollegaerne?

  • Hvilke rammer opsætter vejlederen for kollegaerne?


Vejledning kr ver refleksion over egen praksis

Vejledning kræver refleksion over egen praksis

 • Hermansen arbejder med fem niveauer:

  • 0: Ingen refleksion over læring

  • 1: Blind afprøvning

  • 2: Lærerprocessen reflekteres og nye veje til læring søges

  • 3: Refleksion over refleksion

  • 4: Reflekterer sin refleksion som reflekterende sin læringsproces


Hvad kendetegner en vejleder

Hvad kendetegner en vejleder?

 • Spørger og forklarer

  • ”fikser” ikke tingene uden forklaring – sidder på sine hænder i vid udstrækning

  • Viser den vejledte situationen gennem spørgsmål og demonstration

  • Lytter

  • Reflekterer selv og skaber refleksive processer med den vejledte


Vejledning i forhold til it og faglighed

Vejledning…i forhold til it og faglighed

 • er ikke blot it-vej-ledning, men udviklingen af

  • Fælles engagement

  • Fælles repertoire

  • Fælles praksis

   Wenger

   Kort sagt handler det om at udvikle et fælles sprog for refleksion og handling.


N gleord for vejledning

Nøgleord for vejledning

 • Gensidig tillid

 • Gensidig afhængighed

 • Strategier for vejledning

  • Iagttagelse af situationen og sin egen iagttagelse


Vejledningssituation1

Vejledningssituation

Sag

Aktør1

Aktør2


Slut p opl g

Slut på oplæg

 • Hvad har I lært?

 • Hvad skal man være opmærksom på i en vejledningssituation?

 • Videre til en af dagens opgaver


Velse

Øvelse

 • Med udgangspunkt i et punkt fra fællesmål skal I vejlede en i jeres gruppe – husk på de forskellige vejledningsformer.

 • Hver person vejleder en i gruppen

 • Vejledningssituationen optages på mobiltelefon og gennemses med resten af gruppen (mere herom om et øjeblik).


Observationsskema

Observationsskema

 • Se optagelsen

  • Ingen snak

  • Alle skriver deres observationer ned og de præsenteres for gruppen

 • Se optagelsen igen

  • Stop videoen, når I ser en interessant situation

  • Sæt ord på den og diskuter vejledningsformen

 • Se optagelsen igen

  • I skriver sammen – hvad sker der, hvordan forløber samtalen, relationen, osv.


Hj lpeark

Hjælpeark

 • Hvilke type vejledning?

 • Hvilke type spørgsmål?

 • Forholdet mellem det nonverbale og verbale?

 • Vejleders/vejledtes position i samtalen?

  • Hvem styrer samtalen?

  • Hvem reflekterer?

  • Hvem handler?


Kommentarer og feedback

Kommentarer og feedback

 • Diskuter faldgruber ved vejledning

 • Hvad skal I huske og hvad har Ilært?

 • Hvordan kan I bruge dette i jeres blogindlæg?


At v re vejleder og coach

 • “What people have made they can understand; what people have made, people can change” (Hymes, 1972:xxxvii).


ad
 • Login