- by gezana" /> " /> "> . .">

- PowerPoint PPT Presentation

Xml version 1 0 encoding utf 8Docu..." data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide3-n.jpg" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg4" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/link-http-teacher-edmonds-wednet-edu-edmondswoodway-lseago-documents-link-n.jpg"style="display:none;"alt="Link http teacher edmonds wednet edu edmondswoodway lseago documents link" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg5" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg6" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-n.jpg"style="display:none;"alt="Description" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg7" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/channelabout-http-teacher-edmonds-wednet-edu-edmondswoodway-lseago-documents-channelabout-n.jpg"style="display:none;"alt="Channelabout http teacher edmonds wednet edu edmondswoodway lseago documents channelabout" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg8" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/items-n.jpg"style="display:none;"alt="Items" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg9" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/rdf-seq-n.jpg"style="display:none;"alt="Rdf seq" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg10" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/rdf-seq1-n.jpg"style="display:none;"alt="Rdf seq1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg11" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/items1-n.jpg"style="display:none;"alt="Items1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg12" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide12-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg13" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title-n.jpg"style="display:none;"alt="Title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg14" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/current-events-assignment-current-events-assignment-docx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Current events assignment current events assignment docx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg15" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide15-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg16" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide16-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg17" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg18" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2012-09-10-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2012 09 10 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg19" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata1-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg20" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/current-events-assignment-n.jpg"style="display:none;"alt="Current events assignment" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg21" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description1-n.jpg"style="display:none;"alt="Description1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg22" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide22-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg23" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide23-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_his..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg24" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title1-n.jpg"style="display:none;"alt="Title1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg25" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/deaf-history-1817-deaf-history-post-1817-2010-pptx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Deaf history 1817 deaf history post 1817 2010 pptx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg26" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide26-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg27" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide27-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_20..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg28" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date1-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg29" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-02-21-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 02 21 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg30" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata2-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata2" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg31" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/deaf-history-1817-n.jpg"style="display:none;"alt="Deaf history 1817" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg32" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description2-n.jpg"style="display:none;"alt="Description2" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg33" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide33-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg34" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide34-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg35" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title2-n.jpg"style="display:none;"alt="Title2" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg36" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/ecology-review-ecology-jeopardy-ppt-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Ecology review ecology jeopardy ppt title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg37" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide37-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg38" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide38-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=1..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg39" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date2-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date2" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg40" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-06-03-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 06 03 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg41" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata3-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata3" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg42" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/ecology-review-n.jpg"style="display:none;"alt="Ecology review" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg43" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description3-n.jpg"style="display:none;"alt="Description3" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg44" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide44-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg45" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide45-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studygui..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg46" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title3-n.jpg"style="display:none;"alt="Title3" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg47" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/biology-eoc-study-guide-studyguidebiology-end-of-course-exam-2012-docx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Biology eoc study guide studyguidebiology end of course exam 2012 docx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg48" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide48-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg49" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide49-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg50" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date3-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date3" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg51" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-06-03-dc-date1-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 06 03 dc date1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg52" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata4-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata4" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg53" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/biology-eoc-study-guide-n.jpg"style="display:none;"alt="Biology eoc study guide" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg54" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description4-n.jpg"style="display:none;"alt="Description4" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg55" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide55-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg56" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide56-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transiti..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg57" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title4-n.jpg"style="display:none;"alt="Title4" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg58" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/transition-words-transition-words-docx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Transition words transition words docx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg59" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide59-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg60" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide60-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg61" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date4-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date4" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg62" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2012-10-09-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2012 10 09 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg63" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata5-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata5" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg64" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/transition-words-n.jpg"style="display:none;"alt="Transition words" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg65" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description5-n.jpg"style="display:none;"alt="Description5" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg66" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide66-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg67" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide67-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Soci..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg68" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title5-n.jpg"style="display:none;"alt="Title5" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg69" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/senior-social-studies-syllabus-sr-social-studies-syllabus-2013-2-doc-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Senior social studies syllabus sr social studies syllabus 2013 2 doc title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg70" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide70-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg71" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide71-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllab..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg72" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date5-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date5" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg73" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-09-06-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 09 06 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg74" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata6-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata6" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg75" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/senior-social-studies-syllabus-n.jpg"style="display:none;"alt="Senior social studies syllabus" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg76" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description6-n.jpg"style="display:none;"alt="Description6" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg77" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide77-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg78" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide78-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg79" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title6-n.jpg"style="display:none;"alt="Title6" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg80" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/english-12-syllabus-english-12-syllabus-2013-doc-title-n.jpg"style="display:none;"alt="English 12 syllabus english 12 syllabus 2013 doc title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg81" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide81-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg82" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide82-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013...." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg83" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date6-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date6" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg84" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-09-03-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 09 03 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg85" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata7-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata7" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg86" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/english-12-syllabus-n.jpg"style="display:none;"alt="English 12 syllabus" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg87" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description7-n.jpg"style="display:none;"alt="Description7" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg88" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide88-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg89" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide89-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg90" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title7-n.jpg"style="display:none;"alt="Title7" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg91" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/teacher-tutor-syllabus-teacher-tutor-syllabus-doc-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Teacher tutor syllabus teacher tutor syllabus doc title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg92" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide92-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg93" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide93-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.do..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg94" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date7-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date7" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg95" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-09-03-dc-date1-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 09 03 dc date1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg96" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata8-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata8" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg97" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/teacher-tutor-syllabus-n.jpg"style="display:none;"alt="Teacher tutor syllabus" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg98" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description8-n.jpg"style="display:none;"alt="Description8" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg99" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide99-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg100" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide100-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologyS..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg101" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title8-n.jpg"style="display:none;"alt="Title8" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg102" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/biology-syllabus-biologysyllabus-2013-2-doc-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Biology syllabus biologysyllabus 2013 2 doc title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg103" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide103-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg104" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide104-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.do..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg105" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date8-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date8" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg106" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-09-03-dc-date2-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 09 03 dc date2" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg107" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata9-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata9" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg108" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/biology-syllabus-n.jpg"style="display:none;"alt="Biology syllabus" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg109" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description9-n.jpg"style="display:none;"alt="Description9" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg110" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide110-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg111" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide111-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg112" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title9-n.jpg"style="display:none;"alt="Title9" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg113" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/ecology-learning-targets-biology-unit-1-learning-targets-docx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Ecology learning targets biology unit 1 learning targets docx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg114" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide114-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg115" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide115-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+T..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg116" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date9-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date9" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg117" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-09-06-dc-date1-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 09 06 dc date1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg118" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata10-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata10" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg119" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/ecology-learning-targets-n.jpg"style="display:none;"alt="Ecology learning targets" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg120" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description10-n.jpg"style="display:none;"alt="Description10" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg121" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide121-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg122" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide122-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecol..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg123" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title10-n.jpg"style="display:none;"alt="Title10" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg124" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/invasive-species-project-new-ecology-project-docx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Invasive species project new ecology project docx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg125" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide125-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg126" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide126-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg127" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date10-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date10" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg128" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-10-08-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 10 08 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg129" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata11-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata11" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg130" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/invasive-species-project-n.jpg"style="display:none;"alt="Invasive species project" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg131" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description11-n.jpg"style="display:none;"alt="Description11" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg132" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide132-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg133" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide133-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg134" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title11-n.jpg"style="display:none;"alt="Title11" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg135" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/branches-of-govt-brochure-branches-of-government-brochure-docx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Branches of govt brochure branches of government brochure docx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg136" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide136-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg137" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide137-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Br..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg138" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date11-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date11" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg139" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-10-08-dc-date1-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 10 08 dc date1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg140" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata12-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata12" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg141" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/branches-of-govt-brochure-n.jpg"style="display:none;"alt="Branches of govt brochure" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg142" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description12-n.jpg"style="display:none;"alt="Description12" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg143" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide143-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg144" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide144-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+gu..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg145" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title12-n.jpg"style="display:none;"alt="Title12" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg146" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/ecology-unit-study-guide-study-guide-docx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Ecology unit study guide study guide docx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg147" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide147-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg148" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide148-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=17872..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg149" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date12-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date12" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg150" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-10-08-dc-date2-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 10 08 dc date2" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg151" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata13-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata13" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg152" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/ecology-unit-study-guide-n.jpg"style="display:none;"alt="Ecology unit study guide" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg153" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description13-n.jpg"style="display:none;"alt="Description13" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg154" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide154-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg155" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide155-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg156" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title13-n.jpg"style="display:none;"alt="Title13" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg157" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/guiding-principles-of-democracy-guiding-principles-of-democracy-pptx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Guiding principles of democracy guiding principles of democracy pptx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg158" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide158-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg159" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide159-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Dem..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg160" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date13-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date13" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg161" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-10-23-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 10 23 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg162" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata14-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata14" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg163" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/guiding-principles-of-democracy-n.jpg"style="display:none;"alt="Guiding principles of democracy" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg164" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description14-n.jpg"style="display:none;"alt="Description14" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg165" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide165-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg166" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide166-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Principl..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg167" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title14-n.jpg"style="display:none;"alt="Title14" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg168" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/principles-of-the-constitution-principlesconstitution-ppt-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Principles of the constitution principlesconstitution ppt title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg169" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide169-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg170" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide170-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.pp..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg171" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date14-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date14" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg172" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-10-23-dc-date1-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 10 23 dc date1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg173" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata15-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata15" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg174" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/principles-of-the-constitution-n.jpg"style="display:none;"alt="Principles of the constitution" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg175" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description15-n.jpg"style="display:none;"alt="Description15" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg176" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide176-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg177" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide177-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg178" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title15-n.jpg"style="display:none;"alt="Title15" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg179" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/consumer-agency-project-consumer-agency-research-docx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Consumer agency project consumer agency research docx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg180" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide180-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg181" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide181-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research...." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg182" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date15-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date15" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg183" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-12-13-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 12 13 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg184" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata16-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata16" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg185" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/consumer-agency-project-n.jpg"style="display:none;"alt="Consumer agency project" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg186" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description16-n.jpg"style="display:none;"alt="Description16" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg187" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide187-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg188" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide188-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg189" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title16-n.jpg"style="display:none;"alt="Title16" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg190" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/consumers-and-producers-consumers-and-producers-pptx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Consumers and producers consumers and producers pptx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg191" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide191-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg192" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide192-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.p..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg193" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date16-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date16" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg194" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-12-16-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 12 16 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg195" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata17-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata17" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg196" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/consumers-and-producers-n.jpg"style="display:none;"alt="Consumers and producers" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg197" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description17-n.jpg"style="display:none;"alt="Description17" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg198" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide198-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg199" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide199-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+s..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg200" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title17-n.jpg"style="display:none;"alt="Title17" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg201" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-study-guide-unit-2-study-guide-docx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Bio chemistry study guide unit 2 study guide docx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg202" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide202-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg203" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide203-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?i..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg204" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date17-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date17" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg205" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2013-12-18-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2013 12 18 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg206" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata18-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata18" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg207" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-study-guide-n.jpg"style="display:none;"alt="Bio chemistry study guide" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg208" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description18-n.jpg"style="display:none;"alt="Description18" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg209" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide209-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg210" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide210-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+intro..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg211" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title18-n.jpg"style="display:none;"alt="Title18" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg212" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/intro-to-economics-ch-1-5-an-introduction-to-economics-pptx-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Intro to economics ch 1 5 an introduction to economics pptx title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg213" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide213-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg214" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide214-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Econom..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg215" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date18-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date18" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg216" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2014-01-08-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2014 01 08 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg217" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata19-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata19" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg218" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/intro-to-economics-ch-1-5-n.jpg"style="display:none;"alt="Intro to economics ch 1 5" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg219" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description19-n.jpg"style="display:none;"alt="Description19" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg220" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide220-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg221" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide221-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg222" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title19-n.jpg"style="display:none;"alt="Title19" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg223" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-jeopardy-review-bio-chem-jeopardy-ppt-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Bio chemistry jeopardy review bio chem jeopardy ppt title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg224" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide224-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg225" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide225-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg226" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date19-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date19" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg227" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2014-01-16-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2014 01 16 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg228" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata20-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata20" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg229" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-jeopardy-review-n.jpg"style="display:none;"alt="Bio chemistry jeopardy review" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg230" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description20-n.jpg"style="display:none;"alt="Description20" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg231" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide231-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg232" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide232-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg233" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title20-n.jpg"style="display:none;"alt="Title20" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg234" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/ecology-jeopardy-review-ecology-jeopardy-ppt-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Ecology jeopardy review ecology jeopardy ppt title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg235" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide235-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg236" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide236-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=2..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg237" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date20-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date20" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg238" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2014-01-16-dc-date1-n.jpg"style="display:none;"alt="2014 01 16 dc date1" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg239" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata21-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata21" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg240" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/ecology-jeopardy-review-n.jpg"style="display:none;"alt="Ecology jeopardy review" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg241" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description21-n.jpg"style="display:none;"alt="Description21" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg242" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide242-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg243" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide243-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg244" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title21-n.jpg"style="display:none;"alt="Title21" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg245" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/constitution-and-economics-jeopardy-jeopardy-for-1st-sem-final-ppt-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Constitution and economics jeopardy jeopardy for 1st sem final ppt title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg246" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide246-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg247" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide247-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+fina..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg248" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date21-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date21" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg249" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2014-01-22-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2014 01 22 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg250" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata22-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata22" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg251" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/constitution-and-economics-jeopardy-n.jpg"style="display:none;"alt="Constitution and economics jeopardy" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg252" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description22-n.jpg"style="display:none;"alt="Description22" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg253" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide253-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg254" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide254-n.jpg"style="display:none;"alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeo..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg255" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/title22-n.jpg"style="display:none;"alt="Title22" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg256" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/cells-and-cell-processes-jeopardy-cell-jeopardy-2014-ppt-title-n.jpg"style="display:none;"alt="Cells and cell processes jeopardy cell jeopardy 2014 ppt title" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg257" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide257-n.jpg"style="display:none;"alt="<link> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg258" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide258-n.jpg"style="display:none;"alt="Http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id..." data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg259" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/dc-date22-n.jpg"style="display:none;"alt="Dc date22" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg260" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/2014-05-08-dc-date-n.jpg"style="display:none;"alt="2014 05 08 dc date" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg261" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description-cdata23-n.jpg"style="display:none;"alt="Description cdata23" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg262" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/cells-and-cell-processes-jeopardy-n.jpg"style="display:none;"alt="Cells and cell processes jeopardy" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg263" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/description23-n.jpg"style="display:none;"alt="Description23" data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg264" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/slide264-n.jpg"style="display:none;"alt="</item> " data-normal="" ></img><img class="centered sldimg" id="sldimg265" src="" data-normal="//image2.slideserve.com/4036240/rdf-rdf-n.jpg"style="display:none;"alt="Rdf rdf" data-normal="" ></img><div class="ssloader"></div><div class="ssloaderText" style="display:none;"> Loading in 5 sec....</div><div class="ssloaderTitle" style="display:none; -webkit-animation: bounceInUp 1s; -webkit-animation-duration: 7s;"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><span style="display:none;-webkit-animation-duration: 5s" class="ssloaderSub">PowerPoint Presentation</span></div><div class="ssplaybtn" onclick="$(this).hide();$('.ss_Buttons img')[1].click();" style="display:none;"></div> </div> <a onclick="scrollToWindow('download')" class="stickydownload" href="javascript:void(0);" title="Download"><img class="" src="http://www.slideserve.com/new/player/ss_download.png"> Download</a> <div class="mxtitle" style="display:none;"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></div> <div class="LastSlide" style="display:none;"> <div class="LastContainer"> <img class="reload" src="http://www.slideserve.com/images/replay.png"> <a class="downlink" href="javascript:void(0)" onclick="scrollToWindow('download')">Download Presentation</a> <div class="nxtppt"> <div class="nxtp1"><img id="rel1img" src="https://s3.amazonaws.com/slideserve/thumb1/1_4036240.jpg"></div> <div class="nxtp2"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?></div> </div><p id='ctimer'>Loading in 2 Seconds...</p></div> </div> </div><div class='Padvt' align='center' style="border-left: 1px solid rgb(231, 221, 221);border-right: 1px solid rgb(231, 221, 221);background-color: rgb(238, 238, 238);padding-top:4px;"><div class="clear"></div><div align="center" class="ad" style="align-content: center;width: 90%;padding: 0px;margin: 0px;"><div id="read" style="height:60px"><!-- adsense responsive code_start --> <script async src='//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js'></script> <ins class='adsbygoogle' style='display:block' data-ad-client='ca-pub-3976764401535897' data-ad-slot='2921205038' data-ad-format='auto'></ins> <script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});</script> <!-- adsense responsive code_end 2nd sec --></div><div style="float: right;top: 0;position: absolute;right: 0;margin-right: 6px;"><a href='javascript:void(0);' onclick="$('.Padvt').hide();" title="Close"><img src="http://www.slideserve.com/new/img/player-close.jpg" style="box-shadow:1.5px 1.5px rgb(102, 100, 100)"></a></div><div align="center" style="font-size: 9px;line-height: 13px;"></div></div><div class="clear"></div></div><div class="ShareBox" style="display:none;"> <span class="closethis" onclick="$('.ShareBox').hide();$('.stickydownload').show();"><a href="javascript:void(0);"><img src="http://www.slideserve.com/new/player/ss_plyclose.png"/></a></span> <div class="sbContainer"> <div class="h5">Share Presentations</div><div> <span class='st_facebook_large' displaytext='Facebook'></span> <span class='st_twitter_large' displaytext='Tweet'></span> <span class='st_linkedin_large' displaytext='LinkedIn'></span> <span class='st_pinterest_large' displaytext='Pinterest'></span> <span class='st_googleplus_large' displaytext='Google +'></span></div> <div class="umail"> <hr class="mxhr"> <div class="h5">Email Presentation to Friend</div> <input id="email_toemail" placeholder="To Email Address"> <input id="email_name" placeholder="Your Name"> <input id="email_email" placeholder="Your Email Address" style="display:none;"> <textarea class="form-control" rows="3" placeholder="Message: I am sharing this presentation with you. I found this useful and hope you will too." id="user_msg" style="display:none;"></textarea> <input id="send_email" type="button" value="Send Mail" style="display:none;"> <input type="hidden" id="video_vid" value="4036240"> <input type="hidden" id="vido_uname" value="gezana"> <span class="mxerror" id="etrans_err" style="display:none;">Error in Email Address...</span> </div> <div class="mxsuccess" id="mxsuccess" style="display:none;">Email Sent Successfully</div> <hr class="mxhr"> <div class="h5">Embed Code</div> <textarea onclick="$(this).select();document.execCommand('copy');$('.eminfo').fadeIn();setTimeout(function(){$('.eminfo').fadeOut()},1000);"><iframe src="http://www.slideserve.com/embed/4036240" width="600" height="485" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe></textarea> <span class="eminfo" style="display:none;">Embed Code Copied...</span> <div class="h5">Link</div> <input type="input" onclick="$(this).select();" value="http://www.slideserve.com/gezana/xml-version-1-0-encoding-utf-8"> </div> </div> <div class="ssControls dark"> <div class="ss_share"><a href="javascript:void(0);" onclick="$('.ShareBox').show(); $('.ssp-btns').hide();$('#social_img').click();$('.stickydownload').hide();"><img class="shareIcon" src="//www.slideserve.com/new/player/share_icon_w.png" id="view-s"></a></div> <div class="ss_Buttons" align="center"><a href="javascript:void(0);" class="prevbtn"> <img src="http://www.slideserve.com/new/player/prev_w.png"></a> <a href="javascript:void(0);" class="nextbtn"><img src="http://www.slideserve.com/new/player/next_w.png"></a></div> <div class="ss_Exbtn" align="right"> <div class="rightbtns"><a href="javascript:void(0);"><img class="fullScreen" src="http://www.slideserve.com/new/player/full_screen_w.png" id="view-fullscreen"></a></div> <div class="slideNum slideNum_dark"><span class="scindex">1</span> / 265</div> </div> </div> </div> <div style="clear: both;"></div> </div> <div style="clear: both;"></div> <div class="col-sm-12" id="social"> <button type="button" class="btn btn-primary download_btn_big" onClick="scrollToWindow('download');ga('_trackEvent','download','click','download_button');"><i class="fa fa-download" ></i> <span class="downBtnText">Download Presentation</span></button> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="slideshow-info-container" > <meta itemprop="inLanguage" content="en"> <meta itemprop="image" content="http://image2.slideserve.com/4036240/xml-version-1-0-encoding-utf-8-n.jpg"> <meta itemprop="thumbnailUrl" content="http://www.slideserve.com/xml-version-1-0-encoding-utf-8_1_4036240.jpg"> <meta itemprop="embedURL" content="https://www.slideserve.com/embed/4036240"> <meta itemprop="playerType" content="HTML5"> <meta itemprop="interactionCount" content="UserPageVisits:66"> <meta itemprop="interactionCount" content="UserPlays:66"> <div class="col-lg-12 slideshow-dis no_padding"> <!-- presentation description section_start !--> <hr class="slideshow-hr"> <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 author no_padding" style="width:100%;"> <div class="col-lg-6 col-md-5 col-sm-6 no_padding" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> <div class="authorpic"><img itemprop="image" src="http://www.slideserve.com/new/uthumb.php?uname=gezana" width="55px" alt="gezana"></div> <div class="SlideShowDetails"> <ul style="margin:0px;"> <li>By <a href="http://www.slideserve.com/gezana" itemprop="url" rel="author" title="gezana"><span itemprop="name" style="font-weight:700">gezana</span></a></li> <li><a href="http://www.slideserve.com/gezana/presentations" title="gezana's slideshows'">96 SlideShows</a></li> <li><a href="http://www.slideserve.com/gezana/subscribe/on/i" class="follow" rel="nofollow">Follow User</a></li> </ul> </div> </div> <div class="col-lg-6 col-md-7 col-sm-6 no_padding"> <div class="SlideShowDetails text-right"> <ul style="margin:0px;"> <li>66 Views</li> <li>Uploaded on <time datetime="07-09-2014" itemprop="datePublished">07-09-2014</time></li> <li>Presentation posted in: <a href="http://www.slideserve.com/categories/32/General" title="General" rel="nofollow"><span class="tags">General</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfix"></div> <div class="col-md-12 no_mpadding" style="margin-top:10px;"> <ul class="nav nav-tabs no_mpadding viewtab" id="myTab1"> <li class="active"><a href="#description" data-toggle="tab"><i class="fa fa-file-text mobh"></i> Description</a></li> <li id="showstat"><a href="#statistics" data-toggle="tab" ><i class="fa fa-line-chart mobh"></i> Statistics</a></li> <li id="showreport"><a href="#report" data-toggle="tab"><i class="fa fa-flag mobh"></i> Report</a></li> </ul> <div class="tab-content no_mpadding viewtabcontent"> <div class="tab-pane active" id="description"> <p style="line-height:20px;font-size: 16px;"> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>. <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">. </p> <div style="clear: both;"></div> </div> <div class="tab-pane" id="statistics"> <div align="center" style="align-content: center;"><img src="../statload.gif"></div> </div> <div class="tab-pane" id="report"> <form style="margin-top:15px;" id="reportfrm" action="" method="post"> <div class="form-group"> <label class="radio-inline"><input type="radio" name="type" id="copyright" value="copyright"> Copyright Complaint</label> <label class="radio-inline"><input type="radio" name="type" id="adult" value="adult"> Adult Content</label> <label class="radio-inline"><input type="radio" name="type" id="inapro" value="inapro"> Flag as Inappropriate</label> </div> <div class="form-group"><input type="name" class="form-control" id="reponame" name="reponame" placeholder="Your Name"></div> <div class="form-group"><input type="name" class="form-control" id="email" name="email" placeholder="Email Address"></div> <div class="form-group"><input type="name" class="form-control" id="subj" name="subj" placeholder="Subject"></div> <div class="form-group"><textarea class="form-control" rows="3" placeholder="Message" id="message" name="message" ></textarea></div> <input type="checkbox" id="agree" name="agree" value="1">I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described. <div class="form-group"><img width="150" height="35" style="float:left; margin-right:10px;" id="repo_captcha"> <input type="name" class="form-control" name="capcha" id="capcha" placeholder="Captcha" style="width:20%;"></div> <div class="form-group"><input type="hidden" id="link" name="link" value="http://www.slideserve.com/gezana/xml-version-1-0-encoding-utf-8"> <button type="button" id="reportsbmt" class="btn btn-default">Report This</button> <span style="width: 70%;text-align: left;padding-left: 108;color: red;" id="repoerr"></span> </div> </form> </div> </div> </div><!-- presentation description section_end !--> <div align="center"> </div> <div class="col-lg-12 slideshow-dis no_padding"> <!-- Fb Comment !--> <div class="fb-comments" data-href="http://www.slideserve.com/gezana/xml-version-1-0-encoding-utf-8" data-width="100%" data-numposts="10" data-colorscheme="light"></div> </div> <div class="clearfix"></div> <!-- download presentation section_start !--> <div class="Download_ppt" id="Download_ppt"> <h3 style="font-size:35px;">Download Presentation<img src="http://www.slideserve.com/new/img/output_cBjjdt.gif" id="download" /></h3> <div id="description-title1" style="border-bottom: solid 1px;border-bottom-style: solid;border-bottom-width: 1px;border-bottom-color: #DAE1EC; " ><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </div></br> <strong >An Image/Link below is provided (as is) to download presentation</strong> <p>Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.<a itemprop="url" href="javascript:void(0);" data-target="#downloadpop" data-toggle="modal" onclick="showpop(4036240)" ><img src="http://www.slideserve.com/new/img/download_img.png" name="download" id="download1"></a>While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.</p> </br> <div align="center"> <div> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-3976764401535897"; /* 336x280, created 28/02/11 */ google_ad_slot = "1413580485"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> </div> </div> <!-- download presentation section_end !--> <div align="center" style="padding-top:100px; padding-bottom:70px;">- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</div> <div class="col-lg-12 slideshow-dis no_padding" style="word-wrap: break-word;"> <!-- Presentation Transcript !--> <h4>Presentation Transcript</h4> <hr class="slideshow-hr"> <div id="transcriptsc" itemprop="text"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/xml-version-1-0-encoding-utf-8-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"> <meta itemprop="description" content="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/xml-version-1-0-encoding-utf-8-n.jpg" align="left" alt="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>" title="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide2-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><p><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"> </p></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e"> <meta itemprop="description" content="<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide2-n.jpg" align="left" alt="<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e" title="<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide3-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><channel rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents" /><title>Documents</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<channel rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents" /><title>Documents</title>"> <meta itemprop="description" content="<channel rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents" /><title>Documents</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide3-n.jpg" align="left" alt="<channel rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents" /><title>Documents</title>" title="<channel rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents" /><title>Documents</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Link http teacher edmonds wednet edu edmondswoodway lseago documents link" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/link-http-teacher-edmonds-wednet-edu-edmondswoodway-lseago-documents-link-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents</link>"> <meta itemprop="description" content="<link>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/link-http-teacher-edmonds-wednet-edu-edmondswoodway-lseago-documents-link-n.jpg" align="left" alt="<link>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents</link>" title="<link>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Channelabout http teacher edmonds wednet edu edmondswoodway lseago documents channelabout" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/channelabout-http-teacher-edmonds-wednet-edu-edmondswoodway-lseago-documents-channelabout-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><ChannelAbout>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents</ChannelAbout> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<ChannelAbout>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents</ChannelAbout>"> <meta itemprop="description" content="<ChannelAbout>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents</ChannelAbout>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/channelabout-http-teacher-edmonds-wednet-edu-edmondswoodway-lseago-documents-channelabout-n.jpg" align="left" alt="<ChannelAbout>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents</ChannelAbout>" title="<ChannelAbout>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents</ChannelAbout>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Items" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/items-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><items> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<items>"> <meta itemprop="description" content="<items>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/items-n.jpg" align="left" alt="<items>" title="<items>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Rdf seq" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/rdf-seq-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><rdf:Seq> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<rdf:Seq>"> <meta itemprop="description" content="<rdf:Seq>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/rdf-seq-n.jpg" align="left" alt="<rdf:Seq>" title="<rdf:Seq>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Rdf seq1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/rdf-seq1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></rdf:Seq> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</rdf:Seq>"> <meta itemprop="description" content="</rdf:Seq>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/rdf-seq1-n.jpg" align="left" alt="</rdf:Seq>" title="</rdf:Seq>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Items1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/items1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></items> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</items>"> <meta itemprop="description" content="</items>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/items1-n.jpg" align="left" alt="</items>" title="</items>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide12-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment.docx?id=116431"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment.docx?id=116431">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment.docx?id=116431">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide12-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment.docx?id=116431">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment.docx?id=116431">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Current events assignment current events assignment docx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/current-events-assignment-current-events-assignment-docx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Current Events Assignment (current_events_assignment.docx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Current Events Assignment (current_events_assignment.docx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Current Events Assignment (current_events_assignment.docx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/current-events-assignment-current-events-assignment-docx-title-n.jpg" align="left" alt="Current Events Assignment (current_events_assignment.docx)</title>" title="Current Events Assignment (current_events_assignment.docx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide15-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide15-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide16-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment.docx?id=116431</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment.docx?id=116431</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment.docx?id=116431</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide16-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment.docx?id=116431</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/current_events_assignment.docx?id=116431</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2012 09 10 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2012-09-10-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2012-09-10</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2012-09-10</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2012-09-10</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2012-09-10-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2012-09-10</dc:date>" title="2012-09-10</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata1-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Current events assignment" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/current-events-assignment-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Current Events Assignment </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Current Events Assignment"> <meta itemprop="description" content="Current Events Assignment"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/current-events-assignment-n.jpg" align="left" alt="Current Events Assignment" title="Current Events Assignment"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description1-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide22-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide22-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide23-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_2010.pptx?id=116433"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_2010.pptx?id=116433">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_2010.pptx?id=116433">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide23-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_2010.pptx?id=116433">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_2010.pptx?id=116433">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title1-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Deaf history 1817 deaf history post 1817 2010 pptx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/deaf-history-1817-deaf-history-post-1817-2010-pptx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Deaf History 1817 (deaf_history_post-1817_2010.pptx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Deaf History 1817 (deaf_history_post-1817_2010.pptx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Deaf History 1817 (deaf_history_post-1817_2010.pptx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/deaf-history-1817-deaf-history-post-1817-2010-pptx-title-n.jpg" align="left" alt="Deaf History 1817 (deaf_history_post-1817_2010.pptx)</title>" title="Deaf History 1817 (deaf_history_post-1817_2010.pptx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide26-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide26-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide27-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_2010.pptx?id=116433</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_2010.pptx?id=116433</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_2010.pptx?id=116433</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide27-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_2010.pptx?id=116433</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/deaf_history_post-1817_2010.pptx?id=116433</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date1-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 02 21 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-02-21-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-02-21</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-02-21</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-02-21</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-02-21-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2013-02-21</dc:date>" title="2013-02-21</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata2" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata2-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata2-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Deaf history 1817" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/deaf-history-1817-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Deaf History 1817 </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Deaf History 1817"> <meta itemprop="description" content="Deaf History 1817"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/deaf-history-1817-n.jpg" align="left" alt="Deaf History 1817" title="Deaf History 1817"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description2" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description2-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description2-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide33-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide33-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide34-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=116436"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=116436">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=116436">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide34-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=116436">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=116436">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title2" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title2-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title2-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Ecology review ecology jeopardy ppt title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-review-ecology-jeopardy-ppt-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Ecology review (ecology_jeopardy.ppt)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Ecology review (ecology_jeopardy.ppt)</title>"> <meta itemprop="description" content="Ecology review (ecology_jeopardy.ppt)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-review-ecology-jeopardy-ppt-title-n.jpg" align="left" alt="Ecology review (ecology_jeopardy.ppt)</title>" title="Ecology review (ecology_jeopardy.ppt)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide37-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide37-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide38-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=116436</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=116436</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=116436</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide38-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=116436</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology_jeopardy.ppt?id=116436</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date2" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date2-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date2-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 06 03 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-06-03-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-06-03</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-06-03</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-06-03</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-06-03-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2013-06-03</dc:date>" title="2013-06-03</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata3" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata3-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata3-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Ecology review" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-review-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Ecology review </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Ecology review"> <meta itemprop="description" content="Ecology review"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-review-n.jpg" align="left" alt="Ecology review" title="Ecology review"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description3" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description3-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description3-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide44-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide44-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide45-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><p><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx?id=116461"> </p></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx?id=116461">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx?id=116461">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide45-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx?id=116461">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx?id=116461">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title3" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title3-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title3-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Biology eoc study guide studyguidebiology end of course exam 2012 docx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/biology-eoc-study-guide-studyguidebiology-end-of-course-exam-2012-docx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Biology EOC study guide (studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Biology EOC study guide (studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Biology EOC study guide (studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/biology-eoc-study-guide-studyguidebiology-end-of-course-exam-2012-docx-title-n.jpg" align="left" alt="Biology EOC study guide (studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx)</title>" title="Biology EOC study guide (studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide48-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide48-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide49-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx?id=116461</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx?id=116461</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx?id=116461</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide49-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx?id=116461</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/studyguidebiology_end_of_course_exam_2012.docx?id=116461</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date3" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date3-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date3-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 06 03 dc date1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-06-03-dc-date1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-06-03</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-06-03</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-06-03</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-06-03-dc-date1-n.jpg" align="left" alt="2013-06-03</dc:date>" title="2013-06-03</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata4" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata4-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata4-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Biology eoc study guide" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/biology-eoc-study-guide-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Biology EOC study guide </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Biology EOC study guide"> <meta itemprop="description" content="Biology EOC study guide"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/biology-eoc-study-guide-n.jpg" align="left" alt="Biology EOC study guide" title="Biology EOC study guide"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description4" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description4-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description4-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide55-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide55-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide56-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=116464"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=116464">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=116464">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide56-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=116464">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=116464">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title4" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title4-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title4-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Transition words transition words docx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/transition-words-transition-words-docx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Transition Words (transition_words.docx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Transition Words (transition_words.docx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Transition Words (transition_words.docx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/transition-words-transition-words-docx-title-n.jpg" align="left" alt="Transition Words (transition_words.docx)</title>" title="Transition Words (transition_words.docx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide59-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide59-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide60-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=116464</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=116464</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=116464</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide60-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=116464</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/transition_words.docx?id=116464</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date4" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date4-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date4-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2012 10 09 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2012-10-09-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2012-10-09</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2012-10-09</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2012-10-09</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2012-10-09-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2012-10-09</dc:date>" title="2012-10-09</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata5" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata5-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata5-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Transition words" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/transition-words-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Transition Words </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Transition Words"> <meta itemprop="description" content="Transition Words"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/transition-words-n.jpg" align="left" alt="Transition Words" title="Transition Words"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description5" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description5-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description5-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide66-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide66-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide67-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><p><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllabus+2013_2.doc?id=159651"> </p></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllabus+2013_2.doc?id=159651">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllabus+2013_2.doc?id=159651">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide67-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllabus+2013_2.doc?id=159651">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllabus+2013_2.doc?id=159651">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title5" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title5-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title5-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Senior social studies syllabus sr social studies syllabus 2013 2 doc title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/senior-social-studies-syllabus-sr-social-studies-syllabus-2013-2-doc-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Senior Social Studies Syllabus (Sr. Social Studies syllabus 2013_2.doc)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Senior Social Studies Syllabus (Sr. Social Studies syllabus 2013_2.doc)</title>"> <meta itemprop="description" content="Senior Social Studies Syllabus (Sr. Social Studies syllabus 2013_2.doc)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/senior-social-studies-syllabus-sr-social-studies-syllabus-2013-2-doc-title-n.jpg" align="left" alt="Senior Social Studies Syllabus (Sr. Social Studies syllabus 2013_2.doc)</title>" title="Senior Social Studies Syllabus (Sr. Social Studies syllabus 2013_2.doc)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide70-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide70-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide71-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllabus+2013_2.doc?id=159651</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllabus+2013_2.doc?id=159651</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllabus+2013_2.doc?id=159651</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide71-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllabus+2013_2.doc?id=159651</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Sr.+Social+Studies+syllabus+2013_2.doc?id=159651</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date5" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date5-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date5-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 09 06 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-09-06-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-09-06</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-09-06</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-09-06</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-09-06-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2013-09-06</dc:date>" title="2013-09-06</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata6" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata6-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata6-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Senior social studies syllabus" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/senior-social-studies-syllabus-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Senior Social Studies Syllabus </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Senior Social Studies Syllabus"> <meta itemprop="description" content="Senior Social Studies Syllabus"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/senior-social-studies-syllabus-n.jpg" align="left" alt="Senior Social Studies Syllabus" title="Senior Social Studies Syllabus"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description6" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description6-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description6-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide77-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide77-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide78-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013.doc?id=159652"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013.doc?id=159652">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013.doc?id=159652">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide78-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013.doc?id=159652">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013.doc?id=159652">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title6" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title6-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title6-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="English 12 syllabus english 12 syllabus 2013 doc title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/english-12-syllabus-english-12-syllabus-2013-doc-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>English 12 Syllabus (English 12 syllabus 2013.doc)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="English 12 Syllabus (English 12 syllabus 2013.doc)</title>"> <meta itemprop="description" content="English 12 Syllabus (English 12 syllabus 2013.doc)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/english-12-syllabus-english-12-syllabus-2013-doc-title-n.jpg" align="left" alt="English 12 Syllabus (English 12 syllabus 2013.doc)</title>" title="English 12 Syllabus (English 12 syllabus 2013.doc)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide81-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide81-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide82-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013.doc?id=159652</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013.doc?id=159652</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013.doc?id=159652</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide82-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013.doc?id=159652</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/English+12+syllabus+2013.doc?id=159652</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date6" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date6-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date6-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 09 03 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-09-03-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-09-03</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-09-03</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-09-03</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-09-03-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2013-09-03</dc:date>" title="2013-09-03</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata7" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata7-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata7-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="English 12 syllabus" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/english-12-syllabus-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>English 12 Syllabus </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="English 12 Syllabus"> <meta itemprop="description" content="English 12 Syllabus"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/english-12-syllabus-n.jpg" align="left" alt="English 12 Syllabus" title="English 12 Syllabus"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description7" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description7-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description7-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide88-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide88-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide89-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.doc?id=159653"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.doc?id=159653">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.doc?id=159653">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide89-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.doc?id=159653">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.doc?id=159653">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title7" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title7-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title7-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Teacher tutor syllabus teacher tutor syllabus doc title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/teacher-tutor-syllabus-teacher-tutor-syllabus-doc-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Teacher/Tutor Syllabus (Teacher-Tutor Syllabus.doc)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Teacher/Tutor Syllabus (Teacher-Tutor Syllabus.doc)</title>"> <meta itemprop="description" content="Teacher/Tutor Syllabus (Teacher-Tutor Syllabus.doc)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/teacher-tutor-syllabus-teacher-tutor-syllabus-doc-title-n.jpg" align="left" alt="Teacher/Tutor Syllabus (Teacher-Tutor Syllabus.doc)</title>" title="Teacher/Tutor Syllabus (Teacher-Tutor Syllabus.doc)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide92-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide92-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide93-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.doc?id=159653</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.doc?id=159653</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.doc?id=159653</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide93-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.doc?id=159653</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Teacher-Tutor+Syllabus.doc?id=159653</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date7" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date7-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date7-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 09 03 dc date1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-09-03-dc-date1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-09-03</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-09-03</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-09-03</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-09-03-dc-date1-n.jpg" align="left" alt="2013-09-03</dc:date>" title="2013-09-03</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata8-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata8-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Teacher tutor syllabus" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/teacher-tutor-syllabus-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Teacher/Tutor Syllabus </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Teacher/Tutor Syllabus"> <meta itemprop="description" content="Teacher/Tutor Syllabus"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/teacher-tutor-syllabus-n.jpg" align="left" alt="Teacher/Tutor Syllabus" title="Teacher/Tutor Syllabus"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description8-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description8-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide99-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide99-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide100-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.doc?id=159669"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.doc?id=159669">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.doc?id=159669">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide100-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.doc?id=159669">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.doc?id=159669">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title8-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title8-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Biology syllabus biologysyllabus 2013 2 doc title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/biology-syllabus-biologysyllabus-2013-2-doc-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Biology Syllabus (BiologySyllabus 2013_2.doc)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Biology Syllabus (BiologySyllabus 2013_2.doc)</title>"> <meta itemprop="description" content="Biology Syllabus (BiologySyllabus 2013_2.doc)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/biology-syllabus-biologysyllabus-2013-2-doc-title-n.jpg" align="left" alt="Biology Syllabus (BiologySyllabus 2013_2.doc)</title>" title="Biology Syllabus (BiologySyllabus 2013_2.doc)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide103-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide103-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide104-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.doc?id=159669</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.doc?id=159669</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.doc?id=159669</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide104-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.doc?id=159669</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/BiologySyllabus+2013_2.doc?id=159669</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date8-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date8-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 09 03 dc date2" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-09-03-dc-date2-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-09-03</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-09-03</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-09-03</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-09-03-dc-date2-n.jpg" align="left" alt="2013-09-03</dc:date>" title="2013-09-03</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata9" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata9-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata9-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Biology syllabus" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/biology-syllabus-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Biology Syllabus </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Biology Syllabus"> <meta itemprop="description" content="Biology Syllabus"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/biology-syllabus-n.jpg" align="left" alt="Biology Syllabus" title="Biology Syllabus"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description9" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description9-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description9-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide110-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide110-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide111-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><p><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+Targets.docx?id=162016"> </p></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+Targets.docx?id=162016">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+Targets.docx?id=162016">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide111-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+Targets.docx?id=162016">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+Targets.docx?id=162016">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title9" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title9-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title9-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Ecology learning targets biology unit 1 learning targets docx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-learning-targets-biology-unit-1-learning-targets-docx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Ecology Learning Targets (Biology Unit 1 Learning Targets.docx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Ecology Learning Targets (Biology Unit 1 Learning Targets.docx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Ecology Learning Targets (Biology Unit 1 Learning Targets.docx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-learning-targets-biology-unit-1-learning-targets-docx-title-n.jpg" align="left" alt="Ecology Learning Targets (Biology Unit 1 Learning Targets.docx)</title>" title="Ecology Learning Targets (Biology Unit 1 Learning Targets.docx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide114-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide114-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide115-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+Targets.docx?id=162016</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+Targets.docx?id=162016</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+Targets.docx?id=162016</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide115-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+Targets.docx?id=162016</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Biology+Unit+1+Learning+Targets.docx?id=162016</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date9" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date9-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date9-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 09 06 dc date1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-09-06-dc-date1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-09-06</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-09-06</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-09-06</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-09-06-dc-date1-n.jpg" align="left" alt="2013-09-06</dc:date>" title="2013-09-06</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata10" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata10-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata10-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Ecology learning targets" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-learning-targets-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Ecology Learning Targets </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Ecology Learning Targets"> <meta itemprop="description" content="Ecology Learning Targets"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-learning-targets-n.jpg" align="left" alt="Ecology Learning Targets" title="Ecology Learning Targets"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description10" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description10-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description10-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide121-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide121-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide122-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?id=178695"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?id=178695">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?id=178695">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide122-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?id=178695">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?id=178695">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title10" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title10-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title10-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Invasive species project new ecology project docx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/invasive-species-project-new-ecology-project-docx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Invasive Species Project (NEW Ecology Project.docx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Invasive Species Project (NEW Ecology Project.docx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Invasive Species Project (NEW Ecology Project.docx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/invasive-species-project-new-ecology-project-docx-title-n.jpg" align="left" alt="Invasive Species Project (NEW Ecology Project.docx)</title>" title="Invasive Species Project (NEW Ecology Project.docx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide125-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide125-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide126-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?id=178695</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?id=178695</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?id=178695</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide126-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?id=178695</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/NEW+Ecology+Project.docx?id=178695</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date10" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date10-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date10-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 10 08 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-10-08-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-10-08</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-10-08</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-10-08</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-10-08-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2013-10-08</dc:date>" title="2013-10-08</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata11" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata11-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata11-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Invasive species project" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/invasive-species-project-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Invasive Species Project </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Invasive Species Project"> <meta itemprop="description" content="Invasive Species Project"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/invasive-species-project-n.jpg" align="left" alt="Invasive Species Project" title="Invasive Species Project"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description11" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description11-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description11-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide132-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide132-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide133-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><p><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Brochure.docx?id=178696"> </p></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Brochure.docx?id=178696">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Brochure.docx?id=178696">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide133-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Brochure.docx?id=178696">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Brochure.docx?id=178696">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title11" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title11-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title11-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Branches of govt brochure branches of government brochure docx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/branches-of-govt-brochure-branches-of-government-brochure-docx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Branches of Govt. Brochure (Branches of Government Brochure.docx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Branches of Govt. Brochure (Branches of Government Brochure.docx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Branches of Govt. Brochure (Branches of Government Brochure.docx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/branches-of-govt-brochure-branches-of-government-brochure-docx-title-n.jpg" align="left" alt="Branches of Govt. Brochure (Branches of Government Brochure.docx)</title>" title="Branches of Govt. Brochure (Branches of Government Brochure.docx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide136-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide136-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide137-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Brochure.docx?id=178696</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Brochure.docx?id=178696</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Brochure.docx?id=178696</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide137-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Brochure.docx?id=178696</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Branches+of+Government+Brochure.docx?id=178696</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date11" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date11-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date11-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 10 08 dc date1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-10-08-dc-date1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-10-08</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-10-08</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-10-08</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-10-08-dc-date1-n.jpg" align="left" alt="2013-10-08</dc:date>" title="2013-10-08</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata12" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata12-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata12-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Branches of govt brochure" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/branches-of-govt-brochure-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Branches of Govt. Brochure </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Branches of Govt. Brochure"> <meta itemprop="description" content="Branches of Govt. Brochure"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/branches-of-govt-brochure-n.jpg" align="left" alt="Branches of Govt. Brochure" title="Branches of Govt. Brochure"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description12" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description12-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description12-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide143-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide143-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide144-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=178725"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=178725">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=178725">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide144-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=178725">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=178725">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title12" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title12-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title12-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Ecology unit study guide study guide docx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-unit-study-guide-study-guide-docx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Ecology Unit study guide (Study guide.docx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Ecology Unit study guide (Study guide.docx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Ecology Unit study guide (Study guide.docx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-unit-study-guide-study-guide-docx-title-n.jpg" align="left" alt="Ecology Unit study guide (Study guide.docx)</title>" title="Ecology Unit study guide (Study guide.docx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide147-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide147-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide148-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=178725</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=178725</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=178725</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide148-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=178725</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Study+guide.docx?id=178725</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date12" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date12-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date12-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 10 08 dc date2" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-10-08-dc-date2-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-10-08</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-10-08</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-10-08</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-10-08-dc-date2-n.jpg" align="left" alt="2013-10-08</dc:date>" title="2013-10-08</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata13" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata13-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata13-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Ecology unit study guide" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-unit-study-guide-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Ecology Unit study guide </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Ecology Unit study guide"> <meta itemprop="description" content="Ecology Unit study guide"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-unit-study-guide-n.jpg" align="left" alt="Ecology Unit study guide" title="Ecology Unit study guide"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description13" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description13-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description13-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide154-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide154-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide155-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><p><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Democracy.pptx?id=184734"> </p></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Democracy.pptx?id=184734">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Democracy.pptx?id=184734">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide155-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Democracy.pptx?id=184734">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Democracy.pptx?id=184734">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title13" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title13-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title13-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Guiding principles of democracy guiding principles of democracy pptx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/guiding-principles-of-democracy-guiding-principles-of-democracy-pptx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Guiding Principles of Democracy (Guiding Principles of Democracy.pptx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Guiding Principles of Democracy (Guiding Principles of Democracy.pptx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Guiding Principles of Democracy (Guiding Principles of Democracy.pptx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/guiding-principles-of-democracy-guiding-principles-of-democracy-pptx-title-n.jpg" align="left" alt="Guiding Principles of Democracy (Guiding Principles of Democracy.pptx)</title>" title="Guiding Principles of Democracy (Guiding Principles of Democracy.pptx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide158-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide158-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide159-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Democracy.pptx?id=184734</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Democracy.pptx?id=184734</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Democracy.pptx?id=184734</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide159-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Democracy.pptx?id=184734</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Guiding+Principles+of+Democracy.pptx?id=184734</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date13" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date13-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date13-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 10 23 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-10-23-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-10-23</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-10-23</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-10-23</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-10-23-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2013-10-23</dc:date>" title="2013-10-23</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata14" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata14-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata14-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Guiding principles of democracy" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/guiding-principles-of-democracy-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Guiding Principles of Democracy </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Guiding Principles of Democracy"> <meta itemprop="description" content="Guiding Principles of Democracy"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/guiding-principles-of-democracy-n.jpg" align="left" alt="Guiding Principles of Democracy" title="Guiding Principles of Democracy"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description14" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description14-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description14-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide165-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide165-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide166-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.ppt?id=184735"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.ppt?id=184735">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.ppt?id=184735">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide166-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.ppt?id=184735">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.ppt?id=184735">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title14" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title14-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title14-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Principles of the constitution principlesconstitution ppt title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/principles-of-the-constitution-principlesconstitution-ppt-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Principles of the Constitution (PrinciplesConstitution.ppt)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Principles of the Constitution (PrinciplesConstitution.ppt)</title>"> <meta itemprop="description" content="Principles of the Constitution (PrinciplesConstitution.ppt)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/principles-of-the-constitution-principlesconstitution-ppt-title-n.jpg" align="left" alt="Principles of the Constitution (PrinciplesConstitution.ppt)</title>" title="Principles of the Constitution (PrinciplesConstitution.ppt)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide169-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide169-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide170-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.ppt?id=184735</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.ppt?id=184735</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.ppt?id=184735</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide170-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.ppt?id=184735</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/PrinciplesConstitution.ppt?id=184735</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date14" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date14-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date14-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 10 23 dc date1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-10-23-dc-date1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-10-23</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-10-23</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-10-23</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-10-23-dc-date1-n.jpg" align="left" alt="2013-10-23</dc:date>" title="2013-10-23</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata15" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata15-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata15-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Principles of the constitution" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/principles-of-the-constitution-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Principles of the Constitution </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Principles of the Constitution"> <meta itemprop="description" content="Principles of the Constitution"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/principles-of-the-constitution-n.jpg" align="left" alt="Principles of the Constitution" title="Principles of the Constitution"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description15" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description15-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description15-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide176-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide176-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide177-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research.docx?id=202775"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research.docx?id=202775">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research.docx?id=202775">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide177-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research.docx?id=202775">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research.docx?id=202775">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title15" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title15-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title15-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Consumer agency project consumer agency research docx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/consumer-agency-project-consumer-agency-research-docx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Consumer Agency Project (Consumer Agency research.docx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Consumer Agency Project (Consumer Agency research.docx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Consumer Agency Project (Consumer Agency research.docx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/consumer-agency-project-consumer-agency-research-docx-title-n.jpg" align="left" alt="Consumer Agency Project (Consumer Agency research.docx)</title>" title="Consumer Agency Project (Consumer Agency research.docx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide180-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide180-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide181-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research.docx?id=202775</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research.docx?id=202775</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research.docx?id=202775</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide181-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research.docx?id=202775</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumer+Agency+research.docx?id=202775</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date15" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date15-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date15-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 12 13 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-12-13-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-12-13</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-12-13</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-12-13</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-12-13-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2013-12-13</dc:date>" title="2013-12-13</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata16" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata16-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata16-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Consumer agency project" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/consumer-agency-project-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Consumer Agency Project </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Consumer Agency Project"> <meta itemprop="description" content="Consumer Agency Project"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/consumer-agency-project-n.jpg" align="left" alt="Consumer Agency Project" title="Consumer Agency Project"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description16" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description16-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description16-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide187-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide187-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide188-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.pptx?id=203414"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.pptx?id=203414">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.pptx?id=203414">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide188-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.pptx?id=203414">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.pptx?id=203414">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title16" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title16-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title16-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Consumers and producers consumers and producers pptx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/consumers-and-producers-consumers-and-producers-pptx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Consumers and Producers (Consumers and Producers.pptx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Consumers and Producers (Consumers and Producers.pptx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Consumers and Producers (Consumers and Producers.pptx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/consumers-and-producers-consumers-and-producers-pptx-title-n.jpg" align="left" alt="Consumers and Producers (Consumers and Producers.pptx)</title>" title="Consumers and Producers (Consumers and Producers.pptx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide191-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide191-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide192-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.pptx?id=203414</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.pptx?id=203414</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.pptx?id=203414</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide192-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.pptx?id=203414</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Consumers+and+Producers.pptx?id=203414</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date16" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date16-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date16-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 12 16 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-12-16-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-12-16</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-12-16</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-12-16</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-12-16-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2013-12-16</dc:date>" title="2013-12-16</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata17" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata17-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata17-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Consumers and producers" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/consumers-and-producers-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Consumers and Producers </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Consumers and Producers"> <meta itemprop="description" content="Consumers and Producers"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/consumers-and-producers-n.jpg" align="left" alt="Consumers and Producers" title="Consumers and Producers"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description17" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description17-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description17-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide198-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide198-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide199-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?id=204322"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?id=204322">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?id=204322">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide199-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?id=204322">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?id=204322">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title17" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title17-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title17-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Bio chemistry study guide unit 2 study guide docx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-study-guide-unit-2-study-guide-docx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Bio-chemistry study guide (Unit 2 study guide.docx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Bio-chemistry study guide (Unit 2 study guide.docx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Bio-chemistry study guide (Unit 2 study guide.docx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-study-guide-unit-2-study-guide-docx-title-n.jpg" align="left" alt="Bio-chemistry study guide (Unit 2 study guide.docx)</title>" title="Bio-chemistry study guide (Unit 2 study guide.docx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide202-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide202-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide203-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?id=204322</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?id=204322</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?id=204322</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide203-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?id=204322</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Unit+2+study+guide.docx?id=204322</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date17" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date17-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date17-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2013 12 18 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-12-18-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2013-12-18</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2013-12-18</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2013-12-18</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2013-12-18-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2013-12-18</dc:date>" title="2013-12-18</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata18" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata18-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata18-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Bio chemistry study guide" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-study-guide-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Bio-chemistry study guide </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Bio-chemistry study guide"> <meta itemprop="description" content="Bio-chemistry study guide"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-study-guide-n.jpg" align="left" alt="Bio-chemistry study guide" title="Bio-chemistry study guide"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description18" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description18-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description18-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide209-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide209-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide210-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Economics.pptx?id=206890"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Economics.pptx?id=206890">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Economics.pptx?id=206890">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide210-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Economics.pptx?id=206890">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Economics.pptx?id=206890">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title18" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title18-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title18-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Intro to economics ch 1 5 an introduction to economics pptx title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/intro-to-economics-ch-1-5-an-introduction-to-economics-pptx-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Intro to Economics (Ch. 1-5) (An introduction to Economics.pptx)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Intro to Economics (Ch. 1-5) (An introduction to Economics.pptx)</title>"> <meta itemprop="description" content="Intro to Economics (Ch. 1-5) (An introduction to Economics.pptx)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/intro-to-economics-ch-1-5-an-introduction-to-economics-pptx-title-n.jpg" align="left" alt="Intro to Economics (Ch. 1-5) (An introduction to Economics.pptx)</title>" title="Intro to Economics (Ch. 1-5) (An introduction to Economics.pptx)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide213-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide213-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide214-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Economics.pptx?id=206890</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Economics.pptx?id=206890</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Economics.pptx?id=206890</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide214-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Economics.pptx?id=206890</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/An+introduction+to+Economics.pptx?id=206890</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date18" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date18-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date18-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2014 01 08 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2014-01-08-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2014-01-08</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2014-01-08</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2014-01-08</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2014-01-08-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2014-01-08</dc:date>" title="2014-01-08</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata19" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata19-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata19-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Intro to economics ch 1 5" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/intro-to-economics-ch-1-5-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Intro to Economics (Ch. 1-5) </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Intro to Economics (Ch. 1-5)"> <meta itemprop="description" content="Intro to Economics (Ch. 1-5)"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/intro-to-economics-ch-1-5-n.jpg" align="left" alt="Intro to Economics (Ch. 1-5)" title="Intro to Economics (Ch. 1-5)"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description19" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description19-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description19-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide220-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide220-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide221-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=210005"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=210005">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=210005">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide221-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=210005">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=210005">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title19" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title19-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title19-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Bio chemistry jeopardy review bio chem jeopardy ppt title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-jeopardy-review-bio-chem-jeopardy-ppt-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Bio-chemistry Jeopardy Review (bio chem jeopardy.ppt)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Bio-chemistry Jeopardy Review (bio chem jeopardy.ppt)</title>"> <meta itemprop="description" content="Bio-chemistry Jeopardy Review (bio chem jeopardy.ppt)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-jeopardy-review-bio-chem-jeopardy-ppt-title-n.jpg" align="left" alt="Bio-chemistry Jeopardy Review (bio chem jeopardy.ppt)</title>" title="Bio-chemistry Jeopardy Review (bio chem jeopardy.ppt)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide224-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide224-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide225-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=210005</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=210005</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=210005</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide225-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=210005</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/bio+chem+jeopardy.ppt?id=210005</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date19" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date19-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date19-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2014 01 16 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2014-01-16-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2014-01-16</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2014-01-16</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2014-01-16</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2014-01-16-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2014-01-16</dc:date>" title="2014-01-16</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata20" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata20-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata20-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Bio chemistry jeopardy review" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-jeopardy-review-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Bio-chemistry Jeopardy Review </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Bio-chemistry Jeopardy Review"> <meta itemprop="description" content="Bio-chemistry Jeopardy Review"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/bio-chemistry-jeopardy-review-n.jpg" align="left" alt="Bio-chemistry Jeopardy Review" title="Bio-chemistry Jeopardy Review"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description20" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description20-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description20-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide231-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide231-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide232-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=210006"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=210006">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=210006">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide232-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=210006">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=210006">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title20" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title20-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title20-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Ecology jeopardy review ecology jeopardy ppt title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-jeopardy-review-ecology-jeopardy-ppt-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Ecology Jeopardy Review (ecology jeopardy.ppt)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Ecology Jeopardy Review (ecology jeopardy.ppt)</title>"> <meta itemprop="description" content="Ecology Jeopardy Review (ecology jeopardy.ppt)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-jeopardy-review-ecology-jeopardy-ppt-title-n.jpg" align="left" alt="Ecology Jeopardy Review (ecology jeopardy.ppt)</title>" title="Ecology Jeopardy Review (ecology jeopardy.ppt)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide235-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide235-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide236-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=210006</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=210006</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=210006</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide236-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=210006</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/ecology+jeopardy.ppt?id=210006</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date20" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date20-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date20-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2014 01 16 dc date1" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2014-01-16-dc-date1-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2014-01-16</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2014-01-16</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2014-01-16</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2014-01-16-dc-date1-n.jpg" align="left" alt="2014-01-16</dc:date>" title="2014-01-16</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata21" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata21-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata21-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Ecology jeopardy review" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-jeopardy-review-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Ecology Jeopardy Review </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Ecology Jeopardy Review"> <meta itemprop="description" content="Ecology Jeopardy Review"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/ecology-jeopardy-review-n.jpg" align="left" alt="Ecology Jeopardy Review" title="Ecology Jeopardy Review"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description21" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description21-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description21-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide242-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide242-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide243-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+final.ppt?id=211198"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+final.ppt?id=211198">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+final.ppt?id=211198">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide243-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+final.ppt?id=211198">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+final.ppt?id=211198">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title21" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title21-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title21-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Constitution and economics jeopardy jeopardy for 1st sem final ppt title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/constitution-and-economics-jeopardy-jeopardy-for-1st-sem-final-ppt-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Constitution and Economics Jeopardy (Jeopardy for 1st sem final.ppt)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Constitution and Economics Jeopardy (Jeopardy for 1st sem final.ppt)</title>"> <meta itemprop="description" content="Constitution and Economics Jeopardy (Jeopardy for 1st sem final.ppt)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/constitution-and-economics-jeopardy-jeopardy-for-1st-sem-final-ppt-title-n.jpg" align="left" alt="Constitution and Economics Jeopardy (Jeopardy for 1st sem final.ppt)</title>" title="Constitution and Economics Jeopardy (Jeopardy for 1st sem final.ppt)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide246-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide246-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide247-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+final.ppt?id=211198</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+final.ppt?id=211198</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+final.ppt?id=211198</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide247-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+final.ppt?id=211198</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/Jeopardy+for+1st+sem+final.ppt?id=211198</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date21" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date21-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date21-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2014 01 22 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2014-01-22-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2014-01-22</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2014-01-22</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2014-01-22</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2014-01-22-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2014-01-22</dc:date>" title="2014-01-22</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata22" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata22-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata22-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Constitution and economics jeopardy" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/constitution-and-economics-jeopardy-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Constitution and Economics Jeopardy </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Constitution and Economics Jeopardy"> <meta itemprop="description" content="Constitution and Economics Jeopardy"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/constitution-and-economics-jeopardy-n.jpg" align="left" alt="Constitution and Economics Jeopardy" title="Constitution and Economics Jeopardy"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description22" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description22-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description22-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide253-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide253-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide254-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id=242388"> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id=242388">"> <meta itemprop="description" content="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id=242388">"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide254-n.jpg" align="left" alt="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id=242388">" title="<item rdf:about="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id=242388">"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Title22" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/title22-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<title>"> <meta itemprop="description" content="<title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/title22-n.jpg" align="left" alt="<title>" title="<title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Cells and cell processes jeopardy cell jeopardy 2014 ppt title" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/cells-and-cell-processes-jeopardy-cell-jeopardy-2014-ppt-title-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Cells and Cell Processes Jeopardy (cell jeopardy 2014.ppt)</title> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Cells and Cell Processes Jeopardy (cell jeopardy 2014.ppt)</title>"> <meta itemprop="description" content="Cells and Cell Processes Jeopardy (cell jeopardy 2014.ppt)</title>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/cells-and-cell-processes-jeopardy-cell-jeopardy-2014-ppt-title-n.jpg" align="left" alt="Cells and Cell Processes Jeopardy (cell jeopardy 2014.ppt)</title>" title="Cells and Cell Processes Jeopardy (cell jeopardy 2014.ppt)</title>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide257-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<link>"> <meta itemprop="description" content="<link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide257-n.jpg" align="left" alt="<link>" title="<link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide258-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id=242388</link> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id=242388</link>"> <meta itemprop="description" content="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id=242388</link>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide258-n.jpg" align="left" alt="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id=242388</link>" title="http://teacher.edmonds.wednet.edu/edmondswoodway/lseago/documents/download/cell+jeopardy+2014.ppt?id=242388</link>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Dc date22" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date22-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<dc:date>"> <meta itemprop="description" content="<dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/dc-date22-n.jpg" align="left" alt="<dc:date>" title="<dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="2014 05 08 dc date" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/2014-05-08-dc-date-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>2014-05-08</dc:date> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="2014-05-08</dc:date>"> <meta itemprop="description" content="2014-05-08</dc:date>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/2014-05-08-dc-date-n.jpg" align="left" alt="2014-05-08</dc:date>" title="2014-05-08</dc:date>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description cdata23" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata23-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3><description><![CDATA[ </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="<description><![CDATA["> <meta itemprop="description" content="<description><![CDATA["> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description-cdata23-n.jpg" align="left" alt="<description><![CDATA[" title="<description><![CDATA["></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Cells and cell processes jeopardy" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/cells-and-cell-processes-jeopardy-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>Cells and Cell Processes Jeopardy </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="Cells and Cell Processes Jeopardy"> <meta itemprop="description" content="Cells and Cell Processes Jeopardy"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/cells-and-cell-processes-jeopardy-n.jpg" align="left" alt="Cells and Cell Processes Jeopardy" title="Cells and Cell Processes Jeopardy"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Description23" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/description23-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3>]]></description> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="]]></description>"> <meta itemprop="description" content="]]></description>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/description23-n.jpg" align="left" alt="]]></description>" title="]]></description>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Xml version 1 0 encoding utf 8" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide264-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></item> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</item>"> <meta itemprop="description" content="</item>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/slide264-n.jpg" align="left" alt="</item>" title="</item>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"><div class="Transcript"><div class="col-xs-3 trns-thumb" ><img alt="Rdf rdf" src="http://www.slideserve.com/new/img/default-thumb.jpg" data-src="http://image2.slideserve.com/4036240/rdf-rdf-t.jpg" class="img-responsive" id="lazyimg"></div><div class="col-xs-9 trns-txt"><p style="float:left"><h3></rdf:RDF> </h3></p></div></div><span itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><noscript> <meta itemprop="name" content="</rdf:RDF>"> <meta itemprop="description" content="</rdf:RDF>"> <img style="max-width: 100%;" itemprop="contentURL" src="http://image2.slideserve.com/4036240/rdf-rdf-n.jpg" align="left" alt="</rdf:RDF>" title="</rdf:RDF>"></noscript></span><hr class="transcript-hr"></div> </div><!-- Presentation Transcript End !--> <input type="hidden" name="video_uid" id="video_uid" value="34072"> <input type="hidden" name="video_vid" id="video_vid" value="4036240"> <input type="hidden" name="video_node" id="video_node" value=""> <input type="hidden" name="vido_link" id="vido_link" value="xml-version-1-0-encoding-utf-8"> <input type="hidden" name="vido_uname" id="vido_uname" value="gezana"> </div> <!-- Left Side End !--> <!-- Right Side !--> <div class="col-lg-4 col-md-5 col-sm-12 no_padding rightside"> <div align="center" style="margin-bottom:10px;background:#fff"> <div class="adsec2"> <a href="http://www.digitalofficepro.com/ppt/free-powerpoint-template-backgrounds.html?utm_source=slideserve&utm_medium=website&utm_campaign=slideserve+ppt+promotion"><img src="http://www.slideserve.com/images/ss_1366ad.jpg"></a> </div> <div class="adsec1"> <!-- adsense responsive code_start --> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- 300x250, created 23/02/11 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-3976764401535897" data-ad-slot="6588102353"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> <!-- adsense responsive code_end 2nd sec--> </div> </div> <!-- Related Tab Start !--> <ul class="nav nav-tabs" id="myTab"> <li class="active"><a href="#related" data-toggle="tab">Related Presentations</a></li> <li><a href="#more" data-toggle="tab" onclick="moreuser()">More by User</a></li> </ul> <style> a.relatedppt{font-size:12px;font-weight:700;text-transform: capitalize;color:#4f4f4f;} a.relatedppt:hover{text-decoration: none;} a.relatedppt span{font-weight:300; color:#797979;text-transform: none;} </style> <div class="tab-content" id="tab-right"> <ul class="tab-pane list-unstyled active" id="related"> <style> .item-grid { margin:0px; padding:5px;} .item-grid a { text-decoration:none;} .list-item a:hover { text-decoration:none;} .list-item { margin:5px; padding:0px; background:#fff;-webkit-border-radius: 2px;-moz-border-radius: 2px; border-radius: 2px; webkit-box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0,0,0,.4);box-shadow:0 2px 2px 0 rgba(0,0,0,.4);} .list-image { position:relative; width:100%; overflow:hidden; background:#0c2b3d; height:174px; } .list-title { margin:10px; color:#4B4B4B;} .list-description { color:#666; font-size:13px; margin:0px 10px 10px 10px; height:55px; overflow:hidden;} .list-info {color:#666; font-size:12px; padding:8px; margin:0px; border-top:1px solid #d8d8d8;} .img-item {position:absolute;top: 0;bottom: 2px;left: 0;right: 0;} .list-centerer {text-align:center;font: 0/0 a;} .list-centerer:before {content: ' ';display: inline-block;vertical-align: middle;height: 100%;} .centered-img {vertical-align: middle;display: inline-block;max-height: 100%;max-width: 100%;border:1px solid #d5d5d5;box-shadow: 1px 1px 3px #aaa;} @media (max-width: 480px) {.list-image{height:240px;} } @media (min-width: 480px) {.list-image{height:240px;} } @media (min-width: 540px) {.list-image{height:190px;} } @media (min-width: 768px) {.list-image{height:205px;} } @media (min-width: 992px) {.list-image{height:150px;} } @media (min-width: 1200px) {.list-image{height:167px;}} .list-image-related { position:relative; width:100%; overflow:hidden; background:#fff;height:100px; } .list-related-info {color:#8e8e8e;font-size:12px; line-height:15px; text-align:center; margin-top:2px; height:45px;overflow:hidden;} .list-item-related { padding:0px;} .list-item-related span { color:#2c3e50;} #related {background: #fff;} .ss_viewmore { padding: 10px; border: 1px solid #d5d5d5 ; background: #f1f1f1 ;} </style> <!-- <script> $(function () { var newImg = new Image(); newImg.src = $( ".thumbr" ).last().attr('src'); console.log(newImg.src); $(newImg).load(function(){ $( ".thumbr" ).each(function( index ) { if($( this ).width() < $( this ).height()) { $(this).css({'max-height':'inherit'}); console.log($( this ).width() ); } }); }); }); </script>--> <input type="hidden" name="next_url" id="next_url" value="donal/xml-version-1-0-encoding-utf-8"> <input type="hidden" name="next_img" id="next_img" value="1702976"> <input type="hidden" name="next_title" id="next_title" value="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/donal/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_1702976.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/meli/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_1719191.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/jaimie/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html public . "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd" . >. <html"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_1740795.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html public . "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd" . >. <html</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/vicky/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd">. <html"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_2707856.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd">. <html</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/kermit/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_2734971.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/ardith/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd">. <html"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_2749418.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 strict//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd">. <html</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/robbin/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title=" <? xml version ="1.0" encoding ="UTF-8"?>"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_2924763.jpg" alt="<? xml version ="1.0" encoding ="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span> <? xml version ="1.0" encoding ="UTF-8"?></div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/leola/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_2944781.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/haroun/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_2950041.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/dick/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3029659.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/urbana/xml-version-1-0-encoding-utf-8-4802141" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_4802141.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/chelsey/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <wcm:root"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3198830.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<wcm:root</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/urbana/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">."> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3214734.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </span> -<rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">.</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/howe/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">. <channel>. <title>commit history for"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3472491.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">. <channel>. <title>commit history for</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/farhani/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <wcm:root xmlns:wcm="http://www.stellent.com/wcm-data/ns/8.0.0""> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3473293.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<wcm:root xmlns:wcm="http://www.stellent.com/wcm-data/ns/8.0.0"</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/ciqala/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">."> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3562029.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </span> -<rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">.</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/swann/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3569879.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/terah/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">."> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3634366.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </span> -<rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">.</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/ping/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html. public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en". "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <html"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3690630.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html. public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en". "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <html</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/hea/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">."> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3692740.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </span> -<rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">.</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/novia/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">."> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3699100.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> </span> -<rdf:rdf xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/e lements/1.1/">.</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-3 col-xs-4 item-grid"> <a href="http://www.slideserve.com/norah/xml-version-1-0-encoding-utf-8" title="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> - <!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a"> <div class="list-item-related"> <div class="list-image-related"> <div class="img-item list-centerer"> <img class="centered-img thumbr" src="http://thumbs.slideserve.com/1_3769063.jpg" alt="<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>"> </div> </div> <div class="list-related-info"><span><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> </span> -<!doctype html public "-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd">. <!--138 h=0 ls=0 l=n/a</div> </div> </a> </div> </li> <li> <div class="clearfix"></div> <div class="text-center ss_viewmore"><a href="http://www.slideserve.com/search/presentations/xml-version-1-0-encoding-utf-8" target="_parent">View More Presentations</a></div> </li> </ul> <div class="tab-pane" id="more"> </div> </div> <!-- Related Tab End !--> <div class="clearfix"></div> </div> <!-- Right Side End !--> </div> </div> <!-- Mian container End--> <!-- presentation download box_start --> <div class="liststyle-modal modal fade" id="downloadpop" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="modal-content"> <div class="close-modal" data-dismiss="modal"> <div class="lr"> <div class="rl"></div> </div> </div> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-8 col-lg-offset-2"> <div class="modal-body"> <h2>Download Presentation</h2> <hr class="slideshow-hr"> <div style="width:100%; height:100%; padding:10px 20px; color:#222; background-color:#FFF; min-width:300px; min-height:340px; text-shadow:none;-webkit-border-radius: 3px;-moz-border-radius: 3px;border-radius: 3px;"> <img style="padding:3px; border:1px solid #999999;" height="92" src="https://s3.amazonaws.com/slideserve/thumb1/1_4036240.jpg" width="122" border="0"> <div align="center" id="fetch"> <span>Connecting to Server..</span> <a href="#"><img src="http://www.slideserve.com/images/connecting.gif" border="0" /></a> </div> </br></br> <span style="font-size:16px; font-weight:700;">Share This PowerPoint SlideShow</span> <div style="margin-top:10px; min-height:60px;"> <span class='st_facebook_large' displayText='Facebook'></span> <span class='st_twitter_large' displayText='Tweet'></span> <span class='st_googleplus_large' displayText='Google +'></span> <span class='st_linkedin_large' displayText='LinkedIn'></span> <span class='st_pinterest_large' displayText='Pinterest'></span> <span class='st_fblike_large' displayText='Facebook Like'></span> <span class='st_plusone_large' displayText='Google +1'></span></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- presentation download box_end --> <!-- login box --> <li style="display:none;"><a href="#logme" data-toggle="modal" id="login-popup">Login</a></li> <div class="liststyle-modal modal fade" id="logme" tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true"> <div class="modal-content"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-6 col-lg-offset-3"> <div class="modal-body popss"> <div class="close-modal" id="close-login" data-dismiss="modal"> <div class="lr"> <div class="rl"></div> </div> </div> <div id="fb-root"></div> <div class="center-block"> <span class="h4">SlideServe Login</span> <hr class="slideshow-hr"> <div class="row text-center"> <div class="col-md-12 col-sm-12"> <button type="button" class="btn btn-primary btn-block fblbtn" id="fb-login" style="background-color: #4063AE;"><i class="fa fa-facebook"></i> Login with Facebook</button> </div> </div> <div style="position:relative; padding-top:15px; padding-bottom:15px;"> <hr class="slideshow-hr"> <span style="padding:5px 15px; background:#eee; top:8px; left:47%; position:absolute;">or</span> </div> <p>Login with SlideServe account</p> <div class="form-group col-md-6" style="padding: 0px 5px 0px 0px;"> <input type="text" id="name" class="form-control input-lg" placeholder="Username"> </div> <div class="form-group col-md-6" style="padding: 0px 0px 0px 5px;"> <input type="password" id="password" class="form-control input-lg" placeholder="Password"> </div> <div class="form-group col-md-12" style="padding:0px;"> <div class="col-md-12" style="padding:0px;"> <button class="btn btn-primary btn-lg btn-block" id="login-btn">Sign In</button> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 text-center"> <div id="login-error" class="bg-danger" style="display:none;padding:5px; text-align: center; color:#fff;"></div> <hr> <a href="http://www.slideserve.com/signup">Not yet a SlideServe Member - Signup</a> </div> </div> <div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="http://www.slideserve.com/js/socialmedia-login.js" async></script> <script src="http://www.slideserve.com/pixelfy/upload.fd.js" async></script> <!-- login box end--> <!-- Footer --> <div class="clearfix"></div> <footer class="text-center"> <div class="footer-above"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-12" style="margin-bottom:8px;"> <ul class="list-inline"> <li><a href="http://www.slideserve.com/gezana/xml-version-1-0-encoding-utf-8" lang="en" hreflang="en" title="PPT - <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> PowerPoint Presentation - ID:4036240 - English" >English</a></li> <li><a href="http://fr.slideserve.com/gezana/xml-version-1-0-encoding-utf-8" lang="fr" hreflang="fr" title="PPT - <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> PowerPoint Presentation - ID:4036240 - Français" >Français</a></li> </ul> </div> <div class="col-lg-12"> <a href="http://www.slideserve.com/about" rel="nofollow">About Us</a> | <a href="http://www.slideserve.com/advertise" rel="nofollow">Advertise</a> | <a href="http://www.slideserve.com/terms" rel="nofollow"> Terms of Use</a> | <a href="http://www.slideserve.com/privacy" rel="nofollow" >Privacy Policy</a> | <a href="http://www.slideserve.com/contact.php" rel="nofollow" >Contact Us</a> | <a href="http://blog.slideserve.com/" >Blog</a> </div> </div> </div> </div> <div class="footer-below"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-8 text-left"> © 2016 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro </div> <div class="col-lg-4 text-right"> <ul class="list-inline"> <li><a href="http://www.facebook.com/SlideServe" rel="nofollow"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li> <li><a href="https://plus.google.com/+SlideServe" rel="nofollow"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li> <li><a href="http://twitter.com/slideserve" rel="nofollow"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li> <li><a href="http://www.youtube.com/user/SlideServe" rel="nofollow"><i class="fa fa-youtube-play"></i></a></li> <li><a href="https://www.pinterest.com/slideserve/" rel="nofollow"><i class="fa fa-pinterest"></i></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </footer> <!-- Bootstrap Core JavaScript --> <script src="http://www.slideserve.com/new/script/bootstrap.min.js" async></script> <!-- Custom Theme JavaScript --> <script src="http://www.slideserve.com/new/script/ss-script.js" async></script> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/mootools/1.3.2/mootools.js"></script> <script src="http://www.slideserve.com/new/script/LazyLoad.js"></script> <script> $(document).ready(function () { var lazyloader = new LazyLoad({ range: 200, realSrcAttribute: "data-src", useFade: true, elements: '#lazyimg', container: window }); }); </script> <script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-58edb9b70f4a85f2"></script> </body> </html>