Casus overtreding ontgassingsverbod
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Casus overtreding ontgassingsverbod PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Casus overtreding ontgassingsverbod. Margreet van der Honing InfoMil. Belading van gasolie (UN1202) zonder DTE. Steiger heeft geen mogelijkheid om aan te sluiten op dampterugwinningseenheid

Download Presentation

Casus overtreding ontgassingsverbod

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Casus overtreding ontgassingsverbod

Casus overtreding ontgassingsverbod

Margreet van der Honing

InfoMil


Belading van gasolie un1202 zonder dte

Belading van gasolie (UN1202) zonder DTE

 • Steiger heeft geen mogelijkheid om aan te sluiten op dampterugwinningseenheid

 • Welke stappen moeten worden doorlopen om te kunnen constateren of er sprake is van een overtreding van het ontgassingsverbod?


Casus overtreding ontgassingsverbod

Deel 1

start


Conclusies na deel 1 van de checklist

Conclusies na deel 1 van de checklist

 • Schip mag benzine vervoeren

 • Schip wordt niet beladen met UN1203

 • Reisregistratie aanwezig

 • Nog geen overtreding geconstateerd


Casus overtreding ontgassingsverbod

Deel 2


Conclusies na deel 2 van de checklist

Conclusies na deel 2 van de checklist

 • Voorafgaande ladingen (bron: reisregistratie):- UN1203- UN1202- UN1203

 • Geen reiniging met ontgassingsdampverwerkingsinstallatie plaatsgevonden

 • Geen ontheffing voor ontgassen verleend

 • Nog geen overtreding geconstateerd


Casus overtreding ontgassingsverbod

Deel 3A


Conclusies na deel 3a van de checklist

Conclusies na deel 3A van de checklist

 • Na de laatste belading van UN1203 schip niet voor min. 95% gevuld geweest met andere stof dan UN1203

 • Schip wordt op dit moment beladen en is niet aangesloten op DTE

 • Op dit moment OVERTREDING ontgassingsverbod

 • Zijn er nog meer overtredingen begaan?


Casus overtreding ontgassingsverbod

Deel 3 B


Conclusies na deel 3b van de checklist

Conclusies na deel 3B van de checklist

 • In de drie voorgaande ladingen is eerder gasolie (UN1202) geladen

 • De eerdere belading van gasolie vond plaats bij een andere walinstallatie (bron: reisregistratie)

 • Reisregistratie bevat niet voldoende informatie voor constateren van overtreding

 • Eventueel contact zoeken met toezichthouder van walinstallatie waar eerder mogelijk overtreding is begaan


Conclusies

Conclusies

 • Op basis van de verplichte reisregistratie en visuele controle van de belading kan geconstateerd worden of er op dit moment een overtreding van het ontgassingsverbod wordt begaan

 • Voor het constateren van overtredingen die in het verleden zijn begaan, zal in veel gevallen samenwerking met andere toezichthouders nodig zijn


 • Login