Kiinteistönkauppa sähköisesti - PowerPoint PPT Presentation

Kiinteist nkauppa s hk isesti
Download
1 / 26

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kiinteistönkauppa sähköisesti. Tapio Nevala 7 .10.2013. Kiinteistönkaupan tapahtumaketju. Valtuutus Esisopimus Kauppakirjan luonnoksen laatiminen Kauppakirjan tekeminen ja ehdot. Sähköinen valtuutus.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kiinteistönkauppa sähköisesti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kiinteist nkauppa s hk isesti

Kiinteistönkauppa sähköisesti

Tapio Nevala

7.10.2013


Kiinteist nkaupan tapahtumaketju

Kiinteistönkaupan tapahtumaketju

 • Valtuutus

 • Esisopimus

 • Kauppakirjan luonnoksen laatiminen

 • Kauppakirjan tekeminen ja ehdot


S hk inen valtuutus

Sähköinen valtuutus

 • Valtuutukset voidaan antaa sähköisen järjestelmän avulla samalla tavalla kuin kauppakin tehdään


Kiinteist nkaupan sitova esisopimus

Kiinteistönkaupan sitova esisopimus

 • Voidaan tehdä myös sähköisesti

 • Voidaan sopia käsirahasta ja sopimussakosta

 • Välitysliikkeille tärkeä uudistus


S hk inen kauppa v litysliike

Sähköinen kauppa - välitysliike

 • Välityslain mukaan välitysliikkeen on laadittava kauppakirja

 • Välitysliikkeellä on vastuu ehtojen asianmukaisuudesta

 • Välitysliikkeelle voidaan antaa valtuutus kauppakirjan luonnostelemiseen järjestelmässä


S hk inen kauppa

Sähköinen kauppa . . .

 • Kauppa tehdään järjestelmässä

 • Myyjä kirjautuu tunnisteilla

  • Laatii/hyväksyy kauppakirjan – ostajan pitää olla valmiina - järjestelmä lähettää viestin ostajalle

 • Ostaja pääsee sitten kirjautumaan ja voi hyväksyä tai ehdottaa muutoksia

  • Jos ostaja hyväksyy, niin kauppa syntynyt

  • Jos ostaja tekee muutoksia, niin myyjän pitää hyväksyä, vasta sitten kauppa on syntynyt


S hk inen kauppa1

Sähköinen kauppa . . . .

 • Myyjä tai ostaja voi milloin tahansa muuttaa kauppakirjan luonnosta tai peruuttaa sen, ellei toinen ole sitä samaan aikaan käsittelemässä tai jo hyväksynyt sitä

 • Lainhuutohakemus automaattisesti vireille


Osapuolten mahdollisesti tekem t muutokset s hk isess kaupassa

Osapuolten mahdollisesti tekemät muutokset sähköisessä kaupassa

 • Miten välitysliike varmistaa lopullisen kaupan sisällön, jos osapuolet tekevät muutoksia ”toimiston” ulkopuolella?

 • Miten välitysliike tällöin valvoo osapuolten etua?


S hk isen kaupan ehdot

Sähköisen kaupan ehdot

 • Välttämättömät ehdot

  • Myyjä ja ostaja

  • Kaupan kohde

  • Kauppahinta

  • Omistuksen siirtymiseen liittyvät ehdot

 • Muut ehdot


Kauppakirjan liitteet

Kauppakirjan liitteet

 • Kauppakirja säilyy järjestelmässä

 • Liitteet säilyvät vain rajatun ajan

 • Tärkeitä liitteitä esimerkiksi kuntotarkastusraportit

 • Virhetilanteissa liitteet saattavat olla usein hyvin keskeisiä

 • Miten näiden säilyminen, myöhempi käyttö ja autenttisuus varmistetaan?


Kaksi kauppakirjaa

Kaksi kauppakirjaa?


S hk iset sitoumukset

Sähköiset sitoumukset

 • Sähköisen panttikirjan haltija voi antaa sähköisen sitoumuksen siitä, että panttioikeus lakkaa tiettyjen edellytysten täyttyessä

 • Kauppakirjaan voidaan liittää sitoumus, jolla sähköisen panttikirjan haltija sitoutuu panttikirjan siirtämiseen niin, että asia tulee vireille ilman eri hakemusta kun kauppa on sitovasti syntynyt järjestelmässä


S hk iset sitoumukset1

Sähköiset sitoumukset. . .

 • Muitakin vakuuteen koskevia sitoumuksia tai todistuksia voidaan ottaa kauppakirjaan – säilytyssitoumus


K teiskauppa s hk isesti

Käteiskauppa sähköisesti

 • Jos tehdään pankissa – ei ongelmia

 • Muualla

  • Edellyttää lykkäävän ehdon käyttämistä

  • Omistusoikeus siis siirretään loppukauppahinnan maksua vastaan + purkuehto + sopimussakko

  • Jo esisopimuksella maksettava niin paljon, että purun aiheuttamat vahingot tulevat katettua


K teiskauppa s hk isesti1

Käteiskauppa sähköisesti . .

 • Panttikirjat

  • Myyjä tekee panttikirjan siirtoa koskevan hakemuksen etukäteen

  • Jos panttikirja on pankissa, niin pankki laittaa järjestelmään sitoumuksen


Maksuehtokaupan vakuusj rjestelyt

Maksuehtokaupan vakuusjärjestelyt

 • A Omistuksenpidätysehto

 • B Omistusoikeus siirtyy heti – ostaja panttaa panttikirjoja myyjälle


A omistuksenpid tysehto

A Omistuksenpidätysehto

 • Omistuksenpidätys = Lykkäävä ehto

 • Omistusoikeus siirtyy kun loppukauppahinta on maksettu

 • Täydennetään purkavalla ehdolla

 • Täydennetään sopimussakolla purun varalta

 • Kaikki tämä voidaan tehdä sähköisestikin


A omistuksenpid tysehto ii

A Omistuksenpidätysehto II

 • Vakuus ostajan maksamalle kauppahinnalle

  • 1. Maksettu osuus säilytetään ulkopuolisen hallussa tai

  • 2. Myyjä panttaa panttikirjan tai panttikirjoja kauppakirjan ehdolla ensisijaisesti ostajalle

   • Myyjä tekee panttikirjan siirtoa koskevan hakemuksen etukäteen


A omistuksenpid tysehto iii

A Omistuksenpidätysehto III

 • 3. Myyjä panttaa panttikirjat kauppakirjan ehdolla toissijaisesti ostajalle

  • Ensisijainen panttaus on yleensä myyjän pankkiin

  • Myyjän pankki antaa sitoumuksen, jonka pankki tekee jo etukäteen

  • Omarahaosuus, kohde ei voi olla koko arvostaan pankissa pantattuna


B omistusoikeuden siirto

B Omistusoikeuden siirto

 • Omistusoikeus siirretään ostajalle heti

 • Ostaja panttaa kiinnityksiä myyjälle maksamattoman kauppahinnan vakuudeksi

 • Ostajan vakuus = omistusoikeus


B omistusoikeuden siirto ii

B Omistusoikeuden siirto II

 • Myyjän vakuus

  • Ostaja panttaa panttikirjan kauppakirjan ehdolla ensisijaisesti myyjän saatavan vakuudeksi

  • Sähköisen panttikirjan ”hallinnan” osalta riittää, että panttikirja säilyy myyjälle kirjattuna


Hy dyt v litysliikkeelle

Hyödyt välitysliikkeelle

 • Sähköinen esisopimus voidaan tehdä ilman että osapuolet ovat paikalla – siis hyvinkin nopeasti

 • Panttikirjat eivät ole hukassa

 • Panttikirjan haltija voi antaa sähköisiä sitoumuksia esimerkiksi panttikirjan siirtämisestä sen jälkeen, kun tietty maksu on tullut pankin tilille


Hy dyt ammattimaisille kiinteist nomistajille

Hyödyt ammattimaisille kiinteistönomistajille

 • Sähköinen esisopimus voidaan tehdä ilman että osapuolet ovat paikalla – siis hyvinkin nopeasti

 • Panttikirjojen käsittely on helppoa

 • Lopullinen kauppakin voidaan tehdä helposti - ehkä käytetään kahta sopimusta?


Hy dyt rahoituslaitoksille

Hyödyt rahoituslaitoksille

 • Sähköiset panttikirjat – helppo hallita

 • Sitoumuksetkin ehkä helpommin hallittavissa


Hy dyt kuluttajille

Hyödyt kuluttajille

 • Panttikirjat eivät ole hukassa


Kiinteist nkauppa s hk isesti

Tapio NevalaAsianajotoimisto Juridia Bützow OyFabianinkatu 29 B, 00100 HelsinkiPuh: 010 684 1300etunimi.sukunimi@juridia.comwww.juridia.com


 • Login