ALTI SİGMA KALİTE YÖNETİM ANLAYIŞI - PowerPoint PPT Presentation

Alti s gma kal te y net m anlayi i
Download
1 / 56

 • 266 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ALTI SİGMA KALİTE YÖNETİM ANLAYIŞI. Arş. Gör. Yıldırım YILDIRIM İnönü Üniversitesi. Sigma tanımı;. Sigma, ana kütleye ilişkin olarak normal dağılımın standart sapmasını gösteren bir parametredir Sigma üründe ya da süreçte gerçeklesen varyansın göstergesidir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ALTI SİGMA KALİTE YÖNETİM ANLAYIŞI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alti s gma kal te y net m anlayi i

ALTI SGMA KALTE YNETM ANLAYII

Ar. Gr. Yldrm YILDIRIM

nn niversitesi


Sigma tan m

Sigma tanm;

 • Sigma, ana ktleye ilikin olarak normal dalmn standart sapmasn gsteren bir parametredir

 • Sigma rnde ya da srete gereklesen varyansn gstergesidir.

 • Sigma seviyesi arttkta sre daha dk varyansta ktlar verir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Kelime anlam olarak sigma, srecin mteri beklentilerini karlayacak mkemmellikten ne kadar uzakta olduunu gsteren istatistiksel bir terimdir.

 • Alt Sigmann babas olarak tanmlanan Bill Smith 1989 ylnda Motorolada grev yaparken Alt Sigmay yle tanmlamtr: Ortak mantn organize olmas.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Alt Sigmay uygulayan nc firmalardan biri olan General Electric firmasnn Alt Sigma tanm ise yledir: Alt Sigma mterilerimize dokunan her sreci, her rn ve hizmeti mkemmele tamaya odaklanan disiplinli bir metodolojidir.


Alt sigman n bug ne kadar yap lan baz tan mlar

Alt Sigmann bugne kadar yaplan baz tanmlar:

 • Alt sigma, ncelikle deikenlik, ilem sreleri ve yararllk derecesi faktrlerine ynelik iyiletirmelere uygun, projeye dayanan, son derece sonu odakl, sistemli(sistematik) bir metodolojidir.

 • statistiksel bir lmdr. rnlerin, hizmetlerin, srelerin ne kadar iyi olduu hakknda bilgi veren bir lm tekniidir.

 • Bir iletme ve ynetim stratejisidir. letmelerin rekabet stnl kazanmasnda nemli rol oynamaktadr.

 • Alt Sigma, bir iletmenin btnsel olarak iyiletirilmesi ve yenilenmesi programnn addr.


Alt sigma tan mlar devam

Alt Sigma tanmlar (devam)

 • Firmalarn tasarlama, planlama, kontrol ve denetim gibi i faaliyetlerinde boa harcanan kaynaklar en az seviyeye indirerek mteri memnuniyetinin artmasn salayan bir sretir

 • Organizasyonun daha fazla mteri tatmini, karllk ve rekabeti pozisyon iin kltrel deiim gayretidir.

 • Alt Sigma, retim srecinde son zamanda ortaya kan hatal rnleri deil tm sre iindeki btn hatalar dikkate alan bir anlay aklamaktadr. Bir irket ierisindeki yaplan her ilemde retimden sipari almaya kadar daha az hata yaplmas iin rehberlik etmektedir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • z olarak;

  Alt Sigma mteri istek ve ihtiyalarnn karlanmasnda mkemmel (-e yakn) performans hedefidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Kalite, ihtiyalar karlama olarak tanmlanabilir. Bir rnn kalitesinden bahsederken, onun ihtiyalara ne lde cevap verdii ve fiyatnn ne olduu nemlidir.

 • Mterinin rnden ne bekledii, hangi zellikleri ile ilgilendii ve ne kadar deme yapmaya raz olduu konular zerinde younlar.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Alt Sigma anlk iyileme ve kaliteyi deil, sreklilii salar. Dolaysyla dinamik bir sretir ve irket var olduu srece de vardr.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Alt Sigma stratejisinde ilk adm, allm dnce eklinden kartacak sorular sorulmas ile atlr. Olaan gibi kabul edilen konular gzden geirmemize ve yeni bir yn edinmemize faydal olur. Alt Sigma irkette kt alkanlklarn ve brokrasinin azaltlmasn salar. Operasyonun iinde olan ve mteriye en yakn olan kiiler, mteri beklentilerini karlamak iin motive olmu bir ekilde alrlar.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Alt Sigma metodunun ierdii zor sorular bizleri, rakamlar ile llebilir cevaplar vermeye mecbur ettii iin, irket ierisinde kltr deiimi de balar ve hzlanr. Ve Alt Sigma sayesinde irketler bir rn veya hizmet retimindeki her trl srelerini, rakamlarn ve admlarn gzden geirmeye balarlar.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Alt Sigma sistematik bir soru sorma srecidir. Bu srete elle tutulur ve llebilir cevaplar aranmakta, bu cevaplar ile de karl sonulara ulalmaya allmaktadr. nk llemeyen bir ey deitirilemez. Alt Sigmann ana itici gc istatistiksel ara ve yntemlerin disiplinli ve kolay anlalr bir metot iinde, ilevsel ekilde uygulanmasdr


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Alt sigma yaklam, lm arac olarak; nite bana hata saysn (Defects per unit (DPU)'yu kullanr. Bir prosesin veya rnn kalitesini lmek iin kullanlan nite bana hata says, Alt Sigma iin iyi bir ara olarak belirtilebilir. rn ve proseste meydana gelen hatalar, maliyet ve zaman arasnda balant kurar. Sigma deeri hatalarn ne sklkta meydana geldiini gsterir.


Alt sigman n kan tlanm yararlar

Alt Sigmann kantlanm yararlar:

 • Srdrlebilir baar

 • Herkes iin ortak bir performans amac oluturmas

 • Mteriye sunulan deeri arttrmas

 • Geliim hzn arttrmas

 • renmeye nem vermesi

 • Hata orannda ve maliyetlerde azalma salamas

 • Olumlu kltrel deiim yaratmas

 • retkenlikte ve pazar paynda art yaratmas

 • Stratejik deiimi gerekletirmesi

 • Mteri ilikileri ve firma itibarn arttrmas


Alt sigman n tarihsel ge mi i

Alt Sigmann Tarihsel Gemii

 • Alt Sigma son zamanlarda ortaya km bir trend deildir. 1980lerde Motorola Inc. ve Robert W. Galvin Alt Sigma konseptinin liderliini yapmlardr.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Motorola pager ve hcresel telefonlarnn kalitelerinin artmas ve gelimesi umuduyla Alt Sigma tekniklerini i eitimlerinde kullanmaya balamtr. 1981de Motorolann en st 10 amacndan birisi de 1986dan nce kaliteyi 10 kat gelitirmekti. Bu ama iin, Motorolann lke mobil rnleri sektrnden Bill Smith, ilk olarak irket iin yaplmas gereken anahtar unsuru tanmlad: yaygn kusur azaltma-nite bana hata says. Bu yntem Motorolann btn i sektrlerinde niform olarak kusurlar lmesini salad.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • 1988de Alt Sigma felsefesini kullanarak, Motorola, Malcolm Baldridge Ulusal Kalite dln alan ilk irket oldu.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • rnein 1987 ile 1997 yllar arasnda Motorolann satlar ylda %17 byd, karlar ylda %17,2 ve hisse senedi deeri ylda %16,5 artt.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Birok insan, para kazanmak iin para harcamak gerektiini dnmektedir. Alt Sigma dnyasnda, bu sz gerei yanstr; Alt Sigma metodunu kullanarak, para kazanmak iin para gerekir.

 • Eitime yatrm yapmadan, organizasyonel bir alt yap oluturulmadan, kltr yenilemesi olmadan, sadece Alt Sigmay kullanarak, nemli bir parasal kazan ve satlar artrma gerekleemez.


Firmalar ve 6sigmay uygulad klar y llar

Firmalar ve 6Sigmay Uyguladklar Yllar


Alt sigman n firmalar taraf ndan uygulanma nedenleri

Alt Sigmann firmalar tarafndan uygulanma nedenleri:

 • 1. Mteri beklentilerini karlayabilmek iin srekli iyiletirmeye ve yeniliklere arlk vermek gerekmektedir ve bu da Alt Sigma ile salanabilmektedir.

 • 2. rnlerdeki ve retim sistemlerindeki teknolojik deiimlere en hzl ekilde uyarlanabilecek yaklamlar Alt Sigma ile uygulayabilmek mmkndr.

 • 3. Alt Sigma deien ve kreselleen koullara uyabilmek iin srekli yeniliklerle srekli basar salayabilmektedir.


Alt sigman n firmalar taraf ndan uygulanma nedenleri1

Alt Sigmann firmalar tarafndan uygulanma nedenleri:

 • 4. sletmede alan herkes iin mteri ihtiya ve beklentilerini karlayacak urun ve hizmet salayabilme hedefini gerekletirmeye imkn verir.

 • 5. Alt Sigma yeni fikirlerin retilmesini ve paylamn gerekletirmeyi ve hzlandrmay salayabilmektedir.

 • 6. irket srelerini ve tm isletme sistemini daha iyi anlayabilecek ve deerlendirebilecek stratejik deiimleri kolaylatrabilmektedir. Alt Sigmann temel amalar, srelerin deikenliini azaltmak ve sreleri belli bir hedef ortalamasnda birletirmektir.


Alt sigma s reci

Alt Sigma sreci:

Kabul edilebilen devre Alt Sigma sreci bulunmaktadr.

 • lk oluturulan Alt Sigma 8 yllk bir sre iinde (1987-1994) kusurlardaki azaltmay odak noktas olarak ele almtr. lk devre Alt sigma yaklamnda Motorola en iyi rnei oluturmaktadr.

 • kinci devre Alt sigma ksa sre iin 1994 ile 2000 yllar arasnda uygulanarak maliyeti azaltma amacna odaklanmtr. General Electric, DuPont ve Honeywell firmalar baarl ikinci devre Alt sigma uygulaycs firmalar olarak karmza kmaktadr.

 • nc devre Alt sigmann odak noktasn mteri deerini yaratmak oluturmaktadr. Posco, Samsung gibi birok firma ise bu grupta yer almaktadr


Alt sigma ve m teri odakl y netim

Alt Sigma ve Mteri Odakl Ynetim

 • Mteri odakl Alt Sigma terim olarak mevcut Alt Sigma erevesi ierisinde mterinin sesinin daha fazla vurgulanmasn, bugn ve gelecekteki mteri ihtiya ve isteklerinin daha net belirlenmesini ifade eder. Bu anlamda mteri inceleme basama ok nemlidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Mteri odakl 6 Sigma mteri memnuniyetini ve hissedarlarn deerlerini sre varyansn drerek ykseltmeyi amalayan bir aratr.

 • Mteri odakl 6 Sigma mteri isteklerini onlarn bak asndan alglayan ve beklentilerini rn ya da srelerde iyiletirmeler yaparak karlamaya alan bir yaklamdr


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Mteri odakl Alt Sigmann amac; mterilerin beklentisi olan fiyat, zamannda teslimat, gvenilirlik, kalite gibi performans kriterlerinde 6 sigma seviyelerine ulamak iin yine mterilere odaklanmaktr. En byk hedef ise mteriyi ilgilendiren her srecin Alt Sigma metodolojisi ile srekli olarak iyiletirilmesidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

Mteri Odakl Alt Sigmann temelinde 5 ana nokta bulunmaktadr.

Bunlar;

 • 1. Mteriye odaklanmak

 • 2. Liderlik

 • 3. Metodoloji ve aralar

 • 4. nsan

 • 5. Proje odakllk


Alt sigma lkeleri

Alt Sigma lkeleri:

 • Gerek Mteri Odakl Olmak

  Alt Sigmada mteri oda ilk ncelie sahiptir. Alt Sigmada performans lm mteri ile balar. Alt Sigma iyiletirmeleri mteri tatmini ve deeri zerindeki etkileri ile tanmlanr


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Verilere Dayal Ynetime Sahip Olmak

  Alt Sigma uygulamalarnn ilk basama i performansn tahmin etmek iin gerekli anahtar ltlerin belirlenmesidir. Bu ltler daha sonra kritik deikenleri anlamak ve sonular optimize etmek iin kullanlr. Daha ak bir ifade ile Alt Sigma verilere dayal karar ve zmleri desteklemek iin yneticilerin iki temel soruyu cevaplamasna yardmc olur.

  1. Hangi veri ve bilgilere gerekten ihtiya var?

  2. Bu veri/bilgileri en fazla yarar salayacak ekilde nasl kullanabilirim?


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Proses Odakl Olmak

  Alt Sigmada sre faaliyetin olduu yerdir. ster irket ynetimi isterse rn ve hizmet tasarm, performans lm, etkinliin arttrlmas ya da mteri tatminin iyiletirilmesi olsun tm alanlarda basarnn anahtar proseslerdir. Alt Sigma uygulamalarnda bu gne kadar salanan byk kazanlar, proseslerin mteriye deer salamak iin kullanm ile gerekletirilmitir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Proaktif Ynetime Sahip Olmak

  Proaktif kavram ounlukla reaktif kavramnn tersi olarak dnlr ve olaylardan nce harekete geme anlam tar. Gerek dnyada ise proaktif ynetim basar iin kritik is alkanlklar ile ilgilidir; iddial hedefler oluturmak, bunlar sk sk gzden geirmek, ak politikalar gelitirmek, problemlerin nlenmesine odaklanmak, kr bir ekilde isleri nasl yaptmz savunmak yerine, isleri niin byle yaptmz sorgulamaktr.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Snrsz birlii erisinde Olmak

  Snrszlk i baars iin Jack Welchin deyilerinden birisidir. irketin tedarikileri, mterileriyle ve irket alanlarnn da birbirleriyle kuracaklar ibirliinin getirecei frsatlar byktr. Alt Sigma insanlarn byk resimdeki yerlerini grmelerini ve faaliyetler arasndaki ilikileri anlamalarn salayarak i birlii frsatlarn arttrr. Alt Sigmadaki snrsz ibirlii karlksz fedakrlk anlamnda deildir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Kusursuzu stemek, Baarszla Tolerans Gstermek

  Kusursuzu isterken baarszla nasl tolerans gsterilebilir? Fakat bir takm riskler ieren fikir ve yaklamlar uygulamaya koymakszn bir eyler elde etmek ve bir yerlere ulamak mmkn deildir. Eer insanlar alacaklar karalarn ya da yapacaklar uygulamalarn sonularndan korkarlarsa daha iyi hizmet, daha dk maliyet, daha yksek kalite vb.lerine ulamay denemezler.


Alt sigma uygulamalar n n ba ar s n etkileyen fakt rler

Alt Sigma Uygulamalarnn Baarsn Etkileyen Faktrler:

 • Ynetimin Katlm ve Destei:

  rgtn en st dzeyinde yer alan insanlar Alt Sigma uygulamalarn tevik etmelidir. st dzey yneticiler Alt Sigma sre ynetim sisteminin kurulmasna ve ynetimine aktif bir ekilde katlmaldr. Ayrca, kendileri de bu projeleri gelitirmelidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Kltrel Deiim:

  Alt Sigma uygulanmas nedeniyle kltrel deiim ve meydan okumalarla karlaan insanlar ilk nce deiimi anlamak zorundadr. Bu deiimin alanlar tarafndan alglanabilmesi ve gerekletirilebilmesi iin ak bir iletiim plan ve kanallarna sahip olmak, alanlar direnci krmaya zendirmek, kdemli yneticileri, igrenleri ve yneticileri eitmek gereklidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • letiim:

  Kiminle ve ne sklkta iletiim kurulmas gerektiini tanmlayabilen bir iletiim program kurmak nemlidir. Bu tr bir iletiim program rgtlere isletme stratejisini mteri, gereksinimlerini ve alma takmn konulandrmada yardmc olabilir. Alt Sigma projeleri uygulandktan sonra, sonular yaynlamak en iyisidir. Fakat bunlar yalnzca basar hikyeleri ile snrl kalmamal, ayn zamanda baarszlklar da kapsamal ve bildirmelidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • rgtsel Altyap:

  Herhangi bir rgtte st ynetimin yan sra Alt Sigmay uygulamada ve gelitirmede etkin bir rgtsel alt yapnn desteine ihtiya duyulmaktadr. Alt Sigmay uygulayan bir irkette alan igrenler genellikle iyi eitim alm, ciddi bir istatistiksel eitimden geirilmi ve Alt Sigma projelerini tanmlamada yrtmede ve ynetmede takmlara liderlik yapm kiilerdir. Alt Sigma giriimi personel destei, st ynetim destei, zaman, enerji ve maliyet gerektirdiinden, rgtn zamanlamas ve hazr olmas nemlidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Eitim:

  Eitimli ve retim insanlara Alt Sigmann temellerini, aralarn ve tekniklerini anlamada daha ak bir fikir vermektedir. retim yneticilerin ve isgrenlerin karmak Alt Sigma tekniklerini benimsemesini ve etkin bir ekilde uygulamasn salayan iletiim tekniklerinin parasdr. grenleri Alt Sigma dnyasna gndermeden nce, mmkn olduunca erken bir ekilde Alt Sigma'nn niini ve nasl hakknda bilgi vermek ve eitim araclyla insanlara refah dzeylerini iyiletirme frsat salamak nemlidir.


Alt sigma ve toplam kalite y netimi

Alt Sigma ve Toplam Kalite Ynetimi

 • Kalite ynetim ilkeleriyle, kalite gelitirme yntemlerinin benimsenerek tm firma dzeyinde uygulanmasna Toplam Kalite Ynetimi denilmektedir.

 • Gnmzde maliyetleri drc ve mteriyi tatmin edici zellikleri TKYyi her trl firma iin bir yaam koulu durumuna getirmitir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Toplam Kalite Ynetimi mkemmellii, sfr hata dzeyinde bir ideali hedefleyen bir ynetim felsefesidir. Bu hedefin ulalmazl Toplam Kalite Ynetiminin srekli gelimeyi salayan sonsuz bir yolculuk olmasnn nedenidir.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Alt Sigma ise, Toplam Kalite Ynetiminin nemli odak noktalarndan biri olan srelerin kalitesinin lm ve iyiletirilmesinde kullanlan bir yntem, bir metodolojidir. Hedefi hata oranlarn milyonda 3,4 seviyesine drmektir.

 • Alt Sigma aralar neler yaplmas gerektiinden ok nasl yaplacann yntemlerini sunar.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Alt Sigma metodu, Toplam Kalite Ynetimi veya dier kalite sistemlerine alternatif deil, onlar btnleyen, destekleyen ve birlikte yrtlecek bir metodolojidir.


Toplam kalite y netiminin unsurlar

Toplam Kalite Ynetiminin Unsurlar

 • st ynetimin liderlii

 • Mteri odakllk

 • Firma alanlarnn eitimi

 • Takm almas

 • Veriler ve istatistik yntemlerle alma

 • nsana sayg ve katlmc ynetim

 • Tedariki ynetimi

 • letme iinde mteri-satc ilikisi anlaynn kurulmas

 • Kaizen (srekli gelitirme) srecinin benimsenerek uygulanmas


Alt sigma organizasyonunda roller

Alt Sigma Organizasyonunda Roller


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Eer st ynetim Alt Sigma hakknda bilgi edinmek iin zaman harcamaz, bu i iin en nitelikli personeli grevlendirmez ve ihtiya duyulan kaynaklar salamazsa Kara Kuaklarn baar ans olmayacaktr.

 • Alt Sigma projelerinin st ynetimden etkili bir lider tarafndan ynetilmesi gerekmektedir. Bu tr bir liderlik, iletme ierisinde Alt Sigma Metoduna verilen nemin gsterilmesi ve almalarn kolaylatrlmas asndan nemli bir noktadr.

 • Kalite ampiyonu, iyiletirme projelerini st Kalite Konseyi adna gzlemleyen kii/kiilerdir. Bunlar projeleri saptayan kdemli yneticilerdir. Bu kdemli ynetim liderleri Alt Sigma almalarnn baarsndan sorumludur. Projeleri onaylarlar, onlara kaynak salar ve aksaklklar zmlerler.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

 • Alt Sigma konusunda her trl teknik bilgiye en st dzeyde sahip uzmanlardr. Bu kiiler ayn zamanda niceliksel ustalklar, retme ve liderlik yetenekleriyle iletme ierisinde tam zamanl olarak alan Alt Sigma Metodu retmenleridir.

 • Alt Sigma projelerinde iyiletirme ekibinin lideridirler. Bu kiiler ekiplere nclk ederler ve proje sonularn ampiyona raporlarlar. Alt Sigmada baar iin kritik role sahip olan Kara Kuaktr.

 • yiletirme takm yelerine verilen addr. yiletirme faaliyetlerini bizzat yrten icrac personelden oluur. Yeil Kuaklarn temel lm ve analiz yntemlerini iyi derecede bilmeleri ve bilgisayar yazlmlar yardm ile analizleri ok rahat yapabilecek yeterlilikte olmalar gerekmektedir.


Alt sigma metodolojisi

Alt Sigma Metodolojisi:

TADD Metodolojisi

 • Tanmla: Projenin hedefini ve i/d mteri gstergelerini belirle.

 • l: l ve mteri ihtiya ve beklentilerini tespit et.

 • Analiz: Mteri ihtiyalarn karlamak iin sreci analiz et.

 • Dizayn: Mteri beklentilerini karlayacak ekilde sreci tasarla.

 • Dorula. Dizaynn mteri beklentilerini karlayp karlamadn dorula


Alti s gma kal te y net m anlayi i

TADD ne zaman kullanlr?

 • Firmada mevcut olmayan yeni bir sre ya da rne ihtiya duyulduunda

 • Mevcut bir rn ya da sre optimize edilmesine karn (TAK ile ya da baka ekilde) halen mteri beklentilerini 6 sigma seviyesinde karlamyorsa.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

TAK Metodolojisi

 • Alt Sigma TAK (Tanmla, l, Analiz et, yiletir, Kontrol) metodolojisi problem zm ve rn/sre iyiletirme iin bir yol haritas olarak grlebilir. ou firma Alt Sigmay uygulamaya TAK metodu ile balar ve organizasyonel kltr ve tecrbe seviyesi uygun hale geldikten sonra Alt Sigma Tasarmn devreye alr.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

TAK ne zaman kullanlr?

 • TAK metodolojisi, firmada mevcut olan ancak mteri ihtiya ve beklentilerini karlayamayan bir rn ya da sre sz konusu olduunda kullanlmaldr.

 • Temel olarak PUK modelinden byk bir farkllk gstermeyen TAIK modelinde sadece lme ve iyiletirme sreleri zel olarak vurgulanm ve bu sreler ayr birer asama olarak ifade edilmitir


T a k ve t add nin benzerlikleri ve farklar

TAK ve TADDnin benzerlikleri ve farklar

Her iki metodoloji de:

 • 6 sigma metodolojileridir ve milyonda 3,4 kusur oranna ulamay hedefler.

 • Veriye dayal zm yaklamlardr. Sezgisel yaklamlarn 6 sigmada yeri yoktur.

 • Yeil, siyah ve uzman siyah kuaklar tarafndan uygulanr.

 • letmelerin karllklarn ve kalite seviyelerini artrmalarn hedefler.

 • Organizasyonel olarak ayn yapya sahiptirler. ampiyon ve sre sahibi vardr.


Alti s gma kal te y net m anlayi i

MOTOROLA,

FORD,

CTBANK,

QUANTUM,

PRELL,

FAT,

NOKA,

VOLVO,

JAGSHELL,

KODAK,

SONY,

HYUNDA,

ERCSSON,

SAMSUNG,UAR,

TOSHBA.

 • MTA,

 • TEBA,

 • BOS,

 • EGO,

 • VTRA,

 • BSH-PROFLO,

 • KORDSA,

 • VESTEL,

 • FIRAT PLASTK,

 • ARELK,

 • SASA,

 • BORUSAN,

 • FORD OTOSAN,

 • TEI,

 • DOW CHEMICAL,

 • KALEKM,

 • BOSCH.


5 n 1 k

5 N 1 K

1. Neden Alt Sigma?

 • Alt Sigma, mteri tatmini amacyla uygulanr.

  2. Kim yapar?

 • Yukardan aaya doru yaplandrlm bir hiyerari iinde, eitilmi personel yapar.

  3. Nedir?

 • Deikenlii ortadan kaldrmak iin verileri kullanan istatistiksel bir dncedir.


5 n 1 k1

5 N 1 K

4. Nerede uygulanr?

 • Tanmla - l - Analiz Et - yiletir - Kontrol Et erevesi iinde uygulanr.

  5. Nasl Yaplr?

 • Enformasyon analizleri iin yazlm paketleri kullanlarak yaplr.

  6. Ne zaman yaplr?

 • Projeler ile desteklenen cabalar ile yaplr.


 • Login