A divip mvp jogc mek el rehalad s r l
Download
1 / 22

A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról - PowerPoint PPT Presentation


 • 56 Views
 • Uploaded on

Tájékoztató előadás a 2007-2013 közötti Vidékfejlesztési Program Monitoring Bizottságának részére. A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Közvetlen Támogatások Igazgatósága 2013. június 27. Közvetlen Támogatások Igazgatósága.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról' - gerd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A divip mvp jogc mek el rehalad s r l

Tájékoztató előadás a 2007-2013 közötti Vidékfejlesztési Program

Monitoring Bizottságának részére

A DIVIP (ÚMVP) jogcímek előrehaladásáról

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Közvetlen Támogatások Igazgatósága

2013. június 27.


K zvetlen t mogat sok igazgat s ga
Közvetlen Támogatások Igazgatósága Vidékfejlesztési Program

Elmúlt időszak jelentős kifizetései

Új jogcímeink

Nyitott kérelem beadási időszak

Benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege


Elm lt id szak jelent s kifizet sei
Elmúlt időszak jelentős kifizetései Vidékfejlesztési Program

Agrár-környezetgazdálkodás támogatása

Kedvezőtlen adottságú területek

Natura 2000 gyepterületek

Mezőgazdasági területek erdősítése

Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás


Agr r k rnyezetgazd lkod s t mogat sa
Agrár-környezetgazdálkodás támogatása Vidékfejlesztési Program

Kötelezettségvállalási állomány: 281 329 333 415 Ft

2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1. – május 15. (3. éves kifiz.)

 • beérkezett kifizetési kérelmek:13 015 db

 • jóváhagyott kifizetési kérelmek: 12 277db

 • kifizetett összeg: 45 414 856 634 Ft

 • elutasított kérelmek: 294 db

  2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 9 – május 15.

 • beérkezett kifizetési kérelmek:12 861db

  Kérelmezési hibák

 • gyepes célprogramoknál állategység hiánya

 • nem megfelelő hasznosítási kód – ne igényeljenek a táblára kifizetést

 • június 10-ét követő módosítások

 • gazdálkodási napló, tápanyag-gazdálkodási terv be nem küldése, vagy nem megfelelő formanyomtatványon – NÉBIH

 • földhasználat nem teljes támogatási időszakra szól

 • ültetvény kivágás, újratelepítés be nem jelentése

 • ültetvénycsoport váltások kivágás nélkül

 • kifizetési kérelem beadása kivágott ültetvény területére (KK beadás időpontjában mindenképpen kell ültetvénynek lennie a területen)


Kedvez tlen adotts g ter letek
Kedvezőtlen adottságú területek Vidékfejlesztési Program

A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is.

2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1 – május 15.

 • beérkezett kifizetési kérelmek:8 573 db

 • jóváhagyott kifizetési kérelmek: 7 844 db

 • kifizetett összeg: 3.254.906.663 Ft

 • elutasított kérelmek: 668 db

  2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 9 – május 15.

 • beérkezett kifizetési kérelmek:8 634 db

  Kérelmezési hibák

  • nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó

  • KAT-ban nem támogatható növény igénylése

  • gazdálkodási napló nem vezetés


Natura 2000 gyepter letek
Natura 2000 gyepterületek Vidékfejlesztési Program

A támogatási kérelem ennél a jogcímnél egyben kifizetési kérelem is.

2011. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1 – május 15.

 • beérkezett kifizetési kérelmek:7 545 db

 • jóváhagyott kifizetési kérelmek: 6 983 db

 • kifizetett összeg: 2 644 197 741 Ft

 • elutasított kérelmek: 470 db

  2013. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. április 9 – május 15.

 • beérkezett kifizetési kérelmek:7 678 db

  Kérelmezési hibák

  • nem teljes támogatási (szeptember 1. – augusztus 31.) időszakra jogszerű földhasználó

  • nem gyepre igényelnek, feltörik a gyepet

  • földhasználati előírások be nem tartása– KM szankció

  • gazdálkodási napló nem vezetése


Mez gazdas gi ter letek erd s t se
Mezőgazdasági területek erdősítése Vidékfejlesztési Program

Kötelezettségvállalási állomány 26 199 388 119Ft

2012. kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2012. április 2 – május 15.

beérkezett kifizetési kérelem: 2 808 db

jóváhagyott kérelem: 2 727 db

kifizetett összeg: 4 417 589 258 Ft

elutasított: 61 db

Elutasítási okok

nem támogatható területre igényel

nem engedélyezett állománytípusra igényel

az igényelt terület nem éri el a minimális támogatható területméretet

nem rendelkezik erdőtelepítési engedéllyel

a művelési ág átvezetése nem történt meg

Változások

a művelési ág átvezetésére rendelkezésre álló határidő meghosszabbodott


Fiatal mez gazdas gi termel knek ny jtand t mogat s
Fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás Vidékfejlesztési Program

Támogatási összeg 90 %-ának igénylése: a 2012. évi támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül.

 • beérkezett kifizetési kérelmek: 902 db

 • jóváhagyott kifizetési kérelmek: 887 db

 • kifizetett összeg: 9 704 652 300 Ft

  Támogatási összeg 10 %-ának igénylése: 2007/2008. évi támogatási kérelem alapján

 • beérkezett kifizetési kérelmek: 426 db

 • jóváhagyott kifizetési kérelmek: 178 db

 • kifizetett összeg: 175 590 870 Ft

  Támogatási összeg 10 %-ának igénylése: 2009. évi támogatási kérelem alapján

 • beérkezett kifizetési kérelmek: 109 db

 • jóváhagyott kifizetési kérelmek: 55 db

 • kifizetett összeg: 63 721 400 Ft


2012 ben ny lt jogc meink
2012-ben nyílt jogcímeink Vidékfejlesztési Program

Állati génmegőrzés

(genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatás)

Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása

Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás

Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás


Llati g nmeg rz s
Állati génmegőrzés Vidékfejlesztési Program

Kötelezettségvállalás ebben a jogcímben még nem történt.

2012. támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. április 1- október 10.

 • beérkezett támogatási kérelem: 237 db

 • kérelmek ügyintézése folyamatban van

  Kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. június 14. és július 15. között

  Az intézkedés forráskerete: 11,8 millió euró

  A génmegőrzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek a forrást 4 területen használhatják fel:

 • támogatás igényelhető a nem természetes élőhelyen (pl. mesterséges termékenyítő állomáson) tartott állatok után

 • az őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták spermájának, embriójának vagy petesejtjének begyűjtésére, tárolására

 • forráshoz juthatnak azok a tenyésztőszervezetek is, amelyek vállalják, hogy a fajták megőrzéséért felelős tenyésztésvezetőt és körzeti tenyésztőt alkalmaznak

 • ugyancsak lehet hozzájárulást kérni génmegőrzésről szóló szakanyagok, tájékoztatók elkészítéséhez és rendezvények szervezéséhez

  .


Natura 2000 erd ter leteken t rt n gazd lkod s t mogat sa
Natura Vidékfejlesztési Program 2000 erdőterületeken történő gazdálkodás támogatása

A támogatás célja a Natura 2000 irányelvek végrehajtásával összefüggő korlátozások eredményeként felmerülő költségek és jövedelem kiesés kompenzálása.

A támogatási jogosultság megállapítására az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatok szolgálnak alapul.

Az intézkedés forráskerete: A 2012. és a 2013-ban benyújtott kérelmekre 35,8 millió

euró (több mint 10,5 milliárd forint).

Kérelem benyújtás: A kérelmet évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, elektronikusan kell benyújtani.

A támogatás mértéke: 40-230 euró/hektár

Beérkezett kérelem:

2012. évben: 2196 db

A kérelmek ügyintézése folyamatban van.

Elutasított: 242 db

Kifizetett: 1055 db, kifizetett összeg: 1 829 711 840 Ft

2013. évben: 2111 db


Fiatal erd k llom nynevel s hez ny jtand t mogat s
Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatás

2012. támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. május 2- 31.

2013. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2013. február 1-28.

Beérkezett támogatási kérelem: 2012. évben 568 db (5 436 db erdőrészlet)

Forrásallokálás: 734.772.707. Ft

2013. évben 303 db (1746 db erdőrészlet)

rendelkezésre álló forrás: 1.215.699.093 Ft

A jóváhagyható támogatás összege egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási időszakban beadott kérelme alapján legfeljebb 70 000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 21 millió forint.

A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 19. § (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át.

Kifizetési kérelem: a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül.

Kifizetési kérelem: 335 db

Az ügyfél a műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig végezheti el.


Gazdas g tad shoz ny jtand t mogat s
Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás támogatás

Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2012. december 17 – 2013. február 15.

 • beérkezett támogatási kérelem: 165 db

 • jóváhagyott támogatási kérelem: 112 db (+ 1 átadó ügyfél munkavállalója)

 • kötelezettségvállalás összege: 380 436 000 Ft

  Kifizetési kérelem benyújtása: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül

  A támogatásban részesülő ügyfelek támogatási összege negyedévente kerül kifizetésre.


Nyitott k relem bead si id szak
Nyitott kérelem beadási időszak támogatás

Termelői csoportok támogatása

Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás


Termel i csoportok t mogat sa
Termelői csoportok támogatása támogatás

2013. évi kifizetési kérelem benyújtási időszak: 2013. június 1-30.

eddig beérkezett kifizetési kérelmek száma: 39 db

A kifizetési kérelmek bírálata folyamatban van.

Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2013. szeptember 1-30.


Gazdas g tad shoz ny jtand t mogat s1
Gazdaságátadáshoz nyújtandó támogatás támogatás

Kifizetési kérelem benyújtási időszak: a támogatási kérelemnek helyt adó határozat kézhezvételétől számított 90 napon belül.

 • eddig beérkezett támogatási kérelmek:5 db

  A kifizetési kérelmek feldolgozása folyamatban van.

  A kifizetési kérelem benyújtásának részletes feltételeit és a szükséges nyomtatványokat a 74/2013. (V. 02.) számú MVH Közlemény tartalmazza.


2013 vi egys ges k relem
2013. évi Egységes kérelem támogatás

2013. évi Egységes kérelem 2013. április 9 - 2013. június 9-ig (hétvége miatt június 10.)

Beérkezett kérelem szám: 180 150 db

Beérkezett hektár igény: 5 093 728 eha

 • 2013. június 9-ét (mivel idén ez a dátum június 10-ét) követően továbbra is lehetőség van a benyújtásra került egységes kérelem pontosítására, részben vagy teljes egészében történő visszavonására.


2013 vi egys ges k relemhez kapcsol d vis maior bejelent sek
2013. évi Egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior bejelentések

 • Az ügyfélnek szintén lehetősége van elektronikus (W0133) nyomtatványonvis maior bejelentést tenni, amennyiben vis maior helyzet miatt valamilyen támogatási feltétel betartását nem tudta betartani.

 • A bejelentés határideje:

  A vis maior esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül, ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, attól az időponttól számított 15 napon belül, amikor az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtani.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag csökkenésre, vagy a termés kiesésre vonatkozó káreseményt NEM a W0133-vis maior elektronikus formanyomtatványon kell bejelenteni!. Erre a bejelentésre a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett bejelentőlap szolgál, melyet a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani!


I. tengely bejelentések

benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege


II. tengely bejelentések

benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege


II. tengely bejelentések

benyújtott, kifizetett kérelmek száma, összege


Köszönöm a figyelmet! bejelentésekKözponti Ügyfélszolgálat: (1) 374-3603, (1) [email protected]

Közvetlen Támogatások Igazgatósága

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

2013.


ad