Download

WIRUSOWA BIEGUNKA BYDŁA I CHOROBA BŁON ŚLUZOWYCH


Advertisement
/ 34 []
Download Presentation
Comments
geranium
From:
|  
(112) |   (0) |   (0)
Views: 80 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
WIRUSOWA BIEGUNKA BYDŁA I CHOROBA BŁON ŚLUZOWYCH. Ang. Bovine viral diarrhoea – mucosal disease, BVD-MD. Czynnik zakaźny. Wirus BVD-MD należący do rodziny Flaviviridae , rodzaju Pestivirus – wirus RNA. OBJAWY KLINICZNE. Postać ostra: Brak łaknienia Gorączka 40,5 – 41,0 ° C
WIRUSOWA BIEGUNKA BYDŁA I CHOROBA BŁON ŚLUZOWYCH

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wirusowa biegunka byd a i choroba b on luzowychSlide 1

WIRUSOWA BIEGUNKA BYDŁA I CHOROBA BŁON ŚLUZOWYCH

Ang. Bovine viral diarrhoea – mucosal disease, BVD-MD

Czynnik zaka nySlide 2

Czynnik zakaźny

 • Wirus BVD-MD należący do rodziny Flaviviridae, rodzaju Pestivirus – wirus RNA

Objawy kliniczneSlide 3

OBJAWY KLINICZNE

 • Postać ostra:

 • Brak łaknienia

 • Gorączka 40,5 – 41,0°C

 • Przyspieszenia tętna i oddechów

 • Nadżerki – jama ustna, błona śluzowa śluzawica, policzki, brzegi dziąseł i języka, podniebienie twarde; zewn. strona nozdrzy, jama nosowa, błona śluzowa sromu, skóra strzyków

 • Ślinotok

 • Wodnista biegunka – odwodnienie

 • Śluzowo-ropny wyciek z nozdrzy i łzawienie

 • Kulawizny – nadżerki w szparze międzyracicowej

 • leukopenia

Objawy kliniczne1Slide 5

OBJAWY KLINICZNE

 • Postać przewlekła:

 • Wychudzenie i wyniszczenie

 • Biegunka – ciągła lub przerywana

 • Wyłysienia

 • Rogowacenie skóry w okolicy szyi

 • Niegojące się rany

 • Przewlekła kulawizna

Objawy kliniczne2Slide 8

OBJAWY KLINICZNE

 • Rodzenie się słabych cieląt podatnych na zakażenia dróg oddechowych i przewodu pokarmowego

 • Występowanie wad wrodzonych

 • Opóźnienie wzrostu

 • Zwiększony współczynnik zejść śmiertelnych w 1 roku życia.

Zmiany anatomopatologiczneSlide 11

ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE

 • Nadżerki także w przełyku, księgach, trawieńcu i jelitach

 • Obrzęk i przekrwienie błony śluzowej części odźwiernikowej trawieńca

 • Treść jelit – ciemna, wodnista, o zapachu zgnilizny

 • Nieżytowe zapalenie jelit

RozpoznawanieSlide 14

ROZPOZNAWANIE

 • Znajomość sytuacji epizootycznej

 • Objawy kliniczne

 • Zmiany anatomopatologiczne

 • Diagnostyka laboratoryjna:

 • - badanie serologiczne – całe stado - ELISA

 • - badanie wirusologiczne – izolacja wirusa, IF, odczyn immunoperoksydazowy (identyfikacja antygenów wirusa), PCR.

Post powanieSlide 15

POSTĘPOWANIE

 • Eliminacja ze stada zwierząt trwale zakażonych (siewców wirusa)

 • Badanie zwierząt wprowadzanych do stada

 • Szczepienia szczepionką inaktywowaną zwierząt serologicznie ujemnych.

Wirusowa biegunka bydla i choroba blon sluzowychSlide 17

 • Stado podejrzewa się o zakażeniewirusem BVD jeżeli

 • pojawiają się ostre objawy choroby

 • problemy w rozrodzie w postaci zaburzeń płodności, ronień lub wad wrodzonych u potomstwa

 • Potwierdzeniem infekcji:

 • wykazanie obecności wirusa i/lub

 • specyficznych przeciwciał.

Wirusowa biegunka bydla i choroba blon sluzowychSlide 18

 • wykrycie nosicieli oznacza ich eliminację ze stada lub utrzymywanie w bezwzględnej izolacji od ciężarnych samic.

 • podejmuje się działania zapobiegające ponownemu wprowadzeniu wirusa do stada:

 • przestrzeganie procedur higienicznych

 • badaniu nowowprowadzanych do stada zwierząt

 • badanie nasienia i zarodków.

 • Po usunięciu trwale zakażonych osobników wirus może jeszcze krążyć w stadzie nawet około roku

Wirusowa biegunka bydla i choroba blon sluzowychSlide 19

podanie szczepionki zgodnie z zalecanym programem szczepień zabezpiecza bydło przed BVD-MD

Szczepienie zasadnicze polega na 2-krotnym podaniu szczepionki w odstępie 3 tygodni

miano przeciwciał utrzymuje się na wysokim poziomie przez min. 9 miesięcy.

Wirusowa biegunka bydla i choroba blon sluzowychSlide 20

Przeciwciała matczyne u cieląt od matek szczepionych zabezpieczają je przez okres co najmniej 4 miesięcy.

dzięki szczepieniom ochronnym nastepuje wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie wiremii u zakażonych zwierząt

Pozwala to na wyraźne zmniejszenie siewstwa wirusa jak i zminimalizowanie ryzyka rodzenia się cieląt trwale zakażonych.

PasterelozaSlide 21

PASTERELOZA

łac. septicaemia haemorrhagica bovum; pasteurellosis bovum

ang. haemorrhagic septicaemia of bovines, pasteurellosis

Czynnik zaka ny1Slide 22

Czynnik zakaźny

 • Pasteurella multocida

  - serotypy B:2 Azja) i E:2 (Afryka)

Objawy kliniczne3Slide 25

OBJAWY KLINICZNE

 • PRZEBIEG

 • nadostry

 • ostry

 • podostry

  Okres wylęgania – 1-2 dni (do 3 dni)

 • Wzrost c.c. Do 41-41,5°C

 • Tachykardia

 • Tachypnoe

 • Osłabienie

 • Utrata apetytu

 • Spadek wydajności mlecznej

Objawy kliniczne4Slide 26

OBJAWY KLINICZNE

POSTAĆ JELITOWA

 • Biegunka – kał z domieszką krwi, śluzu i strzępów włóknika

 • Krwawy wypływ z nozdrzy

 • Krwawy mocz

  POSTAĆ OBRZĘKOWA

 • Obrzęk tk. podskórnej głowy, krtani, szyi

 • Postawa ulgowa – wyciągnięta szyja, zwierzęta leżą

 • Obfity wyciek surowiczy z worków spojówkowych

 • Petechie na błonach śluzowych

 • Śmierć na skutek uduszenia

 • Poronienia

  W przebiegu nadostrym i ostrym zwierzęta padają w ciągu 1-2 dni.

Objawy kliniczne5Slide 27

OBJAWY KLINICZNE

POSTAĆ PŁUCNA

 • Objawy krupowego zapalenia płuc i opłucnej:

 • - suchy, bolesny kaszel

 • - Wyciek z nozdrzy pienisty, z domieszką krwi

 • - Tarcia opłucnej płucnej o opłucną ścienną

 • - Utrudnione oddychanie – oddech płytki, przyśpieszony

 • Krwawa biegunka

  Zejście śmiertelne po 3-8 dniach

Zmiany anatomopatologiczne1Slide 28

ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE

 • Wybroczyny i podbiegnięcia krwawe we wszystkich narządach i pod błonami surowiczymi

 • Zwyrodnienie miąższowe wątroby i nerek

 • Obrzęk krezkowych węzłów chłonnych i błony śluzowej jelit

 • W postaci ostrej – galaretowate bursztynowo-żółte nacieki tk. podskórnej głowy, krtani i szyi

 • W oskrzelach obecność pienistego płynu z domieszką krwi

 • Strzępki włóknika w jamie opłucnowej i w jamie osierdziowej

 • W płucach ogniska martwicze – wygląd marmurkowaty

 • Krwotoczne zapalenie błony śluzowej jelit cienkich i grubych

 • Wysiękowe zapalenie otrzewnej

RozpoznanieSlide 33

ROZPOZNANIE

 • MATERIAŁ DO BADAŃ:

 • - zmienione części narządów wewnętrznych

 • - wysięk z jam ciała

 • - krew z serca (do kilku godz. od padnięcia).

  BADANIE MIKROBIOLOGICZNE:

 • - zakażanie myszy

 • - izolacja drobnoustrojów od padłych myszy na podłożach bakteriologicznych

 • - badanie mikroskopowe

 • - Test aglutynacji szkiełkowej

Post powanie1Slide 34

POSTĘPOWANIE

 • Przestrzeganie optymalnych warunków zoohigienicznych i żywieniowych

 • Szczepienia profilaktyczne


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro