Wirusowa biegunka byd a i choroba b on luzowych
Download
1 / 34

WIRUSOWA BIEGUNKA BYDLA I CHOROBA BLON SLUZOWYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 322 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

WIRUSOWA BIEGUNKA BYDLA I CHOROBA BLON SLUZOWYCH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


WIRUSOWA BIEGUNKA BYDA I CHOROBA BON LUZOWYCH

Ang. Bovine viral diarrhoea mucosal disease, BVD-MD


Czynnik zakany

 • Wirus BVD-MD nalecy do rodziny Flaviviridae, rodzaju Pestivirus wirus RNA


OBJAWY KLINICZNE

 • Posta ostra:

 • Brak aknienia

 • Gorczka 40,5 41,0C

 • Przyspieszenia ttna i oddechw

 • Naderki jama ustna, bona luzowa luzawica, policzki, brzegi dzise i jzyka, podniebienie twarde; zewn. strona nozdrzy, jama nosowa, bona luzowa sromu, skra strzykw

 • linotok

 • Wodnista biegunka odwodnienie

 • luzowo-ropny wyciek z nozdrzy i zawienie

 • Kulawizny naderki w szparze midzyracicowej

 • leukopenia


OBJAWY KLINICZNE

 • Posta przewleka:

 • Wychudzenie i wyniszczenie

 • Biegunka ciga lub przerywana

 • Wyysienia

 • Rogowacenie skry w okolicy szyi

 • Niegojce si rany

 • Przewleka kulawizna


OBJAWY KLINICZNE

 • Rodzenie si sabych cielt podatnych na zakaenia drg oddechowych i przewodu pokarmowego

 • Wystpowanie wad wrodzonych

 • Opnienie wzrostu

 • Zwikszony wspczynnik zej miertelnych w 1 roku ycia.


ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE

 • Naderki take w przeyku, ksigach, trawiecu i jelitach

 • Obrzk i przekrwienie bony luzowej czci odwiernikowej trawieca

 • Tre jelit ciemna, wodnista, o zapachu zgnilizny

 • Nieytowe zapalenie jelit


ROZPOZNAWANIE

 • Znajomo sytuacji epizootycznej

 • Objawy kliniczne

 • Zmiany anatomopatologiczne

 • Diagnostyka laboratoryjna:

 • - badanie serologiczne cae stado - ELISA

 • - badanie wirusologiczne izolacja wirusa, IF, odczyn immunoperoksydazowy (identyfikacja antygenw wirusa), PCR.


POSTPOWANIE

 • Eliminacja ze stada zwierzt trwale zakaonych (siewcw wirusa)

 • Badanie zwierzt wprowadzanych do stada

 • Szczepienia szczepionk inaktywowan zwierzt serologicznie ujemnych.


 • Stado podejrzewa si o zakaeniewirusem BVD jeeli

 • pojawiaj si ostre objawy choroby

 • problemy w rozrodzie w postaci zaburze podnoci, ronie lub wad wrodzonych u potomstwa

 • Potwierdzeniem infekcji:

 • wykazanie obecnoci wirusa i/lub

 • specyficznych przeciwcia.


 • wykrycie nosicieli oznacza ich eliminacj ze stada lub utrzymywanie w bezwzgldnej izolacji od ciarnych samic.

 • podejmuje si dziaania zapobiegajce ponownemu wprowadzeniu wirusa do stada:

 • przestrzeganie procedur higienicznych

 • badaniu nowowprowadzanych do stada zwierzt

 • badanie nasienia i zarodkw.

 • Po usuniciu trwale zakaonych osobnikw wirus moe jeszcze kry w stadzie nawet okoo roku


podanie szczepionki zgodnie z zalecanym programem szczepie zabezpiecza bydo przed BVD-MD

Szczepienie zasadnicze polega na 2-krotnym podaniu szczepionki w odstpie 3 tygodni

miano przeciwcia utrzymuje si na wysokim poziomie przez min. 9 miesicy.


Przeciwciaa matczyne u cielt od matek szczepionych zabezpieczaj je przez okres co najmniej 4 miesicy.

dziki szczepieniom ochronnym nastepuje wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie wiremii u zakaonych zwierzt

Pozwala to na wyrane zmniejszenie siewstwa wirusa jak i zminimalizowanie ryzyka rodzenia si cielt trwale zakaonych.


PASTERELOZA

ac. septicaemia haemorrhagica bovum; pasteurellosis bovum

ang. haemorrhagic septicaemia of bovines, pasteurellosis


Czynnik zakany

 • Pasteurella multocida

  - serotypy B:2 Azja) i E:2 (Afryka)


OBJAWY KLINICZNE

 • PRZEBIEG

 • nadostry

 • ostry

 • podostry

  Okres wylgania 1-2 dni (do 3 dni)

 • Wzrost c.c. Do 41-41,5C

 • Tachykardia

 • Tachypnoe

 • Osabienie

 • Utrata apetytu

 • Spadek wydajnoci mlecznej


OBJAWY KLINICZNE

POSTA JELITOWA

 • Biegunka ka z domieszk krwi, luzu i strzpw wknika

 • Krwawy wypyw z nozdrzy

 • Krwawy mocz

  POSTA OBRZKOWA

 • Obrzk tk. podskrnej gowy, krtani, szyi

 • Postawa ulgowa wycignita szyja, zwierzta le

 • Obfity wyciek surowiczy z workw spojwkowych

 • Petechie na bonach luzowych

 • mier na skutek uduszenia

 • Poronienia

  W przebiegu nadostrym i ostrym zwierzta padaj w cigu 1-2 dni.


OBJAWY KLINICZNE

POSTA PUCNA

 • Objawy krupowego zapalenia puc i opucnej:

 • - suchy, bolesny kaszel

 • - Wyciek z nozdrzy pienisty, z domieszk krwi

 • - Tarcia opucnej pucnej o opucn cienn

 • - Utrudnione oddychanie oddech pytki, przypieszony

 • Krwawa biegunka

  Zejcie miertelne po 3-8 dniach


ZMIANY ANATOMOPATOLOGICZNE

 • Wybroczyny i podbiegnicia krwawe we wszystkich narzdach i pod bonami surowiczymi

 • Zwyrodnienie miszowe wtroby i nerek

 • Obrzk krezkowych wzw chonnych i bony luzowej jelit

 • W postaci ostrej galaretowate bursztynowo-te nacieki tk. podskrnej gowy, krtani i szyi

 • W oskrzelach obecno pienistego pynu z domieszk krwi

 • Strzpki wknika w jamie opucnowej i w jamie osierdziowej

 • W pucach ogniska martwicze wygld marmurkowaty

 • Krwotoczne zapalenie bony luzowej jelit cienkich i grubych

 • Wysikowe zapalenie otrzewnej


ROZPOZNANIE

 • MATERIA DO BADA:

 • - zmienione czci narzdw wewntrznych

 • - wysik z jam ciaa

 • - krew z serca (do kilku godz. od padnicia).

  BADANIE MIKROBIOLOGICZNE:

 • - zakaanie myszy

 • - izolacja drobnoustrojw od padych myszy na podoach bakteriologicznych

 • - badanie mikroskopowe

 • - Test aglutynacji szkiekowej


POSTPOWANIE

 • Przestrzeganie optymalnych warunkw zoohigienicznych i ywieniowych

 • Szczepienia profilaktyczne


ad
 • Login