Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Download
1 / 17

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów. Stołówka szkolna. Program w Delphi 7 do obsługi wpłat w stołówce szkolnej. Toruń 2006. Do czego służy program „Stołówka szkolna”?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Komputerów

Stołówka szkolna

Program w Delphi 7 do obsługi wpłat w stołówce szkolnej

Toruń 2006


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

Do czego służy program „Stołówka szkolna”?

W większości bardziej liczebnych szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonują stołówki szkolne obsługujące przede wszystkim uczniów. Uczniowie głównie korzystają z posiłków obiadowych. Za posiłki wnoszą opłaty w określonym (najczęściej krótkim) czasie, na początku każdego miesiąca. Tworzą się wtedy kolejki osób pragnących opłacić usługę. Przyczyną tych kolejek jest dość długi czas obsługi klientów stołówki szkolnej, który wynika z uciążliwego, ręcznego wypisywania tzw. kwitariuszy czyli dowodów wpłat.

Program „Stołówka szkolna” likwiduje kolejki oczekujących na uiszczenie opłat wykonując czynności, dotąd czasochłonne, w bardzo krótkim czasie (ok. 25-35 s).

Pomimo, że program jest obszerny i dość złożony to jego obsługa sprowadza się do kilku kliknięć na odpowiednich komponentach formularzy.


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

Dane ogólne

Panel

Stawki

Edy

t

or

l

i

s

t

y

Tabela

Przyjęła

Baza

nazwisk

Należność

Zakres raportu

Filtr

Zakres miesięcznego rozliczenia

Nowe hasło

O programie

Opracowanie

Raport/

Miesięczne rozliczenie

Instalacja

Co robić?

About

Układ formularzy w aplikacji „Stołówka szkolna”Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

Co wykonuje program „Stołówka szkolna”?

 • zakłada nowy plik .dbf,

 • otwiera istniejący plik .dbf,

 • zmienia nazwę istniejącego pliku .dbf,

 • tworzy bazę danych o osobach wpłacających („Baza nazwisk”),

 • zapisuje do pliku dane poprzez „Edytor listy”,

 • wyświetla dane zapisane w pliku .dbf w tabeli,

 • wyświetla w tabeli dane znajdujące się w „Bazie nazwisk”,

 • wyświetla dane ogólne pliku bez otwierania „Edytora listy”,

 • wyświetla w tabeli przefiltrowane dane zawarte w pliku .dbf bez otwierania „Edytora listy”,

 • tworzy raporty dzienne lub okresowe do wydruku,

 • tworzy do druku listy wpłacających za usługi z podziałem na grupy osób wpłacających, z posumowanymi wartościami zawartymi w listach,

 • tworzy listy zbiorcze do druku,

 • tworzy miesięczne rozliczenia wpłat i je drukuje,

 • drukuje indywidualne dowody wpłat, zgodne z przepisami finansowymi,

 • zmienia hasło umożliwiające korzystanie z programu.


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

Co można wprowadzać przy pomocy formularza„Edytor listy”?

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby wpłacającej, bezpośrednio pisząc w odpowiednich komórkach edycyjnych,

 • dane osoby wpłacającej z wykorzystaniem „Bazy nazwisk”,

 • rodzaj usługi; bezpośrednio lub z formularza „Należność”,

 • datę wpłaty,

 • dane o grupie do której należy osoba wpłacająca,

 • ilość dni korzystania z usługi,

 • wartości kwot: bieżącej, stałej, wpłaconej, zaległej, odpisanej i zaległości,

 • dwuliterową serię kwitariusza wpłat,

 • numer dowodu wpłaty identyfikujący osobę wpłacającą.


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

Co jeszcze wykonuje program?

 • dokładnie wylicza wartość kwoty bieżącej i wpisuje tą kwotę do odpowiedniej komórki edycyjnej,

 • dokładnie wylicza wartość kwoty (z uwzględnieniem wszystkich składowych), którą powinien uiścić klient i wpisuje tą kwotę do odpowiedniej komórki edycyjnej,

 • programowo wpisuje do odpowiednich komórek edycyjnych wartości kwot zaległych i zaległości,

 • wpisuje zerową wartość kwoty odpisów, jeśli brak odpisów,

 • oblicza resztę do wydania po wpisaniu wartości wpłacanej gotówki,

 • samoczynnie aktualizuje wartości kwot w okienkach edycyjnych w czasie zmian dokonywanych w jednym z nich,

 • programowo ustala serię kwitariusza,

 • programowo numeruje dowody wpłat.


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

1. Jak obsługiwać program?

Po otwarciu programu, kliknięciu na formie tytułowej i wpisaniu prawidłowego hasła pojawia się Panel programu z pełnym menu.

Forma tytułowa

Tutaj wpisujemy hasło

Panel z pełnym menu


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

2. Jak obsługiwać program?

Otwieramy istniejący plik poprzez kliknięcie w menu Panela Plik|Otwórz (skrót klawiaturowy Ctrl+O lub Alt+P, strzałka kierunkowa w dół i Enter) lub przez naciśnięcie przycisku Otwórz Plik. W komórce edycyjnej Panela pojawia się wtedy nazwa otwartego pliku wraz ze ścieżką dostępu.

Tu otwieramy plik

Nazwa otwartego pliku


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

3. Jak obsługiwać program?

Otwieramy plik do edycji poprzez menu Panela Dane|Edytor listy (Ctrl+E) lub naciśnięcie przycisku „Edytor listy”. Wyświetla się wtedy forma „Edytor listy” gotowy do edycji z danymi pierwszego rekordu otwartego pliku.

Tu otwieramy plikdo edycji

Otwarty Edytor listy


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

4. Jak obsługiwać program?

W celu edytowania nowego rekordu naciskamy na przycisk Nawigatora „Nowy – wstaw do edycji” znajdujący się na Edytorze listy i zauważamy wtedy, że wszystkie komórki edycyjne zmieniły się, a numer uzyskał największą wartość.

Tutaj naciskamy, aby edytować nowy rekord.

Formularz Edytor listy gotowy do edycji nowego rekordu.


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

5. Jak obsługiwać program?

Opis edycji nowego rekordu znajduje się na poniższym rysunku.

Tu wpisujemy nazwisko lub pobieramy z Bazy Nazwisk

Tu wpisujemy imię, jeśli nie zostało pobrane z Bazy Nazwisk

Tu ustalamy datę

Tu wpisujemy adres, jeśli nie został pobrany z Bazy Nazwisk

Tu ustalamy ilość dni

Tu drukujemy dowód wpłaty

Tu zaznaczamy grupę, do której należy klient

Tu anulujemy wpisy

Tu dokonujemy zapisu rekordu

Tu wpisujemy wartość niewykorzystanych usług z poprzednich miesięcy

Tu wpisujemy wartość gotówki otrzymanej od klienta

Tu odczytujemy resztę, którą należy wydać klientowi


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

6. Jak obsługiwać program?

Jeśli klientem jest osoba, która już wcześniej korzystała z usług stołówki, to możemy pobrać jej dane osobowe z Bazy Nazwisk, naciskając dwukrotnie lewy przycisk myszy w komórce edycyjnej „Nazwisko” lub zaznaczając okienko radiowe.

Otworzy nam się wtedy forma „Lista wpłacających”, gdzie nazwiska z imionami wystąpią w kolejności alfabetycznej. W komórce edycyjnej „Nazwisko” wystarczy wpisać tylko początkową literę nazwiska klienta.

Jeśli program zakomunikuje nam o braku wpisu stawek, to warto ten brak natychmiast uzupełnić w formularzu „Stawki”, ponieważ program korzysta z wartości stawek przy wypełnianiu komórek edycyjnych „Edytora listy”. Formularz ten otwieramy: Wstaw|Stawki.

Formularz Stawki


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

7. Jak obsługiwać program?

Dla obsługujących program bardzo korzystna jest możliwość wyświetlania danych zawartych w pliku dbf. Można co prawda, korzystać z „Edytora listy” i umieszczonego na nim Nawigatora, ale nie obejmuje się wtedy większego fragmentu pliku, a tylko pojedyncze rekordy. Można również filtrować plik według wartości wybranego pola. Wyświetlanie zawartości pliku odbywa się w tabelach.

Fragment tabeli „Tabela wpłat”

Fragment tabeli „Filtr”


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

8. Jak obsługiwać program?

Dane osobowe klientów, którzy korzystali z usług stołówki szkolnej od czasu zainstalowania programu na komputerze można wyświetlić w tabeli „Baza nazwisk”. Otwiera się tabelę: Dane|Baza nazwisk (Ctrl+B) w menu Panela.

Nie sposób przedstawić w krótkiej prezentacji całej instrukcji obsługi programu. Do programu dołączany jest plik „czytajto”, w którym jest opis i instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem programu warto się z nim zapoznać.

Tabela „Baza nazwisk”


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

Podsumowanie

 • Program posiada wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

 • użyteczność,

 • łatwość instalacji,

 • łatwość obsługi,

 • szybkość działania,

 • komunikatywność i dostępność pomocy w czasie obsługi,

 • niewielki rozmiar zajmowanej pamięci,

 • niedostępność dla osób postronnych,

 • bezawaryjność przy stosowaniu się do instrukcji obsługi,

 • estetyka interfejsów.

  Program posiada niewielkie wady. Najważniejszymi są:

 • konieczność instalacji w komputerze zestawu bibliotek DLL Borland Database Engine (BDE),

 • drukowanie kwitariuszy przez jeden typ drukarki ( obecna wersja).


Uniwersytet miko aja kopernika w toruniu wydzia fizyki astronomii i informatyki stosowanej

Najserdeczniejsze podziękowania

dla Pana

dra Jacka Matulewskiegoza wiele dobrych rad,

cennych uwag

i pomoc

w opracowaniu programu

przekazuje niezmiernie

wdzięczny autor- Stanisław Niedbalski -


ad
 • Login