Očkování proti chřipce - historie, současnost, budoucí trendy - PowerPoint PPT Presentation

O kov n proti ch ipce historie sou asnost budouc trendy
Download
1 / 7

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Očkování proti chřipce - historie, současnost, budoucí trendy. Martina Havlíčková. krátce po objevu a izolaci viru chřipky v roce 1933 byl vyroben první prototyp vakcíny, jejímž zdrojem byl kmen A/PR 8/34 (H1N1, dříve Ho)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Očkování proti chřipce - historie, současnost, budoucí trendy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


O kov n proti ch ipce historie sou asnost budouc trendy

Okovn proti chipce - historie, souasnost, budouc trendy

Martina Havlkov


O kov n proti ch ipce historie sou asnost budouc trendy

 • krtce po objevu a izolaci viru chipky vroce 1933 byl vyroben prvn prototyp vakcny, jejm zdrojem byl kmen A/PR 8/34 (H1N1, dve Ho)

  • ochrann protiltky nastupuj cca za 2 tdny po infekci a vydr minimln 6 msc.

 • 1937 zavedena inaktivace formaldehydem

 • 1941- objevena schopnosti chipkovho viru se vzat na erven krvinky - pprava koncentrovanjho produktu.

 • Izolace viru typu B vroce 1940 - aktuln chipkov kmeny

 • 1945 byla vUSA licencovna prvn protichipkov vakcna.

 • 1964 pipravena prvn tpen vakcna mn reaktogenn, dostaten imunogenn

 • 1966 - zonln centrifugace

 • 1976 prvn vakcna subjednotkov, kter obsahuje pouze povrchov antigeny hemaglutinin a neuraminidzu.


O kov n proti ch ipce historie sou asnost budouc trendy

 • iv atenuovan vakcna intranasln - zkladem je tzv. chladov varianta, ili kmen chipkovho viru, kter je postupn adaptovn tak, aby se byl schopen replikovat pi teplot 25C. Atenuovan virus se nsledn projevuje jako avirulentn, je-li jm infikovn lovk. Do zkladnho atenuovanho kmene je insertovn hemaglutinin a neuraminidza divokho vakcinlnho kmene, a to opakovanm pasovnm obou kmen pi teplot 25C za ptomnosti specifickho sra proti hemaglutininu a neuraminidze donorskho kmene

 • intranasln atenuovanou vakcnu je mon pout pro dti star 2 let a u osob a do 49 let vku. U starch osob je mn inn, u dt mladch 2 let se vyskytly nkter lokln nedouc inky.

 • v R se tento typ vakcny zatm nepouv.


Sou asn stav

Souasn stav

 • technologi mnoen

  • na kuecch zrodcch

  • tkov kultury (MDCK, VERO, PER C.6)

 • vakcny tpen, subjednotkov, adjuvantn

 • membrnov proteiny mohou bt rekonstituovny se syntetickmi i prodnmi lipidy do przdnho virovho obalu to je princip tzv. virosom a virosomlnch vakcn


O kov n proti ch ipce historie sou asnost budouc trendy

 • Vakcny pipraven na MDCK bukch a VERO bukch jsou vR registrovny. Pedpokld se, e vakcna pipravovan na bukch PER.C6 by mla bt kdispozici vroce 2014. Jednm ze staronovch a vpraxi ji vyuvanch trend je intradermln aplikace, jej velkou vhodou je maximln vyuit antigen prezentujcch bunk, co nitrosvalov aplikace do urit mry obchz.

 • Vblzk budoucnosti se pedpokld i pouit tyvalentn vakcny, kter bude obsahovat dva kmeny A ( H1N1 a H3N2) a dva kmeny B, kter budou reprezentovat ob antigenn linie. Bohuel bhem poslednch 10 let prv predikce chipkovho viru B nkolikrt selhala, co vedlo ke snen efektivity trivalentn okovac ltky.


Budouc trendy i

Budouc trendy I

 • Univerzln vakcna - vyuv nkterch konzervativnch antigennch mst pedevm M2 protein i na HA2, kter je mnohem stabilnj ne st HA1. Nukleoprotein NP a M1 protein nenavozuj velkou protiltkovou odezvu, hraj vak vznamnou roli vcelulrn imunit. Podobn typ vakcny by mohl velmi prospt pandemick pipravenosti a urit by zjednoduil i pravidelnou vakcinaci proti chipce.


Budouc trendy ii

Budouc trendy II

 • Rekombinantn proteinov vakcny

  • jsou zaloeny na principu klonovn vhodnho genu zpravidla vbakulovirovm vektoru, m lze nsledn zskat pomrn velk mnostv danho antigenu.

 • Peptidov vakcny

  • vyuvaj syntzy peptid pedstavujcch urit konkrtn epitopy, kter stimuluj humorln i bunnou imunitu. Vppad chipkovho viru jsou experimentln vyuvny nkter epitopy M2 proteinu.

 • Rekombinantn DNA vakcny

  • jsou povaovny za velmi atraktivn imunizan strategii. DNA vakcny jsou bakteriln plasmidy, do kterch je vlenn gen kdujc antigen, proti ktermu m bt navozena protekce. Hostitelsk buky jsou schopny pijmout ciz DNA, kter kduje pslunou antigenn determinantu infeknho agens a pak produkuj danou blkovinu. Cizorodou DNA velmi snadno pijmaj myocyty. DNA vakcna byla poprv popsna a experimentln konstruovna prv pro virus chipky, bylo ji testovno vce jak 11 protein.

 • Rekombinantn virov vektory funguj na podobn bzi jako DNA vakcny.


 • Login