Sintezni projekat
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Sintezni projekat PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sintezni projekat. Pavlović Boris Petrović Milica 259/10 Stojmirović Jelena 297/10 Nikolić Jovana 264/10 Nikolić Stefan 303/10 Bogdanović Nina 228/10. Istorijat. Đorđe Jovanović (1861-1953) bio je srpski vajar i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti.

Download Presentation

Sintezni projekat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sintezni projekat

Sintezni projekat

Pavlović BorisPetrović Milica 259/10Stojmirović Jelena 297/10Nikolić Jovana 264/10Nikolić Stefan 303/10Bogdanović Nina 228/10


Sintezni projekat

Istorijat

Đorđe Jovanović (1861-1953) bio je srpski vajar i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti.

Uradio je veliki broj bista i skulptura, ali i medalja i plaketa. Od radova najpoznatiji su: spomenik Josifu Pancicu (1891) u Univerzitetskom parku u Beogradu, spomenik knezu Milošu (1898) u Požarevcu, spomenik Kosovskim junacima (1910) u Kruševcu i jos mnoge druge...

Elefterois Venizelos (1864-1936), jedan od najznačajnijih političara u modernoj Grčkoj istoriji.


Sintezni projekat

Ivan Gundulić (1589-1638), bio je jedan od najznačajnijih pesnika Dubrovačke republike. SANU ga je uvrstila među 100 najznamenitijih Srba.

Jelisaveta Načić (1878-1955) je bila prva žena diplomirani arhitekta u Srbiji i prvi glavni arhitekta grada Beograda. Najznačajnija dela koja su i danas sačuvana su: malo stepeniste kod Kalemegdana, crkva Aleksandra Nevskog u blizini naše lokacije, kuća u Jovanovoj 45 na Dorćolu...


Urbanisti ka analiza

Urbanistička analiza

Lokacija bloka je izuzetno povoljna zbog mnogobrojnih prednosti ovog dela grada kao što su pozicija i udaljenost od samog centra, kao i bliska povezanost sa institucijama od javnog i adminstrativnog značaja. Blok je zatvorenog tipa i sadrži unutrašnja dvorišta. Većina objekata poseduje ambijentalnu vrednost i nalaze se na regulacionoj liniji. U bloku se nalazi objekat koji je pod zaštitom zavoda za očuvanje spomenika kulture.


Sintezni projekat

Spratnost

U bloku dominiraju objekti srednje spratnosti.


Bonitet

Bonitet


Sintezni projekat

Srednji bonitet

Loš bonitet

Dobar bonitet


Karta prete ne namene

Karta pretežne namene


Karta za ti enih objekata

Karta zaštićenih objekata


Analiza ulica

Analiza ulica


Sintezni projekat

Ulica Venizelosova – je primarna dvosmerna ulica u kojoj je saobraćaj regulisan u tri saobraćajne trake. Parking mesta su regulisana poprečnim parkiranjem. Ukupna širina ulice je 20m, od čega je kolovoz širine 7,5m. Ulica poseduje drvored sa obe strane. Kolovoz kao i trotoar za zavšnu obradu ima asfalt.

Ulica Gundulićev venac – je sekundarna dvosmerna ulica u kojoj je saobraćaj regulisan u dve saobraćajne trake. Parking mesta su regulisana poprečnim parkiranjem. Ukupna širina ulice je 20m, od čega je kolovoz širine 7,5m. Ulica poseduje drvored sa obe strane. Kolovoz kao i trotoar za zavšnu obradu ima asfalt.

Ulica Jelisavete Načić – je sekundarna jednosmerna ulica u kojoj je saobraćaj regulisan u jednoj saobraćajnoj traci. Parking mesta su regulisana podužnim parkiranjem. Ukupna širina ulice je 20m, od čega je kolovoz širine 7,5m. Ulica ne poseduje zelenilo. Kolovoz za završnu obradu ima kaldrmu, a trotoar asfalt .

Ulica Đorđa Jovanovića – je sekundarna jednosmerna ulica u kojoj je saobraćaj regulisan u jednoj saobraćajnoj traci. Parking mesta su regulisana podužnim parkiranjem. Ukupna širina ulice je 20m, od čega je kolovoz širine 7,5m. Ulica ne poseduje zelenilo. Kolovoz kao i trotoar za zavšnu obradu ima asfalt.


Sintezni projekat

Opšti utisci sa terena

 • Pozitivni:

 • blizina centra grada

 • dobra komunikacija sa ostalim delovima grada (veliki broj linija javnog gradskog prevoza)

 • blizina gradske pijace

 • blizina kulturnih i javnih objekata (BITEF, Skadarlija...)

 • Negativni:

 • loša provetrenost ulica

 • slaba osunčanost

 • nedostatak uličnog mobilijara (kante,klupe,ulična rasveta...)

 • nedostatak zelenih površina

 • loše organizovan parking, nedostatak parking mesta


 • Login