Punim seminarik
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Punim seminarik PowerPoint PPT Presentation


 • 1046 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Universiteti i Prishtinës Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë. Punim seminarik. Teknologjia e qumështit – qumështi i lopës. Shpejtim Alimi. Përmbajtja :. 1. Hyrje 2. Njohuri të përgjithëshme 3. Procesi i prodhimit të qumështit 4. Produktet e qumështit 4.1 Jogurti

Download Presentation

Punim seminarik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Punim seminarik

Universiteti i Prishtinës

Fakulteti i XehetarisëdheMetalurgjisë

Punim seminarik

Teknologjia e qumështit – qumështi i lopës

ShpejtimAlimi


P rmbajtja

Përmbajtja :

 • 1. Hyrje

 • 2. Njohuritëpërgjithëshme

 • 3. Procesi i prodhimittëqumështit

 • 4. Produktet e qumështit

 • 4.1 Jogurti

 • 4.2 Djathi i bardh

 • 4.3 Djathii fort

 • 4.4 Gjiza

 • 5. Përfundimi


Hyrje

Hyrje

 • Qumështiështëprodhim i lëngëshëm i pa tejdukshëm me ngjyrëtëbardhëtëndrytshme, kaaromëtëkëndshmedheshijetëmirë.

 • Përberesitkryesorë :


Procesi i prodhimit t qum shtit

Procesi i prodhimittëqumështit

Qumështi i lopës :


Produktet e qum shtit

Produktet e qumështit

Jogurti:


Produktet e qum shtit1

Produktet e qumështit

Djathi i bardh:


Produktet e qum shtit2

Produktet e qumështit

Djathii fort :


Produktet e qum shtit3

Produktet e qumështit

Gjiza :


P rfundimi

Përfundimi

 • Kontrollnëhyrjen e lëndëssëparë– qumështit.

 • I gjithëprocesi i prodhimitduhettekryhetnëkushtetëkontrolluara.

 • Nëqumështnukduhettëhasimnëgjurmëtëantibiotikëve.


Punim seminarik

Jufalënderitpërvëmendjentuaj !


 • Login