SVB - PowerPoint PPT Presentation

SVB
Download
1 / 11

 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SVB. Observatoria SVB ‘Samen verder kijken’ 17 september 2009. Ligt het nou aan ons, of ……. Een ‘stap op de plaats’ in het zorgtraject Doel: een professioneel begeleidings- en plaatsingsadvies. Historie. Gastleerlingen SVO-LOM/ PrO Verkapt toeleidingstraject Onjuiste verwachtingen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SVB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Svb

SVB

Observatoria SVB

‘Samen verder kijken’

17 september 2009


Ligt het nou aan ons of

Ligthet nou aan ons, of …….


Svb

Een ‘stap op de plaats’

in het zorgtraject

Doel: een professioneel

begeleidings- en plaatsingsadvies


Historie

Historie

 • Gastleerlingen SVO-LOM/ PrO

 • Verkapt toeleidingstraject

 • Onjuiste verwachtingen

 • Pakket veiligheidsmaatregelen OCW


Begeleidingstraject

Begeleidingstraject

 • Algemene zorg in de klas

  • Inzet mentor, zorgcoördinator

 • Specifieke interne zorg

  • Inzet intern zorgteam, zorgspecialisten

 • Zorg- en Adviesteam

  • Inzet externe expertise

 • Aanmelding bovenschoolse zorg

  • Inzet Observatorium


Keuzemoment 1

KEUZEMOMENT 1

 • Welke bovenschoolse voorziening

  • Aanvraag RZB

  • Op de Rails

  • Herstart

  • Rebound

  • Ambulatorium

  • Observatorium


Keuzemoment 2

Keuzemoment 2

 • Welke locatie

  • Hooghuis zorglocatie Den Bongerd

  • Udens College locatie Kleinveld

  • Fioretti College afdeling Vmbo of PrO

  • Hooghuis locatie De Singel PrO


Procedure

Procedure

 • Telefonisch contact met coördinator

 • Toestemming ouders

 • Aanmeldingsformulier insturen

  • www.svb-vo.nl

 • Intake ouders/ leerling op Observatorium

 • Vastleggen afspraken

 • Uitvoering observatorium

 • Eindadvies plaatsing en begeleiding

 • Nazorg


Aandachtspunten

Aandachtspunten

 • Vaste contactpersoon school

 • Aanmelding bij betreffende coördinator

 • Leerling blijft ingeschreven op eigen school

 • Observatorium duurt maximaal 6 weken

 • Observatorium is geen toeleidingstraject naar zorglocatie, VSO of PrO

 • Besluit is definitief t.a.v. locatie of startdatum


 • Login