S c h o d i t 3
Download
1 / 15

S C H O D I Š T Ě 3 . - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

S C H O D I Š T Ě 3 . schodišťový stupeň schodišťové rameno. S C H O D I Š T Ě S C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň. schodišťový stupeň (schod) je základním prvkem schodiště

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' S C H O D I Š T Ě 3 .' - geordi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S c h o d i t 3

S C H O D I Š T Ě 3 .

schodišťový stupeň

schodišťové rameno


S c h o d i t s c h o d i o v s t u p e
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň

 • schodišťový stupeň (schod) je základním prvkem schodiště

 • největší počet výšek stupňů v jednom rameni je 18 a nejmenší 3 (při větším počtu stupňů se má rameno rozdělit na dvě ramena)

 • podle způsobu uložení dělíme stupně na

 • - plně podepřené

 • - oboustranně uložené

 • - jednostranně vetknuté

 • - oboustranně vetknuté


S c h o d i t s ch o d i o v s t u p e s k l a d b a
S C H O D I Š T ĚS CH O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - S K L A D B A

 • Stupeň má tyto části

 • stupnici - a

 • sedlo - b

 • podhled - c

 • čelo - d

 • podstupnici - e

 • drážku - f

Obr. 1 - Části schodišťového stupně


S c h o d i t s c h o d i o v s t u p e d r u h y
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - D R U H Y

 • Podle polohy v rameni rozeznáváme stupeň - obr.2

 • jalový - stupnice lícuje s úrovní podesty, do které je zabudovaný; při výstupu po schodech se jím nepřekonává žádný výškový rozdíl

 • nástupní - je první dolní stupeň v rameni

 • běžný- jsou všechny stupně mezi nástupním a výstupním stupněm

 • výstupní - je poslední stupeň v rameni, stupnice lícuje s podestou; překonává výšku jednoho stupně


S c h o d i t s c h o d i o v s t u p e d r u h y1
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - D R U H Y

Obr. 2 -Schodišťové stupně v rameni

1 – podesta, 2 – podestový nosník, 3 – jalový stupeň,

4 – běžné stupně, 5 – výstupní stupeň


S c h o d i t s c h o d i o v s t u p e n v r h
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - N Á V R H

 • požaduje se, aby všechny výšky a šířky stupňů měly v rameni stejné rozměry stupně se udávají součinem h x b

 • h - výška podstupnice

 • b - šířka stupnice

 • mezi šířkou a výškou stupně platí vztah vycházející ze dvou předpokladů:

 • - průměrný krok člověka je 630 mm

 • - vertikální krok (na svislém žebříku) se rovná

 • polovině délky horizontálního kroku


S c h o d i t s c h o d i o v s t u p e n v r h1
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - N Á V R H

 • rozměr výšky a šířky stupně určuje vzorec

Obr. 3

2 h + b = 630 mm


S c h o d i t s c h o d i o v s t u p e n v r h2
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V Ý S T U P E Ň - N Á V R H

Obr. 4

Závislost rozměrů stupňů na sklonu schodišťového ramene


S c h o d i t s c h o d i o v r a m e n o n v r h
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V É R A M E N O - N Á V R H

 • průchodná šířka schodišťového ramena má být násobkem průchodu dospělého člověka; min. 1100 mm tj. 2 x 550 mm (u RD 900 mm)

Obr. 5


S c h o d i t s c h o d i o v r a m e n o z b r a d l
S C H O D I Š T ĚS C H O D I Š Ť O V É R A M E N O, Z Á B R A D L Í

 • schodišťová ramena i podesty musí být na volných stranách opatřena zábradlím, které je tvořeno konstrukcí a madlem

 • výška zábradlí, měřená svisle od přední hrany stupně po horní hranu madla, bývá 900 - 1100 mm

 • u oboustranně obezděných schodišťových ramen má být alespoň na jedné straně osazeno madlo, a to ve stejné výšce jako zábradlí – obr. 6


S c h o d i t z b r a d l m a d l a
S C H O D I Š T ĚZ Á B R A D L Í, M A D L A

a b

Obr. 6 Zábradlí na schodišti

a – měření výšky zábradlí, b – vzdálenost madla od stěnyP o u i t z d r o j e
P o u ž i t é z d r o j e

 • Seznam použité literatury

 • TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6.

 • HYKŠ, Pavol a Mária GIECIOVÁ. Schodiště, rampy, žebříky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 160 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2688-5.

 • Obrazový materiál

 • Obr. 1, 2, 4 - TIBITANZL, Otomar. Stavební technologie III: pro 3. ročník SOU učebního oboru zedník. 5., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 2006, 115 s. ISBN 80-868-1715-6.

 • Obr. 3, 5, 6 - HYKŠ, Pavol a Mária GIECIOVÁ. Schodiště, rampy, žebříky. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 160 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-2688-5.


O v e n p r e z e n t a c e 0 3
O v ě ř e n í p r e z e n t a c e č. 0 3

Jaký je nejmenší a největší počet stupňů v rameni?

Popiš části schodišťového stupně

Pojmenuj stupně v rameni.

Jaká je průchodná šířka schodišťového ramene?


ad