Klinik beslenme l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 58

Klinik beslenme PowerPoint PPT Presentation


 • 959 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klinik beslenme. Dr. Barış Karakullukçu. Malnütrisyon. Dokuların asıl gereksinimi olan besin öğelerinden yoksun kalması sonucunda yapısal eksiklikler ve organlarda fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkmasıdır. Malnütrisyon nedenleri. Azalmış besin alımı Artmış besin ihtiyacı

Download Presentation

Klinik beslenme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klinik beslenme l.jpg

Klinik beslenme

Dr. Barış Karakullukçu


Maln trisyon l.jpg

Malnütrisyon

 • Dokuların asıl gereksinimi olan besin öğelerinden yoksun kalması sonucunda yapısal eksiklikler ve organlarda fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkmasıdır.


Maln trisyon nedenleri l.jpg

Malnütrisyon nedenleri

 • Azalmış besin alımı

 • Artmış besin ihtiyacı

 • Besin ve sıvı kaybı

 • Tümöre bağlı metabolizma değişiklikleri


Besin al m nda azalma l.jpg

Besin alımında azalma

 • Alkol ve sigara bağımlılığı

 • Diş yapısının bozukluğu

 • Gastrointestinal yolda daralma veya tıkanıklık

 • Trismus

 • Cerrahi sonrası yutma ve çiğneme bozuklukları

 • Aspirasyon

 • Radyoterapi sonrası mukozit, kserostomi


Besin ve s v kayb l.jpg

Besin ve sıvı kaybı

 • Kusma

 • Diyare

 • Fistül


Artm besin ihtiyac l.jpg

Artmış besin ihtiyacı

 • Cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi nedeniyle artmış metabolizma

 • Hipertiroidi

 • Enfeksiyon ve sepsis


T m re ba l metabolizma art l.jpg

Tümöre bağlı metabolizma artışı

 • Anormal karbonhidrat, lipid ve protein metabolizması

 • Artmış sitokinler nedeniyle anoreksi

 • Artmış bazal metabolizma


Atrojenik maln trisyon l.jpg

İatrojenik malnütrisyon

 • Sağlık personelinin beslenme konusunda bilgisiz olması

 • Kilo ve boy ölçümünde ihmal

 • Tetkikler nedeniyle hastanın aç kalması

 • Gıda alımını gözlemekte ihmal

 • Preoperatif dönemde malnütrisyonun değerlendirilmemesi

 • Artan gereksinimlerin (örn. enfeksiyon) anlaşılamaması

 • Postoperatif dönemde uzun süreli glukoz ve tuz beslemesi


Maln trisyonun etkisi l.jpg

Malnütrisyonun etkisi

 • Evre III/IV baş ve boyun kanserlerinde en önemli bağımsız sağkalım parametresi tedavi öncesi kilo kaybıdır. (Mick).

 • Baş ve boyun kanserlerinde 2 yıllık sağkalımmalnütrsiyon durumunda azalmaktadır (%57.5-%7.5) (Brookes)

 • Preoperatif kilo kaybı mortalite ve komplikasyon oranını artırmaktadır (Studley)


Maln trisyonun etkisi10 l.jpg

Malnütrisyonun etkisi

 • Immün sistemde zayıflama

  • Hücresel immünite zayıflar.

  • T-lenfosit, NK hücresi ve makrofaj sitotoksisistesi azalır.

 • Postoperatifkomplikasyonlarda artış

  • Yara iyileşmesi gecikir.

  • Enfeksiyon eğilimi artar.


Beslenme durumunun de erlendirilmesi l.jpg

Beslenme durumunun değerlendirilmesi

 • Hastaların çoğu hastaneye başvuruda malnütrisyondadır.

 • Baş ve boyun kanseri olan hastaların %30-40’ı yetersiz beslenmektedir.


Beslenme durumunun de erlendirilmesi12 l.jpg

Beslenme durumunun değerlendirilmesi

 • Subjektif global değerlendirme (SGD)

  • Kilo kaybı:

   • 6 ayda vücut ağırlığının %10’undan fazla kayıp

   • 1 ayda vücut ağırlığının %5’inden fazla kayıp

  • Besin alımında azalma

  • Kusma veya diyare

  • İşlevsel kapasite

  • Hastalığı

  • Fizik muayene

   • Deri altı yağ dokusu kaybı

   • Kas zayıflığı

   • Ayak bileğinde ödem

   • Asit


Beslenme durumunun de erlendirilmesi13 l.jpg

Beslenme durumunun değerlendirilmesi

 • Laboratuar incelemeleri

  • Serum Albumin: yarı ömrü 20 gün

  • Serum prealbumin: yarı ömrü 48 saat

   değerlendirmede en uygun plazma proteinidir.

  • Serum Transferrin: yarı ömrü 8 gün

  • Retinol-bağlayan protein


Beslenme durumunun de erlendirilmesi14 l.jpg

Beslenme durumunun değerlendirilmesi

 • Vücut kitle endeksi =Kilo/ boy2

 • 17-19 hafif malnütrisyon

 • 16-17 orta malnütrisyon

 • 16> ağır malnütrisyon


Beslenme durumunun de erlendirilmesi15 l.jpg

Beslenme durumunun değerlendirilmesi

 • Nütrisyon risk endeksi

 • NRI= 1.519x albumin (g/dl)+ 41.7x (son VA/ mutad VA)

  • Sınırda : 97.5-100

  • Hafif malnütrisyon: 83.5-97.5

  • Ağır malnütrisyon: <83.5


Gereksinimlerin hesaplanmas ve besin elerinin kompozisyonu l.jpg

Gereksinimlerin hesaplanması ve besin öğelerinin kompozisyonu


Gereksinimlerin hesaplanmas ve besin elerinin kompozisyonu17 l.jpg

Gereksinimlerin hesaplanması ve besin öğelerinin kompozisyonu

 • BesinlerSağladığı kalori

  karbonhidrat4 kcal/g

  yağ9 kcal/g

  protein4 kcal/g

  vitaminler

  mineraller

  su


Gereksinimlerin hesaplanmas ve besin elerinin kompozisyonu18 l.jpg

Gereksinimlerin hesaplanması ve besin öğelerinin kompozisyonu

 • Günlük kalori gereksiniminin hesaplanması

  • Olguların çoğunda 25-35 kcal/kg/gün nonprotein kalori yeterlidir.

  • Nonprotein kalorinin %60-70’i karbonhidrat, %30-40 lipid olmalıdır.

  • Obezlerde ideal kilonun fazlasının %25-50’si ideal kiloya eklenerek kalori ihtiyacı bu ağırlıktan hesaplanır.


Gereksinimlerin hesaplanmas ve besin elerinin kompozisyonu19 l.jpg

Gereksinimlerin hesaplanması ve besin öğelerinin kompozisyonu

 • Günlük protein ihtiyacının hesaplanması:

  • 1-2g/kg x metabolik aktivite faktörü (cerrahi hastası için 1.2-1.3)

  • (Nonprotein kalori/100-150) x 6.25

  • (24 saatlik idrara azotu+4) x 6.25

  • Böbrek yetersizliği olanlarda 0.8 g/kg/gün


G nl k vol m ihtiyac n n hesaplanmas l.jpg

Günlük volüm ihtiyacının hesaplanması

 • 70 kg. Erişkinin ihtiyacı 2500-3000 cc.

 • Sepsis, pankreatit, yanık gibi durumlarda 5000-7000 cc

 • Böbrek yetersizliğinde 500-800 cc

 • Sıvı ihtiyacının hesaplanması:

  • Hastanın aldığı ve çıkardığı sıvı miktarı

  • Hastanın tartılması

  • Kritik hastalarda santral ven basıncı takibi


G nl k vitamin ve mineral ihtiyac l.jpg

Günlük vitamin ve mineral ihtiyacı

 • Sodyum

 • Potasyum

 • Klor

 • Fosfor

 • Magnezyum

 • Tüm vitamin ve mineralleri içeren solüsyonlar vardır. PN solüsyonlarına eklenmelidir.


Enteral beslenme l.jpg

Enteral Beslenme


Total n trisyon tedavisinin se imi l.jpg

Total nütrisyon tedavisinin seçimi

Temel kural:

Enteral yol parenteral yoldan daha fizyolojik, daha ucuz ve metabolik komplikasyon açısından daha avantajlıdır. Mümkün olan en erken dönemde enteral beslenmeye geçilmelidir. Ancak yeterli miktarda beslenme yapılamıyorsa parenteral destek verilmelidir.


Enteral beslenmenin zamanlamas l.jpg

Enteral beslenmenin zamanlaması

 • KBB hastası için gözönünde bulundurulacak noktalar:

  • Üst gastrointestinal yolda primer sütür

  • Aspirasyon riski

  • Üst gastrointestinal yolda fistüllerin bulunması


Enteral beslenmenin zamanlamas25 l.jpg

Enteral beslenmenin zamanlaması

 • Erken enteral beslenme:

  • Postoperatif ilk 24 saat içerisinde enteral beslenme

  • Barsakları erken çalıştırdığı için bakteriyel kolonizasyonu önler

  • Septik komplikasyonlar daha azdır. (Moore)

  • Hemodinamik stabilite sağlandıktan 2-3 saat sonra enteral beslenme başlatılabilir.


Total larenjektomi sonras beslenme l.jpg

Total larenjektomi sonrası beslenme

 • Günümüzdeki yaygın uygulama oral beslenmeye post-op 7. günde geçilmesi ve bu zamana kadar nazogastrik tüpten enteral beslenmedir.

 • Erken beslenme

  • Postoperatif 1-3. günde oral alıma başlanır ve nazogastrik sonda uygulanmaz

  • Fistül insidansı aynı

  • Hastanede kalış süresi daha kısa

  • (Seven, Medina, Volling, Rodriguez, Akyol, Jovic, Soylu, Giardano)


Parsiyel larenjektomi sonras beslenme l.jpg

Parsiyel larenjektomi sonrası beslenme

 • Vertikal parsiyel larenjektomilerde post-op 1. gün oral beslenmeye geçilebilir.

 • Horizontal parsiyel larenjektomilerden sonra aspirasyon riski olduğundan oral beslenme ertelenmelidir. (genellikle post-op5-10. günler arası yutma egzersizleri başlatılır.)


Oral ve farengeal operasyonlar sonras beslenme l.jpg

Oral ve farengeal operasyonlar sonrası beslenme

 • Post-op 1. günde oral beslenme başlatılabilir.

 • Yutmanın birinci fazında zorluk olabilir. Ancak egzersizlere hemen başlanmalıdır.

 • Dekanülasyon yutmayı kolaylaştırır.


Uzun s reli enteral t p beslenmesi gerektiren durumlar l.jpg

Uzun süreli enteral tüp beslenmesi gerektiren durumlar

 • Uzamış aspirasyon

 • Israrlı fistül

 • Özefagus tümörlerinde radyoterapi sırasında (gastrostomi veya jejunostomi yoluyla)


Total n trisyon tedavisinin se imi30 l.jpg

Total nütrisyon tedavisinin seçimi

 • Postoperatif dönemde ilk dört gün içinde oral beslenmeye geçecek hastalarda parenteral destek tedavisi vermek gereksizdir.

 • Günde 450-900 kcal glukoz verilmesi gereklidir.

 • 400-800 cc %30 dextroz veya 1200-2000 cc %10 dextroz

 • Bu ihtiyacı %5 dextrozla karşılamaya kalkınca çok büyük volüm yüklemesi olur.

 • Kalan sıvı ihtiyacı izotonik tuz çözeltileriyle sağlanmalıdır.


Enteral beslenme31 l.jpg

Enteral beslenme

 • Oral destek tedavisi

 • Nazogastrik tüp

 • 4 haftadan daha uzun süreli beslenme gerekiyorsa:

  • Gastrostomibeslenme tüpü

  • Jejunostomibeslenme tüpü


Oral destek tedavisi l.jpg

Oral destek tedavisi

 • Kalori ihtiyaçlarını yedikleri besinden alamayan hastalarda tadı güzel enteral beslenme solüsyonları ile takviye yapılabilir.


Nazogastrik t p beslenmesi l.jpg

Nazogastrik tüp beslenmesi

 • 30 günden az sürecek beslenmelerde tercih edilmeli

 • Baş 450 elevasyonda

 • 10-15 ml/saat hızı ile başlanır

 • Sorun yoksa (distansiyon, karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare) 8 saatte bir iki misline çıkarılır.

 • Devamlı infüzyon hızı 80-100 ml/saattir.

 • Her beslenmeden önce ve sonra tüp 30-40 ml su ile yıkanmalıdır.


Enteral beslenme sol syonunun se imi l.jpg

Enteral beslenme solüsyonunun seçimi

 • Standard solüsyonlar 1ml’de 1 kcal içerir.

 • Hiperkalorik ürünler 1 ml’de 1.5 kcal içerir ama intolerans, diyare insidansları daha yüksektir.

 • Hastanın komorbiditeleri gözönünde bulundurulmalıdır.


Standard dengeli sol syonlar l.jpg

Standard dengeli solüsyonlar

 • 1kcal/ml

 • %55 KH%30 lipid%16 Protein

  • Ensure

  • Fresubin standard

  • Biosorb oral

  • Osmolite

  • Isosource standard

  • Biosorb standard


Y ksek yo unluklu sol syonlar l.jpg

Yüksek yoğunluklu solüsyonlar

 • Yüksek protein ve enerji gereksinimi

 • Sıvı kısıtlaması

 • 1.25-2 kcal/ml

 • %50-55 KH%30 lipid%16 protein

  • Ensure plus

  • Resource energy

  • Biosorb energy

  • Fresubin 750 MCT

  • Isosource energy


Y ksek proteinli sol syonlar l.jpg

Yüksek proteinli solüsyonlar

 • Artmış protein ihtiyacı, katabolizma

 • %20-30 protein

  • Isosource protein

  • Resource protein


Lif katk l sol syonlar l.jpg

Lif katkılı solüsyonlar

 • Geriatrik hastalar

 • Uzun süreli beslenme

 • Standard ürünlerle diyare olması

 • 15-23 g posa/lt

  • Enrich

  • Jevity plus

  • Bioplus

  • Fresubin isofiber

  • Isosource fiber

  • Novasource GI control

  • Biosorb fibre


Glukoz intolerans olanlara y nelik sol syonlar l.jpg

Glukoz intoleransı olanlara yönelik solüsyonlar

 • KH içeriği düşük %35

  • Glucerna

  • Fresubin diabetes

  • Novasource diabetes


Akci er hastal na y nelik sol syonlar l.jpg

Akciğer hastalığına yönelik solüsyonlar

 • KH içeriği düşük %28

 • Yağ içeriği yüksek %55

 • 1.5 kcal/ml

  • Pulmocare

  • Oxepa


B brek yetersizli ine y nelik sol syonlar l.jpg

Böbrek yetersizliğine yönelik solüsyonlar

 • %6-14 protein

 • 2 kcal/ml

 • Elektrolit içeriği düşük

  • Nutrena

  • Suplena


Sindirim emilim bozuklu una y nelik elemental sol syonlar l.jpg

Sindirim emilim bozukluğuna yönelik elemental solüsyonlar

 • Kolay ve tama yakın emilim

 • Pankreas ve safra salgısına gerek yok

 • Kötü tad

 • Yüksek viskozite

  • Survimed

  • Peptison


Metabolik strese y nelik sol syonlar l.jpg

Metabolik strese yönelik solüsyonlar

 • Ekstra glutamin, arginin, RNA nükleotidleri, omega-3 yağ asidleri, protein

 • Yüksek düzeyde antioksidanlar

  • Alitraq

  • Perativ

  • Supportan

  • İmpact

  • İmpact oral

  • Stressor multifibre


Mod l enteral besinler l.jpg

Modül enteral besinler

 • Sadece protein içerenler:

  • ProMod

  • Protifar

 • Sadece KH içerenler:

  • Polycose

  • Resource thicken up

  • Fantomalt


Parenteral beslenme l.jpg

Parenteral beslenme


Parenteral beslenme46 l.jpg

Parenteral beslenme

 • Endikasyonları

  • Şiddetli malabzorbsiyon

  • Tam intestinal obstrüksiyon

  • Peritonit

  • Kısa barsak sendromu

  • Enterokütan fistül


Parenteral n trisyon l.jpg

Parenteral nütrisyon

 • Periferik veya santral venöz yolla verilir

 • Verilecek sıvıların ozmolaritesi 900 mosm/lt’den fazlaysa santral venöz yol kullanılmalıdır.

  • >%15 dextroz

  • >%3 protein


Parenteral n trisyon48 l.jpg

Parenteral nütrisyon

 • İçeriği:

  • Çocukta:

   • Karbonhidrat 8-15g/kg/gün

   • Lipid 3g/kg/gün

   • Protein1-3g/kg/gün

  • Erişkinde:

   • Karbonhidrat 5-6 g/kg/gün

   • Lipid 1-2 g/kg/gün

   • Protein1-2g/kg/gün

 • İlk gün 1/3 doz

 • İkinci gün 2/3 doz

 • Üçüncü gün tam doz


Parenteral karbonhidrat sol syonlar l.jpg

Parenteral karbonhidrat solüsyonları

 • Dextroz:

  • %5170 kcal/lt

  • %10340 kcal/lt

  • %20680 kcal/lt

  • %301020 kcal/lt

  • %501700 kcal/lt


Parenteral lipid sol syonlar l.jpg

Parenteral lipid solüsyonları

 • %10-20 lipid içerirler

 • 100-250-500-1000cc

  • Ivelip

  • Lipovenöz

  • Intralipid

  • Lipofundin

 • Omegaven - %10 balık yağı


Esansiyel nonesansiyel dengeli amino asid sol syonlar l.jpg

Esansiyel-nonesansiyel dengeli amino asid solüsyonları

 • %3 protein

  • ProcalAmine

  • AKE 1100 glukozlu

 • %8.5-10 protein

  • FreAmine %8.5, %10

  • Aminosteril

  • Aminoplasmal


Esansiyel aminoasid sol syonlar l.jpg

Esansiyel aminoasid solüsyonları

 • Üremik hastalarda

 • Diyaliz hastalarında

 • %5.4-6.7 protein

  • NephrAmine

  • Aminosteril KE nephro


Dallanm zincirli aminoasid sol syonlar l.jpg

Dallanmış zincirli aminoasid solüsyonları

 • Ağır travma, sepsis gibi katabolik durumlarda

 • Lösin, izolösin, valin

 • %6.9 protein

  • TraumAmine


Dallanm zincirli aminoasidlerden zengin aromatik aminoasidlerden fakir sol syonlar l.jpg

Dallanmış zincirli aminoasidlerden zengin aromatik aminoasidlerden fakir solüsyonlar

 • Karaciğer hastalıklarında

 • %8 protein

  • HepatAmine

  • Aminosteril n-Hepa %8, %10


Glukoz aminoasid sol syonlar l.jpg

Glukoz + aminoasid solüsyonları

proteinglukoz

Aminomix 1%5%20

Aminomix 2%5%12

Clinimix 1%5%17.5

Clinimix 2%2.75%7.5


Glukoz aminoasid lipid sol syonlar l.jpg

Glukoz + aminoasid + lipid solüsyonları

proteinglukozlipid

Clinomel N7%4%16%4

Clinomel N4%2.2%8%2

Kabiven %3.3%9.7%3.9

Vitrimix%5.3%7.5%5


Total n trisyonda hasta takibi l.jpg

Total nütrisyonda hasta takibi

Stabil olmayanStabil hasta

AKŞ4x1her gün

Htc, Hbher günhaftada 3

Asid baz dengesi6x1haftada 1

Üreher günhaftada 3

Elektrolitler2x1her gün

Kc fonk testlerihaftada 2haftada 1

CRP, ESRhaftada 2haftada 1

Prealbümin, RBPhaftada 2haftada 1

Albüminhaftada 12 haftada 1

İdrarda nitrojenher günhaftada 3

Aldığı çıkardığı sıvı takibi


Te ekk r ederim l.jpg

Teşekkür ederim


 • Login