Infoühiskond Eestis: mõisted, kasutajad, demokraatia - PowerPoint PPT Presentation

Info hiskond eestis m isted kasutajad demokraatia
Download
1 / 14

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Infoühiskond Eestis: mõisted, kasutajad, demokraatia. Pille Pruulmann-Vengerfeldt Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut Tartu Ülikool.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Infoühiskond Eestis: mõisted, kasutajad, demokraatia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Info hiskond eestis m isted kasutajad demokraatia

Infoühiskond Eestis:mõisted, kasutajad, demokraatia

Pille Pruulmann-Vengerfeldt

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut

Tartu Ülikool


Info hiskond eestis m isted kasutajad demokraatia

INFOÜHISKOND (ingl information society), ühiskonnatüüp, milles info hankimise, salvestamise, töötlemise, edastamise, vastuvõtu ja mõtestamisega seotud protsessid on kesksel kohal. Vt teadmusühiskond, võrguühiskond

FormalSolutions.com Say nothing while pretending to say it all


Palju revolutsioone

Palju revolutsioone


Info hiskond eestis m isted kasutajad demokraatia

K

M

MAAILM

P

RIIK/ÜHISKOND

GRUPP/ ORGANISATSIOON

INDIVIID

T1

T2

Väljad, tasandid ja aeg


V imalikud info hiskonna tasandid

Võimalikud infoühiskonna tasandid

Institutsioonid:

Seadusandlikud ja valitsusorganid

KOV-id

Meedia

Kultuur

Haridus

jne

Kontekstuaalsed resursid

Sotsiaalsed suhted

Suhted, võrgustikud

Pere

Sõbrad

Töökaaslased

Tuttavad

jne

Konkreetne olukord

Üksikisik

Isikute vahelised suhted

Osalus, kaasa löömine

Psühhobiograafia


Info hiskond eestis m isted kasutajad demokraatia

Eestis on 2008. aasta lõpu seisuga 72% elanikest internetikasutajad

70% ▼

74% ▲


Ikt kasutus ja digitaalne kihistumine

IKT kasutus ja digitaalne kihistumine

 • Kokku ligi veerand meelelahutuslikku internetikasutajat

 • Kolmandik infokesksetest kasutajatest, kelle jaoks on oluline info vastuvõtt, mitte ise loomine

 • 10% mitmekülgseid kasutajad


Internet demokraatia vahendina

Internet demokraatia vahendina


Sisuloome

Sisuloome


Info hiskond eestis m isted kasutajad demokraatia

Poliitiline huvi ja aktiivsus online tegevuste lõikes (2008 % vastanutest, kelle jaoks antud tegevus on väga oluline või oluline Interneti kasutust iseloomustav tegevus)


Demokraatlikud kasutused

Demokraatlikud kasutused

Aktiivne traditsioonilise demokraatia vormides

Aktiivne, mitmekülgne internetikasutaja

Praktilinetööalanekasutaja

Interneti mittekasutaja

Passiivne online-demokraatia vormides

Aktiivne online-demokraatia vormides

Praktilise info kesknevähekasutaja

Vähekasutaja

Meelelahutusekeskneaktiivnekasutaja

Meelelahutusejasõpradegasuhtlemisekesknekasutaja

Passiivne traditsioonilise demokraatia vormides


Info hiskond

Infoühiskond

 • Makromajanduslikud indikaatorid

  • Majandus

  • Tööhõive

  • Lisaväärtus erinevates sektorites

 • Tehnoloogilised indikaatorid

  • Kaablid

  • Masinad

  • Ühenduste kvaliteet

 • Infovood

  • Meedia

  • Tehnoloogia poolt pakutav sisu

  • Teadmusühiskond

Infoühiskonna mõiste on ideoloogiliselt laetud ning seda kasutatakse poliitilise retoorika vahendina; tehnoloogias ei tule näha imerohtu sotsiaalse ebavõrdsusega seotud probleemidele


Info hiskond1

Infoühiskond

 • Infoühiskond mikrotasandil –

  • Mida,

  • Mil määral

  • Kuidas

   Eesti inimesed Internetti kasutavad!


 • Login