CAO CUNG LÊN - PowerPoint PPT Presentation

CAO CUNG LÊN
Download
1 / 15

  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

CAO CUNG LÊN. Mỹ Huyền. Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương. Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

CAO CUNG LÊN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cao cung l n

CAO CUNG LÊN

Mỹ Huyền


Cao cung l n

Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa

hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương


Cao cung l n

Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn

một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương


Cao cung l n

Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt

Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời


Cao cung l n

Hỡi người dương thế , lặng nghe cung đàn

Mau tìm cho tới , thờ kính Vua giáng trần.


Cao cung l n

Thôi hỡi trần gian , im tiếng đi mà cung kính.

Chúa Con sinh ra trong máng cỏ hang lừa.

Thôi hỡi trần gian , im tiếng đi mà cung kính.

Chúa Con sinh ra trong máng cỏ hang lừa.


Cao cung l n

Tuy Chúa là Vua ,muôn nước suy phục tôn kính.

Chúa bỏ ngai vàng , sinh xuống trần đêm xưa.


Cao cung l n

Cao cung lên khúc nhạc thiên thần Chúa

hòa trong làn gió nhè nhẹ vấn vương


Cao cung l n

Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn

một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương


Cao cung l n

Đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt

Hát khen con một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời


Cao cung l n

Hỡi người dương thế , lặng nghe cung đàn

Mau tìm cho tới , thờ kính Vua giáng trần.


Cao cung l n

Thôi hỡi trần gian, im tiếng đi mà cung kính.

Chúa Con sinh ra , trong máng cỏ hang lừa.


Cao cung l n

Tuy Chúa là Vua ,muôn nước suy phục tôn kính.

Chúa bỏ ngai vàng ,sinh xuống trần đêm xưa.


Cao cung l n

Doanhdoanh

MERRY CHRISTMAS!


  • Login