PROJEKCE LEBKY - PowerPoint PPT Presentation

Projekce lebky
Download
1 / 14

 • 549 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROJEKCE LEBKY. I.O. PROJEKCE. Periapikální snímek Bite-wing ( skusový snímek ) Okluzní snímky na patro / dolní čelist. E.O. PROJEKCE LBI. projekce zadopřední ( ev. předozadní ) projekce boční projekce poloaxiální axiální projekce projekce cílené. ZADOPŘEDNÍ PROJEKCE.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PROJEKCE LEBKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekce lebky

PROJEKCELEBKY


I o projekce

I.O. PROJEKCE

 • Periapikálnísnímek

 • Bite-wing (skusovýsnímek)

 • Okluznísnímkynapatro / dolníčelist


E o projekce lbi

E.O. PROJEKCE LBI

 • projekce zadopřední (ev. předozadní)

 • projekce boční

 • projekce poloaxiální

 • axiální projekce

 • projekce cílené


Zadop edn projekce

ZADOPŘEDNÍ PROJEKCE

 • kazeta s filmem je kolmá na sagitální rovinu

 • CP :

  prot. occip. ext. souběžně s arcus zygomat. paprsek a film svírají úhel 90°

 • Poloha hlavy:

  Hlava se opíra nosem a čelem o kazetu s filmem


Zadop edn projekce1

ZADOPŘEDNÍ PROJEKCE

 • Vyšetření zejména dolní obličejové etáže

 • zánětlivé procesy, cysty, tumory a zl. DČ (mimo kloubní výb.)

 • Střední obličejová etáž překrytá stíny pyrami ( fra klub.výběžku, fra střední etáž


Projekce lebky

Fig. 4-8

1. Lesser wing of sphenoid

2. Squamozygomatic surface of

greater wing of sphenoid

3. Petrous portion of temporal

bone

4. Zygomatic process of maxilla

5. Atlas - axis articulation

6. Frontal crest

7. Zygomatic process of frontal

bone (joins to frontal process

of zygomatic bone)

8. Maxillary sinus

9. Floor of posterior cranial fossa

10. Transverse process of

atlas

11. Transverse process of

axis

12. Nasal septum

(composed of the

perpendicular plate of the

ethmoid bone and the vomer

bone)


Projekce lebky

Fig. 4-7

1. Lambda

2. Lambdoid suture

3. Superior border of orbit

4. Lesser wing of sphenoid

5. Squamozygomatic surface

of greater wing of sphenoid

(innominate line)

6. Zygomatic process of

maxilla

7. Floor of posterior cranial

fossa

8. Sagittal suture

9. Frontal sinus

10.Crista galli

11.Superior orbital fissure

12.Greater wing of sphenoid

13.Sphenoid sinus

14.Petrous portion of temporal

bone

15.Nasal cavity

16.Anterior border of ramus

17.Posterior border of ramus


Bo n projekce

BOČNÍ PROJEKCE

 • kazeta s filmem rovnoběžná se sagitální rovinou

 • bipupilární linie je kolmá na kazetu

 • CP míří na kloubní hlavice a je kolmý na kazetu

 • Poloha hlavy:

  Opíra se uchem a jařmovým obloukem o kazetu s filmem.


Bo n projekce1

BOČNÍ PROJEKCE

 • Traumatologie skeletu obličeje zejména DČ

 • posouzení mezičelistních poměrů


Projekce lebky

Fig. 4-1

1. Posterior clinoid process

2. Sella turcica (pituitary fossa)

3. Anterior clinoid process

4. Floor of anterior cranial fossa in the midline

5. Orbital plates of frontal bone

(Roof of orbit and floor of anterior cranial fossa

lateral to midline)

6. Ethmoid sinus

7. Frontal sinus

8. Orbit

9. Nasal bones

10. Lateral border of orbit (formed by frontal process of

zygoma and zygomatic process of frontal bone)

11. Greater wing of sphenoid bone forming anterior

wall of middle cranial fossa

12. Zygomatic process of maxilla (U-shaped)

13. Hard palate forming floor of nasal fossa

14. Lingual cortical plate of anterior portion of

mandible

15. Buccal cortical plate of anterior portion of mandible

16. Mentum

17. Floor of maxillary sinus

18 Zygoma (arrow points at lower border of zygoma)

19. Pterygomaxillary fissure

20. Sphenoid sinus

21. Petrous portion of temporal bone

22. Mastoid process of temporal bone

23. Mastoid air cells

24. Floor of posterior cranial fossa

25. Lambdoid suture

26. Markings of middle meningeal vessels

27. Diploe

28. Inner table of bone

29. Outer table of bone

30. Posterior border of ear plug holder of cephalostat


Poloaxi ln projek ce

POLOAXIÁLNÍ PROJEKCE

 • Kaudálněexcentrická

 • Kraniálněextrentrická


Poloaxial projekce

POLOAXIAL. PROJEKCE

 • Kraniálněexcentrická

  Watersova

 • Kaudalněexcentrická

  Clementschitschova


Poloaxial projekce kaudal excentrick

POLOAXIAL PROJEKCE kaudal. excentrická

 • sagitální rovina je kolmá na film

 • hlava opřena o kazetu čelem a nosem, ústa maximálně otevřená

 • CP od zátylku kolmo na film, spojnicekloub. Hrbolu a kořennosu


Poloaxial projekce kaudal excentrick1

POLOAXIAL PROJEKCE kaudal. excentrická


 • Login