LIŠEJNÍKY - MECHY - KAPRADINY PLAVUNĚ A PŘESLIČKY - PowerPoint PPT Presentation

Miroslava melicharov
Download
1 / 46

  • 401 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Miroslava Melicharová. LIŠEJNÍKY - MECHY - KAPRADINY PLAVUNĚ A PŘESLIČKY. LIŠEJNÍKY. Lišejník je organismus, který tvoří určitý druh houby a řasy (symbióza). Houbová vlákna zadržují vodu a organismus ukotvují. Řasa vytváří organické látky, kterými houbu vyživuje.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LIŠEJNÍKY - MECHY - KAPRADINY PLAVUNĚ A PŘESLIČKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Miroslava melicharov

Miroslava Melicharová

LIŠEJNÍKY - MECHY - KAPRADINY PLAVUNĚ A PŘESLIČKY


Li ejn ky

LIŠEJNÍKY


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

Lišejník je organismus, který tvoří určitý druh

houby a řasy (symbióza).

Houbová vlákna zadržují vodu a organismus ukotvují.

Řasa vytváří organické látky, kterými houbu vyživuje.

Rozmnožují se úlomky, které do okolí roznáší vítr.

Žijí i v nepříznivých podmínkách.

Jsou indikátory čistoty ovzduší.


Pozn mne

POZNÁŠMNE?


Ter ovka bublinat

TERČOVKA BUBLINATÁ


Ter ovka zedn

TERČOVKA ZEDNÍ


Dutohl vka sob

DUTOHLÁVKASOBÍ


Dutohl vka t snit

DUTOHLÁVKA TŘÁSNITÁ


Dutohl vka ku elovit

DUTOHLÁVKA KUŽELOVITÁ


Provazovka

PROVAZOVKA


Li ejn k zem pisn

LIŠEJNÍK ZEMĚPISNÝ


Mechy

MECHY


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

Rostou v lesích na vlhkých a stinných místech.

Tvoří mechové polštáře.

Jednotlivé rostlinky mají příchytná vlákna a lodyžky s lístky.

Rozmnožují se výtrusy, které jsou v tobolce kryté čepičkou.

Rozmnožují se také prorůstáním lodyhy.

Zadržují vodu, zpevňují půdu a jsou domovem pro drobné živočichy.


Pozn mne1

POZNÁŠ MNE?


B lomech siv

BĚLOMECH SIVÝ


Plon k zten en

PLONÍK ZTENČENÝ


Pokryvnatec schreber v

POKRYVNATEC SCHREBERŮV


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

MĚŘÍK


Ra elin k

RAŠELINÍK


Kapradiny

KAPRADINY


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

Rostou v lesích na stinném a vlhkém místě.

Rostlinu tvoří oddenek, kořeny a trs listů.

Listy vyrůstají na jaře a nejprve jsou stočené.

V květnu se na spodní straně listů objevují výtrusnice s výtrusy.

Na podzim listy odumřou a zimu přežije podzemní část kapradiny (oddenek s kořeny).

Jsou to vytrvalé rostliny.


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

JARO


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

LÉTO


Podzim

PODZIM


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

ZIMA


Pozn mne2

POZNÁŠ MNE?


Kapra samec

KAPRAĎ SAMEC


Papratka sami

PAPRATKA SAMIČÍ


Ebrovice r znolist

ŽEBROVICE RŮZNOLISTÁ


Osladi obecn

OSLADIČ OBECNÝ


Kapra irolist

KAPRAĎ ŠIROLISTÁ


Plavun p esli ky

PLAVUNĚ PŘESLIČKY


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

Příbuzné s kapradinami.

Před stamiliony let rostly jako 30 metrů vysoké stromy a vytvářely rozsáhlé pralesy.

Rozmnožují se výtrusy.

Plavuně jsou zákonem chráněné.


Pozn mne3

POZNÁŠ MNE?


Jarn lodyha

JARNÍ LODYHA


Letn lodyha

LETNÍ LODYHA


P esli ka roln

PŘESLIČKA ROLNÍ


Plavu vidla ka

PLAVUŇ VIDLAČKA


Konec

KONEC


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

KVÍZ


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

Zakroužkuj správné odpovědi:

1. U zelených řasa) neprobíhá fotosyntéza

b) probíhá fotosyntéza, při které se uvolňuje oxid uhličitý

c) neprobíhá fotosyntéza, řasy produkují kyslík

d) probíhá fotosyntéza, při které vzniká glukóza a uvolňuje se kyslík

2. Lišejník je symbiotické soužití organismů:a) houby a stromu

b) řasy a houby

c) řasy a mechu

d) houby a bakterie

3. Lišejník je:a) BĚLOMECH SIVÝ

b) TERČOVKA BUBLINATÁ

c) POKRYVNATEC SCHREBERŮV

d) DUTOHLÁVKA SOBÍ

4. Mechová rostlinka má:a) kořeny, lodyžku s listy, klas s výtrusnicemi

b) příchytná vlákna, stonek s listy, štět s tobolkou

c) příchytná vlákna, lodyžku s listy, štět s tobolkou

d) kořeny, oddenek, listy, výtrusnice

5. Mech je:a) PLONÍK ZTENČENÝ

b) POKRYVNATEC SCHREBERŮV

c) PROVAZOVKA

d) ŽEBROVICE RŮZNOLISTÁ


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

6. Kapradiny jsou byliny, které přežívají zimu v a) oddenku s kořeny

b) cibuli

c) příchytných vláknech

d) oddenku s listy

7. Kapradina je: a) MĚŘÍK PŘÍBUZNÝ

b) PLONÍK CHLUPONOSNÝ

c) OSLADIČ OBECNÝ

d) PAPRATKA SAMIČÍ

8. Plavuně a přesličky jsou příbuzné s a) mechy

b) lišejníky

c) kapradinami

d) řasami

9. Indikátory čistoty ovzduší jsoua) plavuně

b) lišejníky

c) mechy

d) kapradiny

10. Výtrusy se rozmnožují a) řasy

b) mechy

c) lišejníky

d) kapradiny


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

ŘEŠENÍ


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

1. U zelených řasa) neprobíhá fotosyntéza

b) probíhá fotosyntéza, při které se uvolňuje oxid uhličitý

c) neprobíhá fotosyntéza, řasy produkují kyslík

d) probíhá fotosyntéza, při které vzniká glukóza a uvolňuje se kyslík

2. Lišejník je symbiotické soužití organismů:a) houby a stromu

b) řasy a houby

c) řasy a mechu

d) houby a bakterie

3. Lišejník je:a) BĚLOMECH SIVÝ

b) TERČOVKA BUBLINATÁ

c) POKRYVNATEC SCHREBERŮV

d) DUTOHLÁVKA SOBÍ

4. Mechová rostlinka má:a) kořeny, lodyžku s listy, klas s výtrusnicemi

b) příchytná vlákna, stonek s listy, štět s tobolkou

c) příchytná vlákna, lodyžku s listy, štět s tobolkou

d) kořeny, oddenek, listy, výtrusnice

5. Mech je:a) PLONÍK ZTENČENÝ

b) POKRYVNATEC SCHREBERŮV

c) PROVAZOVKA

d) ŽEBROVICE RŮZNOLISTÁ


Li ejn ky mechy kapradiny plavun a p esli ky

6. Kapradiny jsou vytrvalé byliny, které přežívají zimu va) oddenku s kořeny

b) cibuli

c) příchytných vláknech

d) oddenku s listy

7. Kapradina je: a) MĚŘÍK PŘÍBUZNÝ

b) PLONÍK CHLUPONOSNÝ

c) OSLADIČ OBECNÝ

d) PAPRATKA SAMIČÍ

8. Plavuně a přesličky jsou příbuzné s a) mechy

b) lišejníky

c) kapradinami

d) řasami

9. Indikátory čistoty ovzduší jsoua) plavuně

b) lišejníky

c) mechy

d) kapradiny

10. Výtrusy se rozmnožují a) řasy

b) mechy

c) lišejníky

d) kapradiny


  • Login