informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4. Woensdag 18 september 2013. Inhoud presentatie. Voorstellen mentor Uitleg: Opbouw examenprogramma Uitleg PTA Uitleg hoe examens verdeeld zijn Informatie leerjaar 3 (vakken, stage, bevorderingscriterea)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4' - geoff


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Inhoud presentatie

 • Voorstellen mentor
 • Uitleg: Opbouw examenprogramma
 • Uitleg PTA
 • Uitleg hoe examens verdeeld zijn
 • Informatie leerjaar 3 (vakken, stage, bevorderingscriterea)
 • Informatie leerjaar 3 (vakken, stage, bevorderingscriterea)
 • Algemene gegevens / regels voor komend schooljaar
 • Vragenronde
slide3

Voorstellen mentor

 • ……………..
slide4

Opbouw leerjaar 3 en 4

Eindcijfer leerjaar 4 = cijfer schoolexamen

slide5

Opbouw leerjaar 3 en 4

 • Examen start dus in leerjaar 3 !!
 • Alle behaalde punten tellen mee voor het schoolexamen.
 • Examen bestaat uit 2 onderdelen:

A: Schoolexamen

B: Centraal Examen - Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE)

- Centraal Schriftelijk Examen (CSE)

slide6

A: Schoolexamen

 • Schoolexamen bestaat uit een Programma van Toetsing en Afsluiting (P.T.A.)
 • School stelt zelf toetsen en normeringen vast
 • Per vak staat omschreven:
  • Leerstof
  • Toetsing
  • Beoordeling
  • Gewicht cijfer
  • Herkansbaarheid
slide7

A: Schoolexamen

PTA

 • Alles moet afgerond zijn
 • Leerling is verantwoordelijk voor inhalen toetsen en opdrachten n.a.v. afwezigheid
 • Bij niet (op tijd) afgewerkte toetsen/opdrachten geldt examenreglement
 • Een afgerond PTA is voorwaardelijk voor deelname aan centraal examen.
andere voorwaarden voor toelating tot centraal examen

A: Schoolexamen

Andere voorwaarden voor toelating tot Centraal Examen
 • Voor de onderstaandevakken is de eindbeoordeling in leerjaar 4 minimaalvoldoende:
  • Lichamelijke Opvoeding
  • Culturele Kunstzinnige Vorming
  • Sectoronderzoek (alleen van toepassing voor de Gemengde Leerweg)
 • Het P.T.A. is volledigafgerond:
  • Alletoetsen + alleopdrachten
 • Allestage-onderdelenzijnvoldoendeafgerond
slide9

B: Centraal Examen

 • Het Centraal Examen bestaat ook uit 2 onderdelen:
  • A: Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (CSPE)
   • Dit is het centrale examen van het beroepsgerichte deel
  • B: Centraal Schriftelijk Examen (CSE)
   • Dit is het centrale examen zoals bekend in heel het land.
  • Beide onderdelen zijn landelijke toetsen en normeringen !!
  • Let op:
  • De KB en BB doen de CSE allemaal digitaal (op de PC)
herkansingen

Leerjaar 3 !!

Herkansingen
 • Elke rapportperiode kan leerling 1 onderdeel van het P.T.A herkansen (dus ook maar van 1 vak).
 • Niet alles is echter herkansbaar. Wat wel herkansbaar is, kan iedereen terug te vinden in P.T.A.
 • Leerling moet zich aanmelden voor een herkansing. De uitnodiging daarvoor krijgen ze van de mentor.
vakken leerjaar 3
Nederlands

Engels

Duits (alleen voor GL)

Wiskunde

Biologie

Economie

Natuur- en Scheikunde 1 (alleen voor KB en GL)

Maatschappijleer

Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV week)

Lichamelijke opvoeding

Groene vakken ( = alle beroepsgerichte vakken)

Leerjaar 3 !!

Vakken leerjaar 3
slide15

Leerjaar 3 !!

Beroepsgerichte vakken bb-kb

 • In leerjaar 3 integraal aangeboden
 • In leerjaar 4 apart aangeboden (=keuze)
  • Agrarische techniek
  • Bloemschikken
  • Dierhouderij
  • Groene ruimte
  • Plantenteelt
  • Verwerking Agrarische Producten
 • Leerlingen GL volgen LBB
stage klas 3
Stage klas 3

3 stageweken in leerjaar 3

1 stage van 1 week

1 stage van 2 weken

Zelf stagebedrijf zoeken of kiezen uit lijst (zie website)

Handelingsdeel, dus moet voldoende zijn voor bevordering

Onderdeel van het vak Maatschappijleer

Leerjaar 3 !!

overgangsregeling klas 3 naar klas 4

Leerjaar 3 !!

Overgangsregeling klas 3 naar klas 4
 • Een leerling is bevorderd bij de volgende criteria:
 • Een leerling heeft voor alle vakken samen gemiddeld een 6,0 of hoger.
 • Een leerling voldoet aan de eisen van de slaag/zak regeling zoals die gebruikt wordt bij het vaststellen of een kandidaat na het eindexamen is geslaagd.
 • Een leerling voldoet aan de onderstaande aanvullingen:
 • Voor het vak CKV heeft de leerling “voldoende” of “goed” behaald.
 • De leerling heeft het P.T.A. van leerjaar 3 afgerond.

Niet voldoen aan criteria is “bespreekgeval”

vakken leerjaar 4

Leerjaar 4 !!

Vakken leerjaar 4
 • Met centraal eindexamen:

- Nederlands - Engels

- Wiskunde - Biologie

- Duits (keuzevak in GL) - Nask 1 (keuzevak GL-KB)

- Beroepsgerichte vakken - Economie (keuzevak)

  • Zonder centraal eindexamen (alleen schoolexamen):
   • Lichamelijke opvoeding > moet voldoende zijn
   • CKV > moet voldoende zijn
   • Maatschappijleer (wordt afgerond in klas 3 !!).
    • Let op: dit telt mee als punt bij de zak-slaag-regeling
stage klas 4
Stage klas 4
 • KB / GL: 2 x een volledige week
 • BB: 1 dag per week + 2 x een volledige week
 • Moet voldoende zijn !!
  • Dit is een handelingsdeel wat onder het Beroepsgericht Programma valt.
zak en slaagregeling in leerjaar 4

Leerjaar 4 !!

Zak- en slaagregeling in leerjaar 4
 • Geslaagd als:
  • Alle vakken 6 of meer
  • Eén 5, rest 6
  • Twee x 5, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer
  • Eén 4, rest 6 waarvan minstens één 7 of meer
 • + - Gemiddelde CE-cijfers minimaal 5,5 (onafgerond)
 • - Nederlands minimaal een 5
 • BBL en KBL: cijferberoepsgerichtevaktelt 2x in dezeregeling
berekening eindcijfer examen

Leerjaar 4 !!

Berekening eindcijfer examen

Alle leerwegen :

SE + CE

2

Eindcijfer afronden op heel getal

 • 5,49 5
 • 5,50 6

= eindcijfer

onregelmatigheden

Leerjaar 3 en 4 !!

“Onregelmatigheden”
 • Gemiste toetsen
 • Onvoltooide opdrachten / stage
 • Onwettige afwezigheid bij toetsen
 • Frauderen
examenreglement

Leerjaar 3 en 4 !!

Examenreglement
 • Spelregels
 • “Vertaald” voor leerlingen in examengids
  • Inrichting en gang van zaken bij SE en CE
  • Herkansingsregeling
  • Cijfergeving
  • Zak – en slaagregeling
  • Onregelmatigheden
  • Te gebruiken hulpmiddelen
dyslexie en dyscalculie

Leerjaar 3 en 4 !!

Dyslexie en dyscalculie

Faciliteiten voor leerlingen met verklaring deskundige:

 • Meer tijd (indien nodig)
 • Vergroot schrift (indien nodig)
 • Gebruik van computer (Kurtzweil, indien nodig)
 • Coulance bij spel – en rekenfouten (alleen SE)

Meer info omtrent dyslexie en dyscalculie kunt u opvragen bij

mevr. Van Spaandonk

www exameninfo oudenbosch nl

Leerjaar 3 en 4 !!

www.exameninfo-oudenbosch.nl

Voor meer informatie over het hele examentraject kunt u terecht bij:

Examenbureau:

Hr. E. Mallens([email protected])

Hr. E. Mathijssen ([email protected])

Deze presentatie vindt u ook op de examenwebsite:

slide29

1e contactpersoon voor ouders is altijd de mentor !!

Contactgegevens mentor:

Emailadres:

Telefoonnummer:

ad