The Asgaard project: - PowerPoint PPT Presentation

The asgaard project
Download
1 / 11

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

The Asgaard project:. A task-specific framework for the application and critiquing of time-oriented clinical guideline (1998). Innledning. Anvendelse av retningslinjer Fokus på: Anvendelsen av retningslinje Gjenkjenning intensjoner Bedømmelse (critique) Asbru.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

The Asgaard project:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


The asgaard project

The Asgaard project:

A task-specific framework for the application and critiquing oftime-orientedclinical guideline (1998)


Innledning

Innledning

 • Anvendelse av retningslinjer

 • Fokus på:

  • Anvendelsen av retningslinje

  • Gjenkjenning intensjoner

  • Bedømmelse (critique)

 • Asbru


Kliniske retningslinjer i systemer

Kliniske retningslinjer i systemer

 • Mangler:

  • kunnskapsroller spesifikk til flere retningslinjebaserte oppgaver

  • Menneske og maskin lesbart

  • Data i EPJ innvokere en applikasjoner

 • Interaktive prosesser


Krav til spr k

Krav til språk

 • Komplekse sekvensielle, parallelle og sykliske prosedyrer

 • Vel definert semantikk

 • ASBRU, et tekst basert maskin lesbart språk


Design vs utf relse

Design vs utførelse

 • Design:

  • Handlinger

  • Tilsiktet plan

  • Forventede mellomliggende og overordnede pasienttilstander

 • Utførelse:

  • Dokumentere, observere og abstrahere over tid.


Sammenligninger

Sammenligninger

 • Retningslinjens beskrevne handlinger vs arbeiderens egentlige handlinger

 • Retningslinjenes tilsiktede plan vs arbeiderens (abstrakte” plan

 • Retningslinjens tilsiktede pasient tilstand vs arbeiderens tilsiktede pasienttilstand

 • Retningslinjens tilsiktede pasient tilstand vs egentlige pasienttilstand

 • Arbeiderens tilsiktede pasienttilstand vs egentlig pasient tilstand


Asbru

Asbru

 • Retningslinjestøtte oppgaver og problemløsningsmetodene

 • Representerer en klinisk retningslinje, inkludert kunnskapsrollene


Kunnskapsroller i asbru knowledge roles

Kunnskapsroller i Asbru(knowledge-roles)

 • Preferanser

 • Intensjoner

 • Betingelser:

 • Effekter

 • Plan-kropp


Anskaffelse og vedlikehold

Anskaffelse og vedlikehold

 • Knowledge-aquisition verktøy

 • Protege II

 • Grafisk KA verktøy


Asbru tolker

Asbru tolker

 • CLIPS

 • 2 muligheter:

  • via KA

  • direkte

 • Faser


Oppsummering

Oppsummering

 • Kliniske retningslinjer og intensjonene som ligger til grunn for dem

 • Oppgave spesifikke representasjon

 • Tids orienterte helsearbeider handlinger og pasient tilstander

 • Midlertidig resonnement

 • Trenger ikke syntaks kunnskap


 • Login