Nebiblick d kazy o je ov ivot
Download
1 / 23

Nebiblické důkazy o Ježíšově životě - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Nebiblické důkazy o Ježíšově životě. Nebiblické důkazy o Ježíšově životě. někdy se můžeme setkat s argumentem, že Ježíš vůbec neexistoval máme pro jeho život nějaké mimobiblické důkazy?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nebiblické důkazy o Ježíšově životě' - genna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nebiblick d kazy o je ov ivot1
Nebiblické důkazy o Ježíšově životě

 • někdy se můžeme setkat s argumentem, že Ježíš vůbec neexistoval

 • máme pro jeho život nějaké mimobiblické důkazy?

 • podívejme se na důkazy, které nám nabízí odpůrci křesťanství – takovéto důkazy jsou jistě dikuzně validnější než tvrzení Ježíšových stoupenců


Ecko msk zdroje

Tacitus (55-120 n.l.)

římský historik, napsal „Letopisy“ a „Dějiny“

„Ale ani lidskou pomocí, ani štědrými dary císaře, ani usmiřováním bohů se nedala zahladit zlá pověst, že požár založili na (jeho) rozkaz. Aby tedy potlačil tuto pověst, nastrčil Nero jako viníky a potrestal nejvybranějšími tresty ty, které lid pro jejich neřestný život nenáviděl a nazýval Křesťani. Původce toho jména Kristus byl za Tiberiovy vlády prokurátorem Pontiem Pilátem popraven. Tato zhoubná pověra byla sice dočasně potlačena, ale znovu propukla naplno v Judsko, kolébce tohoto zla, ale i v Římě...“ (Tacitus, Letopisy, 15.44. 434)

Řecko-římské zdroje


Tiberieum/

[Pon]tius Pilatus/[

Praef]ectus Iuda[eae],

= Tiberius [římský císař, tehdy vládnoucí]

Pontský Pilát

Prefekt Judský

* Postava Piláta Pontského byla dlouho považována za neexistující, až byl roku 1961, kdy byl v Caesarei nalezen kámen, zmiňující jeho jméno. Je datován do roku 26-37 n.l.


Ecko msk zdroje1

Lukianos ze Samosaty (2. polovina druhého století)

řecký satirik

„Křesťané ... dosud uctívají toho velkého člověka, který byl v Palestině přibitý na kříž za to, že uvedl do života ten nový kult. ... Tito namyšlenci jsou totiž přesvědčení o tom, že budou úplně nesmrtelní a že budou žít navěky: proto též pohrdají smrtí a mnozí z nich se sami vydávají úřadům. A potom, jejich první zákonodárce je přesvědčil, že si budou navzájem bratří, jen co zapřou a opustí řecké bohy a budou se klanět tomu svém ukřižovanému mudrcovi, a budou žít podle jeho přikázání. Proto opovrhují shodně jakýmkoli majetkem a považují jej za společný, přestože tento názor přijali bez toho, aby se jim dostalo nějaké bezpečné záruky. (Lukianos, O bozích a lidech, 11-13, 22-26)

Řecko-římské zdroje


Ecko msk zdroje2

Suetonius (2. polovina druhého století)

římský kronikář, člen soudního dvora za vlády Hadriána

„Židy vypudil z Říma, protože podněcováním Kristovců vytrvale způsobovali nepokoje. (Suetonius, Božský Klaudius, 25.4., 264-262)

„byli popravování křesťané, druh to lid propadlých nové a škodlivé pověře...“ (Suetonius, ŽDC, VI 16, 261-262)

když vycházíme z předpokladu, že Ježíš byl ukřižován začátkem třicátých let 1. století, Suetonius, který nebyl sympatizant křesťanů, píše za dvacet let o této události a poznamenává, že křesťané trpěli a umírali pro svoje přesvědčení, že Ježíš skutečně žil, není pravděpodobné, že by během dvaceti let vznikla takto pevně zakořeněná legenda o neexistujícím člověku

Řecko-římské zdroje


Ecko msk zdroje3

Plinius mladší (61-112 n.l.)

místodržitel Bytýnie v Malé Asii píše r.112 dopis císařovi Trajánovi, jak postupovat ohledně lidí obviněných z křesťanství

„Tvrdili však, že celá jejich vina nebo mýlka byla v tom, že se scházeli v určitý den před úsvitem, zpívalo střídavě písně na poctu Krista jako Boha a zavazovali se přísahou nikoli k nějakému zločinu, ale že nedopustí krádeží, loupeže ani cizoložství, že dodrží dané slovo... (Plinius Mladší, L, 10:96, 337-388)

Řecko-římské zdroje


Ecko msk zdroje4

Tallus (52 n.l.)

římský historik, napsal „dějiny východního středozemního světa od časů trojské války až do svojí doby

jeho dílo se zachovalo jen v úryvcích v dílech jiných autorů

„Ve svojí třetí knize dějin vysvětluje Tallus tuto tmu jako zatmění Slunce – což podle mě nemá svoje opodstatnění (neodůvodněné, samozřejmě, že zatmění Slunce nemůže nastat v čase úplňku a událost Kristovy smrti se udála v období úplňku, počas Paschy“ (Julian Africanus, Chronography, 18.1.)

Řecko-římské zdroje


Ecko msk zdroje5

Flegon

římský historik, napsal dějinnou knihu Kroniky

jeho dílo se zachovalo jen v úryvcích v dílech jiných autorů

„Za vlády císaře iberia nastalo zatmění Slunce v období úplňku Měsíce“ (Africanus, Chronography, 18.1)

Flegonovu zmínku cituje kromě Julia Africana také Origenes, křesťanský apologet ze třetího století (Contra Celsum 2.14, 33,59) a Filopon, autor ze šestého století (De.Opif.mund. II.21)

Řecko-římské zdroje


Syrsk zdroje

Mara bar Sarapion (70 n.l.)

syrský stoik, uvězněný Římany, píše svému synovi dopis s následujícím textem:

„... Co Atéňané získali zabitím Sokrata? ... Nebo občané Samosu upálením Pythagora? ... Nebo Židé zavražděním svého Moudrého Krále? ... „

Syrské zdroje


Ecko msk zdroje6

Josefus Flavius (37-100 n.l.

Žid, římský občan, píše ve svých Židovských starožitnostech:

„Zhruba v této době, Ježíš, moudrý člověk, pokud je ovšem vhodné nazývat jej člověkem, konal zázračné skutky a kázal lidu, který zázraky vřele přijímal. Získal si tak mnoho Židů a mnoho Řeků. On byl Kristus. Když ho Pilát po obvinění našich předních mužů odsoudil k ukřižování, jeho dřívější následovnící jej nepřestali následovat, tvrdíce, že se jim ukázal třetího dne opět živý, jak předpověděli proroci, stejně jako se na něm naplnila mnohá jiná proroctví. A kmen křesťanů (Kristovců), po něm pojmenovaný, tu dosud je...

Řecko-římské zdroje


Na jin m m st se josefus zmi uje o jakubovi kter byl bratr je v kter ho naz vali kristem

Na jiném místě se Josefus zmiňuje o Jakubovi, který byl bratr Ježíšův, kterého nazývali Kristem.

Řecko-římské zdroje


Ecko msk zdroje7

Jiný autor téže doby Hegesippus, ve své práci z let 165-175 píše rovněž o Jakubovi, přičemž vede nesmiřitelný spor s Josefem Flaviem o datumu jeho smrti (okolo r. 70 n.l., kdežto Flavius tvrdí, že okolo r. 64 n.l.)

Řecko-římské zdroje


Talmud

Babylonský Talmud se na několika místech pravděpobně rovněž zmiňuje o Ježíšovi (soudě podle osudu postavy a jeho následovníků), tituluje jej jako "Yeshu," "Yeshu ha-Notzri," "ben Satda," a "ben Pandera." Texty zmiňující se o této postavě se datují pravděpodobně do Tannaitické periody (70-200 n.l.).

Talmud


Svitky od mrtv ho mo e

Svitky od Mrtvého Moře nedokazují Ježíše (byly napsány r. 31 př.n.l.), avšak dokumentují stejné zvyky a jazyk, které popisují v Ježíšově době evangelia.

Svitky od Mrtvého moře


Lucianus

Lucianus, římsko-syrský satirik, píše o křesťanech, že: „ve chvíli, kdy konvertovali, popřeli řecké bohy, a slouží ukřižovanému proroku a dodržují jeho zákony.“

Lucianus


Celsus

Celsus, protikřesťanský autor, píše okolo roku 180, že Ježíš byl obyčejný muž a dovedný kouzelník, jehož údajné zázraky byly jen triky, kterými lidi mátl.

Celsus


Iny pil tovi the acts of pilate

Nenalezený dokument, údajně oficiální dokument, Pilátova zpráva císaři Tiberiovi o událostech v Palestině za jeho vlády. Zmiňuje jej však Justin Mučedník ve své První Obraně (First Apology), napsané okolo r. 150 n.l., který píše, že jeho tvrzení o Ježíšových zázracích a ukřižování může být snadno ověřeno pročtením si oficiálního státního záznamu - Činů Pilátových)

Činy Pilátovi (The Acts of Pilate)


Literatura

^ Pliny to Trajan, Letters 10.96–97 Pilátova zpráva císaři Tiberiovi o událostech v Palestině za jeho vlády. Zmiňuje jej však Justin Mučedník ve své První Obraně (First Apology), napsané okolo r. 150 n.l., který píše, že jeho tvrzení o Ježíšových zázracích a ukřižování může být snadno ověřeno pročtením si oficiálního státního záznamu - Činů Pilátových)

^ Jesus, by Ch. Gugnebert, Professor of History of Christianity in the Sorbonne, Translated from the French by S. H. Hooke, Samuel Davidson Professor of Old Testament Studies in the University of London, University Book, New York, 1956, p. 14

^ Tacitus, Annals 15.44 (Latin, English and also at Fordham.edu)

^ Robert Van Voorst, Jesus Outside the New Testament, pp. 42–43 as quoted at earlychristianwritings.com

^ Robert E. Van Voorst (2000). Jesus Outside the New Testament: An Introduction to the Ancient Evidence. Wm. B. Eerdmans. p. 43. See also the criterion of embarrassment.

^Suetonius, Claudius 25, in The Twelve Caesars (Baltimore: Penguin, 1957), and his introduction p. 7, cf. p. 197

^ Francois Amiot, Jesus A Historical Person p. 8; F. F. Bruce, Christian Origins p. 21

Literatura


Literatura1

^ "Jewish Encyclopedia: Rome: Expelled Under Tiberius". Pilátova zpráva císaři Tiberiovi o událostech v Palestině za jeho vlády. Zmiňuje jej však Justin Mučedník ve své První Obraně (First Apology), napsané okolo r. 150 n.l., který píše, že jeho tvrzení o Ježíšových zázracích a ukřižování může být snadno ověřeno pročtením si oficiálního státního záznamu - Činů Pilátových)

^ Suetonius, Nero 16

^ Josephus Antiquities 18.3.3

^ Alice Whealey, Josephus on Jesus (New York, 2003) p.194.

^ Josephus Antiquities 20:9.1

^ "Testimonium Flavianum". EarlyChristanWritings.com. Retrieved 2006-10-07.

^ "Hegesippus (Roberts-Donaldson translation). On Early Christian Writings.publisher= EarlyChristanWritings.com". Retrieved 2010-09-24.

^ Agapius Kitab al-'Unwan, 239–240

^ Celsus the First Nietzsche

^ Bruce, F.F. (1981). The New Testament Documents: Are They Reliable?. InterVarsity Press.

^ Justin Martyr, First Apology 48

^ Tertullian, Apology V

Literatura


Existoval tedy je
Existoval tedy Ježíš? Pilátova zpráva císaři Tiberiovi o událostech v Palestině za jeho vlády. Zmiňuje jej však Justin Mučedník ve své První Obraně (First Apology), napsané okolo r. 150 n.l., který píše, že jeho tvrzení o Ježíšových zázracích a ukřižování může být snadno ověřeno pročtením si oficiálního státního záznamu - Činů Pilátových)

 • Pokud máme jistotu, že Ježíš skutečně existoval, musíme se zamyslet, co si budeme myslet o něm a jeho učení:

  • 1) byl to podvodník

  • 2) byl to duševně nemocný člověk

  • 3) byl to Bůh

  • 4) byl to moudrý člověk

  • (moudrý člověk by si nedělal nárok být Bohem a nechal se uctívat)


 • čtvrtá alternativa, že to byl moudrý člověk a učitel, není přípustná, protože tvrzení a prohlášení, která o sobě nechal zaznamenat, by moudrý člověk nikdy neřekl

  • např.: mluví o svém druhém příchodu (Mt 13,24,25, Lk 18, Lk 21)

  • mluví o svém zmrtvýchvstání

  • prohlašuje, že je o sobě Bůh, může odpouštět hříchy

  • prohlašuje, že on jediný má pravdu


Z v rem
Závěrem není přípustná, protože tvrzení a prohlášení, která o sobě nechal zaznamenat, by moudrý člověk nikdy neřekl

 • 1) byl to podvodník

 • 2) byl to šílenec

 • 3) byl to Bůh

 • ... popřemýšlejte doma ... k jedné z těchto možností se budete muset přiklonit


ad