Do dr yusuf toraman ni de niversitesi teknoloji transfer ofisi birim sorumlusu 21 kas m 2013 ankara
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Ünİversİte - Sanayİ İşbİrlİğİ YapIlarI & Nİğde ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARI PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doç. Dr. Ö.Yusuf TORAMAN Niğde Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Birim Sorumlusu 21 Kasım 2013, Ankara. Ünİversİte - Sanayİ İşbİrlİğİ YapIlarI & Nİğde ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARI. Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapıları Dünyadaki Teknopark Gelişimi

Download Presentation

Ünİversİte - Sanayİ İşbİrlİğİ YapIlarI & Nİğde ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Doç. Dr. Ö.Yusuf TORAMAN

Niğde Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Birim Sorumlusu

21 Kasım 2013, Ankara

Ünİversİte- SanayİİşbİrlİğİYapIlarI& Nİğde ÜNİVERSİTESİ SANAYİ İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARI


Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapıları

Dünyadaki Teknopark Gelişimi

Ülkemizdeki Teknopark Gelişimi

Niğde Üniversitesi Sanayi İşbirliği Mekanizmaları

Sonuçlar

SUNU PLANI


İdareci aklı ile teknoloji aklı bir araya getirdiğinde inovasyon doğar.

İNOVASYON


Günümüzde ekonomik ve sosyal alanlarda gelişme sağlanabilmesi ancak teknolojik gelişme ile mümkün olabilmektedir. Teknolojik gelişmenin temelinde ise bilim ve teknoloji alanındaki buluş (icat) ve gelişmelerin “uygulanabilir olması” gelmektedir.

Üniversitelerde yürütülen “bilimsel çalışmaların sonuçlarının sanayiye aktarılması” ile bilimsel bilginin kullanıldığı teknoloji tabanlı bir üretim gerçekleşmektedir. Bu üretimlerin gerçekleştirildiği yerler olarak karşımıza “teknopark“ kavramı çıkmaktadır.

Ünİversİte–SanayİİşbİrlİğİYapIlarI

TheTuscarawasRegionalTechnology Park (New Philadelphia, Ohio, USA)


Dünyadaki Çeşitli Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapıları


R + T Park

TheUniversity of Waterloo, Kanada

GriffissBusinessandTechnology Park (USA)

RelativepositionsandoverlapsamongScience Park, InnovationCentre, Business

Park andResearch Park (Source: TsagarisConsult)


Yıllar İtibariyle Dünyadaki Teknopark Oluşumları

* Piyasa değeri 1 trilyon USD olup, 300.000 Ar-Geçalışanı mevcuttur.

Intel, Google, Apple, Microsoft, Oracle, Facebook vb. firmalar bu bölgeden doğmuşlardır.


Kamu veya Yerel Yönetim Temelli

(İngiltere, Fransa, Japonya, G. Kore)

Üniversite Temelli

(ABD, İrlanda)

Özel Sektör Temelli

(ABD, İsrail)

Karışık Model

(İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye)

TEKNOPARK YÖNETİM MODELLERİ

Technology Park Malaysia


Singapur Hükümetinin Ar-Ge’ye ayırdığı (özellikle biyoteknoloji) 5 yıllık bütçe:

10 milyar $

Çin Hükümetinin sadece Suzhou Park’a yaptığı yatırım:

1.4 milyar $


Yıllar İtibariyle Ülkemizde Kurulan Teknoparklar


Ülkemizdeki Teknoparklarda Sektörel Dağılım


Teknoparklarda Firmalara/Girişimcilere Sunulan Hizmetler


Teknoparklar ihtisaslaşmalı…

22.11.2010

ABD'deki temasları kapsamında Atlanta'daki Georgia Tech, Teksas'taki Houston Üniversitesi, Teksas Üniversitesi ve Rice Üniversitesi ile Stanford Üniversitesi'ni ziyaret ettiğini belirten Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ABD'deki bütün üniversitelerin ihtisaslaşmaya yöneldiğini, Türkiye’de de bir an önce bu yönde bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.


GermanAssociation of Innovation, TechnologyandBusinessIncubationCentres (ADT)

 • AirandSpaceTravel

 • Automotives

 • Bioinformatics

 • Biotechnology

 • Chemical

 • Electronics

 • Energy & Environment, Environmental Technologies

 • General

 • IT & InformationandCommunication Technologies (ICT)

 • Life Sciences

 • Logistics

 • Medicine / Health, Medical Technologies

 • MicrosystemsandMaterials

 • Nanotechnology

 • Photonics & Optics

 • PlasmaPhysics

 • RenewableEnergy & Photovoltaics

PRE- Park, Kaiserslautern, Germany, andtheTechnology Park InfoparkKochi, Kerala/India, Agree on Collaboration


2012 ve 2013 yıllarında “Türkiye’nin En Girişimci 50 Üniversitesi” arasında 28. Sırada (Devlet üniversiteleri içinde) yer alan Niğde Üniversitesi, yürüttüğü çok sayıda ulusal ve uluslararası Ar-Ge projesi, sağladığı fonlar, sanayi ile kontratlı işbirlikleri ile her geçen gün çıtasını yükselten bir kurum niteliğindedir. 20.000’i aşan öğrenci 750’ye yakın öğretim elemanı sayısı ile bölgenin gerek eğitim gerekse araştırma üssü konumundadır.

Nİğde ÜNİVERSİTESİ


Niğde Üniversitesi, 2010 yılında bünyesinde kurduğu “Proje Geliştirme ve Destekleme Birimi (PROGED)”ni 2013 yılında Teknoloji Transfer Ofisine (TTO) dönüştürmüş, TÜBİTAK desteği ile profesyonel bir anlayışla yeniden organize edilerek 5 modülde hizmet vermeyi planlamaktadır.

Niğde Üniversitesi TTO Modülleri


Öte yandan, 03.01.2013 tarihinde kuruluşu Resmi Gazetede ilan edilen Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin (Teknopark) 12 Eylül 2013 tarihinde yönetici şirkete (A.Ş.) dönüşmesiyle birlikte Üniversite-Sanayi işbirliğinde yeni bir dönem başlamıştır.

Yaklaşık 19.000 m2’lik bir alanda kısa sürede tesis edilecek idare ve inkübatör binası ile başta Ar-Ge potansiyeli olan firmalar ile başlangıç firması (start-up) ile proje sonuçlarını ticarileştirmek isteyen öğretim üyeleri ve araştırmacıların Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeleri amaçlanmaktadır.

Niğde Üniversitesi Teknopark Hissedarları


Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı Ahiler Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği ile “Niğde Bölgesinin Ar-Ge Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Teknopark Yerleşke İhtiyaçlarının Fizibilitesi” başlıklı proje çalışması tamamlanmak üzeredir.

Niğde Teknopark bünyesinde;

 • Yenilenebilir enerji teknolojileri (güneş enerjisi vb.)

 • Tarım ve gıda teknolojileri

 • İleri malzemeler

  konularında 3 farklı inovasyon kümesi (innovationcluster) oluşturma çabasında olacaktır.


NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

PV TeknolojİleriAraŞtIrma ve UYGULAMA Merkezİ


Nİğde ÜNİVERSİTESİNDE YÜRÜTÜLEN BAZI PROJELER

Titanyum Alaşımlarının Şekillendirilmesi

Electrolyser Stack

Solid Oxide Fuel Cell Development

Atmosferik Plazma

Hafif Alaşımların Şekillendirilmesi


 • WetBench

 • LaserScriber

 • Screen Printer

 • Sun simulator (cell test)

 • CarrierLifetimemeasurement device

 • Photoluminescencespectroscopy

 • Quantumefficiencymeasurement device (spectralresponse)

 • Sheetresistancemeasurement device(4 probes)

 • Darkconductivitymeasurement device

 • Transmissionlinemeasurementdevice (TLM)

 • Ellipsometrymeasurement device

 • Opticalspectrometer

 • Electroluminescencemeasurementsystem


Hedefler

 • Dünyada hızla gelişmekte olan güneş pilleri teknolojilerinin ülkemizde de yaygın olarak çalışılması,

 • PV konusunda yatırım yapmak isteyen yerli firmaların ulusal bir teknoloji ile desteklenmesi,

 • Yurtdışındaki emsalleri ile rekabet edebilecek teknoloji ve çözüm üreten ve ülkemizdeki diğer araştırma merkezleri için emsal teşkil edecek bir araştırma merkezi olunması,

 • Sanayinin ve Ar-Ge kuruluşlarının ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetiştirilmesi,

 • Ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlanması,

 • Teknoloji üretiminin İç Anadolu’da yaygınlaşmasının sağlanması.


 • Uluslar arası ticarette artan rekabet, geleneksel imalat sektöründeki istihdam azalışı, teknolojideki gelişmeler ve teknolojik üretimlerin artması ile araştırma kurumlarının (üniversiteler) mevcut imkanlarının etkin bir şekilde kullanılması ihtiyacı teknopark yapılarının hızla hayata geçirilmesini sağlamıştır.

 • Bu bağlamada, ülkemizde de sayıları 50’yi aşan ve son yıllarda bilhassa tematik alanlarda oluşturulan teknoloji geliştirme bölgeleri (teknoparklar) üniversite ve sanayinin işbirliğinin somut olarak hayata geçirildiği alanlar olmaktadır.

Sonuçlar


 • 2013 yılı başında ilan edilen Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Niğde Teknopark) gerek kurumların gerekse ilde öne çıkan sektörlerin (madencilik, tekstil, gıda, tarım vb.) geniş bir şekilde katıldığı ve güçlü bir sermaye ile kurulan Teknopark A.Ş.’nin kısa sürede Ar-Ge ofislerini faaliyete geçirmesi hedeflenmektedir. Sadece Niğde ili değil bölge illere de hizmet vermeyi planlayan teknopark, üniversite ile endüstri arasında bir köprü görevi üstlenecek ve bölgesel kalkınmaya Ar-Ge’ye dayalı teknoloji modeli ile katkı sağlayacaktır.

 • Yine 2013 yılında oluşturulan Teknoloji Transfer Ofisi (NÜ-TTO) ile Proje çalışmalarının etkinleştirilmesi, sanayi ile ilişkilerin arttırılması ve bir ara yüz olarak akademi ile birlikte çalışma ortamının oluşturulması amaçlanmıştır.


 • Ayrıca; Niğde Üniversitesi bünyesinde Kalkınma Bakanlığı ve kendi bütçe imkanları ile yapımı tamamlanan ve Almanya’da üretimi gerçekleşen cihazların (güneş paneli prototip üretim tesisi) kurulumu tamamlanmış olan ve güneş enerjisi üzerine yoğunlaşan Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÜ-NAM) ile özellikle bölgedeki potansiyeli harekete geçirmesi ve teknoparktaki alternatif enerji kümelenmesine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.


Teşekkürler…

Doç. Dr. Öner Yusuf TORAMAN

[email protected]


 • Login