Montážní návod Zahradní chatky - PowerPoint PPT Presentation

Mont n n vod zahradn chatky
Download
1 / 17

  • 159 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Montážní návod Zahradní chatky. Krok první : Na připravený podklad umístíme podlahu. Krok druhý : Skládáme k sobě stěny, které spojíme zatlučením hřebíku skrze palubku do hranolku. Stěny musí být vždy perem Nahoru. Krok třetí :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Montážní návod Zahradní chatky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mont n n vod zahradn chatky

Montážní návodZahradní chatky


Krok prvn na p ipraven podklad um st me podlahu

Krok první :

Na připravený podklad umístíme podlahu.

Krok druhý :

Skládáme k sobě stěny, které spojíme

zatlučením hřebíku skrze palubku

do hranolku. Stěny musí být vždy perem

Nahoru.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok třetí :

Po spojení všech stěn hřebíky předvrtáme stěny vrtákem o průměru cca 5 mm na třech až čtyřech místech na výšku stěny, sešroubujeme vrutem 5x80 mm.

Mezitím si na všech vaznících naměříme

z krajů 17cm na obou stranách.


Krok tvrt vyvrt me otvory pro vruty pod l cel podlahy a naho e do t ch st n na kter ch le vazn ky

Krok čtvrtý:

Vyvrtáme otvory pro vruty podél celé podlahy a nahoře do těch stěn, na kterých leží vazníky.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok pátý:

Nasadíme vazníky na stěny tak, aby

na každé straně přesahoval o 17 cm

a z vnitřní strany přišroubujeme ke stěnám vruty 5x80 mm.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok šestý:

Vyrovnáme stěny podél celé chaty

a spojíme je s podlahou prošroubováním hranolků do podlahy.

Použijeme vrutů 5x80 mm a 5x70 mm.

Krok sedmý:

Předvrtaná prodloužení vazníků přišroubujeme tak, aby tvořila jednu rovinu se sklonem vazníku. K tomu využijeme vruty 5x50 mm.


Mont n n vod zahradn chatky

Prodloužení se přiloží k vazníku,

dorazí ke stěně a prošroubuje do

vazníku.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok osmý:

Do výřezu v prodloužení přišroubujeme

hranolek s předvrtanými otvory pro vruty

6x100 mm.

Prostřední prodloužení upevníme tak, aby

šlo v jedné rovině s vazníkem, jež

prodlužuje.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok devátý:

Pod přesah umístíme stojky říznuté na

patřičnou výšku, aby prodloužení bylo

v jedné rovině s vazníkem.

Stojky se šroubují opět zároveň s vnějším

okrajem prodloužení do hranolku, jež

všechna tři prodloužení spojuje.

Použijeme vrutů 5x80 mm.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok desátý:

Na vazníky můžeme pokládat střechy,

a to vždy perem nahoru.

Vyrovnáme si jejich přesah vepředu

a vzadu, jak potřebujeme a probíjíme

hřebíky ob palubku do vazníku, jak je

patrné na spodní fotografii.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok jedenáctý:

K prodloužením střechy připevníme

hranolky 22cm dlouhé. Slouží jako falešný

vazník, k němuž se později připevní

podbití a „štorcovka“ (oříznutá palubka).

Hranolek musí 17cm přesahovat.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok dvanáctý:

Změříme vzdálenost mezi prodlouženími a

řízneme na míru podbití i štorcovku.

Na fotkách je patrné, že na jedné straně

se podbití šroubuje k vazníku, na druhé

k hranolku, jež jej nahrazuje. Použijeme

vruty 4x40 mm.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok třináctý:

Stejně, jako podbití se připevní

i štorcovka. Opět se šroubuje vruty 4x40

mm na jedné straně do vazníku, na druhé

do hranolku.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok čtrnáctý:

V případě, že střecha nemá prodloužení, šroubujeme podbití i štorcovku přímo do vazníků. Opět využijeme vruty 4x40 mm.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok patnáctý:

K bokům střech připevníme širokou lištu, která zakryje spojení hranolku a palubek. Výsledné umístění je dobře vidět na spodní fotce, kdy se horní strana zarovná zároveň s palubkou.

Pokud volíme na střechu lepenku, nejdříve se přibíjí lepenka, jejíž konce se upevní právě pod tuto lištu tak, aby nedošlo k odtržení lepenky.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok šestnáctý:

Ke konci chatu olištujeme. Tenké lišty překryjí vodorovně spoj vazníku se stěnou, svisle potom hřebíky držící palubky na rámu stěny. Vše je patrné na této fotce. Stejně tak i postup připevnění širokých lišt, které se šroubují na rohy chatky vruty 4x40 mm.


Mont n n vod zahradn chatky

Krok sedmnáctý:

A nyní natíráme a natíráme a natíráme. Použité smrkové

dřevo ve vysušené na cca 14-16% reklativní vlhkosti,

proto bude přijímat vlhkost. Abychom tomuto předešli,

Je třeba aplikovat ochranné nátěry jak z vnějšku,

tak i zevnitř.


  • Login