PRÁCE S DOTAZY
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

PRÁCE S DOTAZY PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PRÁCE S DOTAZY. Eva Karmazínová, 4. Y. Postup při vytváření dotazů:. 1) Vytvoříte vlastní aplikaci 2) Vytvoříte tabulku v aplikaci 3) Vytvoříte strukturu nové tabulky 4) Vytvoříte dotaz na danou tabulku. Vytvoření vlastní tabulky pro práci s dotazy:

Download Presentation

PRÁCE S DOTAZY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PRÁCE S DOTAZY

Eva Karmazínová, 4. Y


Postup při vytváření dotazů:

1) Vytvoříte vlastní aplikaci

2) Vytvoříte tabulku v aplikaci

3) Vytvoříte strukturu nové tabulky

4) Vytvoříte dotaz na danou tabulku


Vytvoření vlastní tabulky pro práci s dotazy:

Nejdříve musíte spustit WinBase. Zobrazí se okno, ve kterém budete požádáni o zadání svého uživatelského jména a hesla.


Nyní se konečně spustí WinBase, což se projeví zobrazením jejího okna.V tomto okně je okno Aplikace, ve kterém je seznam již hotových aplikací. A v tomto okně můžete také vytvořit novou aplikaci.


Nyní klikněte v okně Aplikace na tlačítko Vytvořit. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém musíte zadat jméno pro aplikaci, kterou chcete vytvořit. Jméno se smí skládat maximálně z deseti znaků. Potom klikněte na tlačítko Hotovo.


Nyní se zobrazí okno aplikace. V levém sloupci jsou tlačítka obstarávající přístup k jednotlivý složkám této aplikace. Kdyby jste pracovali s aplikací, která již některé složky obsahuje, po kliknutí na některé z těchto tlačítek by se v prostřední kolonce zobrazil seznam složek toho typu, který je napsán na tlačítku.


Návrch struktury nové tabulky:

Do návrhu struktury nové tabulky zadáte jména atributů, které v dané tabulce chcete mít.


Nyní se vám zobrazí vaše tabulka, ve které doplníte vámi požadovaná data.


Dotaz začneme vytvářet s odkazem na námi stanovenou tabulku. V levé horní části je oblast s nadpisem „SELECT“ - Výběr atributů. Do ní zapíšete atributy z tabulky, které chcete, aby se vyskytovaly v odpovědi na dotaz. Můžete tam uvést všechny atributy nebo jen některé.


Vlevo dole je oblast s nadpisem „WHERE“ - Výběrové podmínky. Ta je nejdůležitější. Do ní budete zapisovat podmínky, které musí splňovat záznamy obsažené v odpovědi.


  • Login