DOPLŇOVAČKA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

DOPLŇOVAČKA LES PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DOPLŇOVAČKA LES. Autorem učebního materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková. Anotace: Soubor se skládá z teoretického příspěvku, který je námětem pro vyučujícího. Představuje

Download Presentation

DOPLŇOVAČKA LES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dopl ova ka les

DOPLŇOVAČKA

LES

Autorem učebního materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková.


Dopl ova ka les

Anotace: Soubor se skládá zteoretického příspěvku, který je námětem pro vyučujícího. Představuje

scénář zábavné části výukové hodiny, zahrnuje klíčové kompetence a očekávaný výstup.

Žáci mají správně doplnit jednotlivá slova dle zadaných otázek do doplňovačky. Lze pracovat i ve

skupinách a hodnotit rychlost vypracování. Pro kontrolu následuje vypracovaná doplňovačka.

Autor: Jitka Dvořáková

Datum vytvoření: říjen 2012

Jazyk: čeština

Vzdělávací oblast: člověk a příroda

Obor: přírodopis

Průřezové téma: environmentální výchova

Tematický okruh: ekosystémy

Učivo: systém rostlin – poznávání a zařazování, houby s plodnicemi – stavba, výskyt, význam

Očekávaný výstup: rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a hub, určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů

Speciální vzdělávací potřeby : žádné

Klíčová slova: rostliny a houby, lesní organismy

Druh učebního materiálu: prezentace, tematická doplňovačka

Cílová skupina: žák II.stupně – 6. ročník

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělání – druhý stupeň – první období

Typickávěková skupina: 12 – 15 let


M sto dopl spr vn p smena kter tvo p rodopisn pojem

MÍSTO ?doplň správná písmena, která tvoří přírodopisný pojem

 • jehličnan, jehož jehlice mají na spodu dva bílé proužky

 • jehličnan s mělkými kořeny

 • sosna, limba jinak řečeno

 • Rostlina, která má semena v červeném míšku

 • soužití dvou organismů

 • jedovatý hřib, či jiným slovem čert

 • organismus, který se živí na cizím těle

 • existuje javor klen, javor babyka a javor ….

 • opadavý jehličnan s malinkou šiškou

 • rostlina příbuzná kapradině

 • rostlina, která zadržuje v lese vodu

 • zrněnka a šroubatka jsou


 • Login