Sestaven struktury modelu st rnut objektu
Download
1 / 55

Sestavení struktury modelu stárnutí objektu - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení. Sestavení struktury modelu stárnutí objektu. Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor : E ZS, 2012, K126 EKO Přednášky / cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev. Rekapitulace Cíl úlohy/modelu Příprava dat modelu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sestavení struktury modelu stárnutí objektu' - geneva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sestaven struktury modelu st rnut objektu

Obsah předmětu: Počítačová podpora řízení

Sestavení struktury modelu stárnutí objektu

Předmět : Počítačová podpora řízení K126 POPR

Obor : E

ZS, 2012, K126 EKO

Přednášky/cvičení : Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.

Cvičení : Ing. P. Kalčev

Přednáška č. 2


Obsah

 • Rekapitulace

 • Cíl úlohy/modelu

 • Příprava dat modelu

 • Sestavení modelu

 • Cíl přednášky

 • Konstrukční prvky v modelu

 • Struktura modelu

 • Zkouškové otázky

Obsah

Přednáška č. 2


Rekapitulace
Rekapitulace

 • Úlohy v jediném XLS(X)(M)

 • Vysokoškolská úroveň zpracování

 • Aplikace nových znalostí při zpracování

 • …ovládací prvky, procedury, makra, odkazy, pojmenovávání buněk…

 • Hodnocení úloh

 • Zkouškový benefit

Přednáška č. 2


Rekapitulace1

Zkouškový benefit – průběžné vystoupení v semestru

 • 5-ti minutová rekapitulace

 • Obsah

 • Příprava

 • Popis řešení

 • Co se podařilo?

 • Co se nepodařilo?

 • Kde byl problém?

 • Co řešil?

 • ???

 • ???

 • Závěr

Rekapitulace

Přednáška č. 2


C l lohy modelu
Cíl úlohy/modelu

 • Sestavit dynamický model stárnutí objektu

 • …degradační model objektu

 • Kalibrace modelu

 • Aplikace (podpory) řízení

 • Ověřování strategií

Přednáška č. 2


Stavebn objekt v ase
Stavební objekt v čase

2000

2020

2040


Z kladn popis lohy obsahuje

Praktická aplikace

Základní popis úlohy obsahuje

(alternativní skladba)

 • Popis objektu

 • Popis konstrukce

 • Technické charakteristiky

 • Plošné členění

 • Výškové členění (podlažnost)

 • Funkční členění

 • Celkové pořizovací nákladové částky

Přednáška č. 1


Realita

Kalibrace

Formalizace

Modelář

+

Počítač

Výsledky

Vstupy

Formální model

Verifikace

Proces tvorby modelu

(Circleof Model Life)

dále viz Modelová při řízení, str. 36


P klad popisu objektu

Praktická aplikace

Příklad popisu objektu

Řešený objekt je proveden jako železobetonový montovaný skelet s výplňovým zdivem. Nachází se v intravilánu obce … s přilehlými parkovacími místy a vytvořenými přístupovými komunikacemi podle přiložené schematické půdorysné situace. Jedná se o budovu ve stávající zástavbě.

Svislou nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované sloupy. Vodorovná nosná konstrukce je provedena ze železobetonových stropních panelů. Základová konstrukce je provedena ze železobetonových monolitických patek. Výplňové obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic. Obvodový plášť objektu je zateplen sendvičovou omítkou typu TERRANOVA se stěrkovým povrchem. Vnější výplně otvorů jsou provedeny z plastových oken se zdvojeným zasklením vakuovými skly. Vnitřní výplně otvorů tvoří z části dřevěné, kovové a skleněné dveřní systémy. Objekt je v kancelářských provozech vybaven napojením na vzduchotechnické zařízení. Vodovodní, elektrické (silnoproudé a slaboproudé), kanalizační a plynovodní vedení je napojeno na veřejné rozvody sítí.

Uvedený popis stručně uvádí jednotlivé použité technologie v objektu, od kterých se bude odvíjet členění na jednotlivé konstrukční prvky. Každý zpracovatel v roli správce objektu se může soustředit na různé části objektu a dělit je dále na konstrukční prvky s různou podrobností. Pro naše potřeby zpracování bude objekt rozdělen na konstrukční prvky, u nichž se budou určovat jejich atributy potřebné pro výpočet podle dalšího postupu. Nákladová část projektu (objektu) může vycházet ze zpracované feasibility studie případně nabídkového rozpočtu. Feasibility studie zde není uváděna a v některých případech je třeba sáhnout k expertním odhadům, protože přesnější údaje nejsou například dostupné nebo nejsou pro daný objekt zpracovány.

Přednáška č. 1


Prostorov a v nosov parametry

Praktická aplikace

Prostorové a výnosové parametry

(ilustrační příklad)

Přednáška č. 1


Sch ma objektu

Praktická aplikace

Schéma objektu

(ilustrační příklad)

Přednáška č. 1


Praktická aplikace

Rozčlenění objektu na jednotlivé konstrukční prvky (resp. prvky modelu) s pořizovacími a udržovacími náklady

(ilustrační příklad)

1. Základy/Založení

2. Betonový skelet

3. Fasáda/Okna

4. Zastřešení

5. Stěny nosné/nenosné

6. Technické vybavení

7. Instalace

8. Finanční náročnost

Přednáška č. 1


Tabulkov len n n klad
Tabulkové členění nákladů

(ilustrační příklad)

Přednáška č. 1


Sch ma modelu i
Schéma modelu I

(ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje)

Přednáška č. 1

dále viz Modelová při řízení, str. 40


Sch ma modelu ii
Schéma modelu II

(ilustrační příklad schémat modelů regionálního rozvoje)

Přednáška č. 1

dále viz Modelová při řízení, str. 40


Uk zka jak ano ne

Ukázka jak ANO/NE!

Přednáška č. 2


Desatero odevzd n

 • Krycí list (kompletní, vyplněný, název úlohy…)

 • Popis objektu

 • Schéma objektu

 • Hezké schéma objektu

 • Barevné schéma objektu

 • Popsané, komentované, okótované schéma objektu

 • Náklady na konstrukční části (rozpočtová část)

 • Kalkulace příjmů (odhad výnosové části)

 • Vyčíslení údajů [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…]

 • Definice prvků modelu – schéma modelu

PPT na people:

Second Info Excel

Pokyny ke zpracování úlohy v Excelu

http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Popr/Popr2012Z/SecondInfoExcel.ppt

Desatero odevzdání

Přednáška č. 2


Kdo poru desatero

 • Názevsouboru

 • (Majer_dynamicky_model_starnuti_objektu-zakladni_popis.xls )

 • Čísla psaná do textového pole

 • Skenovaný projekt v sešitu

 • Chybějící údaje [m2, m3, Kč/m2, Kč/m3,…]

 • Nereálné údaje ad 4)

 • Přetékající/nečitelný text

 • Pravopis…!

 • Situace nemá návaznost na okolí

 • Přehledná situace

 • Konstanty ve vzorcích

Kdo poruší desatero…?

Přednáška č. 2


Intermezzo I. Dotazy

 • Trochu jiné desatero odevzdání…

 • Nebudeš mít jiné bohy!

 • Nebudeš zneužívat mého jména!

 • Budeš zachovávat den odpočinku!

 • Budeš ctít otce a matku!

 • Nebudeš zabíjet!

 • Nebudeš cizoložit!

 • Nebudeš krást!

 • Nebudeš lhát!

 • Nebudeš žádostivě dychtit po ženě bližního svého!

 • Nebudeš závistivý ani chamtivý!


C l sestaven struktury modelu
Cíl: Sestavení struktury modelu

 • Doposud zpracované části:

 • Popis objektu

 • Technické parametry (popis)

 • Technologické parametry (popis)

 • Schématická dokumentace (zakreslení)

 • Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet)

 • Členění na konstrukční prvky

 • Nákladové položky konstrukčních prvků

 • Modelové schéma objektu

Přednáška č. 2


Motivace 1/3

???

Proč to dělám?

Na co to dělám?

K čemu mi to je?

Co chci získat?

Jak toho dosáhnout?

Čeho chci dosáhnout?

Co je cílem?

Vůbec nevím co dělám…

O co se snažím…

???

Proč to dělám?

Jak toho dosáhnout?

Co je cílem?

???

Přednáška č. 2


Motivace 2 3

Vývoj standardu konstrukčních prvků v čase (opotřebení)

Motivace 2/3

Fasáda

???

Výplně

otvorů

Přednáška č. 2


Motivace 3/3 (opotřebení)

Proč to dělám?

Popisujeme (modelujeme, řídíme) reálné procesy.

Jak toho dosáhnout?

Prostřednictvím matematického aparátu.

Co je cílem?

Zjištění budoucího vývoje.

Odstranění neřízeného stavu.

Přednáška č. 2


Jak je to v praxi? (opotřebení)Motivace 3/3

Cílová argumentace nákladů správy objektu

Jde pouze jenom o peníze

Skutečnost

Fasáda

Potřeba

Výplně otvorů

Přednáška č. 2


Spr va objektu

Analogie (opotřebení)

Řízení procesu/ů

Správa objektu

Manažersky náročná aktivita

Finančně náročný proces

Argumentačně náročný

… vyžadující práci s materiály

… vyžadující práci s lidmi

Operuje s objekty různé povahy

Pracuje s objekty vysoké hodnoty

Dlouhodobý proces…

Přednáška č. 2


Jak to dělali? (opotřebení)

Kastelburg

Karlštejn

Kost

Konopiště

Hluboká

Přednáška č. 2


Konstruk n prvky objektu

Realita (opotřebení)

Kalibrace

Formalizace

Modelář

+

Počítač

Výsledky

Vstupy

Formální model

Verifikace

Konstrukční prvky objektu

Přednáška č. 2


Stanoven konstruk n ch prvk objektu
Stanovení konstrukčních prvků objektu (opotřebení)

Stavební objekt je primárně složen z konečného počtu definovaných konstrukčních prvků. Tento počet může být značně vysoký. Sledování a vyhodnocování takového množství prvků v dynamickém modelu je v závěru nepřehledné a nepružné. Je proto výhodnější pro definici prvků dynamického modelu objektu provést výběr z vyjmenovaných konstrukčních prvků. Neplatí zde tedy pravidlo rovnosti mezi počtem konstrukčních prvků a počtem prvků dynamického modelu, který bude ve většině případů nižší. Pro selekci prvků modelu bude významné hledisko priority u každého konstrukčního prvku z hlediska zpracovatele (zadavatele) řešeného modelu objektu.

Přednáška č. 2


Konstruk n sti objekt

Konstrukční části objektů (opotřebení)

Přednáška č. 2


P klad selekce prvk modelu
Příklad selekce prvků modelu (opotřebení)

(alternativní skladba)

 • 1. Betonový skelet

 • 2. Fasáda/Okna

 • 3. Zastřešení

 • 4. Stěny nenosné

 • 5. Externí vlivy

 • 6. Interní vlivy

 • 7. Finanční vybavenost

 • 8. Racionální očekávání

 • 1. Základy/Založení

 • 2. Betonový skelet

 • 3. Fasáda/Okna

 • 4. Zastřešení

 • 5. Stěny nosné

 • 6. Technické vybavení

 • 7. Instalace

 • 8. Racionální očekávání

 • 9. Výplně otvorů (vnitřní)

 • 10. Technologie I (vytápění)

 • 11. Technologie II (klimatizace)

 • 12. Stěny nenosné

NEW

NEW

NEW

Přednáška č. 2


Dopln n v b ru prvk modelu
Doplnění výběru prvků modelu (opotřebení)

Výběr prvků modelu z definovaných konstrukčních součástí objektu nemusí být kompletní. Může být doplněn o prvky, které se v této kolekci nevyskytují. Jedná se například o funkce, které přímo ovlivňují sledovaný objekt, ale nejsou jeho bezprostřední součástí technického nebo technologického charakteru. Konkrétně se jedná zejména o externí a interní vlivy působící na objekt (např. klimatické podmínky, znečištění prostředí, agresivitu vnějšího/vnitřního prostředí, obsazenost objektu osobami, pohyb osob/materiálu uvnitř objektu, specifické provozy, opotřebení interiéru uživateli objektu, zatížení interiéru vnitřním provozem, atd.).

Přednáška č. 2


Struktura modelu

Realita (opotřebení)

Kalibrace

Formalizace

Modelář

+

Počítač

Výsledky

Vstupy

Formální model

Verifikace

Struktura modelu

Přednáška č. 2


Sestaven struktury modelu
Sestavení struktury modelu (opotřebení)

Při sestavování struktury modelu se vychází z předpokladu, že mezi každými dvěma oddělenými objektydynamického procesu (DP) může existovat jistá interakce. V technicko-ekonomických úlohách toto pravidlo platí pouze omezeně a mělo by spíše znít: Každé dva správně vybrané prvky DP se přímo ovlivňují. Ani to však nemusí být ve všech případech vhodné pravidlo pro popisování skutečnosti. U některých prvků vazba může na první pohled zcela jistě existovat, ale řešitel nemusí být schopen jejího ohodnocení, popř. se mohou v úloze vyskytnout prvky mezi kterými nebude patrná vazba nebo nebude vůbec vhodné mezi tyto prvky vůbec vazbu umísťovat. Zápisy interakcí mezi jednotlivými prvky umožňuje přehledně popsat maticová symbolika. Pozice aij takové matice A jsou právě zmiňovanými interakcemi mezi jednotlivými prvky modelu. Objektem zde rozumíme prvek modelu, který svou existencí a funkčností přímo nebo zprostředkovaně ovlivňuje jiný prvek modelu.

Přednáška č. 2


Struktura modelu1
Struktura modelu (opotřebení)

Různé druhy výsledných struktur modelů

Přednáška č. 2


V sledn interak n matice
Výsledná interakční matice (opotřebení)

Přednáška č. 2


Interakce prvk

Realita (opotřebení)

Kalibrace

Formalizace

Modelář

+

Počítač

Výsledky

Vstupy

Formální model

Verifikace

Interakce prvků

Popis objektu

Výběr konstr. částí

Ověření prvků

Interakce

Přednáška č. 2

také viz Modelová při řízení, str. 42


Interakce obecn
Interakce obecně (opotřebení)

Technicko-ekonomická interakce!!!

http://www-hep2.fzu.cz/adventure/startstandard.html

Přednáška č. 2


Interakce prvk1
Interakce prvků (opotřebení)

 • Při sestavování struktury modelovaného problému se používají dva základní typy interakcí:

  • kvantifikovatelné interakce aij,

  • absolutní vazby aij.

 • Při ohodnocování interakcí je výhodné, když jejich komponenty jsou převedeny na jedinoujednotku (objemovou, finanční, hmotnou, bezrozměrnou, délkovou a pod.). Pak je celá úloha z hlediska zadání konzistentní a stejně takové budou i poskytované výsledky propočtu. Vlivy mezi dvěma prvky Xi a Xj, které lze popsat hmotnými toky, jsou jednodušším případem při ohodnocení intenzity interakce. Pohybujeme se zde v oblasti technických jednotek, jejichž ekvivalentem je hodnotící stupnice. Správnost ohodnocení je dána pouze úrovní znalostí hodnotícího subjektu o daném ovlivňování. Pokud řešitel není schopen vyčíslit intenzitu vlivů aij jednoho prvku na druhý je odkázán na sestavení stupnice absolutního hodnocení interakcí, kterou může vytvořit na základě svých zkušeností s danou problematikou.

 • Přednáška č. 2

  dále viz Modelová při řízení, str. 44


  Ohodnocen interakce i
  Ohodnocení interakce I (opotřebení)

  Po sestavení schématu modelu a správném určení struktury vazeb mezi prvky je třeba správně zvolit poměrové stupnice při ohodnocování interakcí. Propočet je schopen akceptovat vstupy pro ohodnocení vazeb v rozsahu -1;1. Každou hodnocenou interakci je proto zapotřebí převést na normovanou hodnotu z tohoto intervalu. V případě kvantifikovatelných vazeb je dále výhodné převést hodnocená množství na stejné jednotky. Při nesourodých veličinách se sestavuje přepočtová (normovací) stupnice. Absolutní vazby s výhodou využívají své podstaty a to, že všechny sledované interakce aij jsou již při sestavování převáděny na stejnou (bezrozměrnou) jednotku. Každá vazba aij v interakční matici prvků A by měla mít při zpracovávání svůj verbální popis, svoji legendu, sloužící k lepšímu náhledu na spolupůsobení.

  Přednáška č. 2

  dále viz Modelová při řízení, str. 47


  Interakce mezi lidmi

  0 (opotřebení)

  0

  -0,5

  116

  -1

  233

  Počet fraktur

  Interakce mezi lidmi

  J. Statham

  Jet Li

  J. Statham

  -0,5

  Jet Li

  Měřítko

  Přednáška č. 2


  Tvorba technick interakce

  0,00 (opotřebení)

  0 mg/rok

  -0,30

  300 mg/rok

  -1,00

  1000 mg/rok

  Tvorba technické interakce

  Ext. vlivy

  Fasáda

  Externí vlivy -> Fasáda

  vliv z pohledu spadu emisí SOx, NOx, COx,XXx

  Fasáda

  -0,3

  Exter. vlivy

  Hodnotící stupnice

  Technická stupnice

  Měřítko

  Přednáška č. 2

  také viz Modelová při řízení, str. 50


  Vy slen interakc popis
  Vyčíslení interakcí/popis (opotřebení)

  Výplně otvorů -> Vnitřní prostředí

  vliv z pohledu technických parametrů

  Osazení do izolovaného zazubeného ostění, kotveno nerezovými kotvami

  +0,80

  10000 Kč/m2 plastové 3-sklo, silikon. těsnění, 3-komorový systém

  Nejlepší

  0,00

  Nadstandard

  +0,XX

  6000 Kč/m2

  Lepší prům.

  Průměr

  -0,50

  500 Kč/m2 dřevěné jednoduché zasklení,

  plechové těsnění

  Horší prům.

  -1,00

  Horší stand.

  Osazeno do neizolovaného rovného ostění, kotveno pozinkovanými vruty

  -1,00

  Nejhorší

  Výplně otvorů -> Fasáda

  vliv z pohledu technicko-technologického řešení

  také viz Modelová při řízení, str. 52

  Přednáška č. 3


  Ohodnocen interakce ii
  Ohodnocení interakce II (opotřebení)

  Příklad výpočtu hodnoty kvantifikovatelné vazby aij mezi dvěma vybranými prvky

  (ilustrační příklad)

  Přednáška č. 2


  Atributy interakc i
  Atributy interakcí I (opotřebení)

  Popis interakce je nutný při dalším ladění modelu, kdy se ve struktuře úlohy musí orientovat větší množství členů zpracovatelského týmu. Legenda odstraňuje chyby vzniklé nejasnou komunikací popisovaných interakcí. Na obrázku ohodnocení kvantifikovatelné interakce je uveden příklad výpočtu vazby mezi dvěma prvky. Levý sloupec tabulky představuje stupnici ohodnocení (hodnotící stupnice), ze které je využíván ve znázorněném případě pouze kladný interval (řešení uvažuje, že stav bez vlivu nové investice hotelu nebude mít negativní důsledky na dopravní systém ve vyšetřovaném regionu. Maximálně pozitivní vliv je zde dán finančním vyjádřením přepravovaného zboží a služeb vztahujícího se k investici hotel. Údaj je limitován kapacitou stávající dopravní sítě. Pravý sloupec tabulky obsahuje technickou stupnici, vyjadřující sledovanou vlastnost konkrétní interakce. Finančně vyjádřenému množství dopravních služeb v pravém sloupci tabulky odpovídá interpolovaný údaj ze stupnice interakcí. Všechny hladiny (minimální, maximální, aktuální) v technické a hodnotící stupnici je nutné verbálně popsat pro jednoznačnou komunikaci.

  Přednáška č. 2

  také viz Modelová při řízení, str. 48


  Ohodnocen interakce iii
  Ohodnocení interakce III (opotřebení)

  Příklad dopočtu hodnoty interakce popisované absolutní vazbou mezi dvěma prvky

  (ilustrační příklad)

  +

  +

  +

  Přednáška č. 2


  Atributy interakc ii
  Atributy interakcí II (opotřebení)

  • Každá hodnocená interakce modelu bude obsahovat atributy:

  • Definice prvků interakce

  • Maticový popis interakce (aij)

  • Verbální popis interakce

  • Definice hodnotící stupnice

  • Popis minimální a maximální hladiny hodnotící stupnice

  • Definice technické stupnice

  • Popis minimální, maximální a aktuální hladiny technické stupnice

  • Popis závislosti (např. lineární apod.)

  Přednáška č. 2

  také viz Modelová při řízení, str. 48


  • Doposud zpracované části: (opotřebení)

  • Popis objektu

  • Technické parametry (popis)

  • Technologické parametry (popis)

  • Schématická dokumentace (zakreslení)

  • Funkční a výnosové parametry (popis + výpočet)

  • Členění na konstrukční prvky

  • Nákladové položky konstrukčních prvků

  • Modelové schéma objektu

  • Struktura modelu

  • Interakce mezi prvky

  • Interakční matice

  Přednáška č. 2


  Intermezzo

  Teorie výpočtu modelu. (opotřebení)

  Intermezzo

  The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.

  Aristotelés

  Přednáška č. 2


  Sestaven v po tu modelu

  Teorie výpočtu modelu. (opotřebení)

  Realita

  Kalibrace

  Formalizace

  Modelář

  +

  Počítač

  Výsledky

  Vstupy

  Formální model

  Verifikace

  Sestavení výpočtu modelu

  Přednáška č. 2


  Teorie v po tu modelu
  Teorie výpočtu modelu (opotřebení)

  Stárnutí konstrukce popisuje degradační nelineální model.

  Prvky modelu označme jako Xi

  Spočtené standardy prvků v čase označme jako Xi(t)

  Interakční matice prvků je označena A

  Základní symbolika chování vytvářené změny je dána

  Počáteční podmínka pro výpočet je definována jako

  Nový standard prvku vychází z předchozího jako

  Interakce jsou realizovány ze sloupců na řádky matice A

  Diagonální pozice v matici má specifickou úlohu autoregenerace nebo autodegradace (prvek bude stárnout ikdyž na něho nebude působit žádný jiný vliv).

  Přednáška č. 3

  také viz Modelová při řízení, str. 55


  Z kladn matematick vazby
  Základní matematické vazby (opotřebení)

  kde: Xj(T) jsou spočtené standardy v dané periodě

  Xj(T+1) jsou spočtené standardy v následující periodě

  aij je prvek matice A

  bij je prvek matice B

  Přednáška č. 2


  Zalo en modulu vba
  Založení modulu VBA (opotřebení)

  Postup pro založení a sestavení procedury modulu uvádí

  VBA.PPT

  Přednáška č. 2


  Algoritmizace metody
  Algoritmizace metody (opotřebení)

  ' cyklus pro pocetobdobi (1. obdobi=PocatecniPodminky)

  ForObdobi = 2 To PocetObdobi - 1 Step 1

  ' algoritmizace metody KSIM

  For i = 1 To Pocetprvku

  suma1 = 0

  suma2 = 0

  For j = 1 To Pocetprvku

  ' aij = ???

  ' bij = ???

  ' BBij = ???

  suma1 = suma1 + (Abs(aij + BBij) - (aij + BBij)) * Sheets("Vysledky").Cells(j, Obdobi - 1)

  suma2 = suma2 + (Abs(aij + BBij) + (aij + BBij)) * Sheets("Vysledky").Cells(j, Obdobi - 1)

  Next j

  ' standard

  Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi) = (Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi - 1)) ^ _

  ((1 + 1 / 2 * suma1) / (1 + 1 / 2 * suma2))

  ' diference standardu

  Sheets("Vysledky").Cells(i - 1 + Pocetprvku + 3, Obdobi - 1) = Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, Obdobi) - _

  Sheets("Vysledky").Cells(i - 1, AObdobi - 1)

  Next i

  NextObdobi

  Přednáška č. 2

  také viz Modelová při řízení, str. 60


  Literatura
  Literatura (opotřebení)

  Lokální zdroje:

  Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha : Academia, 2005, s. 256.

  Beran, V. a kol Dynamický harmonogram. Praha : Academia, 2002, s. 172.

  Dlask, P., Modelování při řízení. Praha : WoltersKluwer, 2011, s. 175

  Přednáška č. 1


  Z v r

  Závěr (opotřebení)

  Závěr

  Modifikovaný Dynamický Model v aplikaci výukyPOPRSestavení struktury modelu stárnutí objektu (části objektu)

  Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.

  Přednáška č. 2


  ad