Den unges, mors og fars subjektive opplevelse av livskvalitet i løpet av fire ukers intensiv famili...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

R-BUP 19. november 2012 PowerPoint PPT Presentation


  • 204 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Den unges, mors og fars subjektive opplevelse av livskvalitet i løpet av fire ukers intensiv familiebehandling i Psykisk helsevern barn og unge. En eksplorerende undersøkelse med Klient- og resultatsstyrt praksis ved bruk av Outcome Rating Scale Marit Rikoll  Masteroppgave i familiebehandling

Download Presentation

R-BUP 19. november 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R bup 19 november 2012

Den unges, mors og fars subjektive opplevelse av livskvalitet i løpet av fire ukers intensiv familiebehandling i Psykisk helsevern barn og unge.

En eksplorerende undersøkelse med Klient- og resultatsstyrt praksis ved bruk av Outcome Rating Scale

Marit Rikoll

 Masteroppgave i familiebehandling

Høyskolen i Oslo og Akershus, fakultet for samfunnsfag

Våren 2012


R bup 19 november 2012

R-BUP 19. november 2012

Bakgrunn og hensikt

Utvalget

Metode og instrument

Hovedproblemstillinger

Resultater

Konklusjon og tanker videre


Hensikt

Hensikt

Undersøke endring av livskvalitet ved bruk av Klient- og resultatsstyrt praksis- KOR

 Undersøkelsen:

Kvalitetssikringsstudie på individnivå

Brukerundersøkelse av familier med vekt på ungdommens stemme


Utvalget

Utvalget

50 ungdommer, 50 mødre og 50 fedre


Metode

Metode

Kvantitativ metode: SPSS

Outcome Rating Scale – ORS

Dimensjoner:

1. Personlig

2. Mellommenneskelig

3. Sosialt

4. Generelt


Hovedproblemstillinger

Hovedproblemstillinger

Hvorvidt ungdoms-, mødre- og fedregruppen har endring i skårer fra behandlingsstart, underveis og ved behandlingsslutt ved bruk av ORS.

Hvilke forskjeller og likheter er det på de fire dimensjonene hos de tre gruppene?


Resultater

Resultater

Samlet sett vurderte flertallet av ungdommene og foreldre subjektivt opplevd positiv endring i livskvalitet fra behandlingsstart underveis og ved behandlingsslutt

  Mønstrene, retningene og tendensene er at alle gruppene har en gradvis økning av alle fire dimensjonene -personlig,mellommenneskelig,sosialt og generelt i løpet av oppholdet


Personlig

Personlig


Mellommenneskelig

Mellommenneskelig


Sosialt

Sosialt


Generelt

Generelt


Resultater fortsettelse

Resultater fortsettelse...

Bedring ved behandlingsslutt:

Ungdom - 86% - Mødre 74 %

Fedre - 88%

TOTALSKÅR

Ungdom fra 21.76 - 27.11

Mødre fra 22.88 - 27.19

Fedre fra 24.07 – 28.94


Konklusjon og tanker videre

Konklusjon og tanker videre

ORS fungerer som kvalitetssikringstilnærming og som redskap for brukermedvirkning.

Kritikk:

Lite utvalg – representativt? Tilfeldig?

Kort og intensivt opphold.

Dilemma knyttet til spesialistrolle


Brukermedvirkning i praksis

Brukermedvirkning i praksis

Har jeg hørt deg?

Hvordan har jeg forholdt meg til det du sier?

Anker: Spør alltid ved avreise om hvordan problemet vedkommende kom for har utviklet seg. Bedre eller verre?


Takk for oppmerksomheten

Takk for oppmerksomheten


  • Login