M te med k om ut
Download
1 / 12

Møte med k om ut - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Møte med k om ut . Trondheim 23.05.2014. Oppdrag - nasjonalt testsenteret. Oppgave gjennom statsbudsjettet Fokus på standardisering av PLO-meldinger. Pr. i dag er bruk av standarder basert på frivillighet Arbeides med forskrift Om sentrale funksjonskrav og standardisering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Møte med k om ut ' - genera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M te med k om ut

Møte med komut

Trondheim 23.05.2014


Oppdrag nasjonalt testsenteret
Oppdrag - nasjonalt testsenteret

 • Oppgave gjennom statsbudsjettet

 • Fokus på standardisering av PLO-meldinger.

 • Pr. i dag er bruk av standarder basert på frivillighet

 • Arbeides med forskrift

  • Om sentrale funksjonskrav og standardisering

  • Helsedir er ansvarlig for forskriften og rammeverket som ligger til grunn.

  • Krav om sertifisering av funksjonalitet i de viktigste IKT-systemene

  • Sertifiseringsordningen skal sikre at systemer fungerer sammen og utveksler informasjon korrekt.

 • Inneholde ulike versjoner av systemer hvor funksjonalitet skal testes ut.


Endring i m lbilde
Endring i målbilde

 • Endring/ny tilpasning av målbilde etter tilbakemelding fra RHF’ene og Legeforeningen – utkast til målbildeferdigstilles 13.06.

 • Skulle ha vært oppe å gå siste kvartal 2013, forsinket da flere aktører ikke ønsker å delta i en frivillig ordning som det ikke er krav om at de skal delta i.

 • Skal overta testingen/verifiseringen fra Helsedir avd. standardisering, men ingen har godkjenningsmyndighet.

 • Testwizard fra Helsedir under flytting

 • Overtatt 3 personer fra standardiseringsavd. hos Helsedir (KITH/Eisi), nå til sammen 6 stk med stort kompetansegrunnlag.

 • Etter hvert, nye statuskoder, synspunkter?? 4 stk?

 • Tjenesteansvarlig, Inge Johan Rødsjø

 • Målet er fortsatt å få alle EPJ-leverandørene inn i samme «testmiljø» for å kunne kjøre forløpstesting. Sluttbrukerne må presse på!


Testmilj
testmiljø

 • Testsenteret/miljøet skal inneholde ulike versjoner av systemer hvor funksjonalitet skal testes ut. F.eks. de to siste.

 • Målet er å få EPJ-leverandørene inn i samme «testmiljø» for å kunne kjøre forløpstesting.

 • Vi skal kobles opp mot registerplattformen test. (Adr.reg., HPR, RESH og Legestillingsreg.)

 • Leverandørene skal ikke kunne se hverandres systemer.

 • Leverandørene vil få mulighet for å teste sine systemer/versjoner/releaser før produksjonssetting.

 • Vi vil også gi tilgang til felles teststøtteverktøy.EPJ-leverandører

NHN Testsenter

Virtuelt Legekontormiljø

Infodoc

DIPS

Infodoc: Plenario

Hove: System X

Helsedirektoratet

CGM: WinMed3

Visma: Profil

Helseforetak

Acos: CosDoc

Tieto: Gerica

Kommune

NSEP

CGM

NAV

Helsenett/

Internett

Register-

plattform

Meldingsteller

EDI-server

Virtuelt Kommunemiljø

Øvrige helseaktører


V r forst else av oppdraget fra s am ut
Vår forståelse av oppdraget fra SamUT

 • Finne rett kvalitet og risiko gjennom verifisering av PLO-meldinger v1.6 og applikasjonskvitteringer v 1.1

 • Verifisere om det er mulig å sende og motta meldinger mellom v 1.6 og v 1.5?

 • Og motsatt, sende og motta meldinger mellom v1.5 og 1.6?

 • Finne ut om det er mulig å sende og motta meldinger mellom leverandørsystemer som er godkjent på versjon 1.6?

 • Oppfører alle EPJ-systemene seg likt, eller er det v1.5 systemer som kan ta imot v1.6 meldinger.

 • Blir applikasjonskvitteringene generert, og sendt i korrekt format til avsender?

 • Vi ønsker å kjøre både positive og negative tester.

 • Hvilke feilmeldinger blir generert ved feil?

 • Når blir disse generert, ved passering tjenestebuss?

 • Kun godkjente system vil bli verifisert med sending fra 1.6.

 • Resultatene av verifiseringen skal skrives i en testrapport som overleveres SamUT, slik at de blir godt kjent med kvalitet og risiko i integrasjonene mellom de forskjellige løsningene. Dette skal igjen benyttes til å gi sluttbrukerne en trygghet, og anbefale/ ikke anbefale dem til å ta i bruk PLO meldingene v 1.6.


Og for f dette til
OG For å få dette til:

 • ER VI AVHENGIGE AV AT FASTLEGER, SYKEHUS OG KOMMUNER KJØRER VERSJON 1.6 i PILOT

 • Vi trenger hjelp fra dere i KomUT

  • Kjenner sluttbrukerne der ute

  • Vet hvem som har hvilke systemer


Dere m hjelpe oss med
Dere må hjelpe oss med:

Å finne rett lokasjon med rett system og versjon, samt inngå avtale med de lokasjoner vi skal dra til. Dere bestemmer hvem.

Det gjelder:

Sykehus:

Doculive (v 1.5) (er i godkjenningstest hos Helsedir)

Kommuner:

CosDoc (v1.6)

Gerica (v1.6) ER I PRODUKSJON

Profil (v1.5) (er i godkjenningstest hos Helsedir)

Primærlegesystemer:

Plenario (v1.5)

System X (v1.6)

Vision (v1.5)

WinMed 2 (v1.5)

CGM Allmenn (v1.6)


Videre
Videre:

 • Dette må også inngå i avtalen på hver lokasjon:

  • De må allokere testressurs på hvert system til dette prosjektet, må være en faglig kompetent testressurs som tilhører lokasjonen

  • som kjenner systemet godt, gjerne superbruker/ressursperson

  • har de rette tilganger/autorisasjoner,

  • kan sende og motta PLO-meldinger.

  • kan legge til en kommunikasjonspart

 • Tid: Min. 3 timer – 1 dag

 • Dato: Ila uke 37 – 38 (08. -19.09)

 • Foreslår at representanter fra KomUT er testressurs på fagsystem kommune. (CosDoc, Gerica og Profil)

 • Tips fra dere på hva som er avdekket i tidligere piloter


Vi stiller med
VI STILLER MED

 • Opplæring av de allokerte ressursene:

  • Forståelsen for test, samfunnskritisk

  • Hvordan teste,

  • Hvordan rapportere og dokumentere,

  • Hvordan gjennomføre,

  • Hvordan melde feil,

  • Testplan,

  • Testcase,

  • Kjøreplan,

 • Vi, 4 ressurser fra NHN Testsenter drar ut på primærlegesenter.


Workshop
Workshop

 • 23. mai med Hemit og Trondheim kommune

 • 28.mai med resten av KomUt


ad