egil nordlie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Egil Nordlie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Egil Nordlie - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Egil Nordlie. Rådgiver hos Fylkesmannen og Helsetilsynet i Aust-Agder. Klagesaksbehandling. Kommunale vedtak sosialtjenesteloven Kommunale vedtak kommunehelsetjenesteloven. Kommunale vedtak. Det skal fattes et vedtak om tjeneste! Lovverket som styrer dette: Forvaltningsloven.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Egil Nordlie' - genera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
egil nordlie

Egil Nordlie

Rådgiver hos Fylkesmannen og Helsetilsynet i Aust-Agder

klagesaksbehandling
Klagesaksbehandling
 • Kommunale vedtak sosialtjenesteloven
 • Kommunale vedtak kommunehelsetjenesteloven
kommunale vedtak
Kommunale vedtak
 • Det skal fattes et vedtak om tjeneste!
 • Lovverket som styrer dette: Forvaltningsloven.
 • Formkrav: Skriftlig, lovhenvisning, begrunnelse, klageadgang og opplysning om innsynsrett.
eksepler p tjenester
Eksepler på tjenester:

Sosialtjenesteloven § 4-2, a til e

 • Praktisk bistand og opplæring, BPA
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Plass i institusjon
 • Omsorgslønn

(Individuell plan.)

klageadgang
Klageadgang
 • Sosialtjenesteloven § 8-6
 • Kommunehelsetjenesteloven § 2-4
hva gj r vi
Hva gjør vi?

”Vurderer alle sider av vedtaket”, dvs.:

 • Formkravet
 • Saksbehandlingstid
 • Lovanvendelse
 • Andre saksbehandlingsfeil (part, komp., tilstrekkelig opplyst, manglende datoer, underskrifter m.m.)
 • Skjønnsutmålingen.
skj nnsutm lingen
Skjønnsutmålingen

”Hvor mye du skal få” kan Fylkesmannen bare endre dersom kommunens skjønn er ”åpenbart urimelig”.

hva gj r vi s da
Hva gjør vi så, da?
 • Etterspørre ytterligere opplysninger.
 • Oppheve vedtaket, og be om ny vurdering.
 • Omgjøre vedtaket, vi fatter nytt vedtak.
 • Avvise.
hva finner vi
Hva finner vi?

Manglende opplysninger:

 • Kopier av tidligere søknader, vedtak og klage.
 • Datoer og underskrifter.
 • Vurdering av de forholdene som står i søknaden.
 • Vurdering av partsforholdet.
retten til omsorgsl nn 4 2 e
Retten til omsorgslønn § 4-2 e

er mindre enn til de andre tjenestene i § 4-2.

”Inngangsbilletten” er § 4-3:

De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter § 4-2, bokstav a-d.