Doc phdr josef j nger csc v p a s ostrava
Download
1 / 13

doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. VŠP, a. s. Ostrava - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Význam kompetencí v profesní přípravě.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. VŠP, a. s. Ostrava' - gene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Doc phdr josef j nger csc v p a s ostrava

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKYVýznam kompetencí v profesní přípravě

doc. PhDr. Josef Jünger, CSc.

VŠP, a. s. Ostrava


Pro profesn p prava
Proč profesní příprava AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 • Téma profesní přípravy se po mnoha letech společenského nezájmu stává v těchto dnech středem pozornosti. Jak známo, nelze hledat správnou odpověď bez správné otázky. Na co hledáme vlastně odpověď a proč roste zájem o profesní přípravu?

 • Vedle sociálních a personálních, dominují ekonomické důvody a okolnosti:

  1.1 Kolaps příkazové ekonomiky

  • nízká prosperita společnosti, většiny podniků a jednotlivců,

  • nedostatek, jako průvodní rys existence,

  • dominance námezdní práce,

  • vysoká účast státu nebo péče ve většině oblastí společenského a osobního života,

  • vyloučení podnikatelské iniciativy,

  • omezená osobní a ekonomická svoboda, atd.


Pro profesn p prava1
Proč profesní příprava AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

1.2 Zrod smíšené ekonomiky

 • V České republice, jakož i ve většině jiných zemí Evropy se konstituovala smíšená ekonomika:

 • postupný růst produktivity práce,

 • růst prosperity státu, podniku a jednotlivců,

 • nastolení osobní a ekonomické svobody,

 • sestupný trend státního paternalismu,

 • vznik a nárůst nezaměstnanosti,

 • měkká sociální síť,

 • nízká kariérní aktivita občanů, atd.


Pro profesn p prava2
Proč profesní příprava AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

1.3 Zrod nových ekonomických systémů

 • Smíšená ekonomika začíná být modifikována nebo posléze nahrazována novými ekonomickými systémy:

 • znalostní ekonomika

 • Znalosti se „kapitalizují“ a prosazují se jako produkční faktor.

 • podnikavá ekonomika

 • Podnikavost spouští a akceleruje ekonomický růst.

  Tyto změny vyvolávají nové požadavky

  na lidi, vznikají nové možnosti

  pro přivlastňování hodnot,

  mění se význam a obsah kvality života.


Co zm nit v profesn p prav
Co změnit v profesní přípravě AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

„Bohatství v nové době vyrůstá přímo z inovace, nikoliv z optimalizace...“,

Kevin Kelly: New Rules For The New Ekonomy.

Formulace problému je v tomto případě složitější než jeho řešení. Kromě jiného se opakují neopodstatněné mýty:

 • v České republice je nedostatek pracovních míst,

 • zahraniční investoři vytváří dostatek pracovních míst i pro absolventy škol,

 • vertikální kvalifikační růst zajistí kariérní rozvoj,

 • profesní příprava může zajistit sama škola nebo náhradní vzdělávací zařízení bez účasti zaměstnavatelů,

 • finanční podpora a subvence jsou nejúčinnější, atd.

  Tyto mýty zavádějí, ale neorientují. Dlužno říci, že bylo vynaloženo nemálo prostředků na statistické analýzy a sociologické průzkumy. Když pomineme účelové průzkumy, byly formulovány některé problémy. Nicméně návrhy a odvaha k řešení většinou chybí.


Cesty ke zm n
Cesty ke změně AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Zdá se, že parciální změny byly vyčerpány, nezbývá než vytvořit holistickou, strategickou vizi s postupnou implementací.

Možná východiska:

a) Respektovat zvláštnosti trhu práce.

 • strukturovaná nabídka a poptávka,

 • dlouhodobá časová reakce vyrovnávání nabídky a poptávky,

 • inerce struktury a procesů (malá flexibilita),

 • iracionalita, atd.

  b) Definice a systematizace klíčových pojmů a přístupů.

  c) Využití domácích a zahraničních zkušeností.

 • Baťova škola práce,

 • Živnostenská příprava,

 • Profesně orientované terciální vzdělávání, atd.


Systematizace n kter ch kl ov ch pojm

PRÁCE AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

PRACOVNÍK

Profese

Povolání

Status

Status

Profesní nároky

Výkonová kapacita

Systematizace některých klíčových pojmů


Systematizace n kter ch kl ov ch pojm1
Systematizace některých klíčových pojmů AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 • Profese

  Speciální úsek pracovní činnosti, druh pracovní činnosti, který je prezentován souborem nezbytných profesních úkolů, rolí a vyžaduje určité profesní nároky. Některé profese jsou podloženy příslušnými předpisy, kvalifikační nároky atd. Jejich výkon je postulován speciální-profesní přípravou.

 • Povolání

  „Stav, který má jednotlivci zajistit řádné a užitečné postavení v lidské společnosti a ve společenské dělbě práce“ (Malý slovník naučný, Kočí 1928).


Systematizace n kter ch kl ov ch pojm2

Výkonová kapacita (capability) AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Odborná způsobilost (competence)

- co by měl umět dělat

Kompetence (competency)

- jak by se měl chovat

Hodnoty (values) - kodex povolání

- které hodnoty by měl respektovat

Systematizace některých klíčových pojmů

 • Výkonová kapacita


Systematizace n kter ch kl ov ch pojm3
Systematizace některých klíčových pojmů AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 • Kvalifikace

V širším pojetí výkonová kapacita

V užším pojetí odborná způsobilost

 • Profesní příprava

 • Zvyšování úrovně výkonové kapacity podle nároků jedné nebo skupiny profesí. Může být např. dílčí, orientovaná na činnosti nebo komplexní, orientovaná na povolání.


Kompetence
Kompetence AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

I u nás postupně akceptujeme skutečnost, že kompetence jsou významnou součástí výkonové kapacity člověka a proto by se měly stát součástí profesionální přípravy. Mají některé zvláštnosti, které ovlivňují jejich akceptování, utváření a hodnocení:

 • vztahují se k rysům chování a teprve prostřednictvím nich k výkonu,

 • mají obecnější charakter,

 • jsou obtížně měřitelné a hodnotitelé,

 • mají spíše charakter dovednosti a návyků než vědomosti,

 • utvářejí se učením a tréninkem, atd.


Kompetence1
Kompetence AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Od doby, kdy je zpopularizoval Boyatzis (1982) existuje několik verzí seznamu nejdůležitějších kompetencí.

Nejcitovanější výčet je uveden v závěrech ze zasedání Evropské rady v Lisabonu (odst. 26):

 • informační kompetence,

 • komunikace v cizích jazycích,

 • podnikavost,

 • sociální kompetence,

 • technická kultura.


Z v r
Závěr AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Tak jak to bývá u úvodních příspěvků tématické konference i tento příspěvek si kladl za cíl spíše formulovat některé trendy, úkoly a problémy. Na jejich řešení dojde bezprostředně nebo vyvolají diskuzi.


ad